Egyéb

Fedák Anita
Vacsora a kínzókamra szomszédságában

A kínzókamra egyébként azért érdekes, mert a történelmi Magyarország területén mindössze két helyen, az ungvári és az egri várban volt e célból fenntartott helyiség. A kínzóeszközök mellett viaszfigurák is találhatók, amelyek a hóhér, a lator és az egyik gnóm börtönszolga alakját idézik meg. A kamrák egyikében maketten követhetjük végig a középkori Ungvár épületegységeit, tús-rajzokon pedig a sanyar... gatás azon módszereit, amelyeket több száz évvel ezelőtt alkalmaztak. (Egyéb)

Szerkesztő A
S. A. Anonimus: Torzított visszhangok Wass Albert körül

Koncepciós cikksorozat Romániában - Ac Cuvîntul liber (Szabad szó) című marosvásárhelyi újság az utóbbi években (2000-2003-ban) több cikket, sőt cikksorozatot közölt (íratott?!) Wass Albert lejáratására. A cikkek elkövetői a magyarszimpatizánsnak egyáltalán nem nevezhető 90 éves Raoul Şorban művészetkritikus, a nálunk eleddig ismeretlen költő-publicista Lazăr Lădariu, to... vábbá Grigore Foculescu, Mircea Dogaru, Dorin Suciu, Ion Mărgineaunu és Maros megye első (Egyéb)

Fedák Anita
A csillagos égbolt azok a mi csillagaink

A Forrás Stúdió tagjaként egy összejövetelen, melyen többek között Kovács Vilmos, a kárpátaljai magyar irodalom nagy öregje is jelen volt, felmerült, hogy megpróbáljuk feltérképezni Kárpátalja néprajzi kincseit. A nyári gyakorlaton balladák, helyi mondák gyűjtése volt a feladatunk. 1971 nyarán kerékpárra ültem és bejártam a környező falvakat. Az első balladát mégsem ennek a falujárásnak a során gyűjtöttem, hanem egy évvel korábban Tiszaújlakon, egy 18 éves közműves-segéd az állványon dolgozva énekelte. (Egyéb)

Czakó Gábor
Szent István és a táltosok

A boldogult szocializmusban költő barátom írt egy kis tanulmányt Csokonai valamely versészeti leleményéről, amit addig senki nem vett észre. Munka mellett dolgozó ember lévén kicsúszott a Csokonai-évből. Vissza is adták kiváló művét a szerkesztők, mert addigra már megkezdődött a Dózsa, vagy Radnóti év – már nem emlékszem, hogy éppen melyik következett. Most így vagyok Szent Istvánnal: éppen menny... bevételének ünnepén jutott eszembe valami, (Egyéb)

Czakó Gábor
A magyarok nyelvének elrablása

A magyarság hét legsúlyosabb gondjának egyike, hogy a nép nem ismerheti meg saját anyanyelvét. Ez rontja gondolkodását, a világ megértését, akadályozza tehetsége kibontását. A baj nem a finnugrizmus, hanem a hunfalvyzmus hatalomra jutásával kezdődött, ami az említett rokonítás hivatalos értelmezéséért nem rajongókat a tudományon, sőt, a homo sapiensek körén kívül helyezte. Néhai Engel Pál igazi hunfalvysta átkot szórt sok magyarra Népszabadságban: „A tudomány ott végződik, (Egyéb)

Szerkesztő A
Gyurkovics Tibor: Wass Albert ideje

Nagy idő, nagy idő, kegyetlen idő, huszadik századi, pokol-mélységű purgatóriumi idő, apa-idő és megalázó idő, fölemésztő és fölmagasztaló idő, hosszútűrő és rohanó idő, köszönjük Néked, hogy befogadtad, fölnevelted és meggyötörted, két világháború között űzted és menekítetted, országrészek szétszaggatása, sebesültek csonkolása és gyógyítása közepette, százezrek futása és körömkapaszkodása kö... zött volt gondod arra a férfiúra (Egyéb)

Szerkesztő A
Ötvös József: Wass Albert Mezősége

Ott volt minden eddig is századokon át, csak jönni kellett egy embernek, hogy megtörje a csendet, felébressze alvó, kopár dombok igaz meséit. Szülőfalumban, Pókában a legmagasabb domb nemcsak kopár, hanem a neve is az: Kopár. Jött egy ember a holttenger sárvilágából fényes úri cipővel, és belekiáltotta a nemzeteket szétszaggató világba: „adjátok vissza hegyeimet!” Zúg, zúg ez a kiáltás Bonchidától Mezőújlakig, Széktől Kerlésig, Vasasszengotthárdtól Szépkenyerűszentmártonig. (Egyéb)

Czakó Gábor
Kinek van fóbiája?

„Ezért van a magyaroknak zsidófóbiájuk. A bálványimádó katolicizmus miatt lett a zsidó a magyar antitézise. Ez már csak azért is veszélyes, mert az Ábrahámnak adott ígéret szerint, aki a zsidókat áldja, az áldott lesz, és aki őket átkozza, az átkozott. A nemzetek ítélete pedig az lesz, hogy az antiszemita országok, nemzetek nem mennek be a Messiás ezeréves birodalmába. A sírt, hol ezek a nemzetek süllyednek el, nem veszik körül a (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: A Magyar Nemzet hét parancsolata

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdek-imádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt. 2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg (Egyéb)

Fedák Anita
Édesanyám

Mint volt óvónő, már te tanítod a kisunokámat a magyar mondókákra, versikékre, kiszámolókra. És mesélsz neki Tündér Ilonáról és Árgyélus királyfiról. Mert volt kitől örökölnöm a hazafias érzelmeket: te, az egyszerű falusi óvónő, az egykori szovjet ideológiával szembeszegülve nem Sztalint és Lenint dicsőítő versikékre, hanem a magyar népi gyermekjátékokra, Petőfi és Arany János műveire oktatattad a kis neveltjeidet. Nem hiába (Egyéb)

Jókai Anna
„Dedikálom”

Az Együttlét elé. Az ember élete során megszámlálhatatlan sokszor írja le a nevét. Először akkor, amikor hatesztendős korában megtanulja az írás puszta műveletét. A gyötrelmek számomra már akkor elkezdődtek. Nehéz kezű, ügyetlen gyermek voltam: valami megmagyarázhatatlan szorongás fogott el, ha az üres irkalappal szembe kellett néznem. Túlságosan soká nyomogattam a grafitceruzát a papír egy-egy pontjára, így a hegye majdnem mindig kitört. A hegyező... (Egyéb)

Jókai Anna
El a kötelekkel –

Az „elkötelezett” kifejezést sohasem szerettem. Az alapszó, a „kötél”, árulkodik. Vagy engem kötöttek oda, vagy magam kötöttem magam – biztos ami biztos, el ne szaladjak! – valamihez. Mindkét eset a szabadság hiánya. A magánszférában is kesernyés, inkább pejoratív: „…már el vagyok kötelezve” – valami megtorpanást jelent, muszájlemondást nemcsak a továbblépésről, de a továbbgondolásról is. Elkötelezettnek lenni: egy korábbi – meglehet... (Egyéb)

Duray Miklós
A rossz múltnak ne legyen folytatása

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Kultúránk szimbóluma – a Himnusz

És ma, a Magyar Kultúra Napján jogos önérzettel állíthatjuk: kulturális téren nem vagyunk alábbvalók az Európai Unió más nemzeteinél. Nemzeti kultúránk szimbóluma, a Himnusz csaknem 200 éve állja az idő próbáját, ígér bőséget és jókedvet a balsors tépte magyarnak. Az utóbbira igencsak szükségünk volna nekünk is, kirekesztett, kitagadott kárpátaljai magyaroknak, akik azért fohászkodunk Kölcseyvel az égi hatalmakhoz ma, hogy (Egyéb)

humattila83
Petőfiről...

Miért félnek elismerni, hogy a csontok, melyeket már huszonhárom évvel ezelőtt megtaláltak, Petőfi Sándoré-i? Mert azonnal felmerülne a kérdés, hogy ha annyi ideje tudnak a dologról, akkor mire vártak eddig? A felelősségre vonástól tartanak? Vagy attól, hogy azok a bizonyos csontok ugyanolyan nemzeti ereklyévé nemesülhetnek, mint Szent István jobbja? A mindenkori magyar kormány a DNS-azonosításhoz „kegyeleti okokból” nem engedélyezte, hogy... (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Irodalmi barangolás Nagyszőlősön és vidékén

Ady Endre nagyon jól ismerte és pontosan megfogalmazta Móricz Zsigmondot köszöntő írásában az itt élő emberek jellemző magatartását: „Itt az emberek nem hazudnak akarattal: ha keserű a szájuk köpnek, ha viszket a tenyerük, ütnek, s nem őrajtúk múlik, ha az életről nem rángatódik le minden rongy. Hej, Uramisten, hej Móricz Zsigmond, drága, nagyszívű kenyeres pajtásom, milyen egyszerű és milyen egyet... lenül nagy dolgot míveltél te. Meglelted a magyarságot, melyről már azt kezdtük hinni, hogy nincs is. (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Aki költők között zenész, zenészek között költő lett /Dinnyés József – 66 éves/

Ezeket az éjszakákba nyúló beszélgetéseket, borozgatásokat nem nézte jó szemmel az akkori szovjet-hatalom. Mert mit akarhat ez a magyarországi gitáros a magyarok „politikai” ülésein? A KGB például „rá szólt”, hogy menjen haza Magyarországra. A kijevi magyar konzult éjszaka felébresztették, hogy megtudják, ki az a Dinnyés József. Kihallgatták azokat a barátait, akiket meglátogatott. Több hasonló kaland is megesett akkoriban vele, például kiszúrták az autója összes gumiját. (Egyéb)

Szerkesztő A
Nem ma van Petőfi halálának évfordulója!

A "hivatalos" álláspont szerint Petőfi Sándor 1849. július 31-én elesett a segesvári csatában. Homokba dugva fejüket ma is ezt szajkózzák a hivatalos szervek. Holott tanúk és tények bizonyítják, hogy a csatában sebesült költőt az orosz seregek Szibériába hurcolták. Barguzin környékén további hét évig élt és alkotott még. Fennmaradt kézírása is bizonyítja ezt. Petőfi hazajött. Csontjai Bu... dapesten, a Fiume úti Temetőben 4,5 tonna betonba ágyazva nyugszanak. Tudjuk, hova vigyük a kegyelet virágait, tudjuk (Egyéb)

Szerkesztő A
Petőfi nem Segesváron hunyt el!

A magyar (???) történetírás leszögezi, hogy nemzeti költőnk, Petőfi Sándor 1849. július 31-én elesett a segesvári ütközetben. Ehhez a feltételezésen alapuló állításához ragaszkodik, holott ezt immár bizonyítékok garmada cáfolja. 23 évvel ezelőtt a szibériai Barguzinban magyar kutatók feltártak egy sírt, amely korabeli tanúk szerint a hadifogolyként Szibériába hurcolt Petőfit holttestét tartalmazza. Petőfi barguzini ... (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Hová vezet az elvándorlás Kárpátaljáról?

A felvételi kampány összességében szomorú, Az emelt szintű érettségin fizikából, matematikából és kémiából a kárpátaljai végzősök nemzetiségtől függetlenül rosszul szerepeltek, így ezeken a szakokon kevés a jelentkező. Az emelt szintűn kevés magyar tette le sikeresen az ukrán vizsgát. Ráadásul nagyon sokan magyarországi egyetemekre jelentkeztek. 2015 nagyon nehéz évnek számít. A magyarságszervezeteknek nagyon oda kellene figyelni az elvándorlásra, mert ez a legnagyobb gond, főleg a fiatalság távozik (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap