Hírek

Szerkesztő A
1800. december 1-én született Vörösmarty Mihály költő

Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, 1800. december 1. – Pest, 1855. november 19.) magyar költő, író, ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság rendes tagja, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja. Édesapja, idősebb Vörösmarty Mihály 1797-ben szegődött gróf Nádasdy Ferenc nyéki birtokára gazdatisztként, édesanyja Csáty Anna; mindketten római... (Hírek)

Patócs Júlia
Újratöltve: …dalnok fiát a hű magyar Szalonta haló porában sem feledé”

Bármelyik irányból közeledik valaki Nagyszalontára, a Csonkatorony már messziről köszönti. A település legöregebb épülete a templomtornyok között kémleli a látóhatárt. Egykor őrtoronyként szolgált, majd hosszú éveken át csonkán, üresen állt. Arany János, a város nagy szülötte még a tetőszerkezet nélküli, denevérek és baglyok lakta elhagyott épületet ismerte, s ezt örökítette meg (Hírek)

Szerkesztő C
1917. november 7., az októberi orosz forradalom, a kommunista rémuralom kezdete

A világ népeire mérhetetlen szenvedést hozott a Lenin és Sztálin és hívei által megvalósított kommunizmus. A Szovjetunióban és csatlós országaiban milliók halálát, sokak megkínzását és embertelen életét eredményezte a csőcselék hatalomra jutása és uralkodása. - Az 1917-es októberi orosz forradalom[1] (hivatalos... (Hírek)

Szerkesztő B
"Wass Albertnek meg vannak számlálva az évei"

A mai nap megdöbbentő cikk jutott el hozzánk. A Bencsik András tollából származó mű rámutat, hogy a Magyar Tudományos Akadémia szimpóziumán miképpen gyalázták nemzeti íróink, Wass Albert, Tormai Cécile, Szabó Dezső és Nyírő József emlékét és munkásságát. Minden derék magyar embernek meg kell ismernie, hogy mi zajlik a gróf Széchenyi István által a nemzet javára alapított intézmény falai mögött!.... (Hírek)

Szerkesztő A
November 3-a, a Japán Kultúra Napja

1852-ben, november 3.-án született a japán császári hatalmat visszaállító Macuhito herceg, a későbbi Meidzsi-császár. (A jelenleg uralkodó Akihito császár dédapja.) Halála után az ő születésnapja, lett Japánban a Kultúra Napja (文化の日, Bunka no hi), amit 1947. óta minden évben megünnepelnek. Ugyanerre a napra esik 1956-ban a II. világháború befejezése után az új japán alkotmány elfogadása is. Mire emlékezhetünk a Japán Kultúra Napján? A Szigetország sajátságos kultúrájára, a világhírű filmekre és könyvekre, (Hírek)

Szerkesztő A
Újabb fejlemény a Mikó-ügyben!!

Halasztás a Mikó-ügy perében - December 5-ére halasztották a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosításának tárgyalását. A halasztás az egyik vádlott ügyvédjének akadályoztatása miatt vált szükségessé. A tárgyalásra ez a harmadik kitűzött időpont. A gróf Mikó Imre által építtetett kollégium épületét a kommunizmus alatt a román kormány állami tulajdonba vette. 2002-ben az új jogszabályok szerint az épületet egy restaurációs bizottság... (Hírek)

Patócs Júlia
Arany levele szomszédjához

Nagykőrös, márc. 28.1852. Kedves Szomszéd úr! Furcsa szomszédság ez a mienk, 20 mérföldnyire egymástól! No de sebaj, azért a szomszédi jó érzet nem változott. A kérdéses számadásról egyebet nem tudok, mint azt, hogy az a forradalom alatt akkori főszolgabíró Sughó József úrnak volt kiadva (a megyei közgyűléstől) megvizsgálás végett: Súghó úr 1849-ben ha jól emlékszem január vagy február hóban... (Hírek)

Patócs Júlia
Arany János kézirata: Toldi szerelme

Arany János az elbeszélő költemény megírását szeretett leánya, Juliska halálát követően folytatta, e sorokat 1867-ben vetette papírra. Szeretett gyermekének korai elvesztését soha nem tudta feldolgozni lelkében, a csecsemő gyermekét árván hagyó asszony tragédiája megtörte az apai szívet. A nagy fájdalom elvesztésében a kisunoka, Piroska jelentett némi vigaszt az öreg szülőknek, ugyanakkor (Hírek)

Szerkesztő A
1878. október 21.-én született Krúdy Gyula író

Szécsény-kovácsi Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878. október 21. – Budapest, Óbuda, 1933. május 12.[1]) író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere. Apja, id. Krúdy Gyula dzsentri volt, anyja, Csákányi Julianna paraszti származású. Csak tizedik gyermekük születése után, 1895-ben kötöttek házasságot. Az író elsőszülöttként látta meg a napvilágot. Az elemi iskolát (1883-1887) szülővárosában, a gimnáziumot... (Hírek)

Papp Dezső
Az aradi tizenhárom

Október 6-a gyásznap a magyar történelemben. Ezen a napon végezték ki Aradon a császári haditörvényszék ítélete alapján az elbukott 1848–49-es forradalom és szabadságharc tizenhárom honvéd tábornokát és Pesten az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost. A derékba tört életű hősök emlékét a magyar nép soha nem feledte, utcákat, tereket neveztek el róluk, emlékműveket emeltek a tiszteletükre, kivégzésük napját 2001-ben a polgári kormány... (Hírek)

Szerkesztő A
1849 október 6-án végezték ki a tizenhárom aradi vértanút

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést (Hírek)

Szerkesztő A
Arany Sas Hírek: A legnagyobb áldozatot hozó pályázó

...emberi sorsok kerültek szerkesztőségünk látómezejébe: "Aligha akad, aki a látás hiányának fájdalmát jobban átérezné, mint egy festő. Elképzelni is rettenet, mennyi nehézség és szenvedés közepette születhet egy írásmű látás nélkül, amikor az alkotót nem segíti olvasott könyvek garmada, megtekintett filmek élménye és az internet adatbázisa. Alkotás közben nem jegyzetelhet, nem javítgathatja fogalmazványát,... (Hírek)

Szerkesztő A
FELHÍVÁS!

Csatlakozz a román visszaállamosítás ellen tiltakozókhoz! A http://www.13020.ro/tiltakozz listán csak a neved, városod (lakóhelyed) nevét, és egy e-mail címet kell beírnod. Az e-mail címed (ami lehet ideiglenes is) nem publikus. A csatlakozást minden aláírónak szívhez szóló levélben köszöni meg Sepsiszentgyörgy polgármestere és az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-helyettese. Fogjunk össze! Minden egyes ember számít! A kérdőívet töltsék ki családtagjaid, barátaid is! (Hírek)

L. L. Levente
Csatlakozom a tiltakozó menethez!

’56 után az én rokonaimat is megtorlás érte. A gyilkosok közöttünk járnak, és nap mint nap a képünkbe nevetnek. A hivatalos szervektől hiába várjuk az igazságszolgáltatást. Bizonyára okuk van a megakadályozására. Ám a nép kifejezheti, mindig ki is fejezte nemtetszését. ha a hatalom túl messze ment. A tenger is vízcseppekből áll, minden ember számít. Én is ott leszek a pénteki vonuláson! Ahogyan Petőfi szavalta: "Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most, vagy... (Hírek)

Ráczné Sebes Mária
Mansfeld Péterért vonulok!

ÉN OTT LESZEK PÉNTEKEN a Mansfeld Péterre halálbüntetést kérő ügyész, Mátsik György otthonánál! Tudjátok-e, a szocializmusban 18 éven alulit nem végezhettek ki? Masnsfeldnél megvárták míg a börtönben betölti a 18-at, majd 11 nap múlva felakasztották! A túlélő gyilkosok ne élvezzék a nyugdíjas életet, feleljen akiknek vér tapad a kezéhez! Ott leszek Biszku házánál is! Találkozom Mansfeld öccsév (Hírek)

Erdős Géza
Tüntetés Mátsik és Biszku otthonánál

...egyszerűen csak magyar vagyok! Mint mindenkinek, nekem is vannak rokonaim, ismerőseim, akiket az ’56-os forradalom miatt bebörtönöztek, kivégeztek. Szept. 28-án tüntető menet indul a fiatal Mansfeld Péterre is halálos ítéletet kérő ügyész, Mátsik György lakásától az ’56-os megtorlást irányító Biszku Béla házához. Indulás 17:30-kor a Bp. I. ker. Naphegy u. 18. számtól, érkezés kb. 19:00 órakor a Bp. II. ker. Felsőzöldmáli út 27-hez. Én ott leszek! (Hírek)

Szerkesztő A
3500!!

Kedves Olvasók és Írótársak! Örömmel újságoljuk, hogy Lapunkon megjelent a háromezer-ötszázadik mű! Nagy eredménynek érezzük ezt, röviddel fennállásunk második évfordulója előtt. Pozitívan szólhatunk Lapunk emelkedő színvonaláról is. Alkotóközösségünk folyamatosan neves és tapasztalt írókkal, előadókkal gyarapodik, akik műveikkel és útmutatásukkal sokat emeltek a Lapunkon megjelent művek színvonalán. Bővítettük és modernizáltuk honlapunk informatikáját. (Hírek)

Szerkesztő A
Az Inter Japán Magazin író-újságíró pályázata

Író-újságíró pályázatot hirdet a Lapunkkal együttműködő Inter Japán Magazin. A magazinnal kölcsönösen közlünk egymás írásaiból. A japán témában meghírdetett író-újságíró pályázat díjazott műveit is megjelentetjük portálunkon. A dzeptember 20-án záródó pályázat szövege teljes terjedelmében itt található: http://interjapanmagazin.com/inter-japan-dij-palyazat/ a Magyar Irodalmi Lap Szerkesztősége... (Hírek)

Szerkesztő A
Újabb fejlemény a Mikó-ügyben!!

Kedves Írók és Olvasók! Köszönetet mondunk azoknak akik aláírták a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-kollégium román visszaállamosítása elleni tiltakozást! Ma a csatolt levelet kaptuk, az előzményt pedig lent olvasható. Még nem késő, hogy családtagjaid és barátaid is aláírjanak! Üdvözlettel: a MIL Szerkesztősége. Keresse a térképen! 100 iskola, amelyet elvehetnek Interaktív térképen lehet megkeresni száz olyan magyar iskolát, óvodát, amely visszaszolgáltatott, közösségi vagy egyházi... (Hírek)

Szerkesztő A
Magyarság találkozó szept. 29-én Szarvason

HIRDETÉS! A Világbizottság Nyílt Társaság és a Magyar Nyelv honlapok szervezésében Magyarság találkozó nyílik Szarvason a Művelődési Központban szept. 29-én 9:30-17:30 óráig . Tartalma: előadások, bemutatók és kézműves vásár. Előadói: Alex Horsch torokénekes, Dr. Papp Lajos szívsebész professzor, Dr. Varga Tibor jogtörténész és magyarságkutató, Juhász Zsolt, Kiss Dénes költő, nyelvkutató, Kolumbán Sándor az... (Hírek)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap