Egyéb

Szerkesztő A
Mátyás Király Napok

I. (Hunyadi) Mátyás az akkor már majd félezer éves magyar államiság egyik legsúlyosabb fordulópontján került a magyar királyi méltóságba. A középkori Magyarországnak is gyakran kellett erős és pusztító külső, visszahúzó és galád belső ellenséggel megküzdenie, de olyan fenyegető nemzetközi körülményekkel, olyan válaszutakkal, amelyekkel Mátyásnak kellett szembenéznie, – soha. A feudális széttagolt... ság, a kiskirályok hatlama, (Egyéb)

Fedák Anita
Kockás ing (JOG)ar

A titkárnő nagy meglepetésére közölte, hogy a maradék szabadságát a Fenntartó elvonta. Mikor bement az igazgatóhoz, hogy megkérdezze, miért, az közölte, hogy ez jogában áll. A nyári szabadságát is bent tölti többnyire, érvelt, de az igazgató közölte, hogy most nincs ideje az ő problémájával foglalkoznia, Klikkes tanügyi értekezletre kell mennie sürgősen. Este felhívta egyik tanügyes ismerősét, hogy jogosan járt-e el a vezetőség, amikor megvonta a szabadság napjait. Az nem hiva... (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
Temetni jöttem, nem dicsérni - jog(ar)

„Temetni jöttem, nem dicsérni” - (Ítélet Horváth professzor koleszterin perében.) / Shakespeare ezt a mondatot adta Antonius szájába a ravatalnál. Ennél találóbb címet nem találtam, mikor Horváth István professzor koncepciós peréről írok. Ilyen jelentőségű per még nem volt, s aligha lesz nemhogy a magyar, de az egyetemes jogtörténetben sem. Ennyire egyértelműen koncepciós per mostanában talán csak Észak-Koreában történhet. Horváth professzor hosszú munkával és nem akármilyen zsenialitással kidolgozott eljárása az (Egyéb)

Csata Ernő
Az antik világ bizarr rekordjai

Az antik világ bizarr rekordjai -folytatás- Forrás: Az antik világ rekordjainak könyve- Allan&Cecilia Klynne, Kiadó: Hous of Guides, 2007. / A különleges teljesítmények és az érdekességek mindig is érdekelték az embereket. Természetesen az ókor sem kivétel ez alól és a legjobb bizonyíték erre éppen a világ 7 csodája. / Ezek csupán a legismertebbek. A piramisok, a rodoszi kolosszus vagy az alexandriai világí... tótorony mellett, az ókori világot még érdekelték a statisztikák, rekordok és a nem köznapi hírek is, (Egyéb)

Polszerkesztő2
A honvédség akkor is elindult volna Erdélyért, ha Hitler és Mussolini nem döntőbíráskodik mellettünk

Az 1940. augusztus 16-24. között tartott magyar-román egyeztetések kudarca egy percig sem volt kérdéses. Románia katonai fölénye tudatában nem engedett a túlzottnak tartott magyar követeléseknek, Magyarország pedig nem fogadhatta el a minimális területi engedményeket. Teleki Pál miniszterelnök 08.26-án a határra rendelte a teljes honvédséget, 28-ra kitűzte a Románia elleni támadás időpontját. Tudta, Hitler nem engedheti meg, hogy „hátországában" felfordulást, bizonytalanságot okozzon egy fegyveres konfliktus. (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert emlékezete XL. rész Wass Albert 1964-es toborzó beszéde (dokumentum)

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves magyar Testvéreim! Először is hadd mondjak köszönetet a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének, a magyar egyetemi ifjúságnak, mindazoknak, akik közreműködtek, alkalmat nyitottak nekem, hogy itt lehessek és beszélhessek Önökkel. Akik azonban azt gondolják, hogy én azért jöttem el ide, hogy elszórakoztassam Önöket, hogy Tánczos Mózsi1 kalandjaival elmulattassam, vagy nosztalgiás emlékeket (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: A Magyar Nemzet hét parancsolata

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdek-imádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt. 2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg (Egyéb)

Polszerkesztő2
Indiánok (JOGar)

Valamikor nagyon régen, az indiánok igazi békességben éltek saját földjeiken. A törzsek felosztották egymás között a vadászmezőket, a tavak, folyók minden kincsét. Ha valamelyik törzset támadás érte, bizton számíthatott a többi népcsoport segítségére. Gondtalanul teltek mindennapjaik, igazi közösséget alkottak. A prérin nem uralkodott senki senki felett. Istenüknek, a nagy Manitunak közösen áldoztak. Nem sokára megjelent az első idegen: rongyokban, éhezve-fázva. A jólelkű indiánok befogadták. Egyre többen jöttek... (Egyéb)

Csata Ernő
Az antik világ bizarr rekordjai

Az antik világ bizarr rekordjai / Forrás: Az antik világ rekordjainak könyve- Allan&Cecilia Klynne, Kiadó: Hous of Guides, 2007. // A különleges teljesítmények és az érdekességek mindig is érdekelték az embereket. Természetesen az ókor sem kivétel ez alól és a legjobb bizonyíték erre éppen a világ 7 csodája. Ezek csupán a legismertebbek. A piramisok, a rodoszi kolosszus vagy az alexandriai világítótorony mellett, az ókori világot még érdekelték a statisztikák, rekordok és a nem köznapi hírek is. (Egyéb)

Vasi Ferenc Zoltán
Mecséri per 1. Önmeghatározás

Nehéz irodalmi kezdés után rendszerváltás, én nem bírtam, Édesapám 3 ember helyett tevékenykedett, Édesanyámat és később engem is lerokkantosítottak. Idegileg nem bírtam. Nehéz családi súlyok, s nem lettem történész, mert mást tanítottak, és más derült ki a köztársasággá válás után/előtt is már, hisz megalakult a TIB, aminek szüleim halála után tagja is lettem. Tagszámom: 536. A gimnáziumban osztályidegen voltam, dresszúrák alatt, s fellázadtam. Rosszabb lett minden. Kanyargós. (Egyéb)

Fedák Anita
Móra Ferenc látogatása Kárpátalján

Beregszászt az emléktáblák városának is tartják, hiszen többek között Petőfinek, Illyés Gyulának, Bethlen Gábornak is van emléktáblája a városban. Miért tartják a beregszásziak fontosnak, hogy megörökítsék nagyjaink emlékét Kárpátalján? Egyrészt fontos szerepe van a turizmus fejlesztésében, hisz van látnivaló, van mit megmutatni a hozzánk látogató magyarországi és más környező országokban élő, illetve elszakadt nemzetrészekről érkező vendégeknek. (Egyéb)

Bodor Miklós László
A tévedés Jog(AR)

Átmentő Iván – káderunoka - előírásos yappi – fekete öltöny, fekete mellény, zokni, és fehér ing, öltözetben indult az Illetékes Hivatalba off-shore céget alapítani, hogy ÁVH-s nagypapája által ráhagyott örökségét külföldre, valamelyik adóparadicsomba mentse.Nagy meleg volt.Iván „látott a pályán”, ahogy mondani szokás…Vezetés közben feltűnt neki, hogy az utcai járókelőkről ömlik a verejték a melegben. Izzadnak a prosztók. –jegyezte meg. Jólesően gondolt arra, hogy kocsijának automata (Egyéb)

Felber Zsolt
Csíp, mint a paprika! - JOG(ar)

Történetünk főhőse, Ali – nevezzük így, – nehéz sorsú családból származott. Szülőhazájában háború dúl, gazdasági nehézségek súlyosbítják az amúgy is gondokkal terhelt életet. Ali egy szép reggel ezért úgy döntött, elhagyja országát. Eladta autóit, házát, pénzzé tette minden tevéjét és ékszerét. Reménycsillagok gyúltak szemében a szebb jövőt illetően. Értékes táblagépén kutakodta hova menekülhetne a nagyvilágban. Felkeresett egy migrációs köz... pontot, ahol útiköltséggel, térképekkel és jó tanáccsal látták el... (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
Deák Ferenc és a borbélyok

Forrás: Új magyar anekdotakincs, Budapest, 1963. Egy borbélyüzlet előtt topogott el az öreg Gyulai, mikor nyílt az ajtó, és egy volt tanítványa lépett ki az utcára. Még köszönni is alig tudott, Gyulai megállította: - Aggyisten! Hát magát mi szél hordozza erre? A hajdani diák visszamutatott a boltajtóra. - A borbélynál voltam. - Borbélynál? Mit csinált ott? - Borotválkoztam. Gyulai pontosan ismerte kedvesebb tanítványai csa... ládi körülményeit. Emlékezett rá, hogy az illető Zalából került Pestre... (Egyéb)

Általános Szerkesztő
A Magyar Kultúra Napja, másként

A Magyar Kultúra Napja - minden napunk, az életünk. Divat lett, vagy talán már szokás is, hogy egy-egy napot valaminek szentelünk. Ezek jórészt mondvacsinált megemlékezések, formális dolgok. Az, hogy a magyar kultúra napját arra a napra tették, amikor Kölcsei Ferenc a Himnuszt befejezte, egyfelől nemes, szép dolog. Másfelől viszont, valami kisszerű, olcsó törekvés látható benne: letudni valamit, ami egyébként nem jutna az eszünkbe. A magyar kultúra a mindennapi (Egyéb)

Bodor Miklós László
Akinek birtokát megették az oroszlánok

.Előbb vadászati felügyelő az Országos Erdészeti Központban. 1950- ben a Mezőgazdasági Múzeumba kerül, de rövidesen Polgár mellett találta magát kitelepítettként.Kényser lakhelyéről bejárhatott a Keszthelyi Helikon Könyvtárba. Megismerte belülről a Mosonyi utcai rendőrfogdát, az Andrássy út 60 pincéit, és orosz börtönélményeket is megélt. Kiengedték.Előbb vadászati felügyelő az Országos Erdészeti Köz... pontban. 1950- ben a Mezőgazdasági Múzeumba kerül, de rövidesen Polgár mellett találta magát kitelepítettként. (Egyéb)

Horváth Lajos
Európa három pillére: Demokrácia, kereszténység és nemzet - KÖTELEZŐ OLVASMÁNY!

A 2015-ös év február-márciusától kezdve kibontakozó migrációja elöntötte idegen, főleg iszlám minőségű tömegekkel Európát. Az év augusztusára felnövekedett kihívás olyan méreteket öltött, hogy mellette eltörpül a székely zászló /helyesebben lobogó/ használhatóságának kérdése Romániában. Pedig azt hittük, hogy az a megoldatlan székely ügy mindennél fontosabb és azért is, mert benne egy történelmi pokolgép órája ketyeg. És valódi terrorbombaként robbanhat a legváratlanabb helyzetben és időpontban, (Egyéb)

Polszerkesztő2
"Tüntessétek el a magyarokat és a németeket az országból" - a ligetfalui mészárlássorozat

A Pozsony melletti ligetfalui haláltábort a csehszlovák hadsereg 17-ik gyalogezred működtette, amelynek tagjai útban Pozsonyba, a csehországi Prerov határában 265, bányászmunkákról hazafelé tartó németet és magyart, köztük 71 gyermeket végeztek ki egy éjszaka leforgása alatt. A gyalogezred az akkori legfelsőbb vezetéstől, konkrétan Eduard Benes elnöktől származó parancs alapján indult el Pozsonyba, a történteket kutató Dunajszky Géza szerint azért, hogy a várost "megtisztítsa" a magyaroktól és a németektől. (Egyéb)

Polszerkesztő2
Jozef Banáš levelét megírta – levél a német kancellárnak

Jozef Banáš 68 éves szlovák író, politikus, diplomata 2016. január elején nyílt levélben fordult Angela Merkel német kancellárhoz Európa jövőjéért aggódva. A nyílt levél máris nagy sajtónyilvánosságot kapott, és nagy visszhangot váltott ki. Egyelőre még nem tudni, vajon reagál-e, és ha igen, miképp reagál majd a német kancellár asszony. Jozef Banáš azt ígérte, tájékoztatni fogja a közvéleményt, ha választ kap levelére. (Egyéb)

Szerkesztő A
Jókai Anna Wass Albertről

Jókai Anna írónő hiteles összefoglalót ad elhunyt nemzeti írónkról, Wass Albertről. Látó embernek nevezi, aki elsősorban nem is íróként, hanem a világlátása miatt került igazságtalan támadások és prekoncepciós vádak célpontjává. Leszögezi, még napjainkban is mindent elkövetnek a magyarság bizalmát és szeretetét élvező Wass Albert imázsának és sikerének megtörésére. Ennek oka, hogy az elhunyt író megszegte a tabut, íróként politizált és (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap