Egyéb

Czakó Gábor
Nyelvédesanyánk és a hunfalvyzmus 2/2

Negyedik tanú a nyelvújítás. A nemzeti ébredés évtizedeiben vívott nyelvi harc Mondolatostul a magyar nyelvtörténet remek fejezete. Természetesen sokan támadták az újítókat, némelyek labancozzák őket mindmáig, de a mozgalom többet javított, mint ártott. Először is azért, mert tényleg népi volt, vagyis a magyarul beszélők véleményét fejezte ki. Mivel akkor nem létezett nyelvi egyeduralom, már csak (Egyéb)

Fedák Anita
A modern Erkel

Erkel Ferenc emlékének tiszteletére"Mert a haza nem eladó..." címmel műveltségi vetélkedővel egybekötött irodalmi matinét szerveztünk a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége (MÚKSZ) és a Kárpáti Igaz Szó országos közéleti lappal közösen. A rendezvénynek az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara adott otthont. A találkozót Lizanec Péter professzor, a kar dékánja nyitotta meg, majd Kőszeghy Elemérnek adta át a szót. A ... (Egyéb)

Polszerkesztő
A székelyek apostola (Nyírő)

Nyírő tagja is lett annak az erdélyi képviselőcsoportnak, melyet Teleki hívott az országgyűlésbe. Sokszor szólalt fel az erdélyi magyarság, különösen a székelyek oktatási ügyeinek rendezésée érdekében. Gyakorta írt politikai cikkeket is, és a nemzetvédő Magyar Erő képes hetilap szerkesztője lett. Utólag szemére vetik, hogy jelen volt a soproni nyilas országgyűlésen, de arról kevés szó esik, hogy nem volt párttag. Könnyű annak ítélkezni, ki nem élt itt (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Minden írás

Minden írás… Minden cselekedetünk nyomhagyás… Az ütések egy bokszmeccsen, az estébe hajló hegyi futások, a reggeli kenyérszelés, a mag elvetése. Minden cselekedet nyomhagyás, írás – saját történetünket, családunk történetét írjuk tovább általuk. És éppen az írás, a nyelvhasználat, a kimondott vagy leírt szó ne lenne nyomhagyás? Cselekedet a nyelv is, s ... (Egyéb)

Czakó Gábor
Nyelvédesanyánk meg a hunfalvyzmus 1/2

Élhet-e nyelvében az a nemzet, amelyik nem ismerheti meg anyanyelvének alapelemeit, benső szerkezetét, összefüggésrendszerét, ősrégi világszemléletét, máig termő gazdagságát, bölcsességét, napjainkban is eleven kapcsolatát zenéjével, meséivel, táncaival? Miért kell így sínylődnie a magyarnak? Az ép magyar nyelvérzékű nyelvtársaink sokasága utasítja el a „finnugor” nyelvészkedést, úgy ahogy van. (Egyéb)

Fehér József
Kiss Dénes eltávozott örökre

Pótolhatatlan veszteség érte magyar irodalmunkat és a nyelvtudomány-kutatást. Június 21-én hetvenhét éves korában váratlanul eltávozott az élők sorából Kiss Dénes babérkoszorús költő, író, nyelvkutató, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Írók Egyesülete és a Trianon Társaság elnöke, alkotóközösségünk kiemelkedő tagja.1936. január 1-én Pacsán született, majd Pécsre járt főiskolára. 1956. október 24-én (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Hitvallás

Édes anyanyelv… valóban, ízlelhetünk bármilyen más nyelvet, a legédesebb zamata számunkra a gyönyörűséges magyar nyelvnek van. Mert a világ, a mi világunk van benne. Tükör a nyelv, melyben saját létezésünk tárul fel előttünk: önmagunkat látjuk. Hol üdén-dallamosan, csengőn-bongón szól hozzánk, máskor andalító titkokat búg, olykor szigorú, majd szelíd, simogató-... (Egyéb)

Czakó Gábor
A magyar anyanyelv utálat okáról

Közoktatásunk, sőt, kultúránk, nemzettudatunk egyik állatorvosi lova a magyar nyelvtan, s vele nyelvünk helyzete. Személyes és sokszori, számos iskolában végzett kérdezősködésem szerint a tanulók többségét nem érdekli az anyanyelve, ha éppen nem utálja. A tanárok jelentős része meg sem tartja a nyelvtanórákat. Csodálkozhatunk, ha nem olvasnak a gyerekek, ha nem érdeklődnek irodalmunk... (Egyéb)

Czakó Gábor
Nyelvünk ős-számtudománya

A hagyomány számtudományának alapgondolata, hogy a szám nem puszta mennyiség, hanem minőség is: mennyiségszerű minőség. De ennél több: a szám "az ősi szellemi létezőnek tiszta, szellemi képe", a "dolgok ősképe". Az idea ennek a szellemi képnek már csak levonata. A szám az ősgyök, Isten szava,aki a világot "mérték, szám és súly szerint" teremtette. A Rend a számokon nyugszik. A számok harmóniájából (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A szeretet nyelvéről, pünkösd után

„Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.” (Mózes I. 11.7) Állandó kiállításunk Európa terének egyik meghatározó eleme id. Pieter Brueghel Bábel tornya című festményének (kb. 1563) nagyított másolata. Ezzel utalunk a nyelvi sokszínűségre, hiszen a torony története ezt idézi, az adott helyzetben, ... (Egyéb)

Fedák Anita
Drugeth Bálint tökfilkója

A történet egy titokztos gyilkossággal indul: az ungvári vár falainál holtan találják Pétert, az utolsó Drugeth gróf komornyikját. A cselekmény a XVII. században játszódik és a középkori Ungvárt mutatja be leltári dokumentumok alapján idézve fel az akkori helyzetet. Megtudjuk például hány lakója, utcája, kereskedője, céhmestere stb. volt a városnak, kik voltak a vezetői. A gyilkosság ideje alatt vetődik a városba egy csavargó, Ivan Hodina, aki egy... (Egyéb)

Czakó Gábor
A nyelvrokonságról

Ez egy könyvcím. A Honti László nyelvész, egyetemi tanár, akadémiánk tagja főszerkesztette köteté, melyben magyar és külföldi szerzők ostorozzák a jelenleg uralkodó finnugor nyelvrokonsági elméletet bírálókat. A külföldiek „úriasan, finoman”, a helyiek durván, sőt, olykor trágár hasonlatokkal. A jelek szerint utóbbiak fejében az ellenvélemény puszta gyanúja kicsapja a biztosítékot. Kapnak tőlük műkedvelők, írók, sőt, hivatásos (Egyéb)

Czakó Gábor
A leghosszabb magyar mondat

Az eddig ismert leghosszabb magyar palindrom, azaz oda-vissza olvasva ugyanazon jelentésű szöveg Brayer Gyula, magyar sakkmester szerelmes levele az 1800-as évek vége tájáról. "Nádasi K. Ottó, Kis-Adán, májusi szerdán e levelem írám: A mottó: Szívedig íme visz írás, kellemest író! Színlelő szív, rám kacsintál! De messzi visz szemed... Az álmok - ó, csaló szirének ezek, ó, csodaadók - elé les. Írok íme messze (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Móricz Zsigmond kárpátaljai kötődései

Móricz Zsigmondnak nagy kultusza van Kárpátalján. Nevét az ugocsai Péterfalván középiskola, a nagyszőlősi járásban kulturális egyesület viseli. Születésének 125. évfordulóján a megemlékezések központja a hajdani Szatmár megyébôl egyetlenként átcsatolt település, a Boldog emberben is megidézett Nagypalád volt. A ragaszkodás nem véletlen, hiszen Móricz Zsigmond életét és munkásságát számtalan szál köti Kárpátaljához. Egy kis ... (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Az ige és a név

Rendhagyó bemutatkozás. Miért foglalkozom a nevekkel, és miért csak ezekkel? Ugyan, kit érdekel ma a névmagyarázat? Van belőle elég! Ha kell, megnézzük az Utónévtárban! A történelmet meg nem lehet a nevekre alapozni. Ennek ellenére, egyre több ember fantáziáját mozgatja meg a világszerte megtalálható „magyarazonos” helynevek tömege. Történelmünk tele van Béla nevű ... (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
85 éves Európa leghosszabb hársfasétánya

A magyarok számos hársfát kapcsolnak a történelem nagy alakjaihoz. Számtalan monda és legenda témája, amint Mátyás király, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc ebédelt vagy sétált a hársfák alatt. - Ungvár egyik nevezetessége az Ung-parti romantikus hangulatú sétány. Nemzedékek váltják egymást, de az 1928-ban telepített, tavasszal bódító illatot ontó, nyáron hűs árnyékot adó... (Egyéb)

Czakó Gábor
A magyar is milliomos

Különböző lapokban olvashatjuk, hogy az angol nyelv szókincse elérheti az egymillió szót – elsősorban az ázsiai közvetítő szerepe folytán: az ottani nyelvek szavai belészivárogtak. Persze ennyi angol szót senki sem használ: az átlagos szóforgalmat 12-14 ezerre becsülik. A tanulatlan britek szókincse azonban alig éri el pár ezret. Honnan is tudhatnák pl. a NASA-jelentését magyarázat nélkül? A világon létező 18 angol nyelv beszélői egyre... (Egyéb)

Polszerkesztő
Az Úr megtestesülésének 907. esztendejében

Ki esetlegest nem bírna elég ismerettel arról, hogy miként forgott azon időkben a történelem kereke, tudja meg; az Avar Kaganátus széthullása múltán az ősi földre visszatérő szkíta eredetű törzsek nemzeti egységgé kovácsolódtanak a Kárpátok karolta területen, és biz' eme fejlemény a Nyugat fenenagy bánatjára alapost átszabta Európa addigi fizimiskáját. Míg a maradott avarság nagy része testvérként tekintett az... (Egyéb)

Fehér József
Kiss Dénes eltávozott örökre

Pótolhatatlan veszteség érte magyar irodalmunkat és a nyelvtudomány-kutatást. Június 21-én hetvenhét éves korában váratlanul eltávozott az élők sorából Kiss Dénes babérkoszorús költő, író, nyelvkutató, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Írók Egyesülete és a Trianon Társaság elnöke, alkotóközösségünk kiemelkedő tagja.1936. január 1-én Pacsán született, majd Pécsre járt főiskolára. 1956. október 24-én (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Szellemi értékek gyűjteménye a Tiszaháton

Az intézmény kiállítási anyagát teljes egészében kárpátaljai festőművészek alkotásai teszik ki, akik a szocialista időszak viharos 80-as éveiben az agrárcég vendégszeretetét élvezték. A kárpátaljai festőiskola akkori legnevesebb művészei – köztük Erdélyi Béla, Boksay József, Habda László és mások - ajándékoztak és adtak el festményeket a képtárnak, amelyek egy részét a Tiszaháton szerzett élményeik alapján... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap