Hírek

Polszerkesztő2
Kárpátaljai krízishelyzet

Menekülő lakosság, összeomló ukrán valuta, éhező emberek – komor kép bontakozik ki Kárpátalján. Kárpátalja eddig a hivatalos adatok szerint négy magyar ajkú lakóját - mind Beregszásziak - vesztette el a kelet-ukrán harcokban, az ENSZ eddig 6000 halottat követelő ukrajnai polgárháború áldozatait összesítve. Az általános mozgósítás keretét a 18-60 év közti férfi lakosságra hirdettek meg Ukrajna-szerte, a keretszám többszörösének küldve ki behívót. (Hírek)

Szerkesztő A
Wass Albert: Miss Veronica kendője

Mikor Miss Veronica mögött becsukódtak a Columbia Egyetem kapui és ő diplomájával a hóna alatt megállt az első utcasarkon és fölnézett a kék nyári égre: olyannak érezte maga körül a világot, mint egy világos, tiszta, gondozott parkot, melyben vidám és elégedett emberek sétálnak, örvendezve a jólétnek és a szabadságnak. Veronica apja orvos volt. Jól kereső, gazdag, független ember. Volt egy szép kis villájuk Kaliforniában, nagy, tágas kerttel és (Hírek)

Szerkesztő A
Wass Albert: Egy marék föld (novella)

Elmondom, bár kevesen értik meg kicsi Erdélyország titkát. Az emberek általában a politika hullámverését ismerik csak s ritkán látják meg a mélyvizek titkait. De azért elmondom ezt a történetet. Kőbe vésem, mint hajdan barlanglakó őseim nemzetségek titkát. Hogy özönvíz múltával rátalálhassanak az új világ emberei és megérthessék belőle azt, amit ma nem akar megérteni senki. Három szereplője van a történetnek. Az egyik Mezei Béla bácsi, tekei földbirtokos, aki Etelka nénivel együtt (Hírek)

Szerkesztő A
Február 25., a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

Az emléknap időpontja arra utal, hogy 1947-ben ezen a napon tartóztatták le a szovjet megszálló hatóságok Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, akit országgyűlési képviselő lévén védte mentelmi joga. A szovjetellenes kémkedéssel és ellenkormány alakításával megvádolt képviselő 8 évet töltött börtönökben és munkatáborban. Bebörtönzése annak a tudatos folyamatnak volt a része, amely során a kommunista párt az ellenszegülők kiiktatásán keresztül a totális egy párti diktatúra kiépítésére törekedett. (Hírek)

Szerkesztő A
Jászai Mari Emléknap

Jászai Mari egyike a magyar színjátszás legnagyobb alakjainak. Fiatalkorában még végigjárta a vándorszínészet nehéz és rögös útját, mint az előző színésznemzedékek, saját tapasztatai alapján ismerhette tehát meg, hogy mekkora fejlődést tett meg a korábban lenézett művészpálya az előző fél évszázadban. 1872-ben lett a Nemzeti Színház tagja, Jókainé Laborfalvi Róza helyére került és nagyjából az ő szerep... körét vehette át. A nagy ... (Hírek)

Szerkesztő A
Batsányi János Emléknap

A 18. század vége és a 19. század eleje a nemzeti öntudatra ébredés nagy időszaka. Bessenyei, Csokonai, Kazinczy, majd Vörösmarty kora. Ennek a dicső szakasznak a jeles alakja a költő Batsányi János, aki művészete okán az elsők között említendő, napjainkban mégis kevés szó esik róla. A felvilágosodás gyermeke volt ő, polgári család sarja, aki eszével, akarásával, támogatói bizalmának elnyerésével a kor nemesi értelmiségének tagjává küzdötte fel magát. Irodalmunk, „hasonlíthatatlan szépségű nyelvünk” nagy mestere. (Hírek)

Szerkesztő A
Fazekas Mihály Emléknap

Debrecen a XVIII. század második felében hagyományos paraszt-polgár település volt, „cívis város”, az óvatos gazdagodás, a helyben maradás és a megszerzett városi jogok megőrzésének városa. Ugyanakkor Debrecenben látott napvilágot több olyan alkotó, és kapott hangot több olyan eszme, amely már mind a közeledő változások, az új, polgári eszmevilág közeledtét jelezte. Csokonai volt a felvilágoso... dásnak, a magyar rokokónak kétségkívül legnagyobb alakja, körülötte azonban olyan nevek bukkannak fel, (Hírek)

Szerkesztő A
Márai Sándor Napok

Márai Sándor a 20. századi irodalom nagy alakja, akit az utóbbi évtizedekben újra felfedezett az olvasóközönség. Kassán született, itt kapta egész életére kiható benyomásait a polgárságról. 1948-ban ment külföldre, ahonnan már nem is tért vissza. Márai költő volt, író és újságíró, de mindenekelőtt polgár: európai műveltségű, kassai élményeit és magyarságát olasz és német tanulmányokkal-tapasztalatokkal, filozófiai, esz... tétikai ismeretekkel felvértező művész. (Hírek)

Szerkesztő B
Két '56-os Márai beszéd a Szabad Európa Rádióban

Szabad Európa Rádió 1956. november 4. Márai Sándor mondja most el New Yorkból, hogyan fogadta Amerika a magyarországi szovjet támadás hírét. Most átkapcsolunk New York-i stúdiónkba. New York éjfél előtt értesült arról, hogy az orosz árulás bekövetkezett és Moszkva elszánta magát a merényletre. A rádiók első híreivel egy időben, nyomtatott röplapokat kezdettek osztogatni éjjel a New York-i utcákon. Ezek az angol nyelvű röplapok figyelmeztették a közönséget, hogy Magyarországon (Hírek)

Szerkesztő A
Munkácsy Mihály Napok

Portálunk szimbolikus védjegye a Honfoglalás c. festmény, nemzeti festőnk, Munkácsy Mihály alkotása. Az Országházat díszítő, eredetiben 13,5x4,5 méteres mű főalakja a fehér lovon ülő Árpád vezér. A képet, mint a Nemzetet és Hazaszeretet jelképét szívünkben őrizzük. A nagy művészi tehetséggel megáldott Munkácsy Mihály hatalmas szellemi és fizikai erőfeszítéssel alacsony sorból világhírű festővé küzdötte fel megát. Pá... (Hírek)

Polszerkesztő2
Meghátrálna a szlovák fiatalság egy esetleges fegyveres konfliktus esetén

És Európai fiataljai? Na tessék, ezért kellett nektek külön „haza” és ezt nem sovinista alapok mondatják velem. A jelentés szerint igencsak úgy tűnik, hogy a legkevésbbé sem mutatnak hajlandóságot a „szlovák” (haza)fiak a haza védelmére. Sőt! Hanyathomlok menekülnének a jelek szerint egy háborús konfliktus kialakulása esetén. Hogy hová? Mert, ha Szlovákia lángol, akkor már egész Európa is fog minden bizonnyal. Hiszen láthatóak lassacskán a szembenálló felek, az érdekszférák, a kis nemzetek lehetőségei… (Hírek)

Szerkesztő A
Jókai Mór Napok

Jókai Mór a magyar irodalom egyik legnagyobb prózaírója, a szíveket magával ragadó, nemzeti öntudatot nyújtó történetmesélés mestere, a hazai romantika kiemelkedő, Európa-szerte ismert alkotója. Fantázia és valóság keveredik műveiben, csodás erejű, éles elméjű, mindent legyőző hősök és angyali tulajdonságú nők, szentek küzdenek regényeiben a rosszak, a pusztítók ellen. Jókai világa mesei-mítoszi világ, melynek befogadásakor fel kell függesz... tenünk realitásigényünket, s éppen ezáltal (Hírek)

Szerkesztő A
Wass Albert Napok

Főhajtással tisztelgünk Wass Albert írófejedelem és hazafi emléke előtt. Az 53 évig – haláláig – emigrációba kényszerült magyar gróf jelenkori irodalmunk legjelesebbje, iskolát teremtett számunkra a magyarságtudat, hazaszeretet, kitartás és emberség terén. Az évfordulókon újra és újra elgondolkodunk, ki volt és ki ma is számunkra Wass Albert. Látó ember, aki képes hosszú távlatokban meglátni a magyar... ság, a nemzet múltját, jelenét és jövőjét. Írásain keresztül iránytűnk (Hírek)

Szerkesztő A
Országos megmozdulások az Őszödi beszéd hatására

Gyurcsány Ferenc céljaihoz és hatalmához megteremtett egy olyan szélsőséges politikai garnitúrát, amely az őszödi beszédét kifütyülés és pfujolás helyett lelkesen megtapsolta, szenvedélyes beszédnek, hazafias beszédnek titulálta, neki pedig számonkérés helyett az országgyűlésben egyöntetűen bizalmat és további hatalmat szavazott. A példátlannak számító, hazáját megvető, becsmérlő miniszteri nyilatkozat kiszivárogtatását követően Magyarországon elszabadult a pokol. (Hírek)

Polszerkesztő2
Új fogalom a hadiszótárban: Facebook-katona

Facebook-katonákat képez ki a brit hadsereg. A közösségi médiára szakosodott egység tagjai a közösségi oldalt pszichológiai hadviseléshez használják majd. Az osztag áprilisban kezdi meg működését, és mintegy 1500 katona alkotja. Az elit egységbe a tavasszal kezdődő toborzás során elsősorban újságírói végzettséggel rendelkező, vagy a közösségi médiát jól ismerő katonákat keresnek. Az új egység a pszichológiai hadviselést és a közösségi médiát használja majd, hogy segítse a háborúk megvívását az információs korban. (Hírek)

Polszerkesztő2
Valós politikai erőviszonyok - baloldali stratégia és a civil tüntetések lényege

A belpolitikai indokkal utcára vitt tömegben pedig az Európai Unió zászlaját jelenítik meg, vagyis a belpolitikai ürüggyel összehívott tüntetéseknek külpolitikai töltetet adnak. Ettől remélik, hogy a nemzetközi közösség felé sikerül azt a látszatot kelteni, hogy a magyar közvélemény nem támogatja a kormány külpolitikáját. Ugyanakkor az egyetlen dolog, ami az Orbán- kormányban elfogadható az emberek számára, az éppen a kormány külpolitikája, emiatt ezek a tüntetések soha nem válhatnak öngerjesztővé. (Hírek)

Szerkesztő A
Horthy Miklós Napok

A Kossuth Rádió 2013. december 11-én Tőkéczi László Horthyról készült könyvéből vett idézetekkel ismertette meg a rádió hallgatóit a kormányzó egyes tevékenységéről. /.../ ... a történelemben teljesen járatlan személyek hangyaszorgalommal dobálják a sarat Horthyra, sőt volt aki odáig ment, hogy Horthy egyenesen a gázkamrákba irányította a magyarországi zsidókat, ezért üdvözölni kell Tőkéczi történész úr kiadványát. Ugyanakkor meg kel említeni, (Hírek)

Szerkesztő A
Móra Ferenc Napok

Móra Ferenc a magyar próza mestere, aki a gyerekekhez, fiatalokhoz és a felnőttekhez is tudott szólni – ékes magyar nyelven, gördülékeny, megkapó stílusban, természetes hangnemben. A Rab ember fiai (1908), a Kincskereső kisködmön (1917), a Dióbél királyfi a gyermek- és ifjúsági irodalom kiemelkedő művei, magas irodalmi igénnyel megírt, komoly esztétikai színvonalú alkotások. Elbeszélései a magyar kispróza leghitelesebb, ... (Hírek)

Polszerkesztő2
Külföldi titkosszolgálati tevékenység miatt törölhették a jobboldal Facebook-profiljait

Külföldi titkosszolgálati tevékenység lehet a magyar jobboldali szervezetek Facebook-profiljainak eltávolítása mögött - erre enged következtetni az a fejlemény, hogy a fővonalú média egésze elhallgatja a Vlagyimir Putyin orosz államfő budapesti munkalátogatása alkalmából szerveződő szimpátiatüntetést. A liberális sajtó címlapon hozza a Vlagyimir Putyin látogatása idején szerveződő ellentüntetést, amit a radikális atlantista pártok holdudvarához tartozó álcivil csoportok szerveznek. (Hírek)

Polszerkesztő2
A Nyugat ledobja a politikai atombombát Budapestre

Bizonyára mindenki emlékszik még arra a nőnek öltözött "férfira", akit amiatt indítottak az Eurovíziós Dalfesztiválon, hogy ott egy "Rising Phoenix" nevű szerzeménnyel megnyerje azt, és így hirdesse a francia szabadkőművesek főnix-szimbólumának diadalát az összes többi felett. Az európai sajtóban szakállas nőként elhíresült Thomas Neuwirth (Conchita Wurst) most Magyarországra jönne, hogy megmutassa; a nyugat képes arra, hogy példát mutasson liberalizmusból. (Hírek)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap