Egyéb

Czakó Gábor
42 gondolat a Mondatok c. könyvből

A bölcsesség azé, aki megéli, s addig tart, amíg élet lesz a földön; a hatalomtudás azé, aki megkaparintja, addig, amíg el nem avul. Egyetlen bölcseleti kérdés létezik: miként juthatunk el az örök életbe? Ha sehogy, mert pl. nincsen örök élet, akkor bölcseleti kérdés sincsen, legföljebb tudálékoskodás. Az idő Istentől való távolságunk. Az Istenhez való közeledés kiszorítja az időt? A gyermeki idő öblös és sűrű (Egyéb)

Szerkesztő A
Akinek nem tetszik, öntsön vörös festéket magára!

1868-ban e napon született Horthy Miklós, Magyarország volt kormányzója - Horthy, a történelem hányatott korszakában, a lehetőségek keskeny mezsgyéjén maradva, legjobb tudása szerint, a magyarság érdekében cselekedett. A történelmet átírni akarók, az örök ellenségkeresők újkeletűen hamis vádakkal illetik, holott sem háborús bűnös, sem fasiszta, sem antiszemita nem volt. A II. világháború után a győztes... (Egyéb)

Czakó Gábor
Vitacikk a hunfalvyzmusról

Közoktatásunk, sőt, kultúránk, nemzettudatunk egyik állatorvosi lova a magyar nyelvtan, s vele nyelvünk helyzete. Személyes és sokszori, számos iskolában végzett kérdezősködésem szerint a tanulók többségét nem érdekli az anyanyelve, ha éppen nem utálja. A tanárok jelentős része meg sem tartja a nyelvtanórákat. Csodálkozhatunk, ha nem olvasnak a gyerekek, ha nem érdeklődnek irodalmunk... (Egyéb)

Bilecz Ferenc
A gondolkodás szabadsága

Igaziból nem szeretek más tollával ékeskedni, de amit előttem elmondtak, és amivel teljesen egyetértek, azt nem szégyellem magaménak vallani. Így vagyok Bakay Kornél alábbi szövegével is: „Eddigi munkásságomban soha nem vallottam a sumér-magyar vagy az etruszk-magyar rokonságot, de kiálltam a tudományos kutatás szabadsága mellett és elítéltem azokat, akik kisebb-nagyobb hatalmi posztokról (Egyéb)

Fedák Anita
Szabó Dezső, az ungvári gimnáziumi tanár

„Roppant szigorú oktató volt, megvetette a lustákat, hanyagokat, kötelességmulasztókat, és ennek gyakran hangot is adott. Különben nem volt az emberi jóság mintaképe: szerette kigúnyolni a gyenge diákokat, ha kellett, irgalom nélkül büntetett, és erre igen változatos módokat eszelt ki. A Kálvárián lakott, a sírkerttel közvetlenül szomszédos utolsó házban, és azoknak, akik nem készültek (Egyéb)

Kühne Katalin
Kéken pillantanak rám a havasok

Egy erdélyi úton felidézem a fiatalságunkat, emlékezem őseimre, akik ott éltek. A régi és a mai életet próbálom egymás mellett megmutatni, az értékeinket megőrizni, unokáink is ismerjék meg, honnan jöttek, elődeik hogyan éltek. - A Szamos menti Kolozsvár harminc év után ugyanúgy fogadott, mint amikor először látogattam ide. Ódon házai közt, vénséges macskakövein lépkedve, várának magasából lenézve, gyönyörű ősi templomainak hűvösében,... (Egyéb)

Kühne Katalin
Gyomok vagy virágok

Egy nagymúltú gyártelep pusztulásának látványa megrendítő. Tízezrek éltek, dolgoztak itt. Fű nő ki a lyukas tetőkön, por lep el mindent, csikorognak a sehová sem vehető ajtók. Ennek ellentéteként a dolgos embereket, a búzamezőket mutatom be. Jó lenne, ha az utóbbiból lenne több hazánkban, gyermekeink mellettünk nőhetnének fel, nem néptelenednének el a falvaink. - Gyomok vagy virágok? A nagy hőségben száguld velünk autónk. Az út mentén temetők, ahol elődeink... (Egyéb)

Szondi György
Hriszto Bojcsev: Madárezredes

Negyedik kép A betegszoba. Az Orosz néz ki az ablakon, a Doktor pedig – vele szemben ül – kórlapját olvassa egy dossziéból. DOKTOR (olvas) Dmitrij Minkin Fetyiszov, 49 éves. Apja orosz, anyja – bolgár. Tisztiiskolát Bulgáriában végzett, Főtiszti Akadémiát a Szovjetunióban. Önkéntesként szolgált Boszniában, ahol elveszítette családját és súlyos skizofrén depresszióba esett. Két éve nem beszél. Élő rokona Bulgáriában nincs. (Fetyiszovra néz.) (Egyéb)

Fedák Anita
Nati néni, az ízig vérig (magyar) Tanárnő

Vannak emberek, akikkel már az első találkozáskor olyan közvetlenül tud viselkedni az ember, mintha több évtizedes ismeretség kötné össze őket. Valami hasonló érzés fogott el, mikor a kilencvenedik életévét betöltött Chiminecz Natália otthonába léptem. A munkácsi tanítóképző legendás magyartanárának fiatalosan csillogó szeme először a társaságomban lévő úriembert fürkészte kíváncsian, majd mikor az a... (Egyéb)

Szerkesztő C
Wass Albert: A Magyar Nemzet hét parancsolata

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdek-imádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt. 2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az... (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Berta királyleány

Az Aarne-Thompson-féle folklórbesorolásban 709 Hófehérke-típusú mesét találunk – olvashatjuk a Wikipédián. Nem ismerem ezt a besorolást, de feltételezem, hogy a magyar változat nem szerepel benne. Pedig ennek már a 13. században magyar háttere volt... - A fény és fehér szavak kutatása során akadtam az alábbi érdekes történetre. Tomory Zsuzsa, Magyar királyság Európában a VIII. sz. előtt című írásából tudtam meg, hogy Magyarországnak... (Egyéb)

Bónizs Róbert
A kőfaragó (regényrészlet)

A nyári napforduló tűzünnepe régestelen-rég Keresztelő Szent János napjának előestéjén tartatik, ezért a legtöbb ember szemében egyházi ünnepnek számít, ám szokásai a kereszténységet messze megelőző korokból erednek. Eleink a tüzet a tisztaság, az egészség, az elevenség, a szenvedély, a szerelem, az örök megújulás jelképének tekintettek, ezért Szent Iván varázsos éjszakáján a megtisztulással, a gyógyítással, az egészség... (Egyéb)

Fedák Anita
Kolerajárvány – a magyarok a „gens fidelissima”-knak segítettek

A Rákóczi szabadságharcban a ruszinok Rákóczi seregének jelentős részét alkották. Rákóczi leghűségesebb népének „gens fidelissima” nevezte őket. Most, mikor ők kerültek bajba, természetes volt, hogy a magyar parasztok is segítettek. - Munkácsot járvány fenyegeti. Kolerában tömegek halnak meg – írta a korabeli sajtó. De hogy került Kárpátaljára?... (Egyéb)

Fedák Anita
A munkácsi turul titka

Az első világháború után Magyarországot szétdarabolta Trianon, s szomorú sors várt a munkácsi turulos emlékműre is. - 1896-ban Magyarország hatalmas pompával ünnepelte a honfoglalás millenniumi évét. Az esemény kapcsán számtalan jelet, közte több emléktáblát is avattak, például Alsóvereckén és az aknaszlatinai sóbányában. Kárpátalja központi rendezvényét Munkácson tartották, a Várhegyen, ahol egy monumentális... (Egyéb)

Horváth Lajos
Egy játék a türk világból, a bige

Bizony, mi bigéztünk gyerekkorunkban az 1940-es években Veresegyház Fővégnek nevezett részén. A csülközés, a métázás stb. mellett a bige volt a kedvenc játékunk. Természetesen fogalmunk se volt, annak türk eredetéről, amit most szeretnék bizonyítani. Felbátorít a cikk megírására Erdélyi István professzor tanulmánya a malomjátékról az Eleinkben.1 Bizonyítja ez az írás, hogy az ősi játékok... (Egyéb)

Szerkesztő A
Köszöntjük a magyar Édesanyákat!

Legyen ez a szeretet, hála és az emlékezés ünnepe! Köszöntsük életet adó szülőnket, óvónkat és nevelőnket, anyánknak anyját, a hóhajú drága öreget! Anya csak egy van, becsüljük meg! Köszöntsük csokor virággal, adjunk csókot orcájára, dolgos kezére, köszönjük meg az életünket és hogy embernyi emberek lehettünk! E napon emlékezzünk is! Elhunyt szeretteinkre, megannyi anyára, minden magyar édesanyára. Azokra is, akik már (Egyéb)

Bónizs Róbert
A döntés

A sors keze akár áld, akár ver, nékünk itt kell élnünk, halnunk! mondani? A fiú sem szólott, csak hagyta, hogy gyökeret verjenek szívében a javas szavai. Az utolsó parázsszem is kihunyt, setétség és fűszeres füstillat nyelte el a barlangot. András elképzelte a saját bikáit. A fekete erősnek tűnt. Hívogatóan hatalmasnak. A fehér gyámoltalannak látszott, ám szemei bölcsen csillogtak. A fekete utasítón, követelőzőn fújtatott; adj ennem! (Egyéb)

Bónizs Róbert
A kiválasztott

A letekintés. Az alsóvilág fejedelmének, Ármánynak bűzhödt lehelete. A lobogók. A veres félholdas, a kétfejű sasos, a rőt csillagos, az égszínkéken karikába gyűlő tizenkét fehér csillagos. Az árulások sikolya. A hazugságok fekélyei. Káröröm. Gyalázat. Kétely. Métely. - Ha magadra öltöd ezt a csuhát, minden más lesz - mondta komoran az öreg. - Alkalmatos vagy fiam, de hogy készen állasz-é? - Készen állok atyám! - szólt eltökélten a fiú.... (Egyéb)

Bónizs Róbert
Az íjfeszítő

"Krisztus hitvallója, Isten szent szolgája, oh Geminianus, imádkozva könyörögj, hogy ezt az ostort, amelyet mi nyomorultak megérdemlünk, az egek királyának kegyelméből elkerüljük… Kérünk téged, bár hitvány szolgáid vagyunk, a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!" (Templomi könyörgés, Modena, 924.) Hatvannégy esztendővel később; Oly sebesen követték egymást az vitéz gondolatai, ahogyan nyilai csapódtak be a háncsból meg szalmafonatból (Egyéb)

Papp Lajos
A szeretet gyógyító ereje

"Egyre durvábbá válik a minket körülvevő világ. Az előttünk álló napok semmi jót nem ígérnek: kíméletlen harc indult a hatalom birtoklásáért. Mindannyiunknak szükségünk van kapaszkodókra, a vad forgatagban való csendes megállásra, erőgyűjtésre, hogy a tisztánlátás képességét meg tudjuk őrizni." - Papp Lajos. Papp Lajos nem „csak” szívsebész. Gyógyító ember, aki az emberek lelkét és beteg Nemzetünk szívét gyógyítja. Egy történet, melyet Papp Lajos... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap