Novella

Turcsány Péter
Szellemi szennyesünk tisztítása

Wass Albert halálának hatodik évfordulójára - Ha megismerni kívánunk egy személyt, vagy a személyek egy csoportját, akkor közelebbi és távolabbi környezetükkel is meg kell ismerkednünk, amelyben mind a hagyomány, mind a világnézet ereje befolyásoló, sőt olykor-olykor mindent eldöntő tényező.� (C. G. Jung) - A rágalmak, amelyek körülveszik a 20. század magyarságának legkiválóbbjait is, már csak a (Novella)

Patócs Júlia
Kávé és múzeum

A kórház kilencedik emeletén, a koraszülött osztályon épphogy langyos volt a fűtőtest. A gyerek még nem nyomott három kilót. Vékony, kórházi blúza ellen hangos sírással tiltakozott. - Hallgattassa már el! – parancsolt a nővér ridegen. - Fázik… - Amíg sír, nem tudjuk elkezdeni a vizsgálatot. Két kezét az apró reszkető kis testre fonta, hogy ellensúlyozza az elvetemedett ablak repedésein besüvítő novemberi hideget. Esélytelenül. Kopogtak. Anyja érkezett (Novella)

Kalász István
Az idő elve

Csak látni akartam, azt az embert. Bántani nem akartam, csak látni. Ütni nem, csak mélyen a szemébe nézni szeretettem volna úgy, hogy nem kell félnem tőle. Még megsérteni sem akartam, csak megkérdezni, hogyan telnek a napjai? Hogyan él a bűnnel? Hogyan alszik öregségére? Élvezi-e a pénzét? És mit gondol, mondjuk, a drágulásról, a város tisztaságáról, a tévéműsorról? Arról, hogy az égbolt tele van rissz-rossz műholdakkal, és hogy egyszer megint lesz világjárvány, mert ezt (Novella)

Szerkesztő C
Wass Albert: Emese álma

Messze keleten, a végtelenbe vesző, füves síkságon, békés, szép életet éltek a magyarok. Lassan terelgették nyájaikat legelőről legelőre a fű növése szerint, s asszonyaik, gyermekeik nehéz, hatkerekű sátorszekereken követték a nyájak útjait. Hosszú szarvú, fehér ökrök vonták a szekereket, serdülő leányok nógatták az ökröket, s a sátrak likán kék füst szállt föl az ég felé, ahogy odabent asszonyok főzték az... (Novella)

Jókai Anna
Betonalap

Ugyanazon a nyárfasoron állt a négy ház. Melley úré a legrégibb: Melley úr negyvenháromban menekült ide, a bombák elől, vagy ahogy ő mondta: elűzte a bomba meg a satöbbi. Mariann-nak még a papája szerezte a telket, ötvenhat után, potom áron, mint „elhagyott javakat”. Most húzták fel – hogy férjhez ment – a vityillót. Jolánka néni és Béla bácsi erre kuporgattak egész életükben: nyugdíjazáskor járták ki az OTP-nél az utolsó üres parcellát. Hat év alatt építették a csapott tetejű (Novella)

Szabó Jolán
A múlt árnyéka

A múlt történéseit nem lehet semmissé tenni azzal, hogy elhallgatjuk. mert kísért bennünket, éppen akkor, amikor úgy véljük, sínen van az életünk. - Szilárd A tárgyalás után meghívja ügyfele egy kávéra, de nem fogadja el a máskor oly jól működő feszültség levezetésre szolgáló traccspartit, mert elég sok a dolga, hiszen nem csak a saját ügyeivel kell foglalkoznia, hanem az ügyvédbojtárokéval is, akiknek a felkészültsége és kreativitása egyénenként változó. Kollégájának (Novella)

Szerkesztő B
Nyírő József: Most már jöhetsz, Jézuska!

– Idefenn a setét havasok között minden esztendőben valami baj van a karácsonyi szent ünnepekkel. Ezeknek a szegény, együgyű pásztorembe­reknek, égettszegény favágóknak, kik esztendők óta itt vágják a fát, valami brassai zsidóknak – ha haragszik Szentfelsége, ha nem – semmilettekippen nem lehet úgy megülni a szent ünnepeket, ahogy az Írás parancsolja: éjféli misével, betlehemmel, pappal, tömjénnel, orgonaszóval (Novella)

Szerkesztő B
Nyírő József - Erdély

A falu határában halott embert találtak. Ott feküdt a régi ösvény mellett a Gyerkó nagy cserefája alatt, a fűben. Idegen, ki tudja, hova való tekergő, vándorféle lehetett. Írás nem volt nála, a nevét nem lehetett megállapítani, a gúnyája nem mondott semmit, csak annyit, hogy szegény ember lehetett, ki mezítláb rótta az országutat. Gyerkó maga találta meg, mikor hajnalosan nekifogott, hogy a füvet lekaszálja a tagon. - Hé, atyafi! - kiáltott rá. - Ki az Isten engedte meg, hogy összegyúrja a füvet? ... (Novella)

Szerkesztő B
Nyírő József: Havasok könyve / Vihar

Hirtelen elszédül minden és mozdulatlanná lesz. A havas készül a viharra. A hegyek megdermednek, gerincük feldudorodik, a szakadékok szemlátomást tágulnak. A fák megvetik lábukat, ágaik görcsösen egymásba fonódnak. A füvek még jobban a földbe kapaszkodnak. A kemény cserfák odaszólnak egymásnak: - ,,Az Isten legyen velünk!" A vadméhek, bogarak fejvesztetten menekülnek. A ... (Novella)

Szerkesztő B
Álvaro Cunqueiro: Esmelle erdeje (A Merlín és családja című kötetből)

Érdekesebb lenne talán elmesélni, mint lefesteni Esmelle erdejét, amely jobb kézre esik annak, ki León felől érkezik ebbe a birodalomba. Az út, amely Trobos mezején keresztül vezet, körülkerüli az Eirís-i mocsarat. Az ösvény elhalad a folyó mellett, és mihelyt a Paradas síkságra ér, elvész a nyárfák között, ahol már Pontigo a neve. Micsoda gyönyörűség hallani, (Novella)

Kalász István
Kiút

Minden reggel jön a lúd, leül, tollászkodik, néz, feláll, néz, leül. A lúdnak nevet adtam, nem álltam meg, pedig mondják, nem szabad, a név kötelez. Összeköt. A börtönben elveszik az ember nevét, de ez a lúd nem tűnt éhesnek, gondoltam, és így nem baj, hogy nevet kapott tőlem. De aztán, rájöttem, nem is tudom, hogyan néz ki egy éhes lúd. Kopott a tolla? A csőre fehéredik? Nem tud repülni? Ha nem tud, akkor ez a lúd, ez az Eszter, nem éhes, Eszter jól van, mert (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Frankó Petra - István, Koppány, avagy egy ország sorsa

Sebesen száguldott a toll a papíron, miközben gazdája igyekezett leírni mindent, ami a kis szobában elhangzott. Nem volt könnyű dolga, hiszen az idegesen fel-alá járkáló fiatalemberből csak úgy ömlöttek a szavak. Az írnok már izzadt, ám a fiatalember nem lassított: csak beszélt és beszélt, soha ki nem fogyva a mondanivalóból. Természetéből adódóan... (Novella)

Szerkesztő B
Alfredo Conde: A baracaldói papagáj

Oly régen történt mindez, hogy talán már nem is kellene elmesélnem. Akkor legalább visszaemlékezés közben nem téveszteném el a helyeket s az embereket, nem zavarnám össze a feltételezéseket a valóban megtörtént eseményekkel. Abban az időben egy óceánjárón dolgoztam, melynek végső úti célja Bilbao kikötője volt, pontosabban a közvetlenül a kis tengeröböl mellett fekvő santurcei kikötő. Ez még azelőtt volt, hogy felépítették volna ott a hatalmas, (Novella)

Barcsa Dániel
Magyar triptichon 3/3 - A Honderű csatahajó

Mi a kutyasz..rt – így finoman hitvesed – hoztál haza már megint? Ne válaszolj! Vedd észre rajta az erjedés csalhatatlan jeleit, s inkább csak lóbáld meg orra előtt, hogy látva lássa! Mert szó szül szót, s te még nem vagy kész a magyarázatra. Ha félúton jársz te is, és neved Szabó, Kis, Horvát, Nagy, vagy efféle, és mindenben részed a középszer, úgy biztos nem vagy a sötétlő erdőt járó természet, s így nem szívesen teszed (Novella)

Bánki Éva
A galegókról

Kik azok a galegók? – hol élnek, és mi dolgunk velük? Tudnunk kell mindenekelőtt, hogy a galegók hazája, a távoli Galicia semmiképp sem tévesztendő össze Lengyelországgal, Krakkó környékével. A galegók Észak-Nyugat-Spanyolország egyik autonóm tartományában élnek, amelynek középpontja Santiago de Compostela, Nyugat-Európa egyik leghíresebb, leglátogatottabb zarándokhelye. Nyelvük, a galego a középkorban még nem vált külön a portugáltól, ezért is beszélünk (Novella)

Kalász István
Mindegy egyszerűbb...

A férfi felnevetett, a tanár vállára ejtette a kezét, és ettől mozdulattól a tanárt hirtelen, pedig még mindig nem tudta ki ez a férfi, bizalom fogta el. Tudod, itt halt meg a tanítványom, ebben a rohadt kocsmában, suttogta, tehetséges gyerek, verseket, írt a szerelemről. „Szívet fess a falra, a szerelem szívét, hogy erősebben dobbanjon lépted…”, ilyen mondatokat írt ez a kölyök! - Öt nappal ezelőtt meghalt egy diákja. Egy fiatal, a költő. Igen, költő, mert verseket írt, ... (Novella)

Szerkesztő B
Gonzalo Navaza: Éljen a forradalom

Pedro Valeixe-t mint Indiánt ismertem meg Párizsban hetvennégy nyarának egyik szombatján, a Spanyol Misszió állásajánlatokat hirdető táblái előtt. Gitárját a hátán vitte, fejét csavargó módjára lehorgasztotta s április 25-ei portugál pólót viselt, melyen Zeca Afonso képmása díszelgett. Nekem is volt egy hasonló, puskával és szegfűvel, sajnáltam is, hogy aznap nem az volt rajtam. Mindketten hasonló munkát kerestünk: gyerekfelügyelet, néhány órás ... (Novella)

Barcsa Dániel
Magyar triptichon 2/3 - Esély a tiszta győzelemre

– Bumm! Kratochwill százados tüzérei, Dvorák, Marek, Minader, Prohaska és a többiek most is pontosan teszik dolgukat. A farkasfogas zászlók alatt ez a cseh és morva legényekből verbuvált alakulat az egyetlen, amelyik képes felmutatni bizonyos polgári erényeket. Az acélszörny visszahőköl. Mindazonáltal a gránát erőtlenül pattan le a célszerűen kialakított toronyról. A tank csikorogva fordul a torkolattűz irányába, a .... (Novella)

Jókai Anna
A gondolati utat magam küzdöttem ki

A Somogykérdései – a „pedagógia” számára – Jókai Annához – Arra kérem, beszéljünk hajdani iskolai élményeiről. Milyen útravalóval látták el tanárai? – Az iskolai élmények a gyerek jellemén, alkatán kívül, három dologtól függenek: az adott történelmi kortól, az iskola helyétől, környezetétől és az éppen ott és akkor tanító pedagógus személyiségétől. A kor „levegőjét” nem lehet kicselezni, minden iskolába beszivárog, sőt talán minél (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Szőke Sándor Dániel - Merénylet

Az ég borult volt, egész nap egyetlen apró fénysugár sem hatolt át rajta, az eső néha eleredt, néha elállt, gondolván úgyis nemsokára újrakezdi. Az egész városban nem volt sok vendég, hogy is lett volna egy ilyen napon. Az emberek az igazi forró nyarat szokták eme kedves kis fürdőhelyen tölteni. Zsófia egyedül sétált a kertben, rémesen unatkozott. Immár második napja egyedüllétre volt ítélve, férjének (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap