Egyéb

Jókai Anna
Három kép

Tudósítások. A jelenkornak nevezett időnkből, néhány hónap eltéréssel. Ültünk a karosszékben, a tévé előtt és láttuk. Legalábbis látnunk kellett volna, nemcsak nézni. Három élethelyzet. Kísérőszöveg nélkül is beszédes. Az első szín: valahol Ausztráliában. A nagyáruház kiárusítást hirdet: fillérekért mosógépet. Annak a hét vásárlónak, aki a többit megelőzve éri el a számokkal megjelölt, fehér inges, nyakkendős hét eladót. Villanások. Morajló, izgatott, egymáshoz préselődött embertömeg. (Egyéb)

Jókai Anna
Franz Kafkától három kristálytöredék

Három apró novella, a tömbből kihasítva. Három kafkai vélekedés az emberről, helyzetéről és lehetőségeiről. Borzongató világ. Mintha jeges téli éjszakán nézné valaki a gyémántkemény csillagokat, a váratlan időben feltisztult boltozaton. Kafka számára nincs a kozmosznak melege. De a mikrojelenségek, a tárgyak is idegenek, tapintásuk inkább a menekülést sugallja, semmint a meghódíthatóság előlegezett diadalát. Franz... (Egyéb)

Jókai Anna
Megkérdeztük Jókai Annát - Mi a Szegény Sudár Anna keletkezésének története?

Anyaországi író létére honnan ismeri ennyire az erdélyi magyarság mindennapjait, honnan a naplóregény hitelessége? Mi a véleménye arról, hogy Erdély mint „téma” szinte elözönlötte az irodalmat? – Az ember, ahogy halad előre az időben és az életművében, eljut arra a kezdethez viszonyított magaslati pontra, ahonnan széttekintve nem annak örül elsősorban, amit... (Egyéb)

Jókai Anna
Elterveltség és váratlanság

A Veszprémi Tévétalálkozó ürügyén - Ezúttal valóban „kalandoztam”. A veszprémi tévétalálkozó vendégeként az ébredő Balaton-parton, opálos napsütésben – majd hirtelen széltől, esőtől fedél alá menekülve. Kiszámíthatatlan volt az idő, reggeltől délig tíz fokot zuhant a hőmérséklet, déltől kora estig pedig tíz fokot felszökött újra, hogy aztán éjjel megint fagyos levegő szaggassa szét az alvás amúgy is feslő szövetét. A versenyfilmek nagy részét már... (Egyéb)

Szalay Károly
Magányos lovas - Emlékezés Kiss Dénesre

A véletlen szeszélye folytán, 1974-től szinte hétről-hétre együtt dolgozhattam Kiss Dénessel média és pontosabban sajtófórumokban. Szorosnak mondható szakmai kapcsolatunk a Népszava című napilag hétvégi irodalmi mellékletében kezdődött. Ez a Szép Szónak nevezett, ellenzéki góc a máskülönben pártlapnak, a Népszavának volt a fóruma, keményen kommunista irányítással. De e kereten belül szinte önállóan (Egyéb)

Fehér József
Kiss Dénes eltávozott örökre

Pótolhatatlan veszteség érte magyar irodalmunkat és a nyelvtudomány-kutatást. Június 21-én hetvenhét éves korában váratlanul eltávozott az élők sorából Kiss Dénes babérkoszorús költő, író, nyelvkutató, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Írók Egyesülete és a Trianon Társaság elnöke, alkotóközösségünk kiemelkedő tagja.1936. január 1-én Pacsán született, majd Pécsre járt főiskolára. 1956. október 24-én (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Kárpátaljai vér folyt: lelőttek egy beregszászi magyart

Téved, aki azt gondolja, hogy keleten polgárháború dúl, nem ukránok harcolnak ukránok ellen. Az oroszbarát szakadárok és terroristák nem helyi lakosok, hanem külföldről érkezett, orosz zsoldosok, akik nem elvből, hanem pénzért harcolnak és csak szítják az ellentétet a helyi lakosok és a rendcsináló ukrán hadsereg katonái közt. Ma még csak Luhanszk és Doneck megyét érinti a rendkívüli állapot, vi... (Egyéb)

Jókai Anna
Fantasztikus-e a „fantasztikus”?

Az elunt vagy éppen kétségbe esett jelenből sokféle a menekülés iránya. Van, aki álomvilágba költözik, s mindennapra fáradhatatlanul fúj újabb és újabb szappanbuborékokat magának. Ez az embertípus így kívánja használni a művészetet is: kábítószernek, marihuána helyett. Minél csillogóbb a káprázat, minél élesebb a különbség saját élethelyzete és a látott, ábrázolt életszituáció között, annál elégedettebb. Ha ma játszódik a történés,... (Egyéb)

Vajda Kornél
Vázlat Friedellről

Az osztrák művelődéstörténész, Egon Friedell 130 éve született (január 21.), 70 éve halt meg (március 16.). Fő műve, Az újkori kultúra története (Kulturgeschichte der Neuzeit) először három kötetben jelent meg németül (1927–1931), még a szerző életében napvilágot látott angolul és amerikaiul (nem vicc, külön amerikai fordítása volt), norvégül, finnül, dánul és svédül, később még számos nyelvre lefordították. Magyarul az első kötet már 1944-ben megjelent; később, ... (Egyéb)

Duray Miklós
Nyelvünk nem csupán kapcsolati eszköz

(A Magyar Nyelv Napja alkalmából, 2012. november 13. – Budapest) A hagyományosan számított két emberöltőnyi idővel ezelőtt, 1949 nyarán egy szamárbőgéshez hasonlító hangot kiadó dieselmotoros vonatban utaztunk családostól Poprádról Késmárk felé, amikor egy idősebb férfi a fejem fölött áthajolva odaszólt a szüleimnek: örülök, hogy a fiukkal magyarul beszélnek. Ezt a megjegyzést akkor értettem is, meg nem (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
1956 kárpátaljai mártírja

Az 1956-os magyar forradalom idején az ungvári járási Gálocs községben három tizenéves úgy érezte, nem maradhat tétlen: "ellenálló csoportot" szerveztek, majd a forradalom második évfordulóján röplapokkal tiltakoztak a szovjet beavatkozás miatt. Ezeket a fiatalokat nevezték később gálocsi csoportnak. Tagjai közül kettő börtönbe került, a legfiatalabb - 13 éves - KGB-s megfigyelés alá. A nyomozók az ügybe ártatlanul belekeverték a (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Kultúránk szimbóluma – a Himnusz

És ma, a Magyar Kultúra Napján jogos önérzettel állíthatjuk: kulturális téren nem vagyunk alábbvalók az Európai Unió más nemzeteinél. Nemzeti kultúránk szimbóluma, a Himnusz csaknem 200 éve állja az idő próbáját, ígér bőséget és jókedvet a balsors tépte magyarnak. Az utóbbira igencsak szükségünk volna nekünk is, kirekesztett, kitagadott kárpátaljai magyaroknak, akik azért fohászkodunk Kölcseyvel az égi hatalmakhoz (Egyéb)

Fedák Anita
A modern Erkel

Erkel Ferenc emlékének tiszteletére"Mert a haza nem eladó..." címmel műveltségi vetélkedővel egybekötött irodalmi matinét szerveztünk a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége (MÚKSZ) és a Kárpáti Igaz Szó országos közéleti lappal közösen. A rendezvénynek az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara adott otthont. A találkozót Lizanec Péter professzor, a kar dékánja nyitotta meg, majd Kőszeghy Elemérnek adta át a szót. A ... (Egyéb)

Jókai Anna
El a kötelekkel –

Az „elkötelezett” kifejezést sohasem szerettem. Az alapszó, a „kötél”, árulkodik. Vagy engem kötöttek oda, vagy magam kötöttem magam – biztos ami biztos, el ne szaladjak! – valamihez. Mindkét eset a szabadság hiánya. A magánszférában is kesernyés, inkább pejoratív: „…már el vagyok kötelezve” – valami megtorpanást jelent, muszájlemondást nemcsak a továbblépésről, de a továbbgondolásról is. Elkötelezettnek lenni: egy korábbi – meglehet... (Egyéb)

Fedák Anita
Szabó Dezső, az ungvári gimnáziumi tanár

„Roppant szigorú oktató volt, megvetette a lustákat, hanyagokat, kötelességmulasztókat, és ennek gyakran hangot is adott. Különben nem volt az emberi jóság mintaképe: szerette kigúnyolni a gyenge diákokat, ha kellett, irgalom nélkül büntetett, és erre igen változatos módokat eszelt ki. A Kálvárián lakott, a sírkerttel közvetlenül szomszédos utolsó házban, és azoknak, akik nem készültek (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A szeretet nyelvéről, pünkösd után

„Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.” (Mózes I. 11.7) Állandó kiállításunk Európa terének egyik meghatározó eleme id. Pieter Brueghel Bábel tornya című festményének (kb. 1563) nagyított másolata. Ezzel utalunk a nyelvi sokszínűségre, hiszen a torony története ezt idézi, az adott helyzetben, ... (Egyéb)

Fedák Anita
Pünkösdi étel, nagymama módra

A kárpátaljai Beregújfalu híres arról, hogy itt még ma is a mindennapok részei a népmesék, a balladák, a népi gyermekjátékok. Emellett a gasztronómiai különlegességei is figyelemre méltóak. Egyik ilyen ételük a pünkösdi töltött tojáshéj, amelyet néhol áldozó csütörtökre is készítettek. Az ételt a környező falvakban már csak elvétve találjuk meg és Beregújfaluban is egyre ritkább az olyan háziasszony, aki ezt az igencsak időigényes ételt megfőzi. A 72 (Egyéb)

Tusnády László
Árvíz 4/4

Kizökkent az idő. Úgy látszott, hogy lassan-lassan helyrebillen kis világunk, életünket a természet erői befolyásolják, és nem lehet tudni, mikor kerül vissza minden a megszokott, természetes rendjébe. 2010. május 16-án árvíz zúdult ránk. Este, fél tízkor a vőm, Péter vette észre számítógépen, hogy mekkora a baj. Egész éjjel fent voltam. Készültem a víz „fogadására”. Péterrel a kapualj elé egy jókora gátat építettünk. Pontosan tudtam, hogy milyen ma... (Egyéb)

Tusnády László
Árvíz 3/4

Kizökkent az idő. Úgy látszott, hogy lassan-lassan helyrebillen kis világunk, életünket a természet erői befolyásolják, és nem lehet tudni, mikor kerül vissza minden a megszokott, természetes rendjébe. 2010. május 16-án árvíz zúdult ránk. Este, fél tízkor a vőm, Péter vette észre számítógépen, hogy mekkora a baj. Egész éjjel fent voltam. Készültem a víz „fogadására”. Péterrel a kapualj elé egy jókora gátat építettünk. Pontosan tudtam, hogy milyen ... (Egyéb)

Szerkesztő A
Dsida Jenő Napok

Dsida Jenő az erdélyi magyar irodalom kiemelkedő alkotója, 1907-ben született, s mindössze 31 évet élt. Fontos szerepet vállalt az erdélyi magyar közéletben is, szerkesztője volt a Pásztortűznek, munkatársa az Erdélyi Helikonnak, tagja a Kemény Zsigmond Társaságnak. Csatlakozott a híres marosvécsi összejövetelekhez Kemény János báró kastélyában 1926-tól. Három kötete jelent meg: a Leselkedő magány (1928), a Nagycsütörtök ... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap