Egyéb

Tusnády László
A nyelv és az emberi méltóság (Tűnődések a nyelvről Kossuth Lajos halálának százhuszadik évfordulóján) 2/2

Ember voltunk igen szép megnyilvánulása a nyelv, még akkor is, ha a történelem során elég gyakran használták fel a jó, a szép, az igazi és egészséges rend ellen: a jövőt építő erők ellen. Ez az utóbbi lehetőség Dante állítását igazolja: a nyelv hatalom. Ugyancsak a nagy olasz költő emeli ki mindenség-látomásában a (Egyéb)

Duray Miklós
A gazdaság és a pénz nem öncél, hanem a boldogulás eszköze

Magyarország, Szlovákia, Ukrajna és Románia közötti államhatárral kettészelt természetes régiók gazdasági állapota, terepvizsgálati lehetőségek és fejlesztési kilátások. (Sopron, 2012. november 12.) Az Európai Közösségnek, jelenleg az EU-nak is létezett/létezik egy tapasztalati programja (az ún. kohéziós program), miszerint fel kell zárkóztatni az elszegényedő (leszakadó) régiók (Egyéb)

Tusnády László
A nyelv és az emberi méltóság (Tűnődések a nyelvről Kossuth Lajos halálának százhuszadik évfordulóján) 1/2

Ember voltunk igen szép megnyilvánulása a nyelv, még akkor is, ha a történelem során elég gyakran használták fel a jó, a szép, az igazi és egészséges rend ellen: a jövőt építő erők ellen. Ez az utóbbi lehetőség Dante állítását igazolja: a nyelv hatalom. Ugyancsak a nagy olasz költő emeli ki mindenség-látomásában a (Egyéb)

Szerkesztő A
Magyar nyelv napok - Hatéves A Magyar Nyelv Múzeuma

Idén már hatodik születésnapját ünnepli A Magyar Nyelv Múzeuma, a hazánkban és Európában is egyedülálló intézmény, anyanyelvünk háza. A Széphalmon, Kazinczy Ferenc sírjától és emlékcsarnokától nem messze álló létesítmény 2008. április 23-án nyitotta meg kapuit, és azóta a magyar anyanyelvi művelődés egyik fontos fóruma lett. A nyelvmúzeum egy sajátosan ösz... (Egyéb)

Czakó Gábor
Vitacikk a hunfalvyzmusról

Közoktatásunk, sőt, kultúránk, nemzettudatunk egyik állatorvosi lova a magyar nyelvtan, s vele nyelvünk helyzete. Személyes és sokszori, számos iskolában végzett kérdezősködésem szerint a tanulók többségét nem érdekli az anyanyelve, ha éppen nem utálja. A tanárok jelentős része meg sem tartja a nyelvtanórákat. Csodálkozhatunk, ha nem olvasnak a gyerekek, ha nem érdeklődnek irodalmunk... (Egyéb)

Czakó Gábor
Pablo Picasso meg a Magyar Művészeti Akadémia

Alig lélegeztünk föl a kubai válság után, hogy nem lesz világháború, a békeszerető szovjet rakéták mégsem tarolják le az USA-t, a vérszomjas amerikaiak sem a jámbor béketábort, robbant egy picike bomba a jugoszláviai „Magyar Szó” 1962. november 18-i számában. Mégpedig a világ legnagyobb akkori kortárs művészének, Pablo Picassonak a nyilatkozata: „Mikor még fiatal... (Egyéb)

Fedák Anita
Húsvéti népszokások Kárpátalján

A hetvenes éveiben járó Bereg-vidéki Biriki Sárika néni azonban úgy gondolja, hogy a húsvéti tojásnak pirosnak – az öröm színe – kell lennie.Úgy tartották a régiek, hogy a húsvét gazdag ünnep, mind hagyományokban, mind ételekben. Igaz, közben nagyot változott a világ, manapság már a hímesek közé odakerülnek a csokoládéból készültek, meg egy pár dollár is, de a húsvéti locsolóvers-mondás évszázadok óta fennmaradt. Így volt ez régen, (Egyéb)

Czakó Gábor
Bankszolgálat

Az 1848-as Tizenkét Pont követeléseinek kilencedike volt a Nemzeti Bank. Akkori elképzelés szerint nem csupán a nemzet, hanem a polgárok pénzügyeinek intézője, ügyleteinek hitelezője, vagyis saját pénzintézet, amely a pénzforgalom hasznát az országban tartja. A rettenetes magyar privatizáció során a magyar bankrendszer külföldi kézbe került. Tehát az ügyletekkel járó haszon is idegeneket gazdagítja. Az SZDSZ és MDF sunyi (Egyéb)

Szerkesztő A
Kellemes Húsvéti ünnepeket kíván a MIL!

Jézus Krisztus feltámadásának napján a Magyar Irodalmi Lap minden kedves írójának, olvasójának és minden derék magyarnak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Kívánunk sok piros tojást, illatos locsolást és rózsaszín sonkát vörös borral. Kívánjuk, hogy húsvét szent ünnepén családjaikkal, barátaikkal egyetemben mindnyájan megújulhassanak, mint szeretett Hazánk, Ma... (Egyéb)

Czakó Gábor
Húsvét

A Másik azért nem győzhetett a Golgotán, mert az ő ideje beláthatatlan, de mégis véges, ám a szeretet nem mulandó. Soha el nem múlik. Hogy gyűlölöm, pedig mennyire szerettem - ez a mondat súlyos tévedés, még pontosabban: öncsalás. Ami elmúlik, az nem szeretet volt, hanem valami más; érzelmi kilengés, vágy, szomjúság, éhség, hiány. Mindez mutatja tévedésünket, hiszen a szeretet nem hiány, hanem Valami. Ezért kiáradás. A ... (Egyéb)

Jókai Anna
Erőszak, szeretet, fásultság

Szeretet. Egy szó, amit a gyűlölködők lemosolyognak, egy szó, amit az álszentek szólamszerűen lejárattak, egy szó, amit a gőgösek kisajátítanak, egy szó, melyet a romantikusok összetévesztenek a szirupos érzelgősséggel, egy szó, amelyet a kényelmesek igyekeznek visszaszorítani a vérségi kapcsolatokba. Egy szó, amit magánketrecünkbe zártunk, s csak ünnep tájt eresztjük néhány órára szabadon. Egy fogalom, amelyről azt hisszük... (Egyéb)

Jókai Anna
Németh László: Széchenyi

A színházi előadást nehezen tudtam követni. A mondatgörgetegek nem mindig álltak össze drámai helyzetté, a hatás különben is a szöveg súlyában rejtezik. A szövegben, amit a Madách Színház most példamutatóan tisztelt: otthon újraolvasva az 1946-ban keletkezett darabot, szinte egyetlen szót sem találtam, ami az előző estéről a fülemben vissza nem csengett volna. Ez meghatott; hozzászoktunk, hogy a klasszikusokat sem kíméli olykor a kísérletező (Egyéb)

Duray Miklós
Közbeszédünk és közgondolkodásunk kölcsönhatásai

(Előadás a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának közgyűlésén, 2012. augusztus 21. – Komárom) Számos szót, kifejezést, fogalmat használunk, szinte nap, mint nap, anélkül, hogy tudatosítanánk értelmüket, értelmezhetőségüket, jelentésüket, magyarázatukat vagy azt, hogy az idő során megváltozott a jelentésük, sőt értelmük, ilyen (Egyéb)

Jókai Anna
Mű és modell

Mindig ezt kérdezik. Milyen valóságos élmény indította el a művet? Közkeletűbb fogalmazásban: megtörtént-e? Élő alakok vagy csak a fantázia? A modellre vonatkozó ügyetlen, dilettáns ízű kérdezősködés pletykaszintű fecsegést, kínos magyarázkodást szül. Esetleg előkelő, fölényes elzárkózást, fensőbbséges mosollyal, a „be-nem-avatottak” kíváncsiskodására. Éppen ezért ebben a témakörben minden kutatómunka, nyilvános feltárulkozás csak akkor értelmes és érdemes... (Egyéb)

Czakó Gábor
A mórok és az üres Nyugat

732-ben, a poitiers-i csatában, Martell Károly legyőzte és kiszorította a mórokat, vagyis az arab, berber, fekete-afrikai katonákból álló iszlám hadat a későbbi Franciaország területéről, de most fordult a kocka: a „mórok” beáramlása a francia gyarmatbirodalom összeomlása óta folyamatos. Ugyanez figyelhető meg Olaszországtól Németországon át Angliáig egész Nyugat-Európában. Kisebb mértékben nálunk is (Egyéb)

Horváth Lajos
Kinek lehet szobra Magyarországon?

Hírelik, hogy Belgrádban a Kalimegdánon a szerbek szobrot állítanak Gavrilo Principnek, aki 1914. jún. 28-án megmerényelte Szarajevóban Ferenc Ferdinándot, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét. Princip a mostani szerbek szerint is nem terrorista, hanem igazi szabadsághős. Bár a Fekete Kéz nevű titkos terrorszervezet tagja volt és tettével kellő ürügyet szolgáltatott a világháborúra, melyre a világot (Egyéb)

Duray Miklós
Sokszínű vagy különböző

Örökség a jövőnek <Heritage for the Future>, konferencia, Országgyűlés, Felsőházi terem. 2010. november 25. Budapest. Az örökölt kultrúrális sokszínűség megőrzésének lehetőségei Európában – szekcióülés bevezető előadása. Amikor a kulturális sokszokszínűségről még szó sem esett, már akkor sem tudtam eldönteni, hogy Európára a kultúrális sokszínűség, vagy az együtt élő különböző (Egyéb)

Lukáts János
Holló helyett keselyűk (3/3)

Dráma Mátyás királyról. - BEATRIX: Én most visszavonulok, ha bármi fontos ügy van, szobámban megtalálnak! (Megfogja Korvin kezét) János meg én a koronázásra készülünk. SZAPOLYAI (félhangosan): Kiére, szent ég?! BEATRIX (titokzatos mosollyal): Hát kiére? (Beatrix és Korvin kézen fogva el) MANDRAGÓRA (felugrik, körbejár a jelenlévők között, mint aki keres valamit) SZAPOLYAI: Hát te, ke... (Egyéb)

Czakó Gábor
Hazugságmetszet

Magyarország helyzete nem emelhető ki a világéból. Ezért ha azt kérdezzük, hogy mi az oka, hogy az ún. rendszerváltásból az lett, ami, s ott tartunk, ahol, meg kell vizsgálnunk, hogy mi a helyzet a bolygón. A gonosz, az Antikrisztus páratlan hazugságtechnikákkal dolgozik. Nem hiába nevezi Jézus „a hazugság atyjának.” A hazugságtechnikák persze hülyítéssel is párosodnak: a közoktatás, a közműveltség szintjének folya... (Egyéb)

Jókai Anna
Németh László: Széchenyi

A színházi előadást nehezen tudtam követni. A mondatgörgetegek nem mindig álltak össze drámai helyzetté, a hatás különben is a szöveg súlyában rejtezik. A szövegben, amit a Madách Színház most példamutatóan tisztelt: otthon újraolvasva az 1946-ban keletkezett darabot, szinte egyetlen szót sem találtam, ami az előző estéről a fülemben vissza nem csengett volna. Ez meghatott; hozzászoktunk, hogy a klasszikusokat sem kíméli olykor a kísérletező (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap