Egyéb

Bene Zoltán
Istennél a kegyelem - történelmi játék 2/3

Történelmi játék 13 képben, Damjanich János leveleinek felhasználásával. - A színpad bal és jobb oldala két helyiségnek berendezve, a világítás jelzi, hogy éppen melyik játszik. Bal oldalon az aradi várbörtön cellája, amelyben Damjanich János tábornokot őrzik. Kis asztal, szék, priccs. Jobb oldalon szalon: íróasztal a fal mellett, kanapé, karosszékek, dohányzóasztalka, kártyaasztal székekkel. 1. kép Az aradi várbör... (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
Ki hajtogatja össze ejtőernyőidet?

Charles Plumb az Amerikai Haditengerészet vadászpilótája volt Vietnámban. 75 bevetés után egy föld-levegő rakétával lelőtték repülőgépét. Plumb katapultált, ejtőernyőjével földet érve az ellenség fogságába került. 6 éven át egy Észak-Vietnámi börtönben tartották fogva. Túlélte a kegyetlen megpróbáltatást, manapság előadásokat tart ott szerzett tapasztalatairól! Egy alkalommal, midőn Plumb felesége társaságában egy étteremben volt, egy másik ... (Egyéb)

Bene Zoltán
Istennél a kegyelem - történelmi játék 1/3

Történelmi játék 13 képben, Damjanich János leveleinek felhasználásával. - A színpad bal és jobb oldala két helyiségnek berendezve, a világítás jelzi, hogy éppen melyik játszik. Bal oldalon az aradi várbörtön cellája, amelyben Damjanich János tábornokot őrzik. Kis asztal, szék, priccs. Jobb oldalon szalon: íróasztal a fal mellett, kanapé, karosszékek, dohányzóasztalka, kártyaasztal székekkel. 1. kép Az aradi vár... (Egyéb)

Duray Miklós
Nyelvünk nem csupán kapcsolati eszköz

(A Magyar Nyelv Napja alkalmából, 2012. november 13. – Budapest) A hagyományosan számított két emberöltőnyi idővel ezelőtt, 1949 nyarán egy szamárbőgéshez hasonlító hangot kiadó dieselmotoros vonatban utaztunk családostól Poprádról Késmárk felé, amikor egy idősebb férfi a fejem fölött áthajolva odaszólt a szüleimnek: örülök, hogy a fiukkal magyarul beszélnek. Ezt a megjegyzést akkor értettem is, meg nem (Egyéb)

Czakó Gábor
A számok, a számok…

A régi emberek különös bölcsességet éreztek a számokban. Ezt a mi csodálatos nyelvünk évezredeken át meg is őrizte. Kezdhetjük szám szavunkkal: ami van, létezik, azzal számolunk, számot vetünk, arra számítunk, ami nincs, az nem számít, számfölötti, azt száműzzük – és így tovább. A végtelent, azaz a számtalant nem tartották lehetségesnek. Hajdan úgy tartották, hogy az egy a legnagyobb szám, mert mindeneket egyesít... (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
A székelyek autonómiája

Székelyföld önrendelkezésének újra megfogalmazása nem egy egyedülálló óhaj és kívánság az Európai Unióban, példaként említhtjük Dél-Tirolt, Katalóniát, Baszkföldet vagy a finnországi Aland szigeteket. Székelyföld több mint egy évezreden keresztül az egykori történelmi Magyarország keleti területén helyezkedett el, sajátos önrendelkezéssel, autonómiával, egy jól körülhatárolható földrajzi-történelmi-néprajzi tájegység, területének ... (Egyéb)

Czakó Gábor
A magyar észjárásról

Vajon létezik-e magyar észjárás? A kérdés hallatán sokan „politikailag korrekten” összeborzonganak, s fajelméletet kiáltanak, szerénységem megpróbált utána nézni. A XX. században a magyarok meghatározó szerepet játszottak Amerika fejlődésében Hollywoodtól az ennél „sokkal ártalmatlanabb atombomba” megteremtéséig – írta Norman Macrea, az Economist főszerkesztője. A Los Alamosban dolgozó magyar atomfizikusokat (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
A Székely Szabadság Napja - Határozat

Figyelembe véve Marosszék Székely Tanácsának határozatát; - tekintettel arra, hogy a székely nép ősi időktől ragaszkodik a szabadságához, számtalan esetben vérét áldozta érte, vagy elveszítette legjobb fiait, akik soha nem késlekedtek, ha szembe kellett szállni a betörő ellenséggel, vagy fel kellett lépni a belső önkénnyel szemben; - emlékezve Orbán Balázs szavaira: Míg Székelyföld keleti székei a nemzet egészét védték a külső ellenségtől, addig Marosszék ... (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
Levél a balázsfalvi gyűlésről

Néhai való nagy újságírónk-magyarságunk ideáljaiért utolsó leheletéig harcoló Beksics Gusztáv megjövendölte egykoron – nem is olyan régen – hogy mihelyst az erdélyi oláhság kultúrailag, vagyonilag és társadalmilag konszolidálódik, abban a pillanatban kérdéssé válik a magyar Erdély léte. Ma, az Astra gyűlése után, tudhatjuk – ha csak el nem fedtük szemünket, be nem dugtuk fülünket – tudhatjuk (Egyéb)

Bilecz Ferenc
A moszkálokról II.

Miután magyarázatot kaptunk a muszkák nevére, érdemes megvizsgálni azt is, hogy vajon a Moszkva szó miből ered? Nevének eredetét, nagynevű szlavológusok még ma sem tudják kielégítően megmagyarázni. Annyit tudnak, hogy a Moszkva folyóról nevezték el. De mit jelent a „moszkva” szó – nem tudják. Elmélet természetesen van. De higgyék el, nem jobb, mint amit itt olvashatnak! - Az előzőekben láthattuk, hogy a krónikák elmon... (Egyéb)

Bilecz Ferenc
A moszkálokról

A 2014. februári forrongások alatt Kijevben az oroszok leggyakrabban hangoztatott népelnevezése a moszkál volt. Magyarul ez úgy hangzik, hogy muszka. De lehet, hogy genetikailag a muszkák nem is szlávok? És mi közünk nekünk – magyaroknak – ehhez? Két történelmi térkép összevetése különös gondolatokat ébreszt... - Utána néztem a magyarban használatos muszka szónak is. Az oroszok régies magyar elnevezése a muszka (a Moszkva ... (Egyéb)

Szerkesztő A
A MIL nőnapi köszöntője

Szeretett női íróinknak és olvasóinknak! Üdvözöljük az édesanyákat és az ő édesanyjukat, akiknek létünket köszönhetjük! Üdvözöljük az ifjú hölgyeket, leányokat - leendő anyákat, akik majdan utódainknak életet adva gondoskodnak családunk, nemzetünk fennmaradásáról. Köszönjük, hogy mások vagytok, mint mi, férfiak! Robosztus külsőnket kiegészíti kecsességetek, öblös hangunkat csacsogásotok (Egyéb)

Duray Miklós
Szófondorlat és azonosságtudat

(Előadás a „Kisebbségi lét és identitástudat a Kárpát-medencében” c., az MTVA /Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap/ által rendezett konferencián – 2013. október 14.-15. Békéscsaba) Puszta kíváncsiságból és nem a tudálékosság szándékával teszem fel a konferencia címe kapcsán az általánosító kérdést: tudjuk-e, ismerjük-e a ma használt kisebbség-fogalom eredetét, valódi (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
1956-ban nem voltunk egyedül !

Franco tábornok 100 ezer katonát küldött, de az USA megállította őket. Az eddig széles körben ismertekkel ellentétben 1956-ban nem maradt a magyar forradalom magára. Spanyolország teljhatalmú vezetője, Franco tábornok 100 ezer önkéntes katonát indított útnak Magyarország felé, hogy megsegítsék a magyar forradalmárokat a bolsevik elnyomók elleni közdelemben. Alapos kutatómunka után nemcsak ezt a kétségtelen ... (Egyéb)

Jókai Anna
Németh László: Colbert

Ha Németh László szól – most Colbert-drámája a Madách Kamaraszínház szűk deszkáiról –, elsősorban nem a választott szituáció leleménye, hanem a pontosra nyírt gondolatbokrok, súllyal töltött mondatok íve kísér. A figyelem előadás közben egy percre sem lankadhat – a szorosan illeszkedő elemek egymást feltételezik, nemcsak egy drámán belül, hanem az egyes drámák között is. Sőt az életmű egészét is besugározza a saját világot (Egyéb)

Jókai Anna
Németh László: Széchenyi

A színházi előadást nehezen tudtam követni. A mondatgörgetegek nem mindig álltak össze drámai helyzetté, a hatás különben is a szöveg súlyában rejtezik. A szövegben, amit a Madách Színház most példamutatóan tisztelt: otthon újraolvasva az 1946-ban keletkezett darabot, szinte egyetlen szót sem találtam, ami az előző estéről a fülemben vissza nem csengett volna. Ez meghatott; hozzászoktunk, hogy a klasszikusokat sem kíméli olykor a kísérletező (Egyéb)

Czakó Gábor
A nyelvrokonságról

Ez egy könyvcím. A Honti László nyelvész, egyetemi tanár, akadémiánk tagja főszerkesztette köteté, melyben magyar és külföldi szerzők ostorozzák a jelenleg uralkodó finnugor nyelvrokonsági elméletet bírálókat. A külföldiek „úriasan, finoman”, a helyiek durván, sőt, olykor trágár hasonlatokkal. A jelek szerint utóbbiak fejében az ellenvélemény puszta gyanúja kicsapja a biztosítékot. Kapnak tőlük műkedvelők, írók, sőt, hivatásos (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Mémek és a gének

A memetika megjelenésének egyik legnagyobb hozadéka (szerintem) az, hogy lehetővé teszi az emberi gondolkodás és a kultúra vizsgálatát egy teljesen új szempontból, a genetika szempontjából. Az alábbi írásom nem tanulmány, csupán egy laikus elmélkedése. Szakembereknek nem is ajánlom! Inkább azoknak, akik a genetika és a nyelv kapcsolatáról szeretnének olvasni, akár rendhagyó gondolatokat. A középkor végétől, (amit Amerika felfedezésének (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
Wass Albert: A kivénült harcos leteszi a fegyvert

Wass Albert: Ha annak idején, 1951 telén elfogadom Havas Emil ajánlatát, hogy írjak ahogy ,,ŐK" kívánják, és ŐK ezzel szemben garantálják, hogy minden könyvemből "best seller"-t csinálnak, akkor ma minden bizonnyal jómódú, "befutott" amerikai író lennék. De nem fogadtam el. Erre a Reader's Digest kolozsvári származású társszerkesztője ugyancsak fölbosszankodott ott a new yorki szálloda szo... (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
Arvisura: kérdések és válaszok

Ki volt valójában Anonymus? A híres Gesta szerzőjének kevesen ismerik valódi kilétét. A rovásokból megtudhatjuk, hogy Anonymus nem volt más, mint a fent említett Pósának egyik egyenesági leszármazottja. Úgy hívták, hogy Pósa András, és a Gömör-megyei Radnót községben született 1210-ben. Kilenc testvérével együtt korán árvaságra jutott. A gyerekek neveltetését nagybátyjuk, az országbíró Pósa Pál (másnéven Tomaj fősámán, II. Endre legbi... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap