Egyéb

Polszerkesztő2
A HVG érve a kormány ellen: Hitlerek nevelkednek a többgyermekes családokban!

A HVG január másodikai számában megjelent Utóvédharc címmű cikk, Balázs Zsuzsanna írása minden médiapiaci méricskélésnél jobban rávilágít arra, hogy a valaha etalonnak tekintett hetilap miért van hosszú ideje zuhanórepülésben, s miért veszítette el olvasói több mint felét 2008 óta. Az egykor távolságtartónak centizett cikkek helyét mára ugyanis átvették a tény... közlésnek álcázott, indulattól fortyogó publicisztikák, amelyek egyre szűkülő köröket rónak ugyanazon liberális Kába-kövek körül. (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: A Magyar Nemzet hét parancsolata

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdek-imádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt. 2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg (Egyéb)

Fedák Anita
Az utolsó munkácsi kéményseprő

Ha valaki délelőtt a Latorca-parti város fő utcáján sétál biztosan találkozik vele. A hetvenes éveiben járó Berti bácsi ahogy ötven évvel ezelőtt, ma is reggelente felül a fekete biciklijére és kikarikázik a városba. Megáll a szobra előtt és hagyja, hogy a turisták fényképet készítsenek róla. Ha külföldről érkező magyarral találkozik, mindenképpen elmondja, hogy neki ezzel a szoborral csak csupán egy aprócska gondja van: ő sohasem hordta ilyen magasan az orrát. (Egyéb)

Szerkesztő A
Szilveszter: óévi búcsúztató, újévi köszöntő

Kedves Ünneplő! Az óév utolsó napján, utolsó órájában csapd rá az ajtót a régi gondokra, bajokra! Ugye, Te is elhatároztad, hogy új életet kezdesz pár perc múlva? Nevess hát boldogan, felszabadultan! Az új év, az új élet, az új remény a mienk! Mi alakítjuk magunknak, szeretteinknek, utódainknak. Jobban, mint az előzőt! Kellemes szilveszteri mulatságot kívánunk minden kedves Írónknak és Olvasónknak! MIL-Szer... kesztőség (Egyéb)

Fedák Anita
Betlehemezés Kárpátalján

A betlehemes játék szereplőinek öltözéke hangsúlyozottan régies, magyaros motívumú. Az Angyal hosszú fehér ingben van, a fején papírsüveg, aranyozott díszítéssel. Ő viszi a betlehemet, ezt a többnyire kartonból készült házikót, amelyben a következő személyek vannak: középen jászolban a Kisded Jézus, mögötte glóriával a feje fölött Szűz Mária, mellette pásztorbottal a kezében Szent József. A jászol körül a három király, kezükben a Jézusnak ho... zott ajándékkal. A jászolnál egy-két barom. (Egyéb)

Duray Miklós
Mire jó a karácsony ünnepe? ! ...

a gondolkodásra, a szeretet értékének megbecsülésére és sok minden másra. Alkalmas arra is, hogy eltöprengjünk múlandóságunk és az örökkévalóság között feszülő ellentét és összhang fölött. Karácsony alkalmával kereshetjük a változó és az állandó értelmét és okát, vagy az állhatatosság és az ingatagság, a türelmesség és a türelmetlenség, az önmagunk vállalása és feladása lelki, anyagi és társadalmi indíté... kainak miben (Egyéb)

Szerkesztő A
Boldog Magyar Karácsonyt!

A Szeretet Ünnepén minden kedves írónknak és olvasónknak kívánunk kegyelet teljes boldog magyar karácsonyt! Kívánjuk, hogy szent ünnepünkön a keresztényi szeretet győzedelmeskedjék minden rossz felett, s a szívekbe békesség költözzék! Kívánjuk, hogy családjaink és nemzetünk tagja egymás kezét fogva érezzék a szeretet és az összefogás erejét és biztonságát. Kívánjuk, hogy a magyar lelkekben Hazánk és Nemzetünk feltámadásának napja legyen karácsony ünnepe! Magyar Irodalmi Lap (Egyéb)

Fedák Anita
Matl Péter: "...minden munkámban benne van a lelkem..."

Népmesei hősként, 16 forinttal a zsebében indult élete első művésztáborába Magyarországra. Azóta eljutott Japántól Brazíliáig alkotni és kiállítani. Matl Péter valódi, ízig-vérig profi, elhivatott művész, évtizedek óta jelen van munkáival a különböző hazai és külföldi kiállításokon, tagja számtalan művészeti társaságnak. Érett művészi látásmódja, az emberiséget foglalkoztató örök témák iránti nyitottsága teszi őt naggyá. Mikor Munkácson felkerestem Béke utcai otthonában, éppen egy passziót hallgatott (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
Miért nehéz rendet teremteni Szíriában?

(Zanzásítás = Amikor egy hosszú és bonyolult dolgot rövidítve összefoglalunk, kifejezve belőle a lényeget). Aubrey Bailey, A Daily Mail olvasója egy rövid levélben foglalta össze a helyzetet a brit lapban. Világos, mint a vakablak. Még mindig zavaros, hogy mi történik a Közel-keleten? Hadd magyarázzam el. Mi az iraki kormányt támogatjuk az Iszlám Állam elleni harcban. Az Iszlám Államot nem szeretjük, habár azt Szaúd-Arábia támogatja, amelyet kedvelünk. Aszadot, a szíriai elnököt nem szeretjük. Támogatjuk az ellene (Egyéb)

Kertész Jenő
Talán a Psalmus Hungaricus - Erdélyiek a népszavazásról

"Ilyen árulásra Európa egyetlen népét sem lehetne rávenni..." - „- A határon túli magyarokról van szó!”- próbáltam érvelni. Hiába! Újból, többedszer kellett tudomásul vennem, hogy a határokon túl nincsenek magyarok. Egyesek szemében én sem számítok annak. Feladtam. Egy röpke társalgás kevésnek bizonyulhat megkövesedett berögzülések feloldozására. Talán fel kéne olvasnom Dzsida Jenő, Psalmus Hungaricusát? Kétlem, hogy ez a „galeri” meghallgatná, (Egyéb)

Csata Ernő
Keményen arcul ütöttetek - Erdélyiek a népszavazásról

Tele van a lelkünk keserűséggel, de az érvényes és sikertelen népakaratot, ha szomorú szívvel s csalódottan is, tudomásul vettük. Nyolcvan éven át megtanultuk az akkori felelőtlen és hozzá nem értő politikusok tettei miatt, hogy gondjainkban, saját erőinken kívül másra nem támaszkodhatunk a szülőföldön való boldogulásunk és magyarnak maradásunk nehéz történelmi folyamatában. Ezer éven át mi testvéri szeretettel adtuk nektek ingyen, és ti elfogadtátok (Egyéb)

Csata Ernő
A ,,poeta doctus''

Forrás: Békés István: Új magyar anekdotakincs – Budapest, 1963/A proletárdiktatúra bukása után, jó mélyen bent a kurzusban, valahol egy budapesti utcán, találkozott Babits Mihály és Szabó Dezső. Valami nagy barátság sosem volt köztük./- Jó napot! – köszön Szabó Dezső. - Jó napot! – viszonozza Babits./Szabó Dezső nyomban a tárgyra tér./- Olvasta az új regényemet?/Babits kissé zavart:/- Az új regényét…?/- Igen. Az elsodort falut. Vagy nem is halott még felőle?/- De…de…igen…hogyne…Csak tele voltam gonddal,... (Egyéb)

Petrozsényi Nagy Pál
Ninive

Az öreg író felállt, kinyújtózkodott. Végre elkészült a regénnyel! A többi már a kiadó és a nyomda feladata. Éjfél. Kimerülten csoszogott a sezlonhoz. Ha már itt ragadt, itt is alszik ma éjjel. Álmosan fülelt a hálószoba felé. Felesége horkolása megerősítette szándékában. Úgy alszik, mint az aludttej. Miért ébressze fel szegénykét! Megvetette az ágyat, és elnyúlt a sezlonon. Vajon milyen sikerre számíthat legújabb művével? Megveszik, nem veszik meg? Egyáltalán kinyomtatják-e valahol? (Egyéb)

Duray Miklós
A jelenben is élő múlt: Edvard Beneš elnöki rendeletei

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Szerkesztő A
Pilinszky János Emléknap

Pilinszky János (1921-1981) legfontosabb, költészetét alapvetően meghatározó élménye a világháború embereket, értékeket, világot elpusztító szörnyűsége. Művészete vallásos, vallomásos, keresztény alapokon építkező, egyetemes és emberközpontú. Első kötetéért (Trapéz és korlát) megkapta a Baumgarten-díjat. 1949-től nem publikálhatott, háttérbe szorult, ekkor verses meséket írt. 1957-től az Új ember katolikus hetilap munkatársa lett. (Egyéb)

Csata Ernő
A fröccs szó eredete

A fröccs szó eredete (?)//Vörösmarty 1842. október 5-én írta meg híres versét, amelyből megtudhatjuk, hogy "Fölfelé megy borban a gyöngy". Igen ám, de a borban csak akkor megy fölfelé a gyöngy, ha szódavizet adunk hozzá! A jelzett napon Fáy András, aki a kor szellemi-irodalmi és bankéletének is központja volt, néhány barátját szüretre hívta. A barátok között ott volt Czuczor Gergely, a nem kevésbé kitűnő költő, aki magával hozta Jedlik Ányost, aki nemcsak az elektromosság nagy tudósa volt, hanem a szódásüveg... (Egyéb)

Petrusák János
Agglegényképző 1.Epizód Csapat van… hol a terv? 5. részlet

A legtisztább mai valóság! Nem magyar sajátság, hanem világvaló: mindenki akar valamit, de mindenki azt, ami álmaiban van, és ezt ráadásnak azonnal szeretné. Ha meg nem sikerül, akkor berzenkedik, esetleg világgá, vagy éppen a világnak megy. A film – filmsorozat – amely főhősei: Fandor, az önképzelt hős és író, aki azt képzeli mellesleg, hogy neki semmi sem sikerül, ezért is agglegény, meg barátai „életét” vagy inkább „életlenségét” meséli el… (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
Interjú Mircea Dinescuval

A közélet egyfajta amerikai mosodába került, a volt miniszterek jó része börtönbe megy, a lakosság egy része boldog, miközben vidéken ma is úgy élnek, mint a középkorban. A parasztoknak ma rosszabb, mint a kommunizmus idején. Visszakapták ugyan a földjeiket, de nem tudják megművelni, mert nincs pénzük mezőgazdasági eszközöket venni. Ha elmész egy vidéki vásárba, megláthatod, hogy ezek az emberek ma is pontosan úgy élnek, mint 200 évvel ezelőtt, szekérrel, állatokkal érkeznek, egy kevésbé színes középkor ez. (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Márton napi libasült (Recept)

„Aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik!” – tartja a mondás. A sok migránsnak is tudtára kellene adni, hogy az EU libái már fogyóban vannak! Zsíros kenyér még jutna, de az meg nem kell nekik! Nálunk mindenkinek adott a lehetőség, hogy libacombhoz jusson! Alhat a híd alatt, vagy akár a Hiltonban. Hogy az utóbbi 25 évben miért választották oly sokan az utcát lakásul? Nem tudom! De a statisztika azt mutatja, hogy a hajléktalanok többsége nem eszik libát. Talán ez lehet az ok. (Egyéb)

Polszerkesztő2
1938. november 11. Kassa visszatér

Horthy november 11-i kassai bevonulását országos ünnep kísérte. Az eseményekről helyszíni közvetítést adott a rádió. A magyar települések nemzeti színekbe öltöztek. A kormányzó fehér lovon, a tömeg éljenzése, virágeső és zászlóerdő kíséretében vonult be Kassára. A jelenlévők az „országgyarapító” nevét skandálták. A bevonulás kezdetekor, 11 órakor megszólalt a kassai dóm harangja, majd fél órán keresztül zúgott az ország összes harangja. Két percre megállt az élet. (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap