Novella

Szerkesztő B
Móra Ferenc - Szóló szőlő

Mióta az eszem tudom, mindig éltem-haltam a szőlőért. Ma is azt tartom, hogy nem teremtett ahhoz fogható gyümölcsöt az Úristen. Ha úgy volna benne módom, mint ahogy nincsen, ma se enném lágy kenyeret sose szőlő nélkül. Gyerekkoromban is az volt a legnagyobb örömöm, mikor édesapám a vállamra csapott: - Nyergelj, legény, kimegyünk Galambosba. Megnézzük, zsendül-e már a szőlő. No, a nyergelés hamar megesett. (Novella)

Szerkesztő B
Móra Ferenc: Szép karácsony, szép zöld fája...

Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri divatot kezdtek a városunkban, karácsonyfát állítottak föl a szentélyben, az oltár mellett s kerestek valami alkalmi kis rongyost, aki a mennyei fenyőt felköszöntse. No, szegény gyereket akkor se kellett Félegyházának Szegedtől kölcsönkérni. (Novella)

Lukáts János
Alantasék jávorfája

Napok óta fülelt, vajon honnan jöhet ez a zaj. Nem az utcáról és nem a folyosóról, a szomszédban csöndes népek laktak, kicsi gyerek gügyögött időnként az egyik oldalon, az ölebecske vakkantott néhanapján a másik oldalon. Ezek vidám neszek voltak. Amit viszont most hallott, az förtelmes veszekedés volt, de olyan veszekedés, amelyikben csak az egyik fél hangja hallatszott. Igen, most már biztosan tudta, az alsó lakásból jött a hang, csúf asszonyi hang, a ... (Novella)

Farkas Molnár Péter
Csikóévek III.

Nem voltam válogatós. Igaz, a nagyszülői házaknál nem is lehettem. Volt, hogyne lett volna olyan étel, amit nem igazán szerettem, de ha szájhúzva is, megettem mindent. Egyetlen kivétel akadt azért, jelesül a tarhonya. Ezt a guruló gondot minden formájában megvetettem. Az ellenszenvnek semmi logikus oka nem volt, de ha észrevettem, hogy nagyanyám a kamrából előhozta a tarhonyás zacskót – fehér, laza szövésű vászonból készült, kisméretű zsákocskát –, én 'véletle... (Novella)

Bene Zoltán
Istenítélet2* - részlet egy készülő regényből

Az Úr megtestesülésének 1330. esztendejének elején Szórád Jánost kínzó fejfájás gyötörte. Közel hatvanéves volt, tagjai elnehezültek, látása meggyöngült, nehezen szedte a levegőt, és álmatlanságtól szenvedett. Semmi egyébre nem vágyott már, csupán arra, hogy egy szem fiát biztonságban tudja. Ezért, tengernyi gyötrelem árán, lovas szánján a nagyszerű Szeged városába utazott, ahol írásba foglaltatta, miszerint két ... (Novella)

T.Ágoston László
Matyi szeretője

Matyi, az esztergályos egyre furcsábban viselkedik.Nem elég, hogy apróságokon fölkapja a vizet, idegességében még a szavakat is összekeveri. A szokatlan viselkedése miatt a felesége és az öccse arra gyanakszik, hogy összeszűrte a levet valami idegen nővel, és a kapuzárási pánik okozza a tüneteit. Autóbaleset következtében kórházba kerül. Ott derül ki, hogy agytumor okozza a különös viselkedését. Még Matyi sírja fölött is azon csámcsognak, hogy (Novella)

Bene Zoltán
Részlet az Istenítélet című regényből...

Részlet az Istenítélet című regényből, melyben Szórád Lőrinc beleszédül az emberi nagyság és alantasság távlataiba - [...] A nap mintha belezuhant volna a tengerbe, hogy feloldódjék benne, akár korom a vízben. A San Giovanni a Mare előtt álldogáló Lőrinc nem kéknek, nem is zöldnek, ha­nem egyenesen narancssárgának látta a partra futó hullámokat. Álmosan pislogott, csont­jait ropogtatva nyújtózott, akár a (Novella)

Szappanos Gábor
A szobrok életéből (novella)

„Sohasem lesz itt már proletárforradalom…” – merengett szomorúan Lukács György a félcenti vastag jégréteg alatt a rákospalotai kert magányában egy borús december végi napon. Ólomszürke égből reggel óta esett az ólmos eső, s kora délutánra mindent üvegszerű páncélba öltöztetett: a magas kőfal övezte ház kertjében a barnásfekete, letapodott avart, a hársak és a kétdimenziósra metszett almafák ágait (Novella)

Balogh Bertalan
Filozófia

Akkor jöttem rá, mennyire eredendően fogyatékosak vagyunk és mennyire hiábavalóak jogos és örök kérdéseink, amikor a tudomány megállapította, hogy körülbelül húszbillió agysejtünk van, ha nem éppen kétszázbillió... Bizonyos magas határon felül az ember számok iránti érzéke teljesen elvész, és teljesen mindegy is... Nagyobb horderejű ez a tudományos megállapítás, mint hinnénk. Azt jelenti, egyebek közt, hogy akármilyen ó... (Novella)

Szerkesztő B
Molnár Szabolcs: Majdnem döntetlen

Nehezen boldogult a közel két és fél méter hosszú ketteslétrával. Nemcsak a tetemes súly és a rossz súlyelosztás miatt, hanem azért is, mert az egyik kezét nem tudta használni a cipelésnél. A bal karja gipszben volt, mert eltört az alkarcsontja, amikor vagy két hete a fahasábokat rendezgette a fészer oldalánál. A fia megígérte ugyan, hogy majd segít neki a hétvégén – hét közben soha nem ért rá, mert kora reggeltől ... (Novella)

Szerkesztő B
Posta Ákos István: A cseh- és morvaországi magyarságról (kitekintő)

Az, hogy tulajdonképpen mit is értünk „nyugati magyarság” alatt, igen meglepő lehet sokak számára. Nemzetpolitikailag nyugati magyarnak számít minden olyan magyar, aki nem a trianoni országcsonkítás következtében került a határokon kívülre, így a nyugati magyarok közé soroljuk azokat az országokat is, amelyek földrajzilag nem a vasfüggöny nyugati, (Novella)

Turcsány Péter
Újratöltve: Elherdált magyarságunk

Az 1980-as évek vége már nem alkalmas nosztalgiára, jobb esetben rapszódiákra, szigorúbban nézve számvetésekre, számonkérésekre, történelmi időnk és szellemiségünk határozott átvilágítására van szükségünk. Gyermekség, hűvösvölgyi barlangok, szakadékok, sziklák és az akkor még rendezetlen Feneketlen-tó környéke, denevérek, babonák és a meghajló nádasok fölött Szent Imre herceg ... (Novella)

Balogh Bertalan
Világ proletárjai

A látnok szólalt meg benne? Vagy a "világ proletárjait" egyesítők lopták tőle a receptet?Valószínűleg mindkettő igaz. A látomás, mindenesetre, megvalósult. Létrejött a napi apró célokkal és apró kielégítésekkel kezelt réteg, amelynek szíve mélyén nagyon is elég a foglalkoztatottság tudata és a vele járó apró kielégítések biztos esélye. Magyarán, a proli teremtődött meg. Sőt annak keleti és nyugati variációja is megterem... (Novella)

Farkas Molnár Péter
Csikóévek II.

Ha azt írom nagyanyám, nagyapám, mamám, papám, tulajdonképpen azt kellene írnom: nagyanyáim, nagyapáim. Egy gyereknek rendesen két nagyanyja és két nagyapja van. Én ebből a szempontból a rendhagyó esetet képviselem, nekem három jutott, de erről majd a maga helyén mesélek. Azt is tisztáznom kell, hogy ha azt írom, hogy ez meg amaz történt, a helyszín hol a Nyírség, hol meg a Hajdúság, még ha ezt nem is emelem ki, csak indokolt esetben. Hajdúdorog, (Novella)

Jókai Anna
Ady Endre versmondói

Életre kelteni azt, aki végleges szellemi halálba távozott, vagy eszményeinek hatósugara saját korával elenyészett, szánalmas kísérlet lenne, csinnadratta, görögtűz. Ami viszont folyamatosságában, a nap világosságával működik, azt nem szerencsés egyetlen alkalomban mértéktelenül túlfuttatni, a bőség gyönyörét a csömörig erőszakolni. A „Petőfi-év”-ben éreztem úgy, a kevesebb (és válogatottabb) tiszteletanyag mélyebben... (Novella)

Szerkesztő B
Ady Endre: Kis, karácsonyi ének

Tegnap harangoztak, / Holnap harangoznak, / Holnapután az angyalok / Gyémánt-havat hoznak. // Szeretném az Istent / Nagyosan dicsérni, / De én még kisfiú vagyok, / Csak most kezdek élni. // Isten-dicséretére / Mégis csak kiállok, / De boldogok a pásztorok / S a három királyok. // Én is mennék, mennék, / Énekelni mennék, / Nagyok között kis Jézusért / Minden szépet tennék. // Új csizmám a sárban / Százszor bepiszkolnám, / Csak az Úr (Novella)

Balogh Bertalan
Regénygyártó masina

Amerikában például olcsón lehet már kapni irodalmi software-t is. Beteszi az ember a komputerbe, és már csak a hőst kell megneveznie, meg a rossz fiút, valamint néhány más figurát, valahogyan így: Fiatal férfi, foglalkozása bankvigéc, barátnője utcanő. A konfliktust is meg kell határozni: szerelmesek egymásba, de egyikük AIDS-e van,... - A pillanatnyi világirodalom is tükrözi ezt. Például, Churchill is irodalmi Nobel-díjat kapott, és... (Novella)

Szerkesztő B
Fekete István: Betlehem

A konyhában ültünk a földön és a tűzhely meleg fénye kiugrott néha meg-megsimogatván arcunkat. Hallgattunk, de magunkban megvallottuk, hogy a mű tökéletes, és nem is vettük le a szemünket róla. Tornya volt, ajtaja volt, ablakai voltak, ahol be lehetett tekinteni (egy krajcárért!), és ha bent meggyújtottuk a kis gyertyát, kivilágosodott az egész épület valami boldog, meleg világossággal, mint a szívünk ablaka abban az időben. Egyszóval: Betlehem volt. A Szent ... (Novella)

Kühne Katalin
Az út vége

Egy erdélyi falu népe fordul Gergő felé, aki kivág minden fenyőt a körülöttük lévő erdőben, hogy télvíz idején legyen elegendő tüzelőjük. Ennél azért többről is szól ez a novella, az egymást segítőkről, elesett emberek nehéz sorsáról, bizalomról, hitről. - Gergő bandukol az úton. Nem látja, hol az út vége. Mindent elborít a hó. Ő csak ballag, hosszú még az út hazáig, lassan leszáll az éjszaka, körülötte mindenütt sötétség, csak a csillagok és a hold fénye (Novella)

Farkas Molnár Péter
Csikóévek I.

A tanyán élők közös kutat, közös kemencét használtak. Azoknak pedig mindenki egyformán gondját viselte, mintha a sajátja lenne. Épp úgy, ahogy egymásnak is gondját viselték. Mondhatnám úgy is: gyakran egymás gondjait viselték, vették saját vállukra. A munkák egy részét közösen végezték, a bajokat együtt igyekeztek elkerülni, s ha valakinek mégsem sikerült, a többiek melléálltak. Egyszerűen nem lehetett másképp. A dolgok évszázados, könyörtelen és szükségszerű ... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap