Egyéb

Bilecz Ferenc
A magyarok honfoglalása, így is történhetett

A Volga-Káma és az Ural-hegység déli területei között élő magyar törzsek a 9. század elején – Anonymus szerint, 819-ben – kapcsolatba lépnek a Don alsó folyásánál letelepült magyarokkal: „Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügyek, amint fentebb mondottuk, nagyon sok idő múltán Mágóg király nemzetségéből való igen nemes vezére volt Szcítiának, aki feleségül vette Dentü-Mogyerban Őnedbelia vezérnek Emes nevű leányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta.” (Egyéb)

Horváth Lajos
Kinek lehet szobra Magyarországon?

Hírelik, hogy Belgrádban a Kalimegdánon a szerbek szobrot állítanak Gavrilo Principnek, aki 1914. jún. 28-án megmerényelte Szarajevóban Ferenc Ferdinándot, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét. Princip a mostani szerbek szerint is nem terrorista, hanem igazi szabadsághős. Bár a Fekete Kéz nevű titkos terrorszervezet tagja volt és tettével kellő ürügyet szolgáltatott a világháborúra, melyre a világot újrafelosztani már felsorakozott (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Keltákról, másképpen

A kelták nevének eredetét nem ismerjük. Tudjuk (például a Wikipédiából), hogy latinul Celtae, bretonul Kelted, walesiül y Celtiaid, írül na Ceiltigh, skótul Ceilteach, a manx nyelven pedig ny Celtiee, alak a használatos. A magyar kelta alaknak leginkább a korni (vagy cornwalli) nyelv Kelt /kɛlt/ formája felel meg. A korni, a kelta nyelvek brit ágához tartozó nyelv. Cornwall egyes részein a 18. századig közösségi nyelv volt, majd a 20. század elejétől újjáélesz... (Egyéb)

Erdős Géza
Olajgazdag Magyarország – csakis bevándorlóknak!

A bevándorló urak és hölgyek kényelméről a „szedett-vetett” magyar őslakosság gondoskodik. Ők a sofőrjeik, rakodóik, ők takarítják utánuk a piszkot a padlótól a WC-kagylóig. Mindezért nincsenek túlfizetve, szegényesen élnek, mert az árakat nem a bérükhöz szabják. Meddig? Meddig tart még ez a fejetetejére állított világ? Meddig tart még a nyomorba döntött magyar lakosság tűrése? Fertőző betegségek hordozói után feltakarítani az ürüléket, összeszedni a szétdobált szemetet, ételt. Az ételt, amiből (Egyéb)

Bilecz Ferenc
A Puszta nyelve és a szlávok

A 20. és a 21. század határán, Kelet-, és Közép-Európában, megnyílt a lehetősége annak, hogy történelmünket szabadabban, a tudomány mai szintjén értelmezzük, fogalmazzuk meg és tanítsuk. Sajnos Magyarországon ez idáig, ez nem sikerült! Ahogyan a rendszerváltás sem! Természetesen ebben külső erők is közrejátszottak, de az az érzésem, hogy a költő ezt jobban kifejezi: „A harcot, amelyet őseink vívtak,/ békévé oldja az emlékezés/ s rendezni végre közös dolgainkat,/ ez a mi munkánk; és nem is kevés.” (Egyéb)

Fedák Anita
Erdélyi Béla, a kárpátaljai szívtipró Don Juan

Munkácsra hazatérve rajzórákat adott egy – a naplóban gyönyörű kislányként említett – gazdag család csemetéjének. A mester és tanítványa annyira összemelegedett, hogy már az eljegyzés napját is kitűzték, amit háromszor módosítottak. Erdélyi naplójában erről humorosan azt írja, hogy addig halogatták, míg az Osztrák–Magyar Monarchia is felbomlott. Nem múltak el szerelmes napok nélkül a müncheni évek sem. Erdélyi a bajor fővárosban beleszeretett egy Lilet nevű festőnőbe, aki végül egy orvoshoz ment feleségül. (Egyéb)

Cservenka Attila
Észak Dél ellen...

A 80-as 90-es években - mint már említettem - szabadidőmben érdeklődéssel kísértem figyelemmel a környezetvédelmi (vagy helyesebben természetvédelmi) kérdésekkel foglakozó irodalmat. Tulajdonképpen ekkor robbant ki, itt kezdődött a gazdag Észak és a szegény Dél közötti konfliktus. Ki szennyezi jobban a világot: a rőzsehordó néni, aki telefüstöli kéményével a környezetét, vagy a föld erőforrásainak nagy részét bitorló fejlett 20%, kifinomult tech... (Egyéb)

Szerkesztő B
Isten hozta kedves migráns úr!

Miután jól dokumentálhatóan kiderült, hogy az újonnan épült kerítésen ajtó is van, joggal merül fel, hogy a házigazdának illendően kell fogadnia az érkezőt. Azt, hogy milyen párbeszéd alakulhat ki a “vendég” és a házigazda között, Erdős Géza kollégánk tollából, pontosabban klaviatúrájából kikerült írásból megismerhetjük. - Menekült-párbeszéd - – Hé! Fullajtár, ajtónálló, vagy mi a rosseb maga! Hol a francban kódorog? – Itt vagyok már! Parancsol urasá... god? – Naná, hogy parancsolok! Nyissa ki ezt (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: A Magyar Nemzet hét parancsolata

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdek-imádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt. 2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg (Egyéb)

Duray Miklós
Az elkerülhetetlennek látszó tragédia

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Duray Miklós
Képzeljük el az elképzelhetetlent!

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Fedák Anita
Mama

A több száz szemet gyönyörködtető terítő, párna, szalvéta jelzi: szerette a szépet. Az értékeset. Mezőcsáti lány volt. Egressy Béni szülővárosából. Élete során sok helyen megfordult. Ahány magyarországi erőmű épült, mindig odavezényelték. Így találkozhatott és jó barátságba került a család Bokodon és Tiszapalkonyán Hamvas Bélával. Sok szép emléket őrzött ezekből az időkből és esténként kisfia ágya mellett mesélt azokról az erőműves időkről is. És másról is, amit a gyermek talán akkor még nem is érthetett... (Egyéb)

Jókai Anna
Alakító tájak

Ahol eszmélni kezdünk: számunkra ott a szülőföld. Ahol az anyaggal való ütközést megőrzi elménk, ahová ínséges években visszaszáll az elbágyadt erő: ott a szűkebb haza. Ide szólít – ha öregszünk – az emlék, itt a gyökér, a konok, a megtartó, bár a növekedés, a gyümölcstermés mámorában, föld és ég között kapaszkodóban ez a gyökér olykor elfeledett. A régi táj, gyermekkor emléke először egy-egy szó csak, hangfoszlányok, néhány furcsa mondat ké... sőbb kép, ... (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Kazinczy Ferenc rabsága a munkácsi várban

Fogságának utolsó állomására 1800. augusztus 25-én érkezett ide nyelvújítónk Kazinczy Ferenc fogolytársaival együtt. A vár nyugati részén álló épület harmadik emeletén lévő negyedik cellában raboskodott. Ő is írói munkával próbálkozott fenntartani lelki egyensúlyát. Kazinczy ereklyéi között őriznek egy kis piros bőrkötésű könyvet, amelynek egyik lapján ez a bejegyzés olvas... ható: „ Dolgozásaim a’ munkácsi várban 1800-1801. (Egyéb)

Fedák Anita
Szolyva: többezer ártatlan magyar sírhelye

November a gyász hava a kárpátaljai magyarság számára. Azé a gyászé, amely 1944 novemberében, Erzsébet-napkor kezdődött. Azon a napon, amikor a szovjetek háromnapos munkára hurcolták a magyar és a német férfiakat. A dolgos, törvénytisztelő emberek el is indultak a "málenykij robotra", nem sejtve, hogy legtöbbjük számára már nem lesz onnan visszaút. Apáinkat, nagyapáinkat, dédapáinkat azonban csak megalázni tudták, megtörni soha, a legbrutálisabb körülmények között is a Mindenhatóhoz fohászkodtak. (Egyéb)

Jókai Anna
„Minden csoda vagy semmi sem az”

(Török Sándor emléktáblájánál) / Tíz esztendeje annak, hogy Török Sándor földi maradványait a Farkasréti temetőben eltemettük. A frázis mély értelmet takar: valóban csak földi maradványai nyugszanak ott. Ő maga, ez a kivételes szeretettel töltekezett Én tapinthatatlan szférában él tovább; eszmél és készülődik. Minden bizonnyal érzi már az Isten mosolyát, illetve tudja, milyen is az, mert odaát (ha az hely, egyáltalán) nincs külön érzés és tudás... (Egyéb)

Szerkesztő B
A Wass Albertet ért vádak és hamisítások cáfolata

Dobszay Károly: Egy ámokfutó rágalmai - (Wass Albert állítólagos hungarista kapcsolatairól) Eddig úgy gondoltam, hogy az életben már nemigen érhet meglepetés, de be kell vallanom: tévedtem. Azt már megszoktam, hogy a hazudozás, a hamisítás a liberál-bolsevista újságírás kelléktárának fontos része, de őszintén szólva, még a törzsgyökeres kommunista hazudozók vigyáztak arra, hogy egy bizonyos határt ne lépjenek túl, nehogy egyszerűen nevetségessé váljanak. Napjainkban (Egyéb)

Felber Zsolt
A térkép előtt

Irodalmi betekintés Trianon tükrébe. - Mit szólnának gyászos jelenünkhöz a múltban élt íróink, költőink? Lehet, hogy megijednének, hogy rossz helyen járnak? De vajon mi történt? Elveszítettük tán a nemzetet összekötő kovászt, a hazaszeretetet? Eltűntek hőseink, példaképeink? A hazaszeretet minden nemzet számára egy és ugyanazt jelenti, a szülőföldhöz való ragaszkodást. Ez megjelenhet hősies tetteinkben vagy szavainkban is. A ma... (Egyéb)

Jókai Anna
Wass Albert világlátása

...létezik az a csodálatos tünemény, hogy akár évtizedekre, sőt évszázadokra elhallgathatnak valakit, akinek a művészete, az eszmeisége mint a búvópatak egyszeriben csak kibukkan, és száz év után mindannyian csodálhatjuk. Azt hiszem, hogy Wass Albert életére, látásmódjára ez a legjellemzőbb; hogy mindent elkövetnek – mint látjuk, napjainkban is –, hogy meg nem történtté tegyék ezt a különös jelenséget, amire mi, magyarok és ... (Egyéb)

Czakó Gábor
Erkölcs és hittan

Hajdan létezett egy hit- és erkölcstan nevű tantárgy, mivel a régi ember az erkölcsöt csak a hitén, gyakorlatiasabban: a vallásán keresztül tudta elképzelni. A régi emberen talán a mindenkori embert is érthetjük, mert vallástalan ember, sőt hitetlen ember az újkorig nem létezett. Olyannyira nem, hogy a régészek az emberszerű emlősök hagyta maradványok közül azt a leletet sorolják az emberiek közé, amelyik mellett kultusznyomokat találnak. (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap