Fotó

Veress Zoltán
Nyugat-dunántúli fényképek

Ebben az albumban a Nyugat-Dunántúl fogalom a mai ausztriai Burgenlandot és Szlovéniának azon részeit jelenti, amely egykor a történelmi Magyarországhoz tartozott. Ezek egykor a Moson, Sopron és Vas nyugati részét jelentették. Mivel viszonylag védettebb terület volt, a magyar átlaghoz képest sokkal több régi, műemléki jellegű épület maradt meg. Példaképpen csak a paloták közül lássunk néhányat: Kismarton vagy Féltorony. - Boldog... asszony kegytemplom belső (Fotó)

Veress Zoltán
Dunántúli fényképek II. (F - Zs)

Dunántúl az a magyar főtáj, ahol a magyar állam kialakult. Az ország három fővárosa: Esztergom, Székesfehérvár és Buda itt található; az első magyar érsekséget, az esztergomit is Dunántúl területén alapította Szent István. A szent király alapított tíz egyházi központ közül négy a Dunántúlon található. A II. részben azokat a dunántúli helységek fényképeit veszem ábécé sorrendben, melyek neve F és Zs betű közé esnek. - Felsőörs kat. templom belső - Fertőd Esterhá... zy-kastély hátulról (Fotó)

Veress Zoltán
Dunántúli fényképek I. (A - E)

Dunántúl az a magyar főtáj, ahol a magyar állam kialakult. Az ország három fővárosa: Esztergom, Székesfehérvár és Buda itt található; az első magyar érsekséget, az esztergomit is Dunántúl területén alapította Szent István. A szent király által létrehozott tíz egyházi központ közül négy a Dunántúlon található. A dunántúli képanyagot mérete miatt két részre osztottam: az 1. a helységek neve szerint ábécébe soroltak közül az A - E betűseket tartalmazza. - Andocs kat. kegy... templom és rendház (Fotó)

Veress Zoltán
Fényképek a Déli-Felvidékről

A Déli-Felvidék tudtommal az én névadásom - az egyébként Északi-középhegység nevet viselő főtájegységre. Tekintettel azonban, hogy ez az albumsorozat a történelmi Magyarország területeit járja sorba, ezért mivel történelmileg, kulturálisan és gazdaságilag ez a főtáj szerves része volt a Felvidéknek, jogosnak érzem ezt a névadást. A képek a helységek ábécé sorrendje szerint következnek - Aggtelektől például Nagybörzsönyön keresztül Zubogyig. - Aggtelek barlang bejáratának környéke - Aggtelek (Fotó)

Veress Zoltán
Alföldi fényképek

Az Alföld a történelmi Magyarország legnagyobb főtája, amely a felvidéki Vihorlát hegységtől egészen Belgrádig nyúlik - légvonalban mintegy 600 kilométer hosszan. Történelmi és politikai okok miatt ennek a területnek körülbelül a fele- kétharmada maradt meg Magyarországon. Ebben az albumban ennek a maradék Alföldnek fényképei közül válogattam - kezdve Apaj-pusztával és végezve a vaskúti kálvária tökéletes szimmetriájával. - Apaj puszta 2007. VI. 17. - Apaj Pest… Magyarország (Fotó)

Veress Zoltán
Horvátországi fényképek

Horvátország és Magyarország 1102 óta, mikor Könyves Kálmán királyunkat Tengerfehérvárott (tengerparti Biograd) horvát királlyá koronázták, perszonálunióban élt együtt. Ez a 800 éves együttlét hosszabb, mint más híres perszonáluniók: például a lengyel-litván vagy a most ingadozó angol-skót vagy katalán-spanyol. A fényképeket Horvátország azon részeiből válogattam, melyeknek a legközelebbi kapcsolatai voltak a történelmi Magyarországhoz. (Fotó)

Veress Zoltán
Felvidéki fényképek (1. - A-L)

A Felvidék nagyjából annak a területnek a magyar elnevezése, ahol a mai Szlovákia elterül. Ezt a területet korábban nevezték Felföldnek, sőt Alsó- és Felső-Magyarországnak is (bécsi szemlélettel). A Felvidéki fényképek című album összesen 130 fényképet tartalmaz, melyeket a helységnevek alapján ábécé sorrendbe rendeztünk. Ezt az albumot mérete alapján két részre osztom: Felvidéki fényképek (1. - A-L) és (2. - M-Zs)-re. - Abaújszina ref. templom szo... bordíszítéssel (Fotó)

Veress Zoltán
Erdélyi fényképek (2.)

Az Erdélyi fényképek (2.) elnevezésű albummal folytatom az erdélyi fényképek sorozatát. Ebben a részben Fogarasföldet leszámítva szász történelmi gyökerű helyeken készített fényképeket mutatok be. A nagyobb és ismertebb nevű városok - Nagyszeben, Szászsebes, Segesvár, Medgyes, Brassó - fényképei mellett kisebb helységek meglepően tekintélyes erődtemplomaiból készült válogatás: Prázsmár, Szászhermány, Riomfalva. Beretha... lom az erdélyi szász püspökség központja. (Fotó)

Veress Zoltán
Erdélyi fényképek (1.)

Az Erdélyi fényképek (1.) elnevezésű albummal egy fényképes sorozatot szeretnék elindítani, amellyel az egykori történelmi Magyarország jelentősebb helyeit járjuk be egy-egy helységből általában egy-egy fényképet bemutatva. Az Erdélyi fényképek (1.) album 30 fényképet tartalmaz – Ádámossal kezdve Vajdahunyaddal végezve. Erdélynek azon részeiből válogatunk, melyek nem székely vagy szász történelmi múlttal rendelkeznek. - Erdély északi és dél... nyugati része (Fotó)

Veress Zoltán
Ismertebb világháborús emlékművek

Az I. világháború befejezése után az iszonyatos veszteségek fájdalmában a megmaradt ország szinte minden helységében állítottak emlékműveket. Ily sok emlékmű állítása során nyilván van minőségi különbség és természetesen a gazdagabb városok nagyobb emlékműveket tudtak felállítani. A kor legnagyobb művészei részt vettek az emlékművek megalkotásában: csak példaként Zala György, Pásztor János, Hikisch Rezső, Ohmann Béla, Aba Novák Vilmos és lehetne folytatni a sort. (Fotó)

Szerkesztő C
Fotóalbum: Balassi-portré

A Kazinczy Ferenc széphalmi birtokán álló A Magyar Nyelv Múzeumában illusztris kiállítások erősítik anyanyelvünk történetének és szépségének bemutatását. A kiállított tárgyak és fényképek gyűjteményéből álló kis "fotóalbum" tartalma színes és változatos. Találunk benne kódexmásoló szerzetest, az első magyar biblia szomszéd... ságában álló kőangyalt és megismerhetjük az irodalmi magyar nyelv egyik megteremtője, Balassi Bálint portréját. A (Fotó)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Fotóalbum: Balassi-portré

A Kazinczy Ferenc széphalmi birtokán álló A Magyar Nyelv Múzeumában illusztris kiállítások erősítik anyanyelvünk történetének és szépségének bemutatását. A kiállított tárgyak és fényképek gyűjteményéből álló kis "fotóalbum" tartalma színes és változatos. Találunk benne kódexmásoló szerzetest, az első magyar biblia szomszéd... ságában álló kőangyalt és megismerhetjük az irodalmi magyar nyelv egyik megteremtője, Balassi Bálint portréját. A (Fotó)

Veress Zoltán
Horvátországi fényképek

Horvátország és Magyarország 1102 óta, mikor Könyves Kálmán királyunkat Tengerfehérvárott (tengerparti Biograd) horvát királlyá koronázták, perszonálunióban élt együtt. Ez a 800 éves együttlét hosszabb, mint más híres perszonáluniók: például a lengyel-litván vagy a most ingadozó angol-skót vagy katalán-spanyol. A fényképeket Horvátország azon részeiből válogattam, melyeknek a legközelebbi kapcsolatai voltak a történelmi Magyarországhoz. (Fotó)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Fotóalbum: Balassi-portré

A Kazinczy Ferenc széphalmi birtokán álló A Magyar Nyelv Múzeumában illusztris kiállítások erősítik anyanyelvünk történetének és szépségének bemutatását. A kiállított tárgyak és fényképek gyűjteményéből álló kis "fotóalbum" tartalma színes és változatos. Találunk benne kódexmásoló szerzetest, az első magyar biblia szomszéd... ságában álló kőangyalt és megismerhetjük az irodalmi magyar nyelv egyik megteremtője, Balassi Bálint portréját. A (Fotó)

Veress Zoltán
Budapesti fényképek

Budapest Magyarország fővárosa, melyet 1873-ban alakítottak ki három önálló városból: Pestből, Budából és Óbudából. Budát IV. Béla alapította a Tatárjárás után. 1541-ben elfoglalták a törökök, de kiűzésük - 1686 - után még sokáig kellett várni - 1848-ig -, amíg ismét főváros lehetett. A XIX. század közepétől az akkor még Pest-Buda robbanásszerű fejlődésnek indult, és Budapest világvárossá fejlődött. Máig a legreprezentatívabb budapesti épületek zöme az eklektika stílu... sában épült. (Fotó)

Veress Zoltán
Délvidéki fényképek

A Délvidék az a területe a történelmi Magyarországnak, mely a legtöbbet szenvedett a török hódoltság idején, pedig a középkorban a legsűrűbb magyar lakosság ezen a területen élt. Ez a terület az, amelyet néprajzilag a leginkább átrajzolt a történelem: hiszen a török pusztítások után ide jött a legtöbb szervezett betelepülő és a szervezetlenül beszivárgó népesség. Így a területre a mozaikosság volt a legjellemzőbb: németek, magyarok, szlovákok, szerbek jöttek ide nagy számban, de még franciák, spanyolok is. (Fotó)

Veress Zoltán
Felvidéki fényképek (2. - M-Zs)

A Felvidék nagyjából annak a területnek a magyar elnevezése, ahol a mai Szlovákia elterül. Ezt a területet korábban nevezték Felföldnek, sőt Alsó- és Felső-Magyarországnak is (bécsi szemlélettel). A Felvidéki fényképek című album összesen 130 fényképet tartalmaz, melyeket a helységnevek alapján ábécé sorrendbe rendeztünk. Ezt az albumot mérete alapján két részre osztom: Felvidéki fényképek (1. - A-L) és (2. - M-Zs)-re. Felvidéki fényképek (2. M-Zs) - Malacka Ferencesek (Fotó)

Veress Zoltán
Kárpátaljai fényképek

Kárpátalja nem történelmi tájegység, hanem csak a XX. században alakították ki történelmi okok. 1920-ban Trianon következtében Csehszlovákiához került. Akkor a legnagyobb lélekszámú nemzetisége, a ruszinok után Ruszinszkónak is nevezték. A II. világháború után Szovjetunió foglalta el, majd annak felbomlása után Ukrajna része lett. Kárpátalja 1000 évig Magyarországhoz tartozott; Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye osz... tozott rajta. (Fotó)

Veress Zoltán
Fényképek Partiumból és Bánságból

A történelmi Magyarország tájait bemutató fényképsorozat a Románia nyugati részén elhelyezkedő úgynevezett Partiummal (Részekkel) folytatódik. A korábban nem létező Partiumot az 1540-es években Fráter György alakította ki, amely az éppen születő Erdélyi Fejedelemség része lett a Bánsággal együtt. Egy-egy fénykép látható - többek közt - Nagyváradból, Szatmárnémetiből, Máramarosszigetről, Nagy... bányából, Nagykárolyból, Aradból és Temesvárból. (Fotó)

Veress Zoltán
Erdélyi fényképek (3.)

Az Erdélyi fényképek (3.) elnevezésű albummal folytatom az erdélyi fényképek sorozatát. Ebben a részben a székely történelmi gyökerű helyeken készített fényképeket mutatok be. Mivel a helységeket nevük szerint ábécé szerint rendeztem, azaz nem az egykori székek – Maros, Udvarhely, Csík, Háromszék és Aranyosszék – szerint, ezért a képek egymás után nem földrajzi rendben következnek. Közismert természeti szépségek is megjelennek: például a Gyilkos-tó. (Fotó)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap