Egyéb

Szerkesztő A
Kőrösi Csoma Sándor Emléknap

A 18. század vége felé történt, hogy egy határőr katona és szép felesége szerelméből megszületett egy okos szemű, ábrándozó székely fiúcska. Korán olvasni kezdett, tanulni is szeretett nagyon, hát beíratták a kollégiumba Nagyenyedre, 300 kilométerre. Tandíját maga fizette, mert dolgozott sokat. Megfordult aztán Bécsben, bejárta a németek földjét, s szedte magára a tudást, gyarapodott-gyara... podott, hogy nem győzték csodálni. (Egyéb)

Szerkesztő A
1919. április 8-án hunyt el Eötvös Lóránd fizikus

Vásárosnaményi báró Eötvös Loránd Ágoston (külföldön gyakran: Roland Eötvös), (Buda, Svábhegy, 1848. július 27. – Budapest, Józsefváros, 1919. április 8.[1]) magyar fizikus, akinek egyik legismertebb alkotása a nevét viselő torziós inga (a Cavendish-féle torziós mérleg továbbfejlesztésének is felfogható). Egyetemi tanár, vallás- és közoktatási miniszter, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Mathe... matikai és Fizikai Társulat alapító elnöke, hegymászó. (Egyéb)

Polszerkesztő2
76 ezer magyart űztek el a “reszlovakizáció” során

Az 1946. 02.27-én aláírt lakosságcsere-egyezmény szerint a csehszlovák hatóságok annyi magyart telepíthettek át, amennyi szlovák önként távozott Magyarországról. Jogot szereztek arra is, hogy áttelepítsék a szlovákok által háborús bűnösnek minősített 181 ezer magyart. Az áttelepülésre 59774 szlovák jelentkezett, holott a csehszlovák propaganda szerint Magyarországon négy-ötszázezer szlovák élt. A hatóságok még színleg sem törekedtek a kvóta betartására, Szlovákiából 76616 magyart szállítottak át Magyarországra. (Egyéb)

Fedák Anita
Az utolsó vereckei magyar

Többször megfordultam már ott. Legutóbb egy magyarországi csoportot kísérve a Vereckei- hágóra találkoztam Munkácsi Istvánnal. A helyi vegyesboltban érdeklődtünk szuvenírek után. Miután semmilyen a honfoglalási-emlékműre utaló ajándéktárgyat nem találtunk, kicsit zúgolódni kezdtünk, persze akadt aki jó magyarosan el is káromkodta magát abban a reményben, hogy itt aztán senki sem érti meg amit mond. A bolt vezetője egy nyugdíjas korú szikár úri... ember hirtelen tiszta magyarsággal megkérdezte: - Magyarok? (Egyéb)

Szerkesztő A
Kellemes Húsvéti ünnepeket kíván a MIL!

Kellemes Húsvéti ünnepeket kíván a MIL!Jézus Krisztus feltámadásának napján a Magyar Irodalmi Lap minden kedves írójának, olvasójának és minden derék magyarnak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Kívánunk sok piros tojást, illatos locsolást és rózsaszín sonkát vörös borral. Kívánjuk, hogy húsvét szent ünnepén családjaikkal, barátaikkal egyetemben mindnyájan megújulhassanak, mint szeretett Hazánk, Magyarország! A Magyar Irodalmi Lap Szerkesztősége (Egyéb)

Szerkesztő A
Kőrösi Csoma Sándor Emléknap

A 18. század vége felé történt, hogy egy határőr katona és szép felesége szerelméből megszületett egy okos szemű, ábrándozó székely fiúcska. Korán olvasni kezdett, tanulni is szeretett nagyon, hát beíratták a kollégiumba Nagyenyedre, 300 kilométerre. Tandíját maga fizette, mert dolgozott sokat. Megfordult aztán Bécsben, bejárta a németek földjét, s szedte magára a tudást, gyarapodott-gyara... podott, hogy nem győzték csodálni. (Egyéb)

Szerkesztő A
Egy elszánt székely

Székelyföldi atyánkfiára emlékezem, születésének 230-ik évfordulóján és szomorúan kell tapasztaljam, hogy még ennyi év múltán sincsenek meggyőződve a mai akadémiai tagok, hogy mi igenis Attila népei vagyunk. Kőrösi Csoma Sándor, sz. Csoma Sándor (Csomakőrös, 1784. március 27. – Dardzsiling, 1842. április 11.), saját szavaival: Székely-Magyar Erdélyből ("Siculo-Hungarian of Transylvania"), nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megala... (Egyéb)

Vasi Ferenc Zoltán
A MECSÉRI PER KIVÉGZETTJEI II. SZENDI DEZSŐ

SZENDI DEZSŐ alezredes Posztumusz előléptetése: 199o. július 5. alezredes – vezérőrnagy Sírhelye: Rákoskeresztúri Új köztemető (Kozma u. ) 3o1. parcella 17. sor 3. sír 1923. június 2-án született Tiszadob községben. Szegényparaszti családból származik. Édesapja Szendi Márton, mezőgazdasági bérmunkás, édesanyja Mile Erzsébet uradalmi részesarató volt. 1945 után a család 6 hold földhöz jutott. 1952-ben léptek be a termelőszövetkezetbe. Két testvére volt. (Egyéb)

Szerkesztő A
1900. március 23-án hunyt el Zsolnay Vilmos keramikusművész, nagyiparos

Zsolnay Vilmos (Pécs, 1828. április 19. – Pécs, 1900. március 23.[1]) keramikusművész, nagyiparos. // Életpályája / Bár festőművésznek készült, apja kívánságára 1853-ban átvette a családi üzlet irányítását, majd 1863-ban bátyja pécsi agyagárugyárát. Miközben a manufaktúrát fejlesztette, végig alkotó művész maradt. Nagyon fontosnak tartotta új kerámiaanyagok kifejlesztését. Az ő találmánya az ún. porcelánfajansz és az épületdíszítésre alkalmazott fagyálló pirogránit (eredetileg pyrogranit). (Egyéb)

Vasi Ferenc Zoltán
A MECSÉRI PER KIVÉGZETTJEI I. MECSÉRI JÁNOS

MECSÉRI JÁNOS ezredes Posztumusz előléptetése: 199o. július 5. ezredes – altábornagy Sírhelye: Rákoskeresztúri Új köztemető (Kozma u.) 3o1. parcella 18. sor 2. sír 192o. április 18-án született Győrben. Apja asztalossegéd, majd 1945 után mint újgazda Abán 12 hold földön gazdálkodott. 1946-bann Kiskunhalasra költöztek, ahol 6 holdon gazdálkodtak tovább. 1848-ban Kecskeméten, az Állami Gazdaságban helyezkedett el mint munkaügyi előadó, MKP_, majd MDP-tag.. (Egyéb)

Polszerkesztő2
Amit a magyarokról mondtak - 2/2

Tanpai Rinpoce a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája magyarországi tartózkodása idején (2007) így szólt a magyarokhoz “Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújulás már megindult Önöknél!” JOACHIM MEISNER (1933- ) bíboros (Egyéb)

Polszerkesztő2
Amit a magyarokról mondtak - 1/2

Tanpai Rinpoce nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája magyarországi tartózkodása idején (2007) így szólt a magyarokhoz: “Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújulás már megindult Önöknél!” - "A magyarok bátrak, jó kinézésűek (Egyéb)

Vasi Ferenc Zoltán
Mecséri per 4. LETARTÓZTATÁSOK

A perbefogottak letartóztatási idópontjai Aradra emlékeztet, ahogy mondaná Bartis Ferenc, írta volt, a magyar tucat mindig tizenhárom. Oly kegyetlen a retorzió a koncepciók okán, hogy például Édesapámat 23. születésnapján, január 8-án "berántották.", s csak 1961 márciusában engedték haza, Márianosztráról, az osztályidegenek börtönéből. Nagyanyám ígéretet tett, én teljesítettem be, ha megnyitják az azóta minor bazilikává emelt kegytemplomot, elzarándokol. (Egyéb)

Szerkesztő A
A MIL nőnapi köszöntője

Szeretett női íróinknak és olvasóinknak! Üdvözöljük az édesanyákat és az ő édesanyjukat, akiknek létünket köszönhetjük! Üdvözöljük az ifjú hölgyeket, leányokat - leendő anyákat, akik majdan utódainknak életet adva gondoskodnak családunk, nemzetünk fennmaradásáról. Köszönjük, hogy mások vagytok, mint mi, férfiak! Robosztus külsőnket kiegészíti kecsességetek, öblös hangunkat csacsogá... sotok, komolyságunkat kacagásotok. Kemény munkával épített házainkat ti teszitek otthonossá (Egyéb)

Szerkesztő A
Nőnapi köszöntő

Szeretett női íróinknak és olvasóinknak! Üdvözöljük az édesanyákat és az ő édesanyjukat, akiknek létünket köszönhetjük! Üdvözöljük az ifjú hölgyeket, leányokat - leendő anyákat, akik majdan utódainknak életet adva gondoskodnak családunk, nemzetünk fennmaradásáról. Köszönjük, hogy mások vagytok, mint mi, férfiak! Robosztus külsőnket kiegészíti kecsességetek, öblös hangunkat csacsogásotok, komolyságunkat kacagásotok. Kemény munkával épített házunkat ti teszitek otthonossá függönyökkel, csipketerítőkkel, (Egyéb)

Vasi Ferenc Zoltán
Mecséri per 1. Előléptetések

A FORRADALOMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÜKÉRT 1958. XI. 15-ÉN KIVÉGZETT MECSÉRI JÁNOS – SZENDI DEZSŐ – SZABÓ PÁL – KICSKA JÁNOS – RÉMIÁS PÁL – - KÁLMÁN DEZSŐ – MAGYAR JÁNOS – BAJTÁRSAINK EMLÉKÉRE A VOLT ESZTERGOMI 51. LÉGVÉDELMI TÜZÉROSZTÁLY ELÍTÉLT KATONÁI - összeállította Vasi Ferenc Péter (1935-1999) Édesapám rehabilitált főhadnagyként és postafőtisztként halt meg, keservesen, Az MK Bronz Érdemkeresztja birtokosa volt (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: A magyarságtudat gyakorlata

Magyarságtudat – összefoglaló meghatározásban: a magyar ember nemzeti öntudata. Az a bizonyos szellemi gyökér, ami a múltból táplálkozva kijelöli az ember helyét a jelenben. A magyar kultúra kincseivel ez az örökség gazdagítja mindannyiunk lelkét, s akárcsak egy szellemi mentőöv, gondoskodik arról, hogy el ne merüljünk a népek tengerében. Több mint a nyelv, mert a nyelv csak addig tartja meg magyarnak az egyént, amíg népi csoportján belül él. Több mint ismeret, tudás, kultúra, mert (Egyéb)

Csata Ernő
Az antik világ bizarr rekordjai - befejezés

Az antik világ bizarr rekordjai / Forrás: Az antik világ rekordjainak könyve- Allan&Cecilia Klynne, Kiadó: Hous of Guides, 2007. // A különleges teljesítmények és az érdekességek mindig is érdekelték az embereket. Természetesen az ókor sem kivétel ez alól és a legjobb bizonyíték erre éppen a világ 7 csodája. / Ezek csupán a legismertebbek. A piramisok, a rodoszi kolosszus vagy az alexandriai világítótorony mellett, az ókori világot még érdekelték a statisztikák, rekordok és a nem köznapi hírek is, amelyek (Egyéb)

Lukáts János
Holló helyett keselyűk (1/3)

Dráma Mátyás királyról - VÁRSZOLGA (rettentő zavarban): Az oroszlánok, felséges király, egyszerre mind, hirtelen… megbetegedtek. MÁTYÁS (aggódva): Szemem fénye, kedvenceim. A firenzei herceg ajándékai! VÁRSZOLGA: A szögletbe vonszolták magukat, vinnyognak, akár a kölyökmacskák, nem esznek tegnap óta, csak egy nyulat sem. Fejük a porba húzza őket. És egyszerre mind hirtelen meg... betegedtek. MÁTYÁS (aggódva): Szemem fénye, kedvenceim. A firenzei herceg ajándékai! (Egyéb)

Kocsis István
Jászai Mari (A megkoszorúzott) Új változat: 1996–1998 - Monodráma két részben 1/4

Szín: Jászai Mari nappalija. Bútorzat: nagy könyv­szekrény, íróasztal, heverő, karosszékek, vitrin. A fehér falakon William Shakespeare és Széchenyi István portréja. Jászai már túl van az ötvenen, de negyvenévesnek sem látszik. Különben is köztudo­mású, hogy Jászai Marinak nem volt kora. - E L S Ő R É S Z - Jászai Mari a lassan felerősödő fényben jön előre. Kezé­ben Schiller Stuart Mária című darabja. Belelapoz, majd olvasni kezdi a híres nagyjelenet végzetes (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap