Novella

Szerkesztő C
Wass Albert: Emese álma

Messze keleten, a végtelenbe vesző, füves síkságon, békés, szép életet éltek a magyarok. Lassan terelgették nyájaikat legelőről legelőre a fű növése szerint, s asszonyaik, gyermekeik nehéz, hatkerekű sátorszekereken követték a nyájak útjait. Hosszú szarvú, fehér ökrök vonták a szekereket, serdülő leányok nógatták az ökröket, s a sátrak likán kék füst szállt föl az ég felé, ahogy odabent asszonyok főzték az... (Novella)

Balogh Bertalan
Piramisok

Hosszú írás a boszniai piramisokról az interneten... Egy kicsit megáll az ész: megmunkált kőtömbök, kövezett jératok és rakott falak, barlangrendszer, és mindezen túl 35.OOO éves írás, sőt rovásírás, sőt, székely-magyar rovásírással pontosan megegyező! Észbontó lehet már maga az írás ügye is, ugyanis, sok-sok évezredeel később, és csupán ékírásig, vagy majd képírásig jutott el az ember, emez meg már ABC-s hangírás, ... (Novella)

Fehér József
Sámánvér

Valami igazán rendkívülit kellene írni, gondolta Verrasztó, a kissé már kopaszodó, de még mindig „pólyakezdő” író (ahogyan magát viccesen fiatalítani szokta). Valami olyan különcséget, amivel végre üstökösként berobbanhat a nagyok közé. Minden a jó nyitómondaton múlik! - töprengett, az íróasztal üveglapján dobolva. Kitekintett a félig nyitott ablakon, elnézte az üvegen táncoló napfény és a meleg, nyári szél mozgatta lombos ágak játékát. Fül... (Novella)

Kalász István
Apát lead - Kosztolányi emlékére -

A férfi ment az ápoló után. Ment a folyosón, állt a liftben, közben nézte az apját. Az öreg, foltos bőrét a kezén, ahogyan a kerekes szék karfáját markolta. Aztán az emeleten betolták az apját az orvosiba, a kövér nővér elkérte a férfitől a papírokat, az Esti bácsi papírjait, mindent, amit magával hozott, adja csak nekem, majd átnézem, uram, Ön kicsoda, ja, az úr a fia, értem, szólok a doktornőnek, kérem, várjon kint, nem tart ... (Novella)

Fehér József
Színes gyertyák

Andreát elhagyta az ereje, mire fölért az emeletre. Le kellett tennie a kisfenyőt és a két teli nejlontáskát. Ennyire kimerültnek még nem érezte magát. Megkapaszkodott az ajtófélfában és becsöngetett. Várta, hogy Gábor ajtót nyisson neki. De semmi nesz, semmi mozgás, mintha üres lenne a lakás. Előhalászta prémes kabátja zsebéből a kulcsot, és összeszedve bevitte a csomagokat. Az előtérben felakasztotta a fogasra a kabátot és lerúgta a... (Novella)

Fehér József
Tünde szerencséje

A vézna pultos lány a söntés pultjára támaszkodva figyelte a két biliárdozót. Most éppen nem akadt munkája, már mindenkit kiszolgált, még a kiürült sörös korsókat és poharakat is elmosta. Kötényébe megtörölte a kezét, rákönyökölt a söntés lapjára, két tenyerébe fogta napbarnított, ovális arcát – és időnként a füle mögé igazítva vállig érő, gesztenyebarna haját – , mandulavágású kék szemeivel élénken követte a dákók és a golyók mozgását. Dögunalom ez a mai (Novella)

Balogh Bertalan
Nem emigráns, csak csavargó

"Tudod, mit csinálnék én most?" - kérdezi ábrándozva. "Beülnék a Porschémba, ha volna, és hajtanék és hajtanék!... "Hová hajtanál?" - kérdezem a logikának megfelelően. "Csak hajtanék! "De voltaképpen hová?" "Nem érted?! Csak HAJTANÉÉÉK!" - mondja nekilelkesedve. Én meg játszom az értetlent és logikust egy pár pillanatig, mert bizonyos értelemben, vagy el kell hajtsak valahová, vagy maradok. "HAJTANÉK" (Novella)

Lukáts János
A szélharang

Amikor megérkeznek, első dolguk, hogy a szélharangot kiakasztják a nagy diófa legalsó ágára. A halkan csilingelő hangszer egész nyáron innen szemléli a kertet és lakóit. A nagy diófa már öreg, árnyéka több mint diója, a mókus mégis ezt a fát szereti, vastag törzse mögül ki-kileselkedik, lombjában hajmeresztő ugrásokat végez. A háziak a nyár beköszöntével költöznek be a házba, július közepén, amikor befejeződik a tanév, és elcsendesed... (Novella)

Lukáts János
A megtört gerincektől a felemelt főkig

A XX. századi magyar történelem egyik leg­zak­latottabb és talán legkevésbé ismert fe­je­ze­té­ről olvashatunk Albert Gábor könyvében: az 1930–40-es években végrehajtott magyarországi telepítésekről. Olvashatunk végre, mert ilyen körültekintéssel, ilyen alapossággal, ugyan­ak­kor az összefüggések bemutatásának igényével erről a témáról még soha nem olvashattunk. Albert Gábor ugyan már az ... (Novella)

Fehér József
Égigérő tűz

Szeretem Drezdát, ezt a gyönyörű szászvárost, ahol anyuval lakunk; telis-tele van szebbnél szebb épületekkel, és milyen hatalmasak, némelyiknek a tornya az eget súrolja. Eddigi kis életemben (amit egyik kezemen meg tudok számolni-mutatni, ha kinyitom az öklömet) nem láttam ennél csodálatosabbat. Az is igaz, hogy máshol még nem jártam, így aztán nincs lehetőségem összehasonlítani más... - Azt is mondják, hogy okos gyerek va... (Novella)

Bene Zoltán
Dialógus

Szomor Zsolt, hajdan szabadúszó értelmiségi, rövid ideig újságkihordó, még rövidebb ideig víz- majd pár nap erejéig gázóra-leolvasó; fél esztendeig hivatalsegéd, olykor-olykor nevelőtanár, egész hosszan népművelő, egyszer-egyszer könyvtárnok, s ki tudja, még micsoda; szóval Szomor Zsolt – akkoriban már meglehetős ideje egy megyei napilap firkásza – hajlott arra, hogy titkos mestere (R. J.) nyomán így kezdje majd írását, mikor hajnal... (Novella)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 20/20

Az Irgalom Kertész Ágnese. 3. A szülők és lányuk viszonya, a megtalált hivatás jellemformáló hatásának feltárása készíti elő, és teszi hitelessé Ágnes párválasztását. Két férfi, Vetési és Halmi közül a hősnő irgalomra beérő szíve a rászorulóbb felé hajlik. Ágnesnek nem kevés vívódásába kerül, míg Halmi Feri mellett dönt. Hiába érez első perctől vonzalmat az emberileg roppant értékes, de testileg „hibás”, sánta Halmi iránt (Novella)

Lukáts János
Gondok, társak, remények…

Újabb esszéit két kötetbe osztotta Albert Gábor, a két kötetet Ikerkönyveknek nevezte el, és mindkettőben azonos szemlélet szerint osztotta fel írásait. A hármas felosztás (a címben jelzett gondok, társak, remények) érezteti, hogy múlt és jövő, alkotó egyén és segítő közösség egyaránt szerepet kap, vagy inkább: segítségül hívódik ezekben az írásokban. A gondolkodó, gondolatait végleges alakra for... (Novella)

Farkas Molnár Péter
Sárgabusz

A szőke fiúcska kiszaladt a konyhából. Megtámaszkodott, kis keze biztonságot keresve markolta a durva téglát, lábával tapogatta maga előtt a szürkésfekete betonlépcsőt. Sikeresen leevickélt, meztelen talpával boldogan tocsogott a pocsolyában. Szaladt az esőben, a vékony póló pillanatok alatt átázott rajta, pucér feneke világított az esti félhomályban. Nekiszaladt a drótkerítésnek, belekapaszkodott. Nevetve nézett át a kerítésen az utcára. Combközépig sáros lába (Novella)

Turcsány Péter
Drámai hősnő, vagy a sebzett múlt kompenzálása

Előhang Wass Albert Napsugár c. drámájához. Mielőtt a színmű, Wass Albert műfaji meghatározása szerint „színpadi regény” olvasásába kezdenénk, képzeljük el az évnek - sőt az emberéletnek is - azt a pillanatát, mikor a kora tavaszi napsugár először töri át a tél hideg bástyafalait. Mintha a Napsugár a lelki tél visszavonulásának angyali harsonáját fújná meg. A létezés II. világháborús (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Előhang (Virágtemetés)

Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer, meg ezer apró csillámló homok-szemcséből, és a homok-szemcséket köddel kötötte össze. És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta és azt mondták: bolond. De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő Istenének. És amikor... (Novella)

Lukáts János
A fenevad 1/2

Még májusban meghalt a felesége. Dr. Pál megsiratta az asszonyt, a szívébe zárta, és e zárkából ki sem eresztette többet. Amikor a temetésre érkezett rokonok és a torvendégek elszéledtek, Dr. Pál belátta, új életet kell kezdenie. Nem jobbat vagy rosszabbat, nem csöndes öregest vagy kicsapongó fiatalost, hanem újat. Mást. A sajátját, még ha ez így roppant önzőnek is hangzott. A régit immár – erre rá kellett jönnie – nem folytathatta. Az é... (Novella)

Balogh Bertalan
Mexico City

Mexikó Cityt előbb láttam, mint New Yorkot, és alaposan meglepett, hogy ez a város is a felhőkarcolók városa. A tájékozatlan magyar turista ugyanis a felhőkarcolóról automatikusan asszociál New Yorkra, hiszen a mozikban és csakis New Yorkkal kapcsolatban alkotott fogalmat ezekről az égig érő építményekről. Furcsa volt tehát a hipermodern városnegyedek csupa-üveg, csupa égbe szökő építészeti csodáit összeegyeztetni az alattuk hemzsegő helyi néppel, a sok kis görbe lábú (Novella)

Lukáts János
Az aradi élő tanúk

Pietsch Miklós valóságos időutazásai 1967. október 6-án este hárman mentek ki az aradi temetőbe, a vértanúkhoz, egy ballonkabát alá dugható, kicsi koszorúval, elsóhajtották a Talpra magyart, aztán dideregve hazamentek a villamossal. Sáros cipőjüket látva gyanút fogott a villamoskalauz, feljelentette őket. Tizenöt évet kaptak Hány magyar történet kezdődik így Erdélyben? Vagy végződik? Az ország börtöneit sorra megtapasztalták, kö... (Novella)

Turcsány Péter
A fegyvertelen katona győzelmei

(D. Kenese Erzsébet könyvének utószava) Wass Albert egy háború alatt írt levelében úgy emlékezik meg D. Kenese Erzsébetről, hogy az írónő éppen későbbi regényének spanyolországi színhelyéről írt neki a frontra levelet: „Fölkeresem azt az asszonyt, azt, aki levelet írt a spanyol tenger mellől, s magát adta ide ebben a levélben, lelke tiszta és illatos melegét. Ezt az asszonyt keresem föl olyankor gondolatban.” – A hely... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap