Egyéb

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 13. Somlyó vára

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Kraszna... horka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert emlékezete XL. rész Wass Albert 1964-es toborzó beszéde (dokumentum)

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves magyar Testvéreim! Először is hadd mondjak köszönetet a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének, a magyar egyetemi ifjúságnak, mindazoknak, akik közreműködtek, alkalmat nyitottak nekem, hogy itt lehessek és beszélhessek Önökkel. Akik azonban azt gondolják, hogy én azért jöttem el ide, hogy elszórakoztassam Önöket, hogy Tánczos Mózsi1 kalandjaival elmulattassam, vagy nosztalgiás emlékeket (Egyéb)

Kádár Sára Hajnalka
A szocializmus végnapjai

Karácsony közelgett, a gyerekek téli szünetet kaptak. Délelőtt tíz órától kezdődött volna a szimpózium. A fiam aludt, én elindultam. Ahogy kiértem a városka főutcájára, furcsa, félelmetes hangzavar fogadott. A gyárnegyed felől óriási tömeg közeledett. Valamilyen ’’ ünnep ’’ van nekik is, gondoltam. De sehol egy elvtárs óriás képe, se a nagy vezérünké! Mi ez? Egyik ismerősöm a tömegből kiáltotta, hogy megdőlt a nagyvezér uralma, kitört a forradalom. Nem hittem a fülemnek. (Egyéb)

Szerkesztő A
Czegei Wass Géza: Levél Wass Albert utolsó éveiről

Jelen levél megírására Turcsány Péter Wass Albert élet(mű)rajza nyitórészletének közlése után került sor. Egyesületünk e-mailon kapta, pontosításul az abban leírtakhoz. Az író édesapja volt házától 4-500 km-re élő fia a következőképpen emlékszik vissza az alábbi eseményekre. Kérem a honlap olvasóit, az utolsó évek talán legfőbb koronatanújának emlékezését vessék össze írásommal, az események pontos felidézésének igényével. A zárójelbe tett részletek a levél egy másik fordítójától származnak, (Egyéb)

Czakó Gábor
A Czuczor-Fogarasi Szótár, a magyar nyelvészet remeke

Anyanyelvünk vizsgálatának kezdeteiről nincsenek adataink, így csak föltételezhető, hogy a bibliafordítások megindulásának idejére tehető, hiszen a bibliafordítóknak a szomszédaink által beszélt hajlító nyelvekhez tartozó latin és görög mellett a toldalékoló hébert/arámit is tanulmányozniok kellett – fölismerve a magyarral való szerkezeti hasonlóságot. A korai fordítók, Boldog Báthory László – Jordánszky Kódex –, vagy az Apor-, a Bécsi- és Müncheni Kódex alkotóinak egyéb munkássága ismeretlen. A későbbi (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 11. Castrum Léta

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 10. A Keresdi vár

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Kraszna... horka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Szerkesztő A
1818. július 1-én született Semmelweis Ignác magyar orvos, az „anyák megmentője".

Semmelweis Ignác Fülöp (Buda, 1818. július 1. – Bécs, 1865. augusztus 13.) magyar orvos, az „anyák megmentője". Jó megfigyelőképessége és tapasztalatai, valamint a statisztikai adatok helyes értelmezése alapján Semmelweis lényegében az aszepszist vezette be a kórházi szülészetben, ezzel jelentősen csökkentve a gyermekágyi láz o... kozta halálozási arányt. Megfigyelte, hogy a klórvizes kézmosás megszünteti a boncolás utáni hullaszagot, eme tapasztalatai alapján osztályán előírta (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 9. Ajnácskő

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Kraszna... horka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár legendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Czakó Gábor
Magyarok nyomában Juliánusszal

Míg a legtöbb nyelv folyamatos alakuláson megy keresztül, a magyar statikusan őrzi magát, mindez pedig elsősorban a sajátos gyökrendszerünknek köszönhető. A Keresztény Nemzeti Kör első idei előadásán Czakó Gábor a Julianus barát első útjából származó levelezéseken keresztül beszélt évszázadokat is túlélő, alig változó nyelvünkről a békásmegyeri plébánián.„Minden magyar író belepistul a nyelvébe, és egy idő múlva megtér a Czuczor–Fogarasi-szótárhoz, más szóval a magyar nyelv természeti rendjéhez. Mészöly Miklós (Egyéb)

Czakó Gábor
Izmusok cenzúrája

A magyar ember mindig igyekszik hinni a szabadságban. Harcol érte. A művészféle a cenzúrát tartja fő ellenségének. Hamvas Béla pl. ajánlatot tett Lukács Györgynek a negyvenes években, hogy szívesen szerkesztene vele közös könyvsorozatot, melyben mellőzött gondolkodók műveit bocsátanák a közönség elé. Lukács Gyuri bácsi szedné össze a balosokat, Béla bácsi a többit. Hamvas a cél érdekében még a Kommunista Pártba is belelépett. A gyermeteg kísérlet elején Hamvast rögtön B-listázták a Fővárosi Könyvtárban (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 8. Galambóc

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Kraszna... horka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Bodor Miklós László
Az a tizenkét nap (Emlékezés) 1956

A napokban egy fiatalember, akinek saját tapasztalata ezekről a napokról nem lehet, megfellebbezhetetlen véleményét suhogtatta: „48-ban sem volt egység, 56-ban sem. De volt valami kompromisszum a haza oldalán állók között.” Nem tudom, honnan tudja ilyen határozottan. Az a régi, belvárosi ház az akkori társadalomnak egy kismintája. Mindenki, mindenkiről mindent tudott. Mégis, házunkból senkit nem vitt el a rabszállító ko... csi.Kiegyeznék ma is az akkori társadalomnak a lelki tartásával, egységével. Ámen. (Egyéb)

Czakó Gábor
Angela Merkel, az Oktoberfest és a szübariszi átok

A német kancellár asszony különleges ismertségre tett szert az iszlámban és a történelemben való jellegzetes járatlansága által, amikor elkiáltotta, hogy jöhetnek a menekültek korlátlanul. A menekült szó utóbb szírekre módosult, mert ők már a Jézus utáni időben megkeresztelkedtek és keresztények is maradtak az iszlám hódításig. Ma már csak egy kis részük tartja ősei hitét. Lehet, hogy nem füleltem eléggé, de nem hallottam, hogy a mostani néphullámmal közülük, vagy más közel-keleti keresztény népségből (Egyéb)

Fedák Anita
Aranykacaj

Reggel arra ébredt, hogy valaki neszel az ajtaja előtt. Kinézett, de nem látott senkit. Ki tudja meddig állt volna jobbra-balra tekingetve, ha a lábainál valami nem mozdul. Egy furcsa pilleszerű kislény vergődött a papucsa mellett, egy fagyalszender. Egyik szárnyacskája már sérült volt, valószínűleg repülés közben neki koppant az ajtónak. Kezével óvatosan felemelte a szárnyaival kétségbeesetten verdeső lepkét. Óvatosan az egyik szobanövényre rakta, majd a szálloda földszinti reggelizője felé vette az útját. (Egyéb)

Balázs Csilla Kinga
Viszlek magammal tovább

"80-as évek, Románia: nincs áram, nincs fűtés, áll a blokk sötét és hideg konyhájában, gyertyák lobognak mindenütt, vastag, kötött pulóverben vacogok, hatalmas kondérban főzi másnapra az ebédet, beszélek hozzá, fél szemmel a fazekat figyeli, fél szemmel engem, válaszolgat, közben tesz néhány lépést jobbra, csavargatja a derekát, piruettezik, karjai úsznak a levegőben: valamelyik koreográfiáján töpreng, próbálgatja a mozdulatokat, nincs is jelen, (...) valamelyik rohadt táncát komponálja megint." (Egyéb)

Kondra Katalin
Döntetlen játszma

Nem volt a faluban futballpálya sem, ezért kinevezték e célra a libalegelőt. Néhány legényke szépen elhajtotta onnét a ludakat, és fűrészporral feljelölte a pályát. Valahonnét két kaput is kerítettek, és délutánra megtelt szurkolókkal, kíváncsiskodókkal a rét. A néptanácselnök kezdés előtt szívére beszélt a székelyeknek. — Aztán csak ügyesen fiúk. Nem szabad nyerni, de veszíteni sem kéne. Csináljátok úgy, hogy a kecske is jóllakjon... A bírónak pedig meg... hagyta, hogy az egyenlőség kedvéért (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 6. Likava vára

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Czakó Gábor
A szabadság beteg madara

Lecsapott a gondolatrendőrség Kovács Ákosra, az ország legnépszerűbb és tán legigényesebb énekesére. Ákos elbízta magát és komolyan vette a szólásszabadságot Gazdaságkor mai, túlérett szakaszában. Nem szidott senkit az Echo tévének adott nyilatkozatában, csak meg merte kockáztatni azt a véleményét, miszerint létezik a „női princípiumnak” megfelelő hivatás, aminek lényege nem az, hogy a nő ugyanannyi pénzt keressen, mint egy férfi, hanem, hogy gyereket szüljön, neveljen, s ehhez elegendő időt töltsön vele. (Egyéb)

Polszerkesztő2
A magyar, akinek hányingere van az EB eredménytől

„Döbbenten, dermedt lélekkel figyeltem, ahogy ma a szerencsétlen magyar nép szinte egy emberként térdelt le a diktátor lába elé. Mert bizony ezt tették, amikor a ma esti, pitiáner és érdemtelen foci győzelmet éltették. Hitetlenkedve figyeltem, ahogy eddig általam értelmes embernek, karakán, kritikus demokratának tartott egyének is extázisban ünnepelték ezt a szar magyar focit. Azt az átkozott magyar focit, amely az orbáni diktatúra egyik legfőbb jelképévé vált..." (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap