Egyéb

Czakó Gábor
A határ, avagy miért nem fogadták be a zsidók Jézust?

Volt egyszer egy ember, aki mindenkivel jót tett. Nem csak barátaival, hanem mindenkivel. Aki jött. Gyakran tanított másokat helyes életre, bölcsességre, üdvösségre. Máskor enni adott a köréje gyűlt sokaságnak, ha úgy adódott, ezreknek. Ismét máskor bement a tömeg sűrűjébe, ahol „erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.” (Luk 6,19) Pénzt nem kért senkitől, nem is tartott magánál. Némelyek – nem akárkik, hanem a nép befolyásos hangadói, okos, tanult, köztiszteletben álló (Egyéb)

Czakó Gábor
Hová lett a madárinfluenza?

A mediatizált világban az szokott lenni, ami nincs, s az szokott eltűnni, ami van, ami az emberi élethez nélkülözhetetlen. Mégpedig azért, mert a jelenségek, a dolgok, sőt az emberek nem önsorsukat élik, hanem náluknál erősebb folyamatok hordalékaivá váltak. A mai hatalmak és erők egyike a különféle műszaki eszközökkel dolgozó sajtó, mai nevén a média, ami nyomtatott újságokon át a villamosított hírgyárakig nyomja az általa e... lőállított „valóságot” a világ, de különösen az (Egyéb)

Czakó Gábor
Édes

Az élet édességét a gyermekek adják. Egy olyan kiterjedt birodalom lakói ők, amelynek alapja a szerelem és hegy-völgye a szeretet. Fővárosa a szív, folyója a megértés, csapadéka az öröm, légjárása a derű, vihara a nevetés, csalitja a huncutság, tavai a mosoly meg az ének. Amikor az ember fülig szerelmes, akkor azért fohászkodik, hogy ó, édes Istenem, add, hogy ez mindig így maradjon! Hiszen akkor elképzelni sem tudjuk, hogy ez a mege... légedettség még semmi, sokkal csodásabb magaslatra ... (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
Egy elszánt székely

Székelyföldi atyánkfiára emlékezem, születésének 230-ik évfordulóján és szomorúan kell tapasztaljam, hogy még ennyi év múltán sincsenek meggyőződve a mai akadémiai tagok, hogy mi igenis Attila népei vagyunk. Kőrösi Csoma Sándor, sz. Csoma Sándor (Csomakőrös, 1784. március 27. – Dardzsiling, 1842. április 11.), saját szavaival: Székely-Magyar Erdélyből ("Siculo-Hungarian of Transylvania"), nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megala... (Egyéb)

Szerkesztő A
Varga Fanni - Kiss Dénes magyarsága és hazaszeretete versei tükrében (Kiss Dénes esszé-pályázat II. helyezett)

Töredelmesen be kell vallanom, hogy a pályázati kiírás megtekintésekor még nem is sejtettem, hogy én már gyermekkoromban találkoztam Kiss Dénes gondolataival, de csillapíthatatlanul felkeltették kíváncsiságomat a felhívás bekezdésében olvasottak. Mindenképpen tudni szerettem volna, ki lehetett az az ember, akiért ily gyönyörűen hangzó célkitűzés született, hogy „árván maradt fáklyáját tovább vigye” valaki? Megismerve hitvallását, hűséges elkötelezettségét, csak azt kívánhatom (Egyéb)

Szerkesztő A
Mátyás Király Napok

I. (Hunyadi) Mátyás az akkor már majd félezer éves magyar államiság egyik legsúlyosabb fordulópontján került a magyar királyi méltóságba. A középkori Magyarországnak is gyakran kellett erős és pusztító külső, visszahúzó és galád belső ellenséggel megküzdenie, de olyan fenyegető nemzetközi körülményekkel, olyan válaszutakkal, amelyekkel Mátyásnak kellett szembenéznie, – soha. A feudális széttagolt... ság, a kiskirályok hatlama, (Egyéb)

Duray Miklós
A jelenben is élő múlt: Edvard Beneš elnöki rendeletei

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Szerkesztő A
Kellemes Húsvéti ünnepeket kíván a MIL!

Kellemes Húsvéti ünnepeket kíván a MIL!Jézus Krisztus feltámadásának napján a Magyar Irodalmi Lap minden kedves írójának, olvasójának és minden derék magyarnak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Kívánunk sok piros tojást, illatos locsolást és rózsaszín sonkát vörös borral. Kívánjuk, hogy húsvét szent ünnepén családjaikkal, barátaikkal egyetemben mindnyájan megújulhassanak, mint szeretett Hazánk, Magyarország! A Magyar Irodalmi Lap Szerkesztősége (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Rákóczi-emlékhelyek Kárpátalján

Rákóczi Ugocsában, Salánkon tartotta utolsó országgyűlését. A szőlőhegy aljában épült kastélyban szállt meg, amelyet az 1717-ben pusztító ellenségek felégettek. Helyére épült a ma is használatban lévő, egykori grófi pince. A hagyomány szerint a fejedelem az országgyűlést a Hömlöc-hegy tetején tartotta az erdő közepén. Onnan be lehetett látni a fél Magyarországot. - II. Rákóczi Ferencet számos szállal köthetjük Kárpátaljához. Itt teltek gyermek... korának évei, s a szabadságharc idején is többször megfordult a (Egyéb)

Czakó Gábor
Leborulás

Az Evangélium szinte állandó Ádvent. Bénák, vakok, leprások és más betegek várnak az Úrra, s ha jön, nyüzsögnek körülötte, hogy megérinthessék, szót váltsanak vele. És az ő egyik leggyakoribb mondata: „Hited meggyógyított.” Mit jelent? Azt, hogy ne légy vak! Vedd már észre, hogy benned élek! Nem csak vagyok, munkálok is. Isten, a benned élő Isten adta vissza, egészségedet! Azért, mert képes voltál szeretni Őt! A hit égi édesapánkhoz fűződő ... (Egyéb)

Szerkesztő A
Kőrösi Csoma Sándor Emléknap

A 18. század vége felé történt, hogy egy határőr katona és szép felesége szerelméből megszületett egy okos szemű, ábrándozó székely fiúcska. Korán olvasni kezdett, tanulni is szeretett nagyon, hát beíratták a kollégiumba Nagyenyedre, 300 kilométerre. Tandíját maga fizette, mert dolgozott sokat. Megfordult aztán Bécsben, bejárta a németek földjét, s szedte magára a tudást, gyarapodott-gyarapodott, hogy nem győzték csodálni. (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
Egy elszánt székely

Székelyföldi atyánkfiára emlékezem, születésének 230-ik évfordulóján és szomorúan kell tapasztaljam, hogy még ennyi év múltán sincsenek meggyőződve a mai akadémiai tagok, hogy mi igenis Attila népei vagyunk. Kőrösi Csoma Sándor, sz. Csoma Sándor (Csomakőrös, 1784. március 27. – Dardzsiling, 1842. április 11.), saját szavaival: Székely-Magyar Erdélyből ("Siculo-Hungarian of Transylvania"), nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megala... (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Bartók Béla és Nagyszőlős

Az édesanya látta, hogy Nagyszőlősön már nem tud továbbfejlődni fia kiemelkedő zenei tehetsége, 1891 szeptemberében Nagyváradra küldte gimnáziumba. Ő azonban nem érezte ott jól magát, ezért anyja a tél folyamán hazavitte Nagyszőlősre. 1892. május elsején az ugocsai vármegyeháza nagytermében jótékonysági koncertet szerveztek, ahol életében először nagyközönség előtt is bemutathatta tehetsé... gét. Ekkor Bartók mindössze 11 éves. A koncertre (Egyéb)

Fedák Anita
Egy autentikus magyar népi kézművesség: a kalodázás

Nagy türelmet és pontosságot igénylő kézimunka, egy terítő közel egy hónapig készül. Itt minden motívumnak pontos helye van. Ha egy szálat elszámolnak, már nem lehet kivágni a lyukakat, ami tulajdonképpen a kalodázás jellemzője, mert megbomlik az egész minta és lefut a pamutszál.A kalodázás ugyanis egy megadott mintában a rácsozást jelenti. Az eredetileg lapos öltés... ekkel készült motívumok részéi a szabályos négyzetet alkotó lyukak, amelyeket egy-egy szállal körbevarrnak úgy, hogy közben alakzatok alakulnak ki. (Egyéb)

Jókai Anna
Újra itthon – Erdély után

1990 szeptember huszonegyedikén indultunk el (Ugrin Aranka, Nagy Gáspár és én) az RMDSZ és a Kriterion Alapítvány meghívására – Zágonba, Sepsiszentgyörgyre, Csíkszeredára és Székelyudvarhelyre. Zágonban Mikes Kelemen-ünnepségekre vártak, másutt irodalmi találkozókra. Az Írószövetség frissen választott elnökeként ez az első, határon túli utam. Az alkalom ünnepi: a négy hely közül háromban negyven év után először beszélhet magyarországi magyar író a (Egyéb)

Bene Zoltán
Istennél a kegyelem - történelmi játék 3/3

Történelmi játék 13 képben, Damjanich János leveleinek felhasználásával. - A színpad bal és jobb oldala két helyiségnek berendezve, a világítás jelzi, hogy éppen melyik játszik. Bal oldalon az aradi várbörtön cellája, amelyben Damjanich János tábornokot őrzik. Kis asztal, szék, priccs. Jobb oldalon szalon: íróasztal a fal mellett, kanapé, karosszékek, dohányzóasztalka, kártyaasztal székekkel. 1. kép Az aradi várbör... (Egyéb)

Bene Zoltán
Istennél a kegyelem - történelmi játék 2/3

Történelmi játék 13 képben, Damjanich János leveleinek felhasználásával. - A színpad bal és jobb oldala két helyiségnek berendezve, a világítás jelzi, hogy éppen melyik játszik. Bal oldalon az aradi várbörtön cellája, amelyben Damjanich János tábornokot őrzik. Kis asztal, szék, priccs. Jobb oldalon szalon: íróasztal a fal mellett, kanapé, karosszékek, dohányzóasztalka, kártyaasztal székekkel. 1. kép Az aradi várbör... (Egyéb)

Szerkesztő A
Petőfi nem Segesváron hunyt el!

A magyar (???) történetírás leszögezi, hogy nemzeti költőnk, Petőfi Sándor 1849. július 31-én elesett a segesvári ütközetben. Ehhez a feltételezésen alapuló állításához ragaszkodik, holott ezt immár bizonyítékok garmada cáfolja. 23 évvel ezelőtt a szibériai Barguzinban magyar kutatók feltártak egy sírt, amely korabeli tanúk szerint a hadifogolyként Szibériába hurcolt Petőfit holttestét tartalmazza. Petőfi barguzini ... (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Hitvallás

Édes anyanyelv… valóban, ízlelhetünk bármilyen más nyelvet, a legédesebb zamata számunkra a gyönyörűséges magyar nyelvnek van. Mert a világ, a mi világunk van benne. Tükör a nyelv, melyben saját létezésünk tárul fel előttünk: önmagunkat látjuk. Hol üdén-dallamosan, csengőn-bongón szól hozzánk, máskor andalító titkokat búg, olykor szigorú, majd szelíd, simogatóbi... zsergető, szavakkal szerető a szépséges anyanyelv. A hely, ahová születünk, idővel sajátunkká lesz, és meghatározza gondolkodásunkat (Egyéb)

Czakó Gábor
Kedves Atya!

Bizony-bizony olykor igazságtalan vagyok veled, amikor írásaidról véleményemet kéred, ezért bocsánatot kérek. Lelkiismeret vizsgálatom során arra jutottam, hogy igazából nem veled, hanem a műfajjal van bajom. Hajdan az Igen szerkesztőjeként sok támadást kaptam azért, mert a lap nem közölt aktuális prédikáció-mintákat. Többször kérték, én mindannyiszor elhárítottam. Ösztönöm azt súgta, hogy ez árulás volna. Csalás, mintha a (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap