Novella

Lukáts János
Az aradi élő tanúk

Pietsch Miklós valóságos időutazásai 1967. október 6-án este hárman mentek ki az aradi temetőbe, a vértanúkhoz, egy ballonkabát alá dugható, kicsi koszorúval, elsóhajtották a Talpra magyart, aztán dideregve hazamentek a villamossal. Sáros cipőjüket látva gyanút fogott a villamoskalauz, feljelentette őket. Tizenöt évet kaptak Hány magyar történet kezdődik így Erdélyben? Vagy végződik? Az ország börtöneit sorra megtapasztalták, kö... (Novella)

Lukáts János
Isa pur es homou

A Halotti beszéd élő üzenete Beszéd, szó, vagy megszólítás? Az első magyar nyelvű szöveg a hallgatás, az elnémulás erejével döbbent meg. Az első magyar nyelvű szöveg üzenete egy kinyújtott, néma mutatóujj, amely egy halott élőt vesz célba. Az élőt, aki meghalt. Azt az élőt, akin az élet legrettentőbb és megismételhetetlen eseménye ment végbe: a halál. Erre a halálra, a halál tényére figyelmeztet a kinyújtott, néma mutatóujj. Látjátok! szólít meg a hang, (Novella)

Czakó Gábor
Az agysebész

Feri doktor és Laci doktor nyájasan évődött Szépasszony lugasának árnyékában, ahol száz esztendős vas kerti székeken üldögéltek a vendégek, és friss pecsenyezsírral kent kenyeret eszegettek újhagymával, amit Greifenstein Jóska áldott, decsi kékfrankosával öblítettek le. - Együtt végeztünk az orvosin, s együtt kezdtünk gyakorolni a Baleseti Intézet sebészetén - kezdte a mesét Laci doktor. - Én ott maradtam, és végtagsebész lettem, Feri... (Novella)

Balogh Bertalan
New yorki magukbanbeszélők

Az első amit észrevettem New Yorkban, amikor még mint turista jártam itt, az volt, hogy jóformán mindenki dilisnek látszik egy kicsit. Feltűnően sokan beszélnek magukban az utcán. Némelyikük megáll és vég nélküli tirádákat ereszt meg, hangosan, gesztikulálva, mintha az igazságtalan világnak, vagy az éppoly igazságtalan Istennek akarná alaposan és végérvényesen megmondani a magáét. Nem értettem a dolgot. Békebeli a hangulat, (Novella)

Lukáts János
…a farkasverem szélén

Vessünk egy pillantást „a történelmi sorsfordulókat követő nemzedékváltások mechanizmusába” – határozza meg legújabb kötete célját Albert Gábor már a könyv legelső tanulmányában. A sorsfordulók – Magyarhonban különösen, és az elmúlt másfélszáz évben még inkább – igencsak hasonlóak, a következmények is, az egyre újabb nemzedékek viselkedése és válaszai is. Különösen igaz ez a megállapítás a polgári társadalom ... (Novella)

Balogh Bertalan
New York

Bámulom a dombormű alakjait, és pislognom kell hirtelen, Jobban szemügyre veszem, és nem az "intézet" történelmi múltját megörökítő figurák néznek rám, vagy címertani magyarázatot igénylő alakzatok, hanem Kandúr Bandi, a Kismadár, valamint a ravasz Coyote, amint Roadrunnert kergeti. Mindez igazi márványban! És a márvány cégtábla felirata is római katonasírok, vagy kőbe vésett római számok klasszikus stílusában hirdeti a portékát: HiFi-ACTION. (Novella)

Balogh Bertalan
Krisztusportré

Mocskos és rongyos farmerruhát visel, mosdatlan szőke fürtjei majdnem az aszfaltot érintik, ahogy kissé rövidlátóan görnyedve dolgozik. Emberi arcot rajzol. Sőt, istenit: Krisztus vonásai bontakoznak ki határozott és meglepően ügyes keze alatt a flaszteron. Óriási portré, valósággal forgalmi akadály itt az útkereszteződéshez közel, ahol negyedmillió ember biztosan elsiet mindennap. Kíváncsiskodó emberek sűrű gyűrűje veszi ... (Novella)

Balogh Bertalan
Madonna és Mother Teresa

Ki tud a kosz fényesedni annyira, hogy azt hiszi, ő világít. A sok senkiházira gondolok, a sok újgazdagra, akiknek a teljes beteg világ adta meg a korlátlan érvényesülést és gazdagságot: Michael Jacksonra gondolok egyebekben, meg "Madonnára", és a hasonlókra... Mennyi pénzt csinált ugyanakkor Mother Tereza? * "Az életnek sosem volt értelme és sosem lesz", mondta a pesszimista. Apja nyomban ... (Novella)

Balogh Bertalan
A vallás és az ördög

A fáma szerint egy szent ember fölfedezte az élet nagy értelmét, és nyomban elhatározta, hogy megismerteti a világot az Úttal és Igazsággal, amely idvezüléshez vezet. Az ördög azonnal ott termett: Új vallást akarsz alapítani?" kérdezte lihegve. "Igen, egy igazhitű vallást!" "Csakugyan? És templomot is akarsz emelni?" "Már hogy ne akarnék!" "Egy igazán hatalmas templom lenne az?" "A lehető legnagyobb!" "Óh, ez borzasztóan nagyszerű dolog" - ör... (Novella)

Szerkesztő B
József Attila: Betlehemi királyok

Adjonisten Jézusunk, Jézusunk! / Három király mi vagyunk. / Lángos csillag állt felettünk, / gyalog jöttünk, mert siettünk, / kis juhocska mondta – biztos / itt lakik a Jézus Krisztus. / Menyhárt király a nevem, / Segíts, édes Istenem. / Istenfia, jónapot, jónapot; / Nem vagyunk mi vén papok. / / Úgy hallottuk, megszülettél / szegények királya lettél. / Benéztünk hát kicsit hozzád, / Üdvösségünk, égi ország! / Gáspár volnék, afféle / földi király ... (Novella)

Balogh Bertalan
Tito, kenyér és Márai

A mesélő-féle író egészen másvalaki, mert a mesélés édességét szereti, akár az énekes élvezi, ahogy bravúrosan és pontosan formálja meg torkával az érzést és a dallam varázsát. A szemlélődő író viszont többnyire csak szótlanul és automatikusan figyel a sarokból, vagy elefántcsonttornyából, és lefordítja a látottakat "saját nyelvére". A világ az ő "én-képzete" alapján íródik le általa. Márai volt ilyen, és nagyon sok költő. A (Novella)

Tusnády László
Nazim Hikmet a Függetlenség Eposza 22/22

Az éjszakai békés, gondolatbeli utazásnak, vízi világnak, a csendes, nyugodt képeknek a leírása után fények villannak elő. Hirtelen csap magasra a lelkekben a harci kedv: mindenki képes arra, hogy akár a legnagyobb áldozatot is meghozza. Előtörnek a nap sugarai: feldereng egy nép függetlenségének, önmaga megmentésének a hajnala. - A kék szemű főparancsnok/ órájára nézett:/ öt (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Az Otthon-fa

Vén bükkfa volt, szíjas, kemény./ Úgy állt az Úristen előtt,/ mint aki már sokat látott./ Sokat látott és belenőtt/ viharba, télbe, küzdelembe/ már évszázadokkal ezelőtt,/ úgy állt az Úr színe előtt.// Valami nyugtalan viharkamasz/ egy éjjelen/ valahogy fél kézzel odakapott./ Az öreg jajdult egy nagyot,/ megremegtek a fák és a hegyek.// Reggel, mikor vadászni mentem,/ ott feküdt. Átléptem rajta./ S néhány nap múlva megje... (Novella)

Fehér József
Tragédia a tanyán

Nyikordulva kitárul a tanyaépület rostélyajtaja. A tanya életvidám, fiatal gazdaasszonya lendülettel kilép rajta, hogy a kezében lévő mázas vödörből az összegyűjtött zöldséghéjat az odasereglő aprójószág elé, az udvar sarjadó gyepére öntse. Az irigy kacsák a helyezkedő tyúkokba csípnek, hogy csérrogva szétrebbenjenek előlük, utat engedve a sok kiöntött finomsághoz. A reggeli lármára a házból kirohan Kormos, a kuvasz, hogy igazságot téve... (Novella)

Farkas Molnár Péter
Térplasztikák

Csak most, az éjféli csöndben döbben rá: egész nap nem jutott eszébe, hogy ő költő. Nem végső soron, hanem elsősorban. Szavakat kellene egymásba fonnia, összeszőnie, vigaszként, támaszként. Hogy erőt adjon. Ha valaki figyelné titokban, mindezt persze nem tudná. Csak egy fekvő alakot látna az utcáról beszűrődő gyenge derengésben. Meg egy szobát, benne asztalt és székeket, egy fotelt. Az asztalon tegnapi újságok mellett telefont, tollat noteszt. Aztán, ahogy odakint ... (Novella)

Kő-Szabó Imre
Strandszezon

Fejfájással ébredt reggel Zarc Tamás. – A konyak, a fene egye meg! Sosem szerettem! – állapította meg a fiú. – Vermut meg konyak, szokatlan párosítás. Brrr… Megrázta a fejét és az jutott az eszébe: - Kutyaharapást a szőrivel! Elővette a vodkás üveget az ágy lábától. Jót húzott belőle. – Ez majd segít! Tízperc múlva könnyebbnek érezte magát, és mintha a feje is tisztult volna. Felkelt és tett néhány bizonytalan lépést a szobában. – Mikorra is mondtam ... (Novella)

Kalász István
Nehéz idők - Örkény István emlékére

Tudatom: nem hagyom el a 416-os szobát egészen addig, amíg el nem tűnik az arcomról a kiütés. És ez eltarthat néhány napig. Másodszor: ez alatt az idő alatt senki sem léphet a szobámba. Harmadszor: ezt az időszakot nem vagyok hajlandó kifizetni, így ne is jöjjenek semmilyen számlával. Negyedszer: a kárt, amit tudományos pályafutásomban okoztak, meg fogják téríteni, Ezt még megkeserülik! S. Tisztelt Schmidt úr, kérem, nyissa ki az ajtót. (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Tavaszi napfürdő (À la Örkény István)

Első nap Május. Verőfényes délután. Bent hideg, kint meleg. Nosza, gyerünk napozni! Kiviszem a napozóágyat a teraszra. Levetkőzöm, napozom. Hű, de meleg van! Felöltözöm, bemegyek. Hű, de hideg van! Újból kimegyek, levetkőzöm, napozom, utána megint be, és megint ki. Végül már le sem vetkőzöm. Második nap Micsoda pazar verőfényes délután! Irány az erkélyünk! Hű, de meleg van! Felöltözöm, bemegyek, ... (Novella)

toth denes 1936
Egy rézgyűrű törénete

Máthéné föltűrte ruhája ujját. jobb kezével belenyúlt a moslékos vödörbe és maricskálni kezdte a főtt krumplit. – Tyű, a fene egyen meg, de forró vagy! – mondta, de abban a pillanatban ijedten körülnézett, hogy fia, a tíz éves Zoli nem hallotta-e meg, ami kicsúszott a száján. Szerencsére a gyerek az ablaknál babrált valamivel, nem figyelt oda. Az asszony rájött, hogy vigyáznia kell minden szavára, mert Zolika a múltkor is megkérdezte, amikor a „rossebbel” (Novella)

Fehér József
Az elvesztett barát

Enyhe volt az ősz. Az almafa még virágot is hozott. „Meglátjátok, kemény telünk lesz…” – mondogatta apám, s igaza lett. Már november végén olyan kövér jégvirágok nyíltak a konyha ablakán, hogy öröm volt nézni. A kerítésre meg a fákra zúzmarát aggatott a december, és elkezdett havazni. Mikulás napjáig meg sem állt. Örültünk is neki, hogy annyi hó leesett, mert járhatatlanná váltak a tanyai utak. Várhatott bennünket a csicsatéri tanító; otthon kuksoltunk (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap