Novella

Csernák Árpád
Mellcsont-próba

Novemberben hűvösek az esték. Ilyenkor már tíz óra tájban benépesül a pályaudvar ápolatlan, szennyes öltözékű emberekkel. Igyekezniük kell: éjfélkor már nincs üres hely: foglaltak a piros műanyagszékek, a pénztárablakok előtt húzódó párkányok, a huzatmentesebb sarkok... (Novella)


Legyen végre csend (1. rész)

Már sötétedett. Elektromos tolókocsijával haladtak a kanyargós, havas országúton. Édesanyja az ölében ült, vagy inkább feküdt, fejét a vállára hajtva, úgy, hogy az arcuk összeért, püffedt lábai élettelenül lógtak át a lábtartón, a fekete félcipő szinte súrolta az úttestet. (Novella)

Turcsány Péter
Prológus vagy prolegomena (Antigoné és Krisztus)

A drámát nem keresi senki. A dráma elindul feléd, és nem lehet kikerülni. Drámát csak töltőtollal szabad írni, mert ez az írásmód lassítja az egymás fejéhez vágott mondatok végkifejletét. A tinta kék szépsége olajozza a gondolatot s ugyanakkor olaj a tűzre: lángra lobbantja a lélek legrejtettebb kacatjait is. (Novella)

Balogh Bertalan
Emberi sors

Tanulságos élet: egy irodában dolgoztak Pesten, és addig nézegették egymást epekedve, mígnem összeházasodtak. Lakás nem volt, mert ez így természetes mifelénk, tehát beköltözött a szerelmes ifjú férj az após-anyósékhoz, mert ez is így járja mifelénk, és mert nekik kétszobás bérlakásuk volt, ámbár igen kicsi volt mindkettő. (Novella)

Turcsány Péter
Hasonmások, torzók (4. rész)

Éppen a kortárs filozófus Georg Simmel hangsúlyozta zseniálisan a Rembrandt-portékról írott nagyhatású munkájában, hogy milyen komoly fordulatot hozott a művészi szemléletmódban a belülről látás, a belülről feltárulás egzisztenciális nyelvezete a művészetben s egyáltalában emberképünk modern szemléletében. (Novella)

Sarusi Mihály
Imádkozzunk (...Új-Zarándért)

Új-Zarándért, az új-zarándiakért, kik az Úr harmadik évezredének első esztendeiben hiába könyörögnek Belvárosuk székesegyháznyi plébániatemplomába való magyar papért, Magyar lelkipásztorért, ki a nyelvükön, anyanyelvük romlatlan, ép hangsúlyaival szól hozzájuk,... (Novella)

Balogh Bertalan
A kabbalah

Abban a megtisztelő helyzetben voltunk feleségemmel, hogy Mr. Sternnek, a 93 éves korában elhunyt, igazán tündérien kedves nyugalmazott rabbinak a közvetlen baráti köréhez tartoztunk. Mondtam neki egyszer, mint atyai, sőt nagyatyai barátnak, hogy mindig szerettem volna egy könyvet a kabbalah-ról... (Novella)


Keretek

Felállt. Lassú léptekkel az ablak felé indult. Ezen a napon még nem volt szellőztetve. A friss levegőre pedig mindenkinek szüksége van. Még neki is, akire a „szobaéletmód” jellemző. Ezt a kifejezést Márai naplójában olvasta, úgy emlékszik talán az olaszországi időszakából. (Novella)

Sarusi Mihály
Hun fohász

Előszó: Aki valamennyire ismer, tudhatja (ha nem, hát e kis kötetet olvasva nyomban rájöhet), hogy az istenhitet illetően a népi vallásosság nevelt, hatott rám elsősorban, ragadott magával, tartott meg, emel s taszít oda, ahová való vagyok, ahol a helyem, ahol jól érzem magam. (Novella)

Szerkesztő C
Az utolsó festmény (Csernák Árpád és Farkas Judit közös szerzeménye)

A festő úgy döntött, hogy személyesen viszi el legújabb megrendelőjének a képet. Ilyet még fiatalon, makkegészségesen is ritkán tett. De ennek a hölgynek, Kingának, olyan kedves volt a hangja a telefonban, hogy úgy döntött kivételt tesz: ezúttal személyesen adja át festményét. (Novella)

Turcsány Péter
Hasonmások, torzók (3. rész)

Félbehagyottságok, öntükrözések korai élményei, sőt élményversei készítik el az önbecsüléséért nap mint nap megküzdő költőnek a soha a teljes önelfogadáshoz s így a teljesen egészséges lelki élethez el nem jutó személyiség öneszmélését, önmegfogalmazását: amely azonban mégis megtörtént, vers-nyomokban... (Novella)

Balogh Bertalan
Fajmagyar

Lelke mélyén engemet például nem nagyon szívlelt soha. Folyton fajmagyarnak becézett, méghozzá "fekete szájpadlással", már ahogy a pulik fajtisztaságát szokás bizonyítani, ámbár tévesen. (Novella)


Csángókról, igaz tudósítások

Az Európa Tanács állásfoglalásban ismerte el, hogy „… a csángók a magyar nyelv egy korai változatát beszélik, ősi hagyományokat, változatos népművészetet és népi kultúrát őriznek, amely különleges értéket jelent Európa számára.” (Novella)

Balogh Bertalan
Agymosás

Amikor meghalt az öreg svéd király, a holttesttel végigrobogott az országon a gyászlimuzin, és meglepetésre, és minden szervezés nélkül, ott állt a nép úgyszólván az ország egyik végétől a másikig az autópálya mentén, száz és száz kilométereken keresztül, komoran, és fájdalommal a szívében, hogy lássa, legalább egy pillanatra, és legalább a kocsit, ami a holttesttel elszáguld előttük. Az a generáció állt ott (és ez benne a különös), amelyet akkor már legalább negyven éven át neveltek szociáldemokráciára, (Novella)

Turcsány Péter
Hasonmások, torzók (2. rész)

Juhász Gyula csak később, a Trecento című versben 1912 táján írja meg majd a Szent Ferenc-i magatartás-fordulat hasonmás-ideáihoz történt elkötelezettségét, s ugyanakkor az éles tragédiákat sejttető Sandro Botticelli-szonettet is, ... (Novella)

Lukáts János
A farkasember (2. rész)

Bárányos végignézett a vadakon. A tél folyamán vastag gereznája nőtt az állatoknak, tavasszal ugyan levedlették a fölösleget, de sűrű, szép bunda maradt a hátukon. Időnként elrekesztette őket és kilapátolta a farkasok mocskát, ilyenkor a másik két gondozó finnyásan elhúzódott tőle. (Novella)

Balogh Bertalan
Brodway és Manhattan

"És még valami volt, ami az agyamra ment" - mondja a tudósember sértődötten. "Bármerre fordultam a Broadway-n, mindenütt marihuánát akartak rámsózni ijesztő alakok." (Novella)

Turcsány Péter
Hasonmások, torzók (1. rész)

Hasonmások világa A függő, azaz belső beszéddel kifejezett hasonmások sorát éppen a Fidiász a néphez (1905) című, jelöletlenségében is önkifejező szonett nyitja meg... (Novella)

Lukáts János
A farkasember (1. rész)

- Bolond vagy te, Bárányos! – ezt a mondatot Bárányosné egyre többször mondogatta a férjének. Kezdetben a szeme mosolygott, amikor belesuttogta az ember arcába, aztán halkan mormolta saját magának, végül pedig Bárányos háta mögött sziszegte és közben egyáltalán nem mosolygott. (Novella)

Balogh Bertalan
Szabad szerelem

Svédországban, a sokat emlegetett szabad szerelem hazájában láttam a tévében a különös demográfiai programot egy modern nagycsaládról és annak sorsáról. Azt hiszem, 14 lányból és tizenkét ifjúból állt a jókedvű csapat. Összedobták a pénzt, vettek maguknak vidéken egy hatalmas, de végtelenségig elhanyagolt házat... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap