Egyéb

Szerkesztő A
A MIL nőnapi köszöntője

Szeretett női íróinknak és olvasóinknak! Üdvözöljük az édesanyákat és az ő édesanyjukat, akiknek létünket köszönhetjük! Üdvözöljük az ifjú hölgyeket, leányokat - leendő anyákat, akik majdan utódainknak életet adva gondoskodnak családunk, nemzetünk fennmaradásáról. Köszönjük, hogy mások vagytok, mint mi, férfiak! Robosztus külsőnket kiegészíti kecsességetek, öblös hangunkat csacsogá... sotok, komolyságunkat kacagásotok. Kemény munkával épített házainkat ti teszitek otthonossá függönyökkel, (Egyéb)

Bene Zoltán
Istennél a kegyelem - történelmi játék 3/3

Történelmi játék 13 képben, Damjanich János leveleinek felhasználásával. - A színpad bal és jobb oldala két helyiségnek berendezve, a világítás jelzi, hogy éppen melyik játszik. Bal oldalon az aradi várbörtön cellája, amelyben Damjanich János tábornokot őrzik. Kis asztal, szék, priccs. Jobb oldalon szalon: íróasztal a fal mellett, kanapé, karosszékek, dohányzóasztalka, kártyaasztal székekkel. 1. kép Az aradi várbör... (Egyéb)

Bartis Ferenc
Wass Albert koronatanúja

Megadatott, hogy személyesen megismerhessem Amerikában. De most nem erről a csodálatos irodalomtörténeti pillanatról akarok szólni, hanem a rólakörülötte- miatta-érette-vele-nélküle tomboló, már nem is irodalmi, hanem mondvacsinált politikai mismásolásról, ami viszont arról tanúskodik, hogy azok szószátyárkodnak Wass Albertről, akik nem ismerik az életművét, az életét, közéleti- közösségi tevékenységét, de mint annyian ... (Egyéb)

Bene Zoltán
Istennél a kegyelem - történelmi játék 1/3

Történelmi játék 13 képben, Damjanich János leveleinek felhasználásával. - A színpad bal és jobb oldala két helyiségnek berendezve, a világítás jelzi, hogy éppen melyik játszik. Bal oldalon az aradi várbörtön cellája, amelyben Damjanich János tábornokot őrzik. Kis asztal, szék, priccs. Jobb oldalon szalon: íróasztal a fal mellett, kanapé, karosszékek, dohányzóasztalka, kártyaasztal székekkel. 1. kép Az aradi vár... börtön cellája, amelyben Damjanich János (Egyéb)

Adorján András
A Nagy Hármas - 4/4

Volt egyszer egy nagy magyar sakkozó. És volt még egy. Hozzájuk csatlakozott egy harmadik. Úgy hívták őket, hogy A Nagy Hármas. Adorján András, Ribli Zoltán, Sax Gyula. A plusz egy fő, Vadász László („Vadi”) volt. A műhely már a hatvanas években elkezdett üzemelni (Adorján-Ribli), Sax 1975-től volt „rendes tag”. Aztán 2004-ben meghalt Vadi. Tavaly, 2014-ben pedig Sax. Maradtunk még ketten hírmondónak, elmondom hát a történetünket. A nagy hármas – harmadik kazetta. Sopron – 2014. március 23. Az előző ott (Egyéb)

Adorján András
A Nagy Hármas - 3/4

Volt egyszer egy nagy magyar sakkozó. És volt még egy. Hozzájuk csatlakozott egy harmadik. Úgy hívták őket, hogy A Nagy Hármas. Adorján András, Ribli Zoltán, Sax Gyula. A plusz egy fő, Vadász László („Vadi”) volt. A műhely már a hatvanas években elkezdett üzemelni (Adorján-Ribli), Sax 1975-től volt „rendes tag”. Aztán 2004-ben meghalt Vadi. Tavaly, 2014-ben pedig Sax. Maradtunk még ketten hírmondónak, elmondom hát a történetünket. 2014. március 21. Sopron, háromnegyed öt. Most jön (Egyéb)

Adorján András
A Nagy Hármas - 2/4

Volt egyszer egy nagy magyar sakkozó. És volt még egy. Hozzájuk csatlakozott egy harmadik. Úgy hívták őket, hogy A Nagy Hármas. Adorján András, Ribli Zoltán, Sax Gyula. A plusz egy fő, Vadász László („Vadi”) volt. A műhely már a hatvanas években elkezdett üzemelni (Adorján-Ribli), Sax 1975-től volt „rendes tag”. Aztán 2004-ben meghalt Vadi. Tavaly, 2014-ben pedig Sax. Maradtunk még ketten hírmondónak, elmondom hát a történetünket. 2014. március 21. van, a di... csőséges Tanácsköztársaság valahányadik (Egyéb)

Kocsis István
Jászai Mari (A megkoszorúzott) Új változat: 1996–1998 - Monodráma két részben 1/4

Szín: Jászai Mari nappalija. Bútorzat: nagy könyv­szekrény, íróasztal, heverő, karosszékek, vitrin. A fehér falakon William Shakespeare és Széchenyi István portréja. Jászai már túl van az ötvenen, de negyvenévesnek sem látszik. Különben is köztudo­mású, hogy Jászai Marinak nem volt kora. - E L S Ő R É S Z - Jászai Mari a lassan felerősödő fényben jön előre. Kezé­ben Schiller Stuart Mária című darabja. Belelapoz, majd olvasni kezdi a híres nagyjelenet végzetes (Egyéb)

Adorján András
A Nagy Hármas - 1/4

Volt egyszer egy nagy magyar sakkozó. És volt még egy. Hozzájuk csatlakozott egy harmadik. Úgy hívták őket, hogy A Nagy Hármas. Adorján András, Ribli Zoltán, Sax Gyula. A plusz egy fő, Vadász László („Vadi”) volt. A műhely már a hatvanas években elkezdett üzemelni (Adorján-Ribli), Sax 1975-től volt „rendes tag”. Aztán 2004-ben meghalt Vadi. Tavaly, 2014-ben pedig Sax. Maradtunk még ketten hírmondónak, elmondom hát a történetünket. / A NAGY HÁRMAS – 0-0-0 / 2014 (Egyéb)

Szerkesztő A
Mátyás Király Napok

I. (Hunyadi) Mátyás az akkor már majd félezer éves magyar államiság egyik legsúlyosabb fordulópontján került a magyar királyi méltóságba. A középkori Magyarországnak is gyakran kellett erős és pusztító külső, visszahúzó és galád belső ellenséggel megküzdenie, de olyan fenyegető nemzetközi körülményekkel, olyan válaszutakkal, amelyekkel Mátyásnak kellett szembenéznie, – soha. A feudális széttagolt... ság, a kiskirályok hatlama, (Egyéb)

Lukáts János
Holló helyett keselyűk (1/3)

Dráma Mátyás királyról - VÁRSZOLGA (rettentő zavarban): Az oroszlánok, felséges király, egyszerre mind, hirtelen… megbetegedtek. MÁTYÁS (aggódva): Szemem fénye, kedvenceim. A firenzei herceg ajándékai! VÁRSZOLGA: A szögletbe vonszolták magukat, vinnyognak, akár a kölyökmacskák, nem esznek tegnap óta, csak egy nyulat sem. Fejük a porba húzza őket. És egyszerre mind hirtelen meg... betegedtek. MÁTYÁS (aggódva): Szemem fénye, kedvenceim. A firenzei herceg ajándékai! (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert emlékezete XL. rész Wass Albert 1964-es toborzó beszéde (dokumentum)

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves magyar Testvéreim! Először is hadd mondjak köszönetet a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének, a magyar egyetemi ifjúságnak, mindazoknak, akik közreműködtek, alkalmat nyitottak nekem, hogy itt lehessek és beszélhessek Önökkel. Akik azonban azt gondolják, hogy én azért jöttem el ide, hogy elszórakoztassam Önöket, hogy Tánczos Mózsi1 kalandjaival elmulattassam, vagy nosztalgiás emlékeket (Egyéb)

Czakó Gábor
A mórok és az üres Nyugat

732-ben, a poitiers-i csatában, Martell Károly legyőzte és kiszorította a mórokat, vagyis az arab, berber, fekete-afrikai katonákból álló iszlám hadat a későbbi Franciaország területéről, de most fordult a kocka: a „mórok” beáramlása a francia gyarmatbirodalom összeomlása óta folyamatos. Ugyanez figyelhető meg Olaszországtól Németországon át Angliáig egész Nyugat-Európában. Kisebb mértékben nálunk is, de hozzánk és Kelet-Európába leginkább (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: A Magyar Nemzet hét parancsolata

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdek-imádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt. 2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg (Egyéb)

Jókai Anna
Wass Albert világlátása

...létezik az a csodálatos tünemény, hogy akár évtizedekre, sőt évszázadokra elhallgathatnak valakit, akinek a művészete, az eszmeisége mint a búvópatak egyszeriben csak kibukkan, és száz év után mindannyian csodálhatjuk. Azt hiszem, hogy Wass Albert életére, látásmódjára ez a legjellemzőbb; hogy mindent elkövetnek – mint látjuk, napjainkban is –, hogy meg nem történtté tegyék ezt a különös jelenséget, amire mi, magyarok és ... (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: A magyarságtudat gyakorlata

Magyarságtudat – összefoglaló meghatározásban: a magyar ember nemzeti öntudata. Az a bizonyos szellemi gyökér, ami a múltból táplálkozva kijelöli az ember helyét a jelenben. A magyar kultúra kincseivel ez az örökség gazdagítja mindannyiunk lelkét, s akárcsak egy szellemi mentőöv, gondoskodik arról, hogy el ne merüljünk a népek tengerében. Több mint a nyelv, mert a nyelv csak addig tartja meg magyarnak az egyént, amíg népi csoportján belül él. Több mint ismeret, tudás, kultúra, mert (Egyéb)

Szerkesztő A
Jókai Anna Wass Albertről

Jókai Anna írónő hiteles összefoglalót ad elhunyt nemzeti írónkról, Wass Albertről. Látó embernek nevezi, aki elsősorban nem is íróként, hanem a világlátása miatt került igazságtalan támadások és prekoncepciós vádak célpontjává. Leszögezi, még napjainkban is mindent elkövetnek a magyarság bizalmát és szeretetét élvező Wass Albert imázsának és sikerének megtörésére. Ennek oka, hogy az elhunyt író megszegte a tabut, íróként politizált és (Egyéb)

Szerkesztő C
Gyurkovics Tibor: Wass Albert ideje

Nagy idő, nagy idő, kegyetlen idő, huszadik századi, pokol-mélységű purgatóriumi idő, apa-idő és megalázó idő, fölemésztő és fölmagasztaló idő, hosszútűrő és rohanó idő, köszönjük Néked, hogy befogadtad, fölnevelted és meggyötörted, két világháború között űzted és menekítetted, országrészek szétszaggatása, sebesültek csonkolása és gyógyítása közepette, százezrek futása és körömkapaszkodása kö... zött volt gondod arra a férfiúra (Egyéb)

Czakó Gábor
Erkölcs és hittan

Hajdan létezett egy hit- és erkölcstan nevű tantárgy, mivel a régi ember az erkölcsöt csak a hitén, gyakorlatiasabban: a vallásán keresztül tudta elképzelni. A régi emberen talán a mindenkori embert is érthetjük, mert vallástalan ember, sőt hitetlen ember az újkorig nem létezett. Olyannyira nem, hogy a régészek az emberszerű emlősök hagyta maradványok közül azt a leletet sorolják az emberiek közé, amelyik mellett kultusznyomokat találnak. (Egyéb)

Czakó Gábor
Ideológia

Oly korban élünk mi e földön, mely nem lehet meg ideológia nélkül. Ez az elegánsan ronda szó a görög ideából - a platóni ténylegesen létezőből, az ősképből - és a szintén görög logoszból - értelem, világtörvény, teremtő erő, stb. - vegyült. Ám e nemes szülők frigyéből nem magas gondolat jött elő belőle, hanem korcs. Állat- és növénynemesítők a megmondhatói, hogy ilyesmi gyakran megesik. Az ideológiáról már régóta tudjuk, hogy elvont ... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap