Novella

Lukáts János
Mikes Kelemen

Budavár visszavétele (1686) és a Szatmári béke (1711) között mindössze huszonöt év telt el, ez az egyetlen emberöltőnyi idő azonban egyértelműen bebizonyította, hogy a magyar történelem és a magyar élet megváltozott, és helyén új szabályok között működő, új világ kezdődik. Az ország pótolhatatlan veszteséget szenvedett emberéletben, tárgyi értékekben és szellemi javakban, politikai szabadságát elveszítette, fejlődési lehetőségei beszűkültek. De a siker... (Novella)

Lukáts János
Nulla redemptio?

Magasan a város és a tenger felett, a perai dombok között bújik meg egy szerény, emeletes kőház, a ház mögött gyógyfüvektől illatozó kerttel, a kertben bőven termő fügefával, a kert végében pici terasszal. Hajnalonta a terasz korlátjánál ősz hajú asszony áll, pillantása elsuhan a Boszporusz hullámain, feje fölött fecskék köszöntik hangos csiviteléssel a fölkelő napot. Az utazó, ha Isztambulban jár, bizonyosan fölkeresi a szultán palotáját, elámul a szerá... jok és mecsetek keleties szépségén (Novella)

Balogh Bertalan
Nem emigráns, csak csavargó

"Tudod, mit csinálnék én most?" - kérdezi ábrándozva. "Beülnék a Porschémba, ha volna, és hajtanék és hajtanék!... "Hová hajtanál?" - kérdezem a logikának megfelelően. "Csak hajtanék! "De voltaképpen hová?" "Nem érted?! Csak HAJTANÉÉÉK!" - mondja nekilelkesedve. Én meg játszom az értetlent és logikust egy pár pillanatig, mert bizonyos értelemben, vagy el kell hajtsak valahová, vagy maradok. "HAJTA... NÉK"- mondja még hangosabban, hogy én, a fafejű is megértsem a keresés, az új, a csábító utak, a távlatok, (Novella)

Döme Barbara
Hajlam

Kis örvény született a bányató közepén, ahogy belecsobbant a kavics. Szemetet sodort magával a víz, azt kapta el a forgás, aztán húzta egyre lejjebb, ahová már nem látott a szem. Mari elképzelte, ahogy a törmeléknek hirtelen hosszú keze és lába lesz, és próbál menekülni az örvényből, talán sikolt is, de azt nem hallani a szomszédos gyár zajától. Mari tölcsért formált a kezéből, a füléhez rakta. Még a gépzajon át is hallotta a vízi életet, a nád só... hajtását, a kacsákat, ahogy anyjukat hívták. (Novella)

Szerkesztő B
Álvaro Cunqueiro: Esmelle erdeje (A Merlín és családja című kötetből)

Érdekesebb lenne talán elmesélni, mint lefesteni Esmelle erdejét, amely jobb kézre esik annak, ki León felől érkezik ebbe a birodalomba. Az út, amely Trobos mezején keresztül vezet, körülkerüli az Eirís-i mocsarat. Az ösvény elhalad a folyó mellett, és mihelyt a Paradas síkságra ér, elvész a nyárfák között, ahol már Pontigo a neve. Micsoda gyönyörűség halla... ni, ahogy a Belvís felé tartó utasok lovainak patája dobol ezen az alacsony fahídon! Pontigo malmai mára csak két feketéllő kőhalom. Borostyán kúszik rajtuk (Novella)

Jókai Anna
„Pókfocit” ne játsszunk!

Évek óta alig járok moziba. Kényelmes lenne ezt a tényt mint az igényesség következményét némi önelégültséggel tudomásul venni. Hiszen valóban kevés az élményt adó film, s nevetőizmaim is más rugóra járnak, úgy látszik. Ha a nézőtér harsog, én rendszerint unatkozom. Ha mellettem rémüldöznek, én éppenséggel bosszankodom. De ez nem lehet oknak elégséges: a kivétel annál inkább érdemelné, hogy méltányló közönsége legyen. (Novella)

Kalász István
Csendes, sötét múlt

Aztán a nagypapa megkérdezte, elveszem-e az unokáját feleségül? Igen, mondtam zavartan, pedig erről nem beszéltünk soha. Barátnőm mosolygott rám. Jól van, mondta a nagyapa, akkor gyertek, és levezetetett bennünket a pincébe. pince dohos volt és hatalmas, a hosszú, sötét folyosóról vasajtók nyíltak. Az első kamrában elektronikai cikkek voltak; hatalmas tévék, komputerek, fényképezőgépek halomban, a nagyapa leemelt találomra egy videokamerát, a ke... zembe nyomta, és ... (Novella)

Orosz T Csaba
Félhold a dzsámi felett

- Már egy fél éve,hogy itt vagyunk és még egy méltó török épület sincs, ebben a rozzant városban – üvöltötte Jakováli Hasszán pasa Gázi Kászim szakállas arcába. - Azonnal jelölj ki egy helyet fürdőnek és egy fényes dzsámit is akarok! - Nincs igazad Hasszán, - szólt csendesen Gázi Kászim – már egy csársi is kialakításra került, és seregeinknek fürdőhelye is van, azután meg Afiun Karahiszar is megépítette a tímár műhelyét. - Eh, kézművesek, vásári... (Novella)

Lukáts János
A kapitális

- Nézze, Lőrinc, én magára nem bízok semmit, nem kérek semmit, és nem is adok semmit. Maga egy megbízhatatlan, kapitális marha. Soha nem azt csinálja, amit kell, és soha nem úgy, mint egy épeszű ember. De hiszen ismeri saját magát, tudja, hogy igazam van. Én most indítani akarok egy sorozatot a Lángcsóvában, minden számban megjelenik egy novella, értelemmel bíró, jó írások, évi tizenkettő. De ehhez magának semmi köze nem lesz. Maga (Novella)

Fedák Anita
Az ungvári Diogenész

Rengeteget olvasott. Kodolányi János történelmi regényeitől kezdve Füst Milán verseiig. Az akkor méltatlanul mellőzött Márai Sándor esszéit különösen szerette. Pedig ruszin családban született. Egy pravoszláv pópa gyermekeként látta meg a napvilágot. Magyarul azért tanult meg, mert azok a filozófiai és a keleti művészettel foglalkozó kiadványok, amelyek iránt erősen érdeklődött, a volt Szovjetunióban tiltott olvasmányoknak szá... mítottak. (Novella)

Bene Zoltán
Simon Bolívar látogatása

Miután Simon Bolívar 1830. december 17-én Santa Marta szigetén föladta a harcot a tüdővésszel vívott utolsó háborújában, mindazok, akik korábban is számtalanszor megcsalták és semmibe vették, még egyszer utoljára fittyet hánytak az akaratára: nem vetették tűzre írásait és kiterjedt levelezését. Hajszálra így járt Dénesffy Dénes is. Igaz, az ő levelezése kiterjedésében messze elmaradt Bolívaré mögött. Fontosságában nemkülönben. Mindösszesen ... (Novella)

Orosz T Csaba
Angyal a halott város felett

A háború borzalmai napjainkban... - Slobo mosolyogva nézte a piros YUGO – val őrült tempóban az utcára hajtó Marcót.Ő sem lehetett különb amikor megvette az első Zastaváját. De annak már huszonöt éve. Lelkére kötötte Marcónak, hogy ha Vukovár közelében szerb ellenőrző pontokat lát azonnal forduljon vissza. Dimitrovka bácsiék élelmiszere nem ér annyit, hogy Marcónak baja essen.A szerbek már két hete körülvették a várost, de Marco szerint... (Novella)

Balogh Bertalan
Nem szabadkozom

Elméletek az összeesküvés-elméletek? Nem szabadkozom, sőt bevallom egyenesen, hogy szorgalmasan meghallgatok és elolvasok minden lehető összeesküvéselméletet. Nem azért, mert mindet mindjárt el is hiszem úgy, ahogy van, hanem mert többször elkottyantódik az igazság is az össze-esküvéselméletekben. És, szerencsés esetben, kikerekedhet az ember számára egy értelmes körkép, ami igazibb, mint a handabandák sora, ami... vel a hivatalos média eteti a népet. (Novella)

Bodor Miklós László
Egy fiú a vonaton

.Nem emlékszem milyen kérdéssel indította a beszélgetést.Értelmes, tisztelettudó volt a kérdés, és megpróbáltam annak megfelelően válaszolni.A mesebeli legkisebb fiúként mássza meg az üveghegyet, ússza át az Óperenciás tengert, és győzze le a csapások miatt betegségként lelkére telepedett hétfejű sárkányt. Hite, belső értékei által minderre képesnek éreztem! Még láttam a forgalmas peronon kifelé igyekvők között a kényszeredetté váló léptű fiút. Nem fordult meg… (Novella)

Jókai Anna
Sütő András: Csillag a máglyán

…Múltkoriban beszélgettünk arról, hogy a tilos szó veszélyes. Távol tart a tiltás tárgyától, de ingerel is egyszerre. Különös baj van, ha a tiltás mellé monoton ismétléssel odakerül egy másik, a kötelessége. A mérlegen ellensúlyként ott kell állnia a szabad és a joga szópárnak is; persze, nem a puszta szó nyom a serpenyőben, hanem a kinyilatkozás minél tökéletesebb valóságfedezete. A Kálvin János uralta Genfben nincs kiegyenlítés – a jobb oldali serpenyő üresen... (Novella)

Szerkesztő A
Sütő András: A csendháborító

Igen, itt csend volt mostanáig. A Hargita tudvalevőleg hallgat, tövében a Sikaszó még annál is csöndesebb. Közelemben a Bakó-pataka mondikál, de gügyögő hangját sűrű lombok isszák föl; partja mentén, kart karba öltve, zöld nagyestélyiben sorakoznak a fenyők, mintegy védelemképpen; táncra kérik föl, aki a patakon átlépne – megzavarni valamiképpen a kicsi ház lakóját. Aki most – kötelességei és hajlamai között ingadozva – ... (Novella)

Fedák Anita
Bevándorlók

Szása főleg realista stílusban dolgozott. Volt, aki dicsérte, volt, aki elmarasztalta ezért, úgymond nem tart lépést a korral. Ő – mint mondta – nem hagyja magát befolyásolni. Ecsetjét nemcsak a keze, hanem a szíve is vezette a vásznon. A szíve, ami gyakran vitte bonyolult kapcsolatokba. Mint Igorral pár éve. Micsoda szerelem volt! A hagyományaikhoz ragaszkodó oroszok, sajnos az ilyen kapcsolatokat nem igazán tolerálják. // A Moszkvából Budapestre érkező gép utasai (Novella)

Bodor Miklós László
Az út végén

- Elment a bika sértetlenül. – állapítom meg minden harag nélkül. Az úton kopognak patái, nem az évszázados, zsigereibe vésett, átörökített tudás révén megszokott váltóján. Feltápászkodtam. Megdörzsöltem gally törte derekam. Ott, az alkonyodó zörgősre száradt erdőben jöttem rá, hogy nem akarom megfejteni, hová is vezet az út. Elég, ha azt tudom, hol vagyok. Megértettem Károlyfi Zsófia igazságát: „Minden lépésünk egy új lépés felé vezet, de az Út örök.” (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Átoksori kísértetek

(részlet a regényből) - Nekünk is van Átoksorunk ebben a városban. Azt hiszem, a világ minden városának van. A mienket itt Harcsa-sornak nevezik, valószínűleg azért, mert egy iszapos patak mellett nyúlik el, a város és a kikötő között s mert lakói szívesebben ülnek a patak partján horgászva, semhogy munka után néznének. De nem ez a lényeg. Minden embernek jogában van úgy élni, ahogy az neki megfelel. A lényeg az, hogy (Novella)

Ugró Miklós
Képzelt riport egy valóságos versenynapról

Négyszáz forint nem nagy összeg, de nekem pont elég egy versenynapra. Érett megfontolás után úgy döntöttem, hogy csak két futamban fogok játszani. A kétszer hatvan forint annyi mint százhúsz, a maradékból megiszom egy-két sört vagy fröccsöt. Remek szombat délután vár rám. Alig lépek be a bejáraton, azonnal belebotlom Gyuriba. Gyuri kicsit hebeg, és sokat dohányzik. Látszik rajta, hogy szívből örül ne... kem. – Te, Gabikám, hogy is hívnak… – Miklós. – Na, ez az. Mikikém, hogy megy? – Még el sem kezdődött a (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap