Egyéb

Czakó Gábor
Szent István és a táltosok

A boldogult szocializmusban költő barátom írt egy kis tanulmányt Csokonai valamely versészeti leleményéről, amit addig senki nem vett észre. Munka mellett dolgozó ember lévén kicsúszott a Csokonai-évből. Vissza is adták kiváló művét a szerkesztők, mert addigra már megkezdődött a Dózsa, vagy Radnóti év – már nem emlékszem, hogy éppen melyik következett. Most így vagyok Szent Istvánnal: éppen (Egyéb)

Czakó Gábor
Magyar Böszme, tatás Böszme

A mi Böszménk hiába, no, magyar böszme: kifogyhatatlan ötletekben. Ennyiben magyar, de annyiban inkább tatár, hogy a magyarokkal – az ellenséggel – szemben minden csalafintaságot, átverést, hamisságot megengedhetőnek tart. A történelemből tudjuk, hogy Dzsingisz és utódai támadás előtt mézes ígéretekkel csábították a leigázandó országok vezetőit. A mindenkori ingadozók erre még bizonytalanabbak lettek (Egyéb)

Tusnády László
Orvvadászok

Trianonban a magyarság egy harmadát fosztották meg hazájától. A határok mesterséges húzogatása ugyanezeket az embereket állampolgárságuktól is megfosztotta. Ezzel az égbe kiáltó bűnnel a modern, nemzetközi joggyakorlat a mai napig semmit se kezdett – még a szembenézést sem remélhetjük a döntést hozó nagyhatalmaktól. Itt, hazulról, a magyar szívű vezetőink részéről, folyik a mentő munka. Mindez oly bonyolult gordiuszi csomó, hogy bogozgatni nem lehet könnyen. (Egyéb)

Czakó Gábor
Somlai zarándokok

A csíksomlyói kegytemplomban sokszor jártam annak előtte, a Nyeregben is, de a búcsún csak egyszer, két éve. Akkor is mérhetetlenül sokan jöttünk össze, most még annál is többen, noha az idő… Az idő olyan, amilyen. A helyiek szerint egy kis áldás-zápor sosem marad el. Böjte Csaba idézte gyermekkora szólását: „zarándoklatra sosincs rossz idő, csak némelyik ember gyenge.” Szónokian meg is kérdezte az egybegyűlteket, hogy táposak (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Magyarok kenyere: a kovászt Kárpátalja adja

Több mint négy tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere Kárpát-medencei akciója során. Az ünnepélyes búzaösszeöntést a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthonban tartották. A helyszínválasztás nem csupán szimbolikus. Mint ismert, a program révén összegyűlt gabona, illetve az abból készült liszt minden évben a Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz kerül. Az erdélyiek mellett idén a kárpátaljai református árvaház a gabonagyűjtési akció egyik kedvezményezettje. Az említett nagydobronyi (Egyéb)

Czakó Gábor
Ki lopna el itt mit?

Magánnyugdíj ügyben már rég- köz és magánnyugvás volna, ha az Alkotmánybíróság nem veti vissza a Kormány T/11079. számú törvényjavaslatát a magánnyugdíjról és intézményeiről. Ennek előadója Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter vala. A javaslatot az Országgyűlés 2009. december 14-ei ülésnapján elfogadta, ám Sólyom László köztársasági elnök átküldte az alkotmánybíróságra, amely azt 2010 júniusában egy – a mostani vita, a törvény ... (Egyéb)

Jókai Anna
A gondolat formát teremt

Barátaim, ezen a tanácskozáson Európa irodalomkritikusaié a főszólam: én viszont író vagyok, és csak alkalmanként kényszerülök teoretikusi szerepre. Most sem akarok olyasmibe avatkozni, ami nem tisztem, s aminek teljes átlátására sem időm, sem energiám nincsen. A kortárs európai regény fejlődési lehetőségei és az ezzel kapcsolatos sokféleség elméleti visszatükröződése a kortárs kritikában – bár a vállalkozás imponáló, de a véleménymondót... (Egyéb)

Fedák Anita
Egy kárpátaljai hungaricum: a beregi szőttes

A nagyberegi asszonyok egy sajátos mintasorozatot hoztak létre. Keresztszemes hímzéssel, saját kezűleg szőtt házivászonra hímeztek. Nemcsak virágminták jellemzőek a vidék mintagyűjteményére, hanem számos geometrikus forma – a közkedvelt öt színnel kivarrt Rákóczi-minta és a csillagos több változata – is. A régi abroszokon, kendőszéleken a mintákat piros-kékkel, később piros-feketével varrták vagy szőtték. A jelenleg az iskola múzeumában őrzött abroszokon, komakendőkön, díszkendőkön, azok a minták maradtak fenn, amelyeket (Egyéb)

Czakó Gábor
A magyarok nyelvének elrablása

A magyarság hét legsúlyosabb gondjának egyike, hogy a nép nem ismerheti meg saját anyanyelvét. Ez rontja gondolkodását, a világ megértését, akadályozza tehetsége kibontását. A baj nem a finnugrizmus, hanem a hunfalvyzmus hatalomra jutásával kezdődött, ami az említett rokonítás hivatalos értelmezéséért nem rajongókat a tudományon, sőt, a homo sapiensek körén kívül helyezte. Néhai (Egyéb)

Czakó Gábor
Sánta Kutyaszabadság

Ha az ember már eleget élt, akkor olykor unatkozik az ismétlődő hazugságok és csalafintaságok láttán. Bizony elásítottam magamat, amikor még a múlt esztendőben a világhírű, Sánta Kutya-díjas író elkurjantotta magát a német közönség előtt: veszélyben a magyar sajtószabadság! Díját 2003-ban érdemelte ki „Az egészséges magyar ifjúságnak az életből való kikapcsolása érdekében kifejtett lelkes kábítószeres hittérítő munkájáért”. (Egyéb)

Tusnády László
A vikingek hajóján

A vikingek hajóján egy Türk nevű felfedező is partra szállt az Újvilágban, mintegy félezer évvel megelőzve Kolumbuszt. Mi nem firtatjuk, hogy az illető neve Török is lehetett, mert múltunk híreitől egyesek viszketősek lesznek. Ne élvezzék azt, hogy már megint mérgesek lehetnek ránk! Élvezetük egyik forrása ez. Ne adjuk meg nekik ezt az örömet. „Hallgatásban a biztonságom” – hirdette Ivo Andrics novellahőse, a bölcs vezír. A túlélés biztos lehetősége ez. Az a jó, ha a mérges kígyó tekergőzik, és a végén a saját farkába harap. (Egyéb)

Czakó Gábor
Édes

Az élet édességét a gyermekek adják. Egy olyan kiterjedt birodalom lakói ők, amelynek alapja a szerelem és hegy-völgye a szeretet. Fővárosa a szív, folyója a megértés, csapadéka az öröm, légjárása a derű, vihara a nevetés, csalitja a huncutság, tavai a mosoly meg az ének. Amikor az ember fülig szerelmes, akkor azért fohászkodik, hogy ó, édes Istenem, add, hogy ez mindig így maradjon! Hiszen akkor elképzelni sem tudjuk, hogy ez a... (Egyéb)

Czakó Gábor
Időutazás sehova

Ezt írja egy barátom-olvasóm: „Az Arvisura a magyarság szent bibliája. Most hozzáteszem: minden létező közül a legnagyobb szellemi kincse! Korai életének, történelmének évezredek során lerótt, elképesztően gazdag, lélegzetelállítóan hiteles, a maga nemében - szó szerint -páratlan gyűjteménye. Nincs a világon még egy olyan nép (most a rokon népeket, a hajdani törzsszövetségeseket nem számítva), amely (Egyéb)

Czakó Gábor
Leborulás

Az Evangélium szinte állandó Ádvent. Bénák, vakok, leprások és más betegek várnak az Úrra, s ha jön, nyüzsögnek körülötte, hogy megérinthessék, szót váltsanak vele. És az ő egyik leggyakoribb mondata: „Hited meggyógyított.” Mit jelent? Azt, hogy ne légy vak! Vedd már észre, hogy benned élek! Nem csak vagyok, munkálok is. Isten, a benned élő Isten adta vissza, egészségedet! Azért, mert képes voltál szeretni Őt! A hit égi édesapánkhoz fűződő ... (Egyéb)

Fedák Anita
A munkácsi turul titka

Az első világháború után Magyarországot szétdarabolta Trianon, s szomorú sors várt a munkácsi turulos emlékműre is. - 1896-ban Magyarország hatalmas pompával ünnepelte a honfoglalás millenniumi évét. Az esemény kapcsán számtalan jelet, közte több emléktáblát is avattak, például Alsóvereckén és az aknaszlatinai sóbányában. Kárpátalja központi rendezvényét Munkácson tartották, a Várhegyen, ahol egy monumentális... (Egyéb)

Czakó Gábor
Hogyan beszéljünk?

Jézus Kánában vázolja föl az Új Teremtést, az Új Szövetséget, nem véletlen, hogy itt enged bepillantani családi életébe, mégpedig egy menyegzőn. A szereplők a Megváltó mellett a násznép, a részeges násznagy, a tizenkét apostol, Jézus anyja, vagyis mi, az akkori és eljövendő emberiség. Közülünk Mária harminc évig élt Istennel egy családban. Nevelte, pelenkázta, aggódott miatta, s bizonyára korholta is, amikor túl magasra mászott a fügefára. Mindent (Egyéb)

Jókai Anna
Az életmű

Megszemlélem. Az átlagosnál magasabb méretre varrtam, hozott anyagból. Valami tartós, meleg, fejen keresztül bebújós ruhát. Se gomb, se masni. Csak a cérna az, ami néhol kicsillan. Arany szál, mégis feketedik. Kinek alkalmi, kinek köznapi viselet. Én ebben hálok is – és ebben halok majd. Nem fényes lamé, nem tapadós bársony, nem gyűrődő selyem. De nem is merev poliészter. Nem bolyhosodó, piszokfogó flanel, nem átlátszó muszlin, nem foszladozó tüll, nem csipke-nosztalgia... (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Kosztolányi-kiállítás Széphalmon

A Magyar Nyelv Múzeuma Akadémiai Terme a Magyar Tudós Társaságnak (későbbi-jelenlegi neve: Magyar Tudományos Akadémia), és ezzel együtt a magyar tudománynak és művészetnek állít emléket. Emellett pedig időszakos kiállításoknak, a terem jellege miatt elsősorban irodalmi-nyelvi témájú képzőművészeti alkotásoknak ad helyet. A Gyulai Líviusz-tárlat és a Kölcsey-kiállítás után 2014. június 20-án új bemutató nyílt A lélek lélegzése. Válogatás Kosztolányi Dezső fényképeiből címmel. (Egyéb)

Szerkesztő A
A székelyek apostola (Nyírő)

Nyírő tagja is lett annak az erdélyi képviselőcsoportnak, melyet Teleki hívott az országgyűlésbe. Sokszor szólalt fel az erdélyi magyarság, különösen a székelyek oktatási ügyeinek rendezésée érdekében. Gyakorta írt politikai cikkeket is, és a nemzetvédő Magyar Erő képes hetilap szerkesztője lett. Utólag szemére vetik, hogy jelen volt a soproni nyilas országgyűlésen, de arról kevés szó esik, hogy nem volt párttag. Könnyű annak ... (Egyéb)

Szerkesztő A
Hazafias Nyírő-idézetek

Nem, nem, itt nem tudok meghalni. Akárhogy szeretem, akárhogy becsülöm, idegen ez a föld nekem, minden föld idegen. Ha már azonban nem lehet kitérni a nagy törvény elől, igyekszem átvarázsolni. Hallatlanul megkényszerített képzettel idehozom magamnak a szülőföldet, a Hargitát, Rika rengetegét, Küküllőt, Csicsert, Budvárt, a pisztrángos patakokat, a virágos réteket, ellopom a bükkösöket, fehéren villámló nyirjeseket, az elveszett csodás (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap