Novella

Szerkesztő B
Álvaro Cunqueiro: Rello Pontemilből (Az Emberek innen-onnan – galego történetek című kötetből)

Rello uram hallgatag ember volt. A kocsmában egy sarokban húzta meg magát, és onnan figyelte, ahogy a többiek pénzben kártyáznak, míg ő egy kancsó San Fiz-i vörösbort kortyolgatott. Még Listo, a kutyája is csendes és hallgatag volt; fejét gazdája lábára hajtotta, hosszú füleit pedig szemére csapta, úgy aludt. Rello (Novella)

Barcsa Dániel
Magyar triptichon 1/3 - Az ólomkatonák fortélyai

Mi a kutyaszart – így finoman hitvesed – hoztál haza már megint? Ne válaszolj! Vedd észre rajta az erjedés csalhatatlan jeleit, s inkább csak lóbáld meg orra előtt, hogy látva lássa! Mert szó szül szót, s te még nem vagy kész a magyarázatra. Ha félúton jársz te is, és neved Szabó, Kis, Horvát, Nagy, vagy efféle, és mindenben részed a középszer, úgy biztos nem vagy a sötétlő erdőt járó természet, s így nem szívesen teszed ma (Novella)

Rozványi Dávid
Családregék: A dróthuszár

Kedvesemnek, feleségemnek, gyermekeim anyjának, aki egy ötöd évszázadon át kitartott mellettem, jóban, rosszban - és mindenkinek, aki becsülettel végigharcolta a XX. század háborúit és békéit. - Régen történt, még a kilencvenes évek elején… Szép nyári nap volt, szép volt a fiatalság, amikor a Kedvesemmel biciklire szálltunk, hogy bejárjuk a Duna-kanyar évezredekről mesélő útjait. Évezredekről és évekről meséltek a tájak, amiket magunk... (Novella)

Lukáts János
Lukáts János: Anyám, 1956… (megemlékezés)

Kedd volt, sugaras, szép őszi délután. A rádióban déltől kezdve félóránként mondták be, hogy engedélyezik vagy megtiltják a tüntetést. A műegyetemi ifjúság hívta rokonszenv-tüntetésre a budapesti egyetemeket. (Lengyelországban a nyár óta zavargások folytak. Az új lengyel pártvezér, Gomulka – jóarcú, magas, kopasz lengyel – szembefordult a sztálinizmussal is, meg Hruscsovval is. Vonzó példa volt ez, (Novella)

Szerkesztő A
Méndez Ferrín: A bakó

Eikof főtere üresen állt. A teret kő helyett vörös homok borította. Az egyik sarkán lombját vesztett, göcsörtös fa állt. Körös-körül napégette, sárgás, repedezett, ereszeiken mohával benőtt házak álltak. Szomorú látvány volt a tér, ilyen üresen, főként, ha az ember ama váratlan szépségre gondolt, melyre a kivégzések alkalmával tett szert. Eikof olyan falu volt, mely virágzó kereskedelmét és – igen (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Rondin Mortemus - Óguruguru és a Neanok tévedése

Der- völgyében minden a maga szokásos rendjében történt azon az őszi hajnalon is. A nap lassan fölkúszott az égre, hogy beragyogja az alant elterülő aranyló, vöröslő tájat, aminek érdekében nem volt rest szétoszlatni a sűrű, komótos ködöt sem. Mamutok, gyapjas orrszarvúk, mászkáltak fel- alá a réteken. Óriás szarvasok bőgték az ilyenkor hallható csábító (Novella)

Szerkesztő B
Manuel Rivas: A pillangók nyelve

„Hogy s mint, Veréb? Remélem, idén végre megnézhetjük a pillangók nyelvét.” A tanító úr már régóta vágyott rá, hogy küldjenek neki egy mikroszkópot a Közoktatásügyi Minisztériumból. Annyit mesélt nekünk arról, hogyan nagyítaná fel az apró és láthatatlan dolgokat azzal a szerkezettel, hogy mi, gyerekek már-már saját szemünkkel láttuk mindazt, amiről csak mesélt; mintha lelkesítő szavainak ugyanolyan hatása lett (Novella)

Kalász István
Index

Szentkuthy Miklós emlékére - Az ember törékeny nádszál, mégis gondolkodik…, igen, M., a magyar író ezen a kijelentésen elmélkedett nap-nap után a homályos, fülledt szobában, miközben testében tombolt az édes-keserű hormon, mert megint rátört a vágy…, igen, M. ilyenkor kibámult az ablakon. Az utcára. A budapesti utcára, a szép, rothadó, budai utcára. Mindenünk a gondolkodásból ered, ebből kell kiindulnunk, felemelkednünk, nem az időből, sem a térből... (Novella)

Szerkesztő A
Fenyvesi Félix Lajos: Krétaszámok

Szép őszi napon történt. Az idős férfi Bécsbe érkezett, egy-két órára, hogy emlé­ kezzen és induljon tovább. Sokszor gon­ dolt erre a reggelre az elmúlt évtizedekben, hogy talán megéri és kibírja a hosszú repü­ lőutat. Mindig elővette ilyenkor a régi, megfa­ kult fényképeket, a megsárgult leveleket. Behunyta a szemét, és ott volt újra szü­ lő­ földjén. Halott apja búcsúszavait hallotta, édesanyja botorkált felé az alkonyi homályból, és kérdezte: “Mikor jössz haza, kisfiam?” De hát (Novella)

Balogh Bertalan
A kabbalah

Abban a megtisztelő helyzetben voltunk feleségemmel, hogy Mr. Sternnek, a 93 éves korában elhunyt, igazán tündérien kedves nyugalmazott rabbinak a közvetlen baráti köréhez tartoztunk. Mondtam neki egyszer, mint atyai, sőt nagyatyai barátnak, hogy mindig szerettem volna egy könyvet a kabbalah-ról, a zsidóknak arról a bizonyos ősi számmisztikájáról, de sehol sem tudtam hozzájutni. Tekintetét ösztönösen a szoba négy falát (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Németh aladár István: Karvaly, aki szabadnak született

Mondják a bölcsek és okosak: csak a bátrak, győztesek nevét őrzi meg az emlékezet, a történelem, sőt még azt is mondják, hogy még vesztesen is elvonulhatsz emelt fővel. Nehéz és rossz időket élünk ma is, de a remény sugara felmelegíti a bánatos szíveket. Félrevezetett, lebutított nép még nehezen ébred, csak mostanában változott meg. Nem... (Novella)

Szabó Jolán
Elkésett vallomás

Ha nem vagy őszinte, magadnak okozod a legtöbb bajt. A Villányi úti lakás nyitott ablakain a redőnyök ritkásra eresztettek, hogy bejöjjön a friss levegő, mégse süssön a nap az alvó szemébe. Tibor félálomban átnyúl a franciaágy másik felére, de keze csak a kihűlt párnát találja. Kell néhány másodperc, mire rájön, hogy szombat reggel van, és felesége ilyenkor már a piacon vásárolgat. Házasságuk húsz éve alatt egyszer kísérte el, akkor sem kellett volna. Nagy feltűnést keltettek azzal, hogy a jól (Novella)

Szerkesztő A
Rafael Dieste: Szegény Bieito haláláról

Már közel jártunk a temetőhöz, amikor valami mocorgást hallottam szegény Bieito koporsójából. (Én voltam az egyik a négy közül, akik vittük őt.) Hallottam vagy csupán képzelődtem? Akkor nem tudtam megbizonyosodni róla. Olyan halk volt az a zörej! Mint amikor éjjel zizeg, zizeg a száraz venyige, úgy zizegett lázas fejemben ez a finom nesz. De mivel én, barátaim, nem voltam biztos a dologban, így hát emiatt – értsétek meg, ... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Lengyel János - A szeretet nestere

Mester – olyan személy, aki hivatását a legmagasabb fokon műveli. A mester tanít, tudását igyekszik átadni a fiatalabb generációnak – a tanítványnak. Mester és tanítvány összetartozik, egyik sem létezhet a másik nélkül. Amikor a mester átadja tudását, tovább él a tanítványban. Idővel majd a tanítvány is mesterré válik, és tanítványa lesz. Az ő tudása is ez által öröklődik tovább. Hosszú... (Novella)

Szerkesztő A
Fenyvesi Félix Lajos: Véradók

Egy nő jött az első emeletre. Szemhéja égbolt-nehéz, szája keskeny és kemény. Ezen az arcon látszottak az elmúlt napok: a harc, a vér, a virrasztás. Most már a fel­ kötött, sebesült kéz is feltűnt, a vékonyka kabát, ami alig óvott ebben a kora reg­ geli hidegben. Elment a félig nyitott ajtók előtt. Pihent és várt, hátha valaki erre jön és eligazítja. A nővér a tálcát igazította. – Vért akarok adni! – mondta sietve. – Meghalt a fiam, de a barátja él! – Bele­ kapaszkodott a fehér köpenyes nő karjába, és (Novella)

Kalász István
Döntés

Egy fáról volt szó, több nincsen, mondta az oktató. De ők még vágni akarnak, na, és a férfi pénzt dobott a terepjáró motorháztetejére. Tegye el, mondta az oktató, egyetlen fát sem szabad kivágni. Még ezeket sem lett volna szabad, ő csak megengedte, feketén. Mert… A másik férfi újabb pénzt tett a többire, és ki a franc tudja meg, mondta, az oktató hallgatott, nézte a pénzt. Az egyik férfi beindította a fűrészt, elindult a fák felé. Miért engedi, kérdezte a tanár, ezeknek? Az oktató azt... (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Csalogányok és pacsirták

Nincs furcsább, bonyolultabb dolog az emberi lékeknél. Ezt példázza a következő egyszerű történet. Weiss Fercsi szerelmes volt. No hiszen, ki nem volt! De ő igazán, fülig, mint egy... Szóval nagyon, s ami rosszabb, bizony reménytelenül, miután Aranka rá sem hederített. – Hagyd a francba! – tanácsolta Ödön a IV. A-ból. – Ezt a pillét, öregem, csak a buldózerek izgatják. Így hívták a suliban az izompacsirtákat, akikhez (Novella)

Szabó Jolán
Játszani is engedd…

Amikor a kanyarpuska visszalő, akkor nagy a meglepetés. - Az irodaház homlokzata nem más, mint egy vasvázas betonszerkezet, amelyet hatalmas üvegfelületek töltenek ki. Nagyon tetszik Ákosnak az irodája, amikor osztályvezetőnek kinevezi az igazgató és megkapja ezt a világos, trendi, modern berendezésű saját rezidenciát, mert ez az, nem is egyszerű iroda, az után a húszfős tágas terem után, melyben tíz évig dolgozott. Harminckét évesen végre tisztességes fizetéssel rendel... (Novella)

Jókai Anna
Betonalap

Ugyanazon a nyárfasoron állt a négy ház. Melley úré a legrégibb: Melley úr negyvenháromban menekült ide, a bombák elől, vagy ahogy ő mondta: elűzte a bomba meg a satöbbi. Mariann-nak még a papája szerezte a telket, ötvenhat után, potom áron, mint „elhagyott javakat”. Most húzták fel – hogy férjhez ment – a vityillót. Jolánka néni és Béla bácsi erre kuporgattak egész életükben: nyugdíjazáskor járták ki az OTP-nél az utolsó üres parcellát. Hat év alatt építették a csapott tetejű (Novella)

Balogh Bertalan
Filozófia

Akkor jöttem rá, mennyire eredendően fogyatékosak vagyunk és mennyire hiábavalóak jogos és örök kérdéseink, amikor a tudomány megállapította, hogy körülbelül húszbillió agysejtünk van, ha nem éppen kétszázbillió... Bizonyos magas határon felül az ember számok iránti érzéke teljesen elvész, és teljesen mindegy is... Nagyobb horderejű ez a tudományos megállapítás, mint hinnénk. Azt jelenti, egyebek közt, hogy akármilyen ... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap