Egyéb

Lukáts János
Holló helyett keselyűk (3/3)

Dráma Mátyás királyról. - BEATRIX: Én most visszavonulok, ha bármi fontos ügy van, szobámban megtalálnak! (Megfogja Korvin kezét) János meg én a koronázásra készülünk. SZAPOLYAI (félhangosan): Kiére, szent ég?! BEATRIX (titokzatos mosollyal): Hát kiére? (Beatrix és Korvin kézen fogva el) MANDRAGÓRA (felugrik, körbejár a jelenlévők között, mint aki keres valamit) SZAPOLYAI: Hát te, ke... (Egyéb)

Czakó Gábor
Böszmére Döbrögi

Ez kérem egy elavult cikk, mert mire megjelenik, akkorra tán már nem a mostani, hanem fene tudja, ki lesz szegény, ördögsarkantyúzta hazánk legújabb miniszterelnöke. Vagy jelöltje. Egy hetes, március végi idegrángás során az MSZP fölkért majd tucatnyi férfiút kormányfőnek. Érdekes, hogy heveny szocialista nőpolitika ide vagy oda, a hölgyeket kímélték. Talán Dobrev Klára maga sem tartotta föl az ujját. Pedig a végén már a pesti telefonkönyvet (Egyéb)

Fehér József
Messziről jöttem én...

Messziről jöttem én, a hallgatag tanyák világából, hol az alkonyati csendben lágyan összeérnek az árnyak, és langyos estéken a szomszédos kutyák békésen felelgetnek egymásnak. Amikor a pislákoló csillagok fényénél időnként tábortüzet raktunk, oly közel láttam én a holdat, hogy a vén akácról elérhettem volna. Édesanyám szomorkásan gyönyörű éneke ilyenkor betöltötte a nagy mindenséget, és valami végtelen béke vett körül bennünket. Arra gondol (Egyéb)

Duray Miklós
A Kárpátok Őre

(Megemlékezés Szilvásváradon, 2013. szeptember 14.) Amióta hazavesztés kórban szenvedünk, fogékonyabbak vagyunk a nemzetbetegségre is. Ebben a ragályos bajban közülünk sokan elmúlnak, szertevesznek, vagy az anyag megmaradásának elve szerint máshol, más alakban tűnnek fel. Ez az átlényegülés főleg azokra jellemző, akikben nem lakozik elegendő lelki és szellemi ellenanyag. A kórnak van ellenszere, ami csak (Egyéb)

Jókai Anna
Ady ajándékai

A gyermek- és serdülőkor határán találkoztam vele. Ő volt az első költő, aki megfenyegetett. Beoltotta kis életemet a bizonytalanság félelmével: aminek elébe megyek, amibe sürgetően kívánkozom, az nem az eddig elibém tartott képeskönyvek és lovagregények világa, hanem inkább a népmesék kegyetlenségéhez hasonlatos – a mesék igazságtevése nélkül. Ady kicserélte a fejem fölött a Holdat, andalítóan buta, tejfehér bámészpofa helyett zöldezüst, kemény, titokzatos hatalommá vál... (Egyéb)

Jókai Anna
Erőszak, szeretet, fásultság

Szeretet. Egy szó, amit a gyűlölködők lemosolyognak, egy szó, amit az álszentek szólamszerűen lejárattak, egy szó, amit a gőgösek kisajátítanak, egy szó, melyet a romantikusok összetévesztenek a szirupos érzelgősséggel, egy szó, amelyet a kényelmesek igyekeznek visszaszorítani a vérségi kapcsolatokba. Egy szó, amit magánketrecünkbe zártunk, s csak ünnep tájt eresztjük néhány órára szabadon. Egy fogalom, amelyről azt hisszük... (Egyéb)

Czakó Gábor
A magyar helyzet

A magyar helyzet – Orbán Viktor szavával élve – szabadságharcra emlékeztet, noha a lakosság, sőt, az értelmiség jelentős része ennek nincsen tudatában. Aki igen, az, vagy homokba dugja a fejét, vagy első perctől az örök labanc oldalon áll. A többi vagy támogatja a kormányt, vagy ide-oda ugrál, mert szereti is a hazáját, meg nem is érti a dolgokat egész világosan. Áfiumon nevelődik ugyanis kisded kora óta. Fél. Mitől fél? Ihsan Oktay Anar török író írja: „Az (Egyéb)

Jókai Anna
Perc-emberkék dáridója

Ady egy kései versében nevezi perc-emberkéknek azokat, akik nem a korszellem, hanem éppen a valódi korszellemmel szemben működő korlidérc szolgálatában állnak. A minden korban más álarcban kísértő lidérc úgy tesz, mintha komoly volna és illetékes volna, ő volna az illetékes a világ dolgaiban. Hamis mértéket szab – indulatokat szabadít fel, nyugtalanságot kelt a szükségszerű nyugalom helyén, de elzsongít minden olyan területen, ahol pedig a... (Egyéb)

Jókai Anna
Három kép

Tudósítások. A jelenkornak nevezett időnkből, néhány hónap eltéréssel. Ültünk a karosszékben, a tévé előtt és láttuk. Legalábbis látnunk kellett volna, nemcsak nézni. Három élethelyzet. Kísérőszöveg nélkül is beszédes. Az első szín: valahol Ausztráliában. A nagyáruház kiárusítást hirdet: fillérekért mosógépet. Annak a hét vásárlónak, aki a többit megelőzve éri el a számokkal megjelölt, fehér inges, nyakkendős hét eladót. Villanások. Morajló, izgatott, egymáshoz préselődött embertömeg. (Egyéb)

Czakó Gábor
Olaj, adósság, Antikrisztus

Korunk három fő tényezőjére tekintünk. Az első az energia. A legfontosabb fajtája máig a kőolaj. Olaj van a föld alatt, ám a XIX. sz.-ban egy hordó olaj energiájával 100 hordót termeltek, ma a már 1:5 az arány, s közeleg az 1:1, 1:0,9, stb. Ez azt jelenti, hogy a föld mélyén sokáig – „örökké” – lesz ugyan olaj, de „elfogyott” abban az értelemben, hogy energiában kifejezve ráfizetéses lesz a kitermelése. A Pénz (Egyéb)

Bartis Ferenc
Wass Albert koronatanúja

Megadatott, hogy személyesen megismerhessem Amerikában. De most nem erről a csodálatos irodalomtörténeti pillanatról akarok szólni, hanem a rólakörülötte- miatta-érette-vele-nélküle tomboló, már nem is irodalmi, hanem mondvacsinált politikai mismásolásról, ami viszont arról tanúskodik, hogy azok szószátyárkodnak Wass Albertről, akik nem ismerik az életművét, az életét, közéleti- közösségi tevékenységét, de mint annyian ... (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
Emlékezés Bartók Bélára

1881. március 25-én született Bartók Béla (Nagyszentmiklós, Temes megye, Erdély), a XX. század egyik legjelentősebb zeneszerzője. Olvasmányai közül Bartók számára a legnagyobb élményt Ady költészete jelentette. Büszkén vallotta is, hogy „erősen hozzátartozom az Ady generációjához”. (Lásd ehhez: Demény János: Bartók Béla megjelenése az európai zeneéletben. Zenetudományi Tanulmányok, VII., 1970.). De (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert emlékezete XL. rész Wass Albert 1964-es toborzó beszéde (dokumentum)

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves magyar Testvéreim! Először is hadd mondjak köszönetet a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének, a magyar egyetemi ifjúságnak, mindazoknak, akik közreműködtek, alkalmat nyitottak nekem, hogy itt lehessek és beszélhessek Önökkel. Akik azonban azt gondolják, hogy én azért jöttem el ide, hogy ... (Egyéb)

Duray Miklós
Ismerik-e egymást a szétszakított magyar nemzetrészek?

Ismerjük-e önmagunkat, mi magyarok? (A nehezen elérhető források beszerzéséért köszönettel adózom Medvigy Endrének, Szarka Lászlónak és Archimedes Sidiropulosnak.) A magyar értelmiségnek azokban a köreiben, amelyekben meghatározó szempont a nemzet ügyeinek kutatása, a nemzet jövőjének tervezése vagy általában a nemzet ügye, 1920 óta a legtöbb (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
Egy elszánt székely

Székelyföldi atyánkfiára emlékezem, születésének 230-ik évfordulóján és szomorúan kell tapasztaljam, hogy még ennyi év múltán sincsenek meggyőződve a mai akadémiai tagok, hogy mi igenis Attila népei vagyunk. Kőrösi Csoma Sándor, sz. Csoma Sándor (Csomakőrös, 1784. március 27. – Dardzsiling, 1842. április 11.), saját szavaival: Székely-Magyar Erdélyből ("Siculo-Hungarian of Transylvania"), nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megala... (Egyéb)

Czakó Gábor
A szeretet alapkérdése

Az idők fordulásáról a világ milliónyi eseménye tanúskodik. Nem a változás ténye a kérdés – hiszen a szülők és a gyermekek világa sosem volt teljesen azonos – hanem a sebessége és gyökeressége. Gyorsabb-e, nagyobb-e, alaposabb-e, vagy ha úgy tetszik, végletesebb-e a réginél? Megkérdezhetnénk az ügyben szociológusokat, hogy mutassák idevágó méréseiket, de nem tesszük, mert értelmes tudós vagy józan akárki kutatás nélkül (Egyéb)

Czakó Gábor
A nyelvrokonságról

Ez egy könyvcím. A Honti László nyelvész, egyetemi tanár, akadémiánk tagja főszerkesztette köteté, melyben magyar és külföldi szerzők ostorozzák a jelenleg uralkodó finnugor nyelvrokonsági elméletet bírálókat. A külföldiek „úriasan, finoman”, a helyiek durván, sőt, olykor trágár hasonlatokkal. A jelek szerint utóbbiak fejében az ellenvélemény puszta gyanúja kicsapja a biztosítékot. Kapnak tőlük műkedvelők, írók, sőt, hivatásos (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Hitvallás

Édes anyanyelv… valóban, ízlelhetünk bármilyen más nyelvet, a legédesebb zamata számunkra a gyönyörűséges magyar nyelvnek van. Mert a világ, a mi világunk van benne. Tükör a nyelv, melyben saját létezésünk tárul fel előttünk: önmagunkat látjuk. Hol üdén-dallamosan, csengőn-bongón szól hozzánk, máskor andalító titkokat búg, olykor szigorú, majd szelíd, simogató-... (Egyéb)

Szerkesztő A
Petőfi nem Segesváron hunyt el!

A magyar (???) történetírás leszögezi, hogy nemzeti költőnk, Petőfi Sándor 1849. július 31-én elesett a segesvári ütközetben. Ehhez a feltételezésen alapuló állításához ragaszkodik, holott ezt immár bizonyítékok garmada cáfolja. 23 évvel ezelőtt a szibériai Barguzinban magyar kutatók feltártak egy sírt, amely korabeli tanúk szerint a hadifogolyként Szibériába hurcolt Petőfit holttestét tartalmazza. Petőfi barguzini ... (Egyéb)

Bene Zoltán
Istennél a kegyelem - történelmi játék 3/3

Történelmi játék 13 képben, Damjanich János leveleinek felhasználásával. - A színpad bal és jobb oldala két helyiségnek berendezve, a világítás jelzi, hogy éppen melyik játszik. Bal oldalon az aradi várbörtön cellája, amelyben Damjanich János tábornokot őrzik. Kis asztal, szék, priccs. Jobb oldalon szalon: íróasztal a fal mellett, kanapé, karosszékek, dohányzóasztalka, kártyaasztal székekkel. 1. kép Az aradi várbör... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap