Egyéb

Szondi György
Hriszto Bojcsev: Madárezredes

Negyedik kép A betegszoba. Az Orosz néz ki az ablakon, a Doktor pedig – vele szemben ül – kórlapját olvassa egy dossziéból. DOKTOR (olvas) Dmitrij Minkin Fetyiszov, 49 éves. Apja orosz, anyja – bolgár. Tisztiiskolát Bulgáriában végzett, Főtiszti Akadémiát a Szovjetunióban. Önkéntesként szolgált Boszniában, ahol elveszítette családját és súlyos skizofrén depresszióba esett. Két éve nem beszél. Élő rokona Bulgáriában nincs. (Fetyiszovra néz.) (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Zsófia asszony padja

Van egy fehér kőkereszt a kertben, közvetlenül a vasráccsal körbevett, szépen gondozott Kazinczy-sír és a masszív emlékoszlop között. Olykor elálldogállok a kereszt tetején, s onnan hallgatom az éjszakát. S közben arra gondolok, akié ez a kereszt… Megelevenedik előttem a múlt, s egy kislányt látok, fodros ruhában, bongyor hajjal, magas széken ülve s láblógatva. Előtte egy... (Egyéb)

Lukáts János
Szigetvár

Kaposvár után átkelünk a Zselic erdőhátú, gyönyörű dombságán, ahol a völgyekben patakok futnak, amelyek tavakká duzzadnak. A táj aztán elsimul, a patakok a Dráva felé kanyarognak tovább. Éppen itt fekszik Szigetvár. A honfoglalás után Botond törzse birtokolta a környéket, az Árpád-korban Sziget volt a város neve, a Szigeti család tudta magáénak, nyilván a városról kapták a nevüket, összetartoztak, miként a város és a vár is. (Egyéb)

Koczeth László
A szépség esztétikája a japán művészetben, közéletben

Ahhoz, hogy megértsük a japán emberek kifinomult érzékét a harmónia, a művészi ízlés iránt ismernünk kell lelki beállítódásukat. Gyakorlatilag 3 vallás hagyott nyomot a történelem során a szigetország lakóiban. A sinto - mely a természeti szépségek iránti fogékonyságot, a buddhizmus - mely a sorsszerűséget, a megpróbáltatásokkal szembeni ellenállást, a művészetek filozófiai alapjának megerősítését hozta,... (Egyéb)

Lukáts János
Csongrád, vizek és borok városa

Tanult könyvtáros barátom, aki mellesleg főszerkesztő is, lelkemre kötötte, hogy feltétlenül látogassak el Csongrádra. Szépnek és hangulatosnak tartotta Csongrádot, amit látni kell. Egy könyvtáros véleményével pedig, ráadásul, akitől egy-egy írásom megjelenése is függ, nem szabad vitatkozni. Irány tehát Csongrád! Autóbusszal, úgy hamarabb éri az utazó, kényelmesen, átszállás nélkül. Útközben nézegetem at... (Egyéb)

Lukáts János
Újratöltve: A nótaszerző és a literátor

Dráma Kazinczy Ferencről, egy elképzelt beszélgetés keretében. Szereplők: FRÁTER Loránd, akit „nótás kapitánynak” hívnak, FRUZSINA, szolgáló és kertészlány, MARCI, inas, és szerelmi postás, SZOBRÁSZ, aki ugyan a művet megalkotja, de nem sokat ért a dolgokból, KAZINCZY Ferenc, képen és a maga valóságában - - (Tágas terem, három nagy ablakkal. Az ablakok kertre néznek. (Egyéb)

Fehér József
A kenyér illata

Emlékszel még a frissen sült kenyér illatára? A mosolygós, dúcba szakadt, hóbélű cipókra? Gőzölögve sorakoztak a kanapéra helyezett gyékényen, miután a mama a forró leheletű kemencéből hosszú nyelű falapáton kiszedegette, és vizes kisseprűvel becsapkodta őket. Jóízű illattal telt meg az eresz alja, a tanya félig nyitott előtere. Ilyenkor mindig kérleltük a mamát: szegje meg a kisebbiket. A nagy kés máris hersegve szaladt, kihasítva nekünk a... (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Kormányné Bojtor Margit: Harc a szívedért

2010 végén jelent meg a Kazinczy Társaság gondozásában Kormányné Bojtor Margit Harc a szívedért. Mesék gyermekek és ifjak számára című meséskönyve. Több okból is különleges ez a kötet. Ez az első meséskötet, mely a Társaság gondoskodó kezei alól került ki. A Kazinczy Társaság immár több mint (Egyéb)

Papp Lajos
Corvin-közi beszéd 2012. október 23-án

Tisztelt Corvin-köziek! Pesti Srácok és pesti Lányok! Tisztelt emlékező Gyülekezet! Nem ünnepelni jöttem a Corvin-közbe. Nincs okunk az ünneplésre.Emlékezni és emlékeztetni jöttem el e szent helyre. Emlékezni a magyarok legújabb kori aprószentjeire, akik életüket adták a Nemzetért, a Hazáért, a becsületért és a tisztességért. Életüket adták a szakrális Magyarországért. A Corvin-közi srácok és lányok gyújtópontok voltak és példaképek. A... (Egyéb)

Horváth Lajos
56-ról négy tételben

Megemlékező beszéd Fóton 2003. okt. 23-án. Tisztelt Hölgyek és Urak! Kedves Fótiak! - Engem ért ez a megtiszteltetés, hogy most beszédet mondhatok Önök előtt az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Némileg hitelesít engem erre az alkalomra, hogy 1956. okt. 24-én 8 óra 15 perckor sortűzben sebesültem a Honvédelmi Minisztérium előtt és hogy évek múlva történész-levéltáros lehettem, amire gyerekkoromtól... (Egyéb)

Lukáts János
Sümeg, a dunántúli ékszerdoboz

Sümeg közepén ott a vár, látszik mindenhonnan, és a várból is látszik minden, ami Sümegen történik. Pedig valójában nem olyan magas a várhegy, alig 280 méter, de csupa kő és szikla, csupa ijesztő kiszögellés és szakadék. Szerpentin vezet föl rá, a gyalogló szeme előtt bontakozik ki a város. A közeli Bakony-erdő északról, délről a távolabbi hegycsúcsok, tetejükről hasonlóképpen várak integetnek, a Rezi, a Tátika. Igazi kisváros Sümeg, hol falunak... (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Pásztor Emil, az „Álmodó”

A Magyar Nyelv Múzeuma ötletadója Pásztor Emil tanár úr, az egri tanárképző főiskola nyelvészprofesszora volt. A sátoraljaújhelyi székhelyű Kazinczy Ferenc Társaság közgyűlésén, 1994. március 19-én mondta el javaslatát egy magyar nyelvtörténeti múzeum építéséről. Pásztor Emilt „álmodónak” nevezték, mondván: ötlete... (Egyéb)

Kühne Katalin
Pieta

Amikor Rómában jártunk, megnéztük a Szent Péter bazilikában Michelangelo Pieta című szobrát, ami annyira lenyűgözött, hogy írnom kellett erről az élményről. - Zarándokutunkon bejártuk Róma kútjait, tereit, templomait, megnéztük a Fórum romjait, a Colosseumot, a Vatikánt. Az utat a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium1 tanárai szervezték. Tanárok, diákok utaztak el Rómába, mert: „Rómát látni, és azután meghalni....”Mi szerencsések voltunk, (Egyéb)

Kühne Katalin
Ecce homo

Munkácsy Mihály városunkban élt gyermekkorában. Büszkék vagyunk rá. Híres műveit megismerhettem, néhányat múzeumunk őriz. Az művész nehéz életéről és az Ecce homo c. művéről írtam le gondolataimat, amit ez a csodás alkotás keltett bennem. - Diák korom egyik legemlékezetesebb osztálykirándulása alkalmával látogattunk el Debrecenbe, a Déry Múzeumba. Ott láttam először Munkácsy Mihály passiósorozatát, az Ecce homo-t, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota című... (Egyéb)

Fehér József
Játékpróba

Fehér József: Játékpróba A színház egy ismeretlen szerző művét, a „Leánykérés” című vígjátékot tűzte műsorára, melyben egy öregedő, gazdag úr fiatal feleséget keres, a feleségül kért nő pedig önmagát. Nagy kihívás ez a darab a színháznak és a színészeknek egyaránt. A főbb szerepeket ezért olyan ismert színészekre, mint Tábori Rajmund és Szalmás Géza érdemes művészekre, valamint egy rendkívül tehetséges színészhallgatóra, Mednyánszky... (Egyéb)

Lukáts János
Jászberény, a város, amely mindig talpra állt

Széles utca, vagy elegáns, hosszú tér? De mindegy is, minek nevezzük Jászberény belvárosát, a szívét! Az út két oldalán paloták és az előző századforduló lendületében épült polgárházak, fasorok – leginkább nyírből és platánból. Aki platánt ültet, a jövőnek ültet. A két járda között – nem egészen középen – még egy sétálósziget is húzódik, a tér teljes hosszában. Fák vannak ezen a... (Egyéb)

Papp Lajos
Volt egy álmom…kiegészítés

A napokban, Volt egy álmom… címmel néhány oldalas dokumentumot adtam közzé. Nagyon sok, jó szándékú ember biztosított támogatásáról. Sokakban többféle kétség merült fel. Ezért szükségesnek tartom, hogy egyértelműen és világosan közöljem a következőket. Az írás címe: Volt egy álmom… Ez egyértelműen múlt idő. Jelenleg az álomból felébredve leírtam, hogy miért nincs realitása a párt megalakításának. Egyben... (Egyéb)

humattila83
Mese - A párjanincs aranycipellő

Gyerekmese - Réges-régen élt egy hercegnő, akinek szépségével csak ravaszsága vetekedett. Kastélya hatalmas volt, országa tengertől-tengerig nyúlt, s alattvalói is szerették, mert nem sanyargatta őket. De legbüszkébb mégiscsak éles eszére volt ez a hercegnő, akit amúgy Emesének hívtak. Mikor Emese eladó sorba ért, kérők hosszú sora kígyózott palotája előtt, mert minden Herceg olyan feleségre vágyott, mint ő. (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Virághullás Penyigén

Kedves Barátom! Amit kér tél tőlem, most elküldöm. De ne lepődj meg, ha felismered, mindezt nem én ötlöttem ki: mások szavait fogod olvasni. Sokáig és sokat kutakodtam, s végül arra jutottam, hogy én ezt nem tudnám elmondani. Ezért bíztam másokra magam. Két emberre a faluból, két különböző, mégis egyazon világ képviselőjére. Egy parasztra, a természetesség (Egyéb)

Lukáts János
Tapolca, város a hegyek alján

A májusi eső alaposan megfürdette a Balaton-partot, zöldek a fák, a bokrok, vízben állnak a halsütő bódék, a borozók, a sétányok padjai. Esőillat és szélrohamok, a vízen méla hattyúk, a sirályok közül csak a legbátrabbak merészkednek légi kalandozásra. A zord idő a legalkalmasabb csábító az utazásra. A vonat kerülgeti, szinte körüludvarolja a Badacsonyt. A tó hatalmas öble nyújtózott itt valaha, a partján körben hegyek ácsorogtak: a Csobánc... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap