Egyéb

Kocsis István
Jászai Mari (A megkoszorúzott) Új változat: 1996–1998 - Monodráma két részben 2/4

Feláll, kihúzzamagát, majd keményen. A színház direktora jóvá mer hagyni megszégyenítő procedú­rákat ellenem? (Mély gúnnyal.) Mi is ennek az új kitalációnak a neve? Színházi Törvényszék. Szép, hangzatos, nem mondom. (Szünet; komoran.) Milyen nevetséges! Most húsz-hu­szonöt pályatársam, kik a halálomat... (Egyéb)

Kocsis István
Jászai Mari (A megkoszorúzott) Új változat: 1996–1998 - Monodráma két részben 1/4

Szín: Jászai Mari nappalija. Bútorzat: nagy könyv­szekrény, íróasztal, heverő, karosszékek, vitrin. A fehér falakon William Shakespeare és Széchenyi István portréja. Jászai már túl van az ötvenen, de negyvenévesnek sem látszik. Különben is köztudo­mású, hogy Jászai Marinak nem volt kora. - E L S Ő (Egyéb)

Sebeők János
Tiszta őrület

Eszperente lecke: kecske kellene. Hozzák be a kecskét, igen. Egy kecske kellene nekem. Nem bolondultam meg, a történetnek szakálla van. Beállít a rabbihoz a kimerült családfő: „Rabbi, ez így nem mehet tovább. Nem bírom tovább. A gyerek éjjel-nappal csak bőg, az asszony követelődzik, a nagymama szenilis, a nagypapa hajthatatlan és szűk a hely, egy putriban lakunk.” Töpreng egy ideig a rabbi, majd így szól: „Vigye be a kecskét.” Hát, ha a rabbi mondja… Jó. Beviszi (Egyéb)

Papp Lajos
Újratöltve: Kunszentmiklósi beszéd

Szeretetben Testvéreim, Magyarok! Összefogás. Kivel? Kikkel? Ki ellenében? De kivel fogjon össze a magyar? Kik vagyunk, honnét jöttünk? Vajon ide sodort a szél valahonnét Ázsia belső területeiről, vagy másként van ez? Az összefogás első kérdése: kivel? A válasz egyértelmű: a teremtő Istennel! A teremtő Isten mindannyiunkat meghatározott céllal és feladattal küld e földi mindenségben. Mindannyiunknak, kivétel... (Egyéb)

Szerkesztő A
Dobai Miklós írása: Liszt Ferenc haláláról

Nagyon ritka alkalom, hogy egy híres ember születése 200-ik évfordulóján tartott jubileumi évben megemlékezhetünk halála 125-ik évfordulójáról is. Liszt Ferenc esetében ez az eset áll elő. 125 évvel ezelőtt, 1886. július 31-én a Bajorországi Bayreuth-ban kereken 75 évesen, tüdőgyulladásban meghalt Liszt Ferenc, minden idők legnagyobb zongoraművésze, s sokak szerint a legnagyobb magyar zeneszerző. (Egyéb)

Kocsis István
Déryné (Monodráma) 2/2

Déryné a Beatrice di Tenda előadására készülődik. Énekelni kezdi Beatrice nagyáriáját. Komoran. Legalább most énekeljem úgy, ahogy kell. Ahogy azt a zeneszerző meg­álmodta. Az előadáson nem szabad. Karnagyunk, az én szeretett és tisztelt Feri barátom a legtapintatosabban megkért, hogy játsszam meg, hogy nem tudok úgy énekelni, mint ahogy tudok. A Színház érdekében játsszam ezt meg. Annyit tettem én már ezért a (Egyéb)

Kocsis István
Déryné (Monodráma) 1/2

Déryné a Beatrice di Tenda előadására készülődik. Énekelni kezdi Beatrice nagyáriáját. Komoran. Legalább most énekeljem úgy, ahogy kell. Ahogy azt a zeneszerző meg­álmodta. Az előadáson nem szabad. Karnagyunk, az én szeretett és tisztelt Feri barátom a legtapintatosabban megkért, hogy játsszam meg, hogy nem tudok úgy énekelni, mint ahogy tudok. A Színház érdekében játsszam ezt meg. Annyit tettem én már ezért a (Egyéb)

Szondi György
Hriszto Bojcsev: Madárezredes

Negyedik kép A betegszoba. Az Orosz néz ki az ablakon, a Doktor pedig – vele szemben ül – kórlapját olvassa egy dossziéból. DOKTOR (olvas) Dmitrij Minkin Fetyiszov, 49 éves. Apja orosz, anyja – bolgár. Tisztiiskolát Bulgáriában végzett, Főtiszti Akadémiát a Szovjetunióban. Önkéntesként szolgált Boszniában, ahol elveszítette családját és súlyos skizofrén depresszióba esett. Két éve nem beszél. Élő rokona Bulgáriában nincs. (Fetyiszovra néz.) (Egyéb)

Kocsis István
Árva Bethlen Kata 2/2

Monodráma két részben. Új változat: 1997–1998. Idő: 1717–1751. /Tizenhét éves; életvidám, magabiztos; kötekedő vidámsággal, harciasan./ - Lászlóm, kedves, kit én szeretek, mint testvéremet, kinek én csak a javát akarom, hisz nem megbántott, hanem megtisztelt engemet ajánlatával és fáradozásával, örvendj velem együtt, hogy nem lesz semmi a mi egybekelésünkből... Megmondom neked szépen a szemedbe, hogyan alakult ilyen szerencsésen a mi dolgunk, nehogy azt... (Egyéb)

Szerkesztő B
2011 július 8-án elhunyt Zas Lóránt költő

2011 július 8-án amerikai otthonában elhunyt Zas Lóránt emigráns magyar költő. Személyében az emigráció irodalmának jelenkori legjobbját veszítettük el. Halálakor leközöltük egy barátja által írt nekrológját. Az eltelt egy év óta mit sem változott Lóránt hiánya. Őrízzük emlékét, olvassuk hazafias verseit! A MIL szerkesztősége / - Lóri! Éppen hívni készültelek, s akkor kaptam a hírt; Zas Lóránt... (Egyéb)

Kocsis István
Árva Bethlen Kata 1/2

Monodráma két részben. Új változat: 1997–1998. Idő: 1717–1751. /Tizenhét éves; életvidám, magabiztos; kötekedő vidámsággal, harciasan./ - Lászlóm, kedves, kit én szeretek, mint testvéremet, kinek én csak a javát akarom, hisz nem megbántott, hanem megtisztelt engemet ajánlatával és fáradozásával, örvendj velem együtt, hogy nem lesz semmi a mi egybekelésünkből... Megmondom neked szépen a szemedbe, hogyan alakult ilyen szerencsésen a mi dolgunk, nehogy azt... (Egyéb)

Kocsis István
A királynő aranyból van (Stuart Mária legendája) 3/3

Dráma három felvonásban - MÁRIA (egy karosszékben ül) Mi van?! Némasági fogadalmuk van?! MORAY Semmiben sem foglalunk állást, semmihez sem szó­lunk hozzá, míg felséged alá nem írta az ítéleteket. MÁRIA Rekesszem tehát be az ülésünket? MORAY Írja alá az ítéleteket. MÁRIA Aki akar, maradjon, akinek ahhoz van kedve, menjen... Ha valakinek mondanivalója van, meghallgatom.... (Egyéb)

Kocsis István
A királynő aranyból van (Stuart Mária legendája) 2/3

Dráma három felvonásban - MÁRIA (egy karosszékben ül) Mi van?! Némasági fogadalmuk van?! MORAY Semmiben sem foglalunk állást, semmihez sem szó­lunk hozzá, míg felséged alá nem írta az ítéleteket. MÁRIA Rekesszem tehát be az ülésünket? MORAY Írja alá az ítéleteket. MÁRIA Aki akar, maradjon, akinek ahhoz van kedve, menjen... Ha valakinek mondanivalója van, meghallgatom.... (Egyéb)

Kocsis István
A királynő aranyból van (Stuart Mária legendája) 1/3

Dráma három felvonásban - MÁRIA (egy karosszékben ül) Mi van?! Némasági fogadalmuk van?! MORAY Semmiben sem foglalunk állást, semmihez sem szó­lunk hozzá, míg felséged alá nem írta az ítéleteket. MÁRIA Rekesszem tehát be az ülésünket? MORAY Írja alá az ítéleteket. MÁRIA Aki akar, maradjon, akinek ahhoz van kedve, menjen... Ha valakinek mondanivalója van, meghallgatom.... (Egyéb)

Jankovics Marcell
Árpád-házi Szent László király napja

„Csillagok között fényességes csillag” E szavakkal „idvezli” a régi magyar énekszerző I. László királyunkat, a magyar lovagkor mintaképét, pogány ízű mondák és legendák vitézét, egykor a legnépszerűbb magyar szentet. László (uralkodott: 1077–95) 49 éves, és a soron következő keresztes hadjárat kiszemelt vezére volt, amikor az unokaöccsével, Kálmánnal, a későbbi „könyves” királlyal folyó viszálykodás közepette (Egyéb)

Adorján András
Hit, Vallás, Egyház 2/2 rész

Azt is gondolom, hogy amit fiatal pökhendiséggel... nem is tudom, hogyan fogalmazzak? Az embert egy darabig sok minden foglalkoztatja, és nemigen tud megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy igenis végesek a képességei, a befogadóképessége. Habár az emberi elme egy nagyszerű instrumentum, de korlátai vannak. Mármost, amikor régebben nekem olyat mondtak, hogy márpedig ezt emberi elme nem foghatja föl, én mindig nagyon zabos lettem, és úgy... (Egyéb)

Szilágyi Balázs
A síp: Keresztessy Mónika (18. rész)

Nem tudom, hogy Mónika mennyire volt érzelgős. Talán ha majd egyszer újra élek, megkeresem és kiderítem. Mert én már annyira a füzetek és az igaz szerelem hamis mámorában úsztam, hogy talán nem is láttam, mi történik körülöttem. - Ibi után csak kóvályogtam az életben. Úgy éreztem magam, mintha egy ismeretlen, másik bolygón élnék. Semmi sem tűnt valóságosnak. A fák az utcán, az épületek, de... (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Júdás, az Iskáriótes - BOJTOR ISTVÁN Júdás-regényéről

„Senki sem szolgálhat két úrnak.” (Máté 6, 24) Krisztus maga választotta ki tanítványait: kereső, nyitott szívű embereket hívott el, a jövendő társadalmának pilléreit. Az út, melyen jártak, egyre szűkült, haladni csak úgy lehetett rajta tovább, ha a Mestert követik mindannyian, sorban, egymás után. Aki a többiek elé törekedett,... (Egyéb)

Adorján András
Hit, Vallás, Egyház 1/2 rész

1995. június 15-e van, este háromnegyed hét. Most a hitről, a vallásról, az egyházról, Istenről szeretnék beszélni. Teszem ezt annál is inkább, mert furcsa, hogy ahhoz képest, amennyit az életnek ezekről a nagy kérdéseiről gondolkodtam, beszéltem, beszélgettem, vitatkoztam, vajmi keveset – ha egyáltalán – írtam le mindazokból a gondolatokból, amelyek végül is ebből a sok lamentálásból letisztultak. Amelyek közt lehetnek eredeti gondolatok, régi igazságok... (Egyéb)

Szilágyi Balázs
A síp: Kocsis Hajnalka (16. rész)

Na most akkor szex vagy igaz szerelem? Vagy mindkettő… vagy egyik sem? - Hajnibaba maga volt az érzékiség. Szőke göndör fürtjei játékos keretet rajzoltak halvány, törékeny porcelánt idéző arcocskája köré, szívbemarkolóan ragadva meg a legzordabb férfi tekintetét is. Nekem is először az jutott eszembe, de jó lenne ezt a lányt megdöngetni, de aztán emlékeztettem magam, miért is élek most éppen. Szerelemért... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap