Novella

Szerkesztő B
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony, / Élünk dión, friss kalácson: / mennyi fínom csemege! / Kicsi szíved remeg-e? // Karácsonyfa minden ága / csillog-villog: csupa drága, / szép mennyei üzenet: / Kis Jézuska született. // Jó gyermekek mind örülnek, / kályha mellett körben ülnek, aranymese, áhitat / minden szívet átitat. // Pásztorjátszók be-bejönnek / és kántálva ráköszönnek / a családra. Fura nép, / de énekük csudaszép. / Tiszta öröm tüze átég / a szeme (Novella)

Szerkesztő B
Stefano Benni: A kemence szelleme

Esszé a fiammorgallus létezéséről. - A. Molnár - Sok-sok évvel ezelőtt élt egy fiammorgallus a falunkban, egy kemencében. Azokban az időkben bőven akadt belőlük, különösen a vidéki kemencékben. Néhányan úgy tartották, ezek a lények jó szellemek, mások pimasz ördögfiókáknak gondolták őket. És persze a természetükről és a külsejükről is számos legenda keringett. Lángból vannak, mondták egyesek, abból a nyughatatlan, reszkető lángból, amely az égő fahasábokból serken; virágok, függőleges indák, (Novella)

Lukáts János
Gondok, társak, remények…

Újabb esszéit két kötetbe osztotta Albert Gábor, a két kötetet Ikerkönyveknek nevezte el, és mindkettőben azonos szemlélet szerint osztotta fel írásait. A hármas felosztás (a címben jelzett gondok, társak, remények) érezteti, hogy múlt és jövő, alkotó egyén és segítő közösség egyaránt szerepet kap, vagy inkább: segítségül hívódik ezekben az írásokban. A gondolkodó, gondolatait végleges alakra formázó Albert Gábor az esszé (Novella)

Orosz T Csaba
A harangok másért szólnak

A legkisebb is számít. - Dénes bátyám, ha törököt fogunk ugye a görbe kardja lehet az enyém? – kérdezte Péterke izgatottan. - Te csak hordd a vizet szógám! – szólt az öreg morcosan – Ki hallott már olyat, hogy magyar vitéznek török kardja legyen? – dohogta az öreg és szúrósan nézett a toporgó gyermekre. Az nem foglalkozott az öreg rossz kedvével, boldog reménykedéssel várta a „ Csatát”. Árva fiú volt. Kálmi Dénes vitéz uram vette magához az... (Novella)

Köntös-Szabó Zoltán
Trianon gyermekei (A másodszülött unoka 1983-as, újpesti naplójából)

A Mozgó Világ se vállalja írásomat. A rovatvezető értesített főszerkesztője döntéséről, ami – kedvezőtlen. A főszerk. nem tud azonosulni az írás érzelmi hevületével. Hát akkor fújjon a plattenbe. Nyárnak teljében. Ledorongolós kritika. Szervátiusz Tibor „történelmi-nemzeti” szobrászatáról. Dózsa megégetése – közhely. Krisz... tus kínhalála – közhely... Minden közhely. A Kolozsváron szenvedő emberiség is. Az Erdélyben maradó művészekkel példálóznak. Ők a példák és a kötelező mércék. (Novella)

Szerkesztő A
Méndez Ferrín: A bakó

Eikof főtere üresen állt. A teret kő helyett vörös homok borította. Az egyik sarkán lombját vesztett, göcsörtös fa állt. Körös-körül napégette, sárgás, repedezett, ereszeiken mohával benőtt házak álltak. Szomorú látvány volt a tér, ilyen üresen, főként, ha az ember ama váratlan szépségre gondolt, melyre a kivégzések alkalmával tett szert. Eikof olyan falu volt, mely virágzó kereskedelmét és – igen fi... gyelemreméltó – jólétét a kivégzéseknek köszönhette. Az Állam (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Királyi audiencia

Azt mondják, a történelem megismétli önmagát. Lehet, az mindenesetre biztos, hogy az erdélyi dilemma sokak számára ma sem lezárt kérdés. Néha kimondták, gyakrabban nem, de a szívekben változatlanul ott bujkál: miért nem élhet a gyermek ősei országában? Kormányunk válasza elég lakonikus: eddig a határ, punktum, faggassuk inkább a történelmet! Hát én kifaggattam, s vele megboldogult apám elsárgult, 1940-ben írt írt naplóját is, amely immár ugyancsak (Novella)

Szerkesztő B
Álvaro Cunqueiro: Ta pura mikala (Az Emberek innen-onnan – galego történetek című kötetből)

Perrín de Buriz mindig is az egyik legkedvesebb barátom volt, Isten tartsa meg őt jó egészségben. Nagy vadász és halász volt, jól ismerte a gyógyfüveket. Jó kedélyű, mosolygós ember lévén készséggel segített mindenkinek. Egyre csak az erdőt járta, és úgy ismerte a hegyeket, a Cordát és a Cadramónt, mint a tenyerét. Talán harmincnégy éves lehetett, mikor eltört az egyik lába, és egy egész hónapon át nyomta az ágyat. Akkoriban kezdett el arról álmodni, (Novella)

Lukáts János
A farkasember (2. rész)

Bárányos végignézett a vadakon. A tél folyamán vastag gereznája nőtt az állatoknak, tavasszal ugyan levedlették a fölösleget, de sűrű, szép bunda maradt a hátukon. Időnként elrekesztette őket és kilapátolta a farkasok mocskát, ilyenkor a másik két gondozó finnyásan elhúzódott tőle. Bárányos nem bánta a farkasember nevet, de ahogy a gondozók mondták – röhögve, a háta mögött -, az valahogy bán... totta. Tudta, a farkasnak nem kell a szemébe nézni, mert nem állja az ember (Novella)

Köntös-Szabó Zoltán
Trianon gyermekei (A másodszülött unoka 1983-as, újpesti naplójából)

A Mozgó Világ se vállalja írásomat. A rovatvezető értesített főszerkesztője döntéséről, ami – kedvezőtlen. A főszerk. nem tud azonosulni az írás érzelmi hevületével. Hát akkor fújjon a plattenbe. Nyárnak teljében. Ledorongolós kritika. Szervátiusz Tibor „történelmi-nemzeti” szobrászatáról. Dózsa megégetése – közhely. Krisz... tus kínhalála – közhely... Minden közhely. A Kolozsváron szenvedő emberiség is. Az Erdélyben maradó művészekkel példálóznak. Ők a példák és a kötelező mércék. (Novella)

Szakács István Péter
Az utolsó fénykép

Mintha homályosra csiszolt üveglapokat illesztettek volna az égboltra, a szeptember végi alkonyat bágyadt ragyogásában sorra feltünedeztek a már annyiszor látott, erdős domboldalak. – Álljunk itt meg – szólalt meg váratlanul a férfi, s figyelmeztetően felemelte a kezét, mintha még akart volna valamit mondani. – Valami baj van, drágám? – kérdezte az asszony, vigyázva, hogy a hangja az átlagos aggódás határán belül maradjon. – Tudod, még sötétedés előtt haza szeretnék .... (Novella)

Bánki Éva
Álvaro Cunqueiro és a galego próza virágkora

A galego epika 19. századi újjászületése nem éppen szerencsés csillagzat alatt kezdődött el. A „magas irodalom”, a galego írásbeliség társadalmi-történelmi okok miatt évszázadokon át háttérbe szorult, így hát a 14–18. század során Galicia lakói semmilyen jelentős irodalmi alkotással nem büszkélkedhettek. A galego, a félsziget híres trubadúrjainak nyelve hosszú évszázadokon át nem számított irodalmi nyelvnek. Ha a reneszánsz idején Észak-Spanyolország (Novella)

Balogh Bertalan
Central Parkban jöttem rá...

Ott, a New York-i Central Parkban értettem meg, legnagyobb meglepetésemre, hogy mindez lehetséges. Ma is. Ebben az úgynevezett modern világban. És nemcsak lehetséges egy új vallás világrajötte, hanem fiatalok asszisztálásával is létrejöhet egy ‘új öntudat’, nemcsak hosszú szakállú bölcsek találmányaként. Mindenesetre fiatalokról ilyet el sem tudtam volna képzelni, mert, hogy őszinte legyek, egyre kevésbé ismerem a fiatal generációt. Generációs szakadék... miegyéb... mert (Novella)

Czakó Gábor
Új Ember (Riport Czakó Gáborral)

1. Ön az utóbbi években egyre inkább a társadalmi közgondolkodás felé fordul műveiben. Ez lenne ma az irodalom küldetése? Nem gondolnám, hogy fordultam volna különösebben akármerre. Remélem, hogy talán értem, csiszolódtam, tanultam egy kicsit. Írói pályám elején, közel ötven éve is foglalkoztam mindennel, ami elgondolkodtatott, ám mindig szellemi síkon tettem föl a kérdéseket, érettebb koromban talán misztikailag. Az 1962-63-telén írt Disznójáték c. sokszor előadott darabom - az idén is (Novella)

Fedák Anita
Több fényt!

Életében öt ország polgára volt, pedig ki sem kellett tennie a lábát Ungvárról. Trianon megtette a magáét: magyar állampolgárként született, a csehek alatt járt iskolába, majd ismét Magyarország, pontosabban Horthy Miklós katonája lett, aztán a szovjetek alatt járt egyetemre és ukrán állampolgárként hunyta le örökre szemeit. – Vette? – Viccel? Kaptam. Pali barátomtól. – Jó meleg kabát. Oszt mit kellett csinálnia érte? – Témát adtam. – Hogy mi’... (Novella)

Balogh Bertalan
A bolond

Bolond volt. Ott élt a szomszédban. Senkit sem bántott, csak gyémántokat keresett. Valahányszor láttam, elszorult kissé a szívem, és kerültem is, mint rossz álmokat, vagy önvallomásokat kerül az ember. És nem szerettem, ha kinevették. Gyémántokat akart, szikrázóakat, amilyen a tündöklő értelem, pengevillanású, tűfényű követ, és gondolatban eljárt értük kutatva messzi tájakra. Napkeletre is, ahol a hajnal sugarai a tenger (Novella)

Bene Zoltán
A harang

Amikor a gerendákat aládúcolták, megelőzendő, hogy egy reggelre az egész tetőszerkezet megál-líthatatlanul a fejükre omoljék, az öreg Perey Agamemnón még napjában négyszer, talán ötször is a padláson görnyedő fiai, Perszeusz, Jázon és Leonidász gyászkeretes körmére nézett, nehogy csak úgy átabotában végezzék a dolgukat, de serényen és odaadóan dolgozzanak. Amikor három esztendő elteltével a fiúk a megroggyant kéményt rakták újra, már csak egyszer, legfeljebb ha kétszer kapaszkodott fel a (Novella)

Orosz T Csaba
A főnix álma

Városom mélyen tisztelt irodalmi lapjának főszerkesztője ezt az írásomat a " Ne beszéljünk róla" kategóriába sorolta, de népszerűsége és sikere engem igazolt, kérem döntsék el Önök kinek van igaza! - Már a negyedik pusztító villám csapott le közvetlenül mellette. - Ez sem talált! – gondolta vidáman, pedig örömre semmi oka nem volt. Kiterjesztette hatalmas szárnyait, dacolva a széllel és belefeküdt egy újabb viharcsapásba. Csak a fészkében várakozó csillogó acélszínű tojásra tudott... (Novella)

Szerkesztő B
Álvaro Cunqueiro: Esmelle erdeje (A Merlín és családja című kötetből)

Érdekesebb lenne talán elmesélni, mint lefesteni Esmelle erdejét, amely jobb kézre esik annak, ki León felől érkezik ebbe a birodalomba. Az út, amely Trobos mezején keresztül vezet, körülkerüli az Eirís-i mocsarat. Az ösvény elhalad a folyó mellett, és mihelyt a Paradas síkságra ér, elvész a nyárfák között, ahol már Pontigo a neve. Micsoda gyönyörűség hal... lani, ahogy a Belvís felé tartó utasok lovainak patája dobol ezen az alacsony fahídon! Pontigo malmai mára csak két feketéllő kőhalom. Borostyán kúszik rajtuk (Novella)

Lengyel Tamás
Látod, fiam, halott madár

A gyaloglás még fárasztó neki. Szinte lépésenként megáll rácsodálkozni a világ dolgaira. Ha elfárad, az ölembe kéredzkedik, nyakamba ülni fél. Babakocsiban tolom még leginkább, akkor is, ha motorozni indulunk. Így gyorsabban célt érünk a cél pedig most egy belső udvar. Hatalmas, újonnan épült, csupa-üveg irodaházé. A ház eddig szinte használaton kívüli. Csak egy kondicionáló terem a földszinten. Az üzemel. Az udvar nem (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap