Novella

Molnár István
Az időcsapda

Az öreg sokat bringázik terepen, mígnem egyik pihenőjén gombászni kezd, de a hallucinogén gombától fura álomvilágba kerül. A kor amelybe csöppen veszedelmesnek tartja az öreget, és hiába próbálkozik bármivel, nem hisznek neki.Már a kivégzésére készülődnek, csak egy éjszaka választja el a máglyahaláltól.Óriási szerencse éri, másnap reggel egy lovascsapat jár arra és kimentik az öreget a gombák közül.. Rövid eszmecsere után mindenre fény derül.. (Novella)

T.Ágoston László
Törvényszegők

Miután Mózes kihirdette a nép közt Isten törvényét, újra fölment a Sínai-hegyre. Ott megállt, és várt. Isten szavára várt, hogy közelebb léphessen hozzá. Már hatodik napja felhő borította a hegy csúcsát, és úgy látták a lent állók, hogy nem történik semmi. A nép, az Egyiptomból kiszabadított, az évszázados rabság után fellélegzett Izrael népe csak állt a hegy lábánál, és nem értette, mi történik körülötte, mi történik vele. Isten, aki oly sok jelét adta a szeretetének, aki a népe megmentéséért elveszejtette (Novella)

Bodor Miklós László
Az én Trianonom

Apám soha nem látta újra szülőhelyét. 1918-ban született Nagytapolcsányban. Kétéves volt, amikor a családot elüldözték, mert házuk, földjeik kellettek az újdonsült állam polgárainak… Halála után én járhattam „otthon” (bár én már nem születhettem ott…), és hoztam egy marék földet sírjára. A két "zöld-ávós" sorkatona azzal, hogy segítséget nyújtott idős rokonunkkal való találkozásunkhoz, , sőt visszakísért a határsáv vonaláig, ugyanakkora veszélynek tette ki magát, mint apámék,és bátyjai! (Novella)

Szerkesztő A
Móricz Zsigmond: Hét krajcár

Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nemcsak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A Soósoknak az a generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel (Novella)

Szerkesztő A
Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán

A magyar képviselőházban a közönség fulladásra zsúfolta meg a karzatokat. Ott volt az arisztokrácia, a magas klérus, az előkelő polgári és katonai társadalom színe-java és a teljes külföldi képviselet. Az újságírók padjain minden helyen két újságíró ült és mindenik hat ceruzát tett a zsebébe. A levegőben a történelmi pillanatok nagy várakozása feszült. Mindenik párt interpellációt jelentett be a makucskai feltámadás ügyében, mely... (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Testvérek

Az állomáspark egyik rozzant padján borostás képű férfi üldögélt. Lába mellett szatyor, tele eladásra szánt palackokkal. Meleg lévén, a sapkájához kapott, letette a padra, és a távolba révedt. Dél. A járókelők ügyet sem vetettek a kopott „csavargóra”. Az meg csak ült, nézegette az állomást, majd elsírta magát. – Mi az, haver, eltörött a mécses? – kérdezte gúnyosan valaki. – Hallatlan! – ógott-mógott egy kikent-kifent asszony. – Tulajdonképpen hány éves maga: ötven, hatvan? (Novella)

Bene Zoltán
Szeptember

A láz múltán, midőn a néhány napja ájulásig vert és kevés híján meglincselt színész, Alaky József újra fel tudott ülni a szekéren, s végre nem forró vért hányt, de keserű epét, Verspataki Bella, az egykoron sokszoros Júlia, a hajdanvolt szépasszony, aki még elvirágzásában is bírt némi csáberővel, végre álomra hajthatta a fejét. Röpke álmában újra látta a könnyáztatta férfiarcokat, a hanyatló zászlókat, hallotta a káromkodásokat, szitkokat, fogadkozásokat... (Novella)

Fedák Anita
Három szem krumpli

Pontosan 6 napja, hogy magával hozta Magyarországra ezt a 13 éves gyereket, akiről pár hónapja még azt sem tudta, hogy létezik. A gazdag vállalkozó, üzletember Kárpátaljára vitt humanitárius segélyt az egyik egyházi szervezetnek segítve. Körtvélyesen, a Máramarosi havasok egyik markáns településén osztották az élelmiszercsomagokat az ukrán-orosz háború miatt egyre nehezebben élő embereknek, mikor felfigyelt a gyerekre. A segélyekért általában felnőttek jöttek, kisko... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Levél mindenkihez, aki magyar!

Erdélyi Véreim, megszólalok újra, mert fontosat kell mondjak, halálosan fontosat. Harangom, ha lenne, félre verném. Kürtöm, ha lenne, riadót fújnék rajta nappal és éjszaka. Kardom, ha lenne, vérbe mártva hordoznám meg köztetek. De csak a szó maradt meg nyelvem gyökerén, s a hang, hogy belefordíthassam ebbe a részvételen, megkergült világba: segítség, emberek! Pusztul a magyar ...! Veszedelemben a nemzet! Ezeréves honában láncra verve vérzik és (Novella)

Lukáts János
Lukáts János: Anyám, 1956… (megemlékezés)

Kedd volt, sugaras, szép őszi délután. A rádióban déltől kezdve félóránként mondták be, hogy engedélyezik vagy megtiltják a tüntetést. A műegyetemi ifjúság hívta rokonszenv-tüntetésre a budapesti egyetemeket. (Lengyelországban a nyár óta zavargások folytak. Az új lengyel pártvezér, Gomulka – jóarcú, magas, kopasz lengyel – szembefordult a sztálinizmussal is, meg Hruscsovval is. Vonzó példa volt ez, sokaknak riasztó példa. Amit a (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Mese az elveszett Szabadságról

Figyeljetek csak magyarok: egy angyal szállt volt le a földre. Ez pontosan száz évvel ezelőtt történt. Makulátlan tiszta fehér ruhát viselt és akár hiszitek, akár nem: semmiféle színes pántlika nem fi tyegett rajta. Sem barna, sem zöld, sem piros. Semmi más szín nem volt rajta, csak fehér. És úgy hívták, hogy „Szabadság”. Odaállt a márciusi ifjak mellé és kezébe vette a nemzet lobogóját, nem egy csoport lobogóját, nem ennek vagy (Novella)

Fedák Anita
Az elixir

Élve a kettős állampolgárság, vagy ahogyan ő mostanában nevezte, álompolgárság lehetőségével, magyar gyökereit felhasználva lett az anyaország polgára. Bár csak az anyai ágon mondhatta őseit magyarnak, a múzeum irattárában, ahol dolgozott, addig kutakodott, míg több évszázadra visszamenőleg vissza nem vezette a Szemán família családfáját. Anyja félig magyar, apja szláv volt, az egykori Szovjetunió magas rangú katonatisztje. Utóbbi a Kárpát... alján élőkhöz hasonlóan . (Novella)

Fedák Anita
A mázlista

Rábízzák a leltárt. Eleinte szabadkozik, hogy miért pont ő, ez estig is eltart, a sok vacak fényes pénzt írogatni és számozni, de főnökei parancsa előtt már nincs helye a méltatlankodásnak. Sőt, ott is hagyják, mert mindenki elszéled az aktuális kávét meginni egy cigivel. Ő nem dohányzik. Így marad és nekilát a munkának. Előveszi a hivatalos papírokat, ceruzáját és az előtte álló két láda tartalmát lassan, egyenként felírogatja. Talán már egy (Novella)

Lukáts János
„…és a távol ködbe vész”

Szeptember elején mindig valami ideges nyugtalanság lett úrrá rajta, mint a diákokon, mint a költöző madarakon, mint az agglegényeken. Amit egész évben elmulasztott… Nem, nem most akarta behozni a behozhatatlant, de most kezdte mardosni a félelem, hogy lemarad valamiről, vagy valami végképp elmosódik az őszi esőkkel, amit pedig neki ígért, neki tett félre ez az esztendő. Reggel borult, még az eső is szemerkélt, Lőrinc előkotorta a szekrény leghátsó fogasáról a bőrdzsekit, azt a régit… Mire megtalálta, kisütött (Novella)

Fedák Anita
Egy rovatvezető két napja

Nem könnyű ma fiatalnak lenni. Az utcán nevelkedő csavargók száma már több ezerre tehető. Több száz olyan fiatalt tartanak nyilván, aki kábítószer-függőség miatt kényszerült elvonókúrára. Az egyik konferencián hangzott el, hogy minden harmadik gyerek hiányos neveltetésben részesül. Ez egyrészt a család, másrészt az oktatás kudarca. Nincs szigor, fegyelmezés, szinte alig van komolyabb büntetés. Az európai liberális oktatási módszer oda vezetett, hogy komolyabb fegyelmezés híján iskolakerülőket, nevelünk. (Novella)

Szerkesztő B
Gárdonyi: Statárium a másvilágon

- A jövő század legendás könyvéből. - Járkál a mennyekben Szent Péter apostol. Bús-gondos a homloka. Lógatja ősz fejét. Összetalálkozik János apostollal. - Hej, János, öcsém, valami nem jó lében forog a világ odalenn. (S vakar a tarkóján.) Második esztendeje, hogy be nem zárhatom egy órára se a kapumat. Éjjel-nappal jönnek százával, ezrével. Keresztet hányva a muszka, káromkodva a magyar. Táncolva a francia. De mindenfajta náció, (Novella)

Szerkesztő A
Gárdonyi: Krisztus bankója

Valami nagy duhhanás hallatszott a házban, s nyomban rá női sikoltás. Csakhamar nyiladoztak az ajtók, ablakok mindenfelől. S a hajnali világosságban álmos arcok bámultak elő. - Házmester! - rikoltotta valaki a földszinten. Az udvar közepén egy nagytestű úrféle hevert, arcon. Az egyik karja vállban úgy kifordultan, ahogy a korpával tömött bábu karja szokott, mikor a gyermek eldobja. A derekát bő teveszőr otthonka takarta (Novella)

Szerkesztő B
Gárdonyi Géza: Tengeren járók csillaga

Négynapi tengeri út volt előttem. Kis társasággal utaztam, de csupa osztrákkal. Magyarul nem tudott a kapitány se, pedig a hajó magyar hajóstársaságé. Reggelinél mondja a kapitány, hogy az egyik tisztje magyar: Reiter a neve. Azt gondoltam zsidó, és csodálkoztam magamban, hogy tengeri pályán zsidót találok, de nem zsidó volt: szőke, kékszemű germán-tipusu fiatal embernek találtam. Ott sétált a hajóhidon. Az ily sétálás négyórai (Novella)

Szerkesztő A
Nyirő József: Az én népem

"Napok múlva azzal állított be a vén Sala a paphoz, hogy pár szava volna. -Tessék, tessék! - dédelgette a pap az Istentől meglátogatott székelyt. Vén Salának ég a szájában a szó, olyan lelkiből szeretne a fiáról beszélni, mégis azt mondja: -Voltam a baróti vásáron. Elhajtám a két ökrömöt... A pap nem szól, a székely mondja magától tovább: -Gyenge vásár volt. Nincs ára a marának... Nem illik ajtóstól rontani a házba, azért kerülgeti így (Novella)

Szerkesztő A
Nyírő József: Havasok könyve / Vihar

Hirtelen elszédül minden és mozdulatlanná lesz. A havas készül a viharra. A hegyek megdermednek, gerincük feldudorodik, a szakadékok szemlátomást tágulnak. A fák megvetik lábukat, ágaik görcsösen egymásba fonódnak. A füvek még jobban a földbe kapaszkodnak. A kemény cserfák odaszólnak egymásnak: - ,,Az Isten legyen velünk!" A vadméhek, bogarak fejvesztetten menekülnek. A meg... bolydult hangyák mentik, ami menthető. Az egerek ki- és befutnak likaikon és egymást szidják. (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap