Novella

Kalász István
Mindegy egyszerűbb...

A férfi felnevetett, a tanár vállára ejtette a kezét, és ettől mozdulattól a tanárt hirtelen, pedig még mindig nem tudta ki ez a férfi, bizalom fogta el. Tudod, itt halt meg a tanítványom, ebben a rohadt kocsmában, suttogta, tehetséges gyerek, verseket, írt a szerelemről. „Szívet fess a falra, a szerelem szívét, hogy erősebben dobbanjon lépted…”, ilyen mondatokat írt ez a kölyök! - Öt nappal ezelőtt meghalt egy diákja. Egy fiatal, a költő. Igen, költő, mert verseket írt, ... (Novella)

Szerkesztő A
Nyírő József - Erdély

A falu határában halott embert találtak. Ott feküdt a régi ösvény mellett a Gyerkó nagy cserefája alatt, a fűben. Idegen, ki tudja, hova való tekergő, vándorféle lehetett. Írás nem volt nála, a nevét nem lehetett megállapítani, a gúnyája nem mondott semmit, csak annyit, hogy szegény ember lehetett, ki mezítláb rótta az országutat. Gyerkó maga találta meg, mikor hajnalosan nekifogott, hogy a füvet lekaszálja a tagon. - Hé, atyafi! - kiáltott rá. - Ki az Isten engedte meg, hogy összegyúrja a füvet? ... (Novella)

Szerkesztő B
Fernando Pessoa: A porlocki ember

Az irodalom lapszéli története följegyezte mint érdekességet, hogy miképpen fogant meg és nyerte el végleges formáját Coleridge Kubla Kán-ja. Ez a torzóban maradt költemény az egyik legkülönösebb alkotása az angol irodalomnak, amely magasan fölötte áll minden más irodalomnak, a görög irodalmat kivéve. A tartalom rendkívülisége tökéletesen összevág a keletkezés rendkívüliségével. Ez a költemény – Coleridge elbeszélése szerint - á... (Novella)

Lukáts János
Töksi és Puttony

Amikor Kamaty Karcsi bejelentette, hogy őt Kamaty Karcsinak hívják, a szerkesztőség hangos röhögésben tört ki. Mindenkinek külön-külön, tagolva és érthetően elismételte a nevét. Amint a szerkesztő urak és Adélnyanya, az éltesedő titkárnő lenyelték könnyeiket és helyreparancsolták vigyorgóráncaikat, megkérdezték: - Szép, szép, de hogyan szólítsuk a kolléga urat? - Kamaty Karcsinak! – válaszolt Kamaty Karcsi. A szeme se reb... bent, ami a többieket arra intette, hogy az új kolléga maga a nagybetűs Sötét Ló (Novella)

Rozványi Dávid
Családregék: Hinni parancsszóra

Az asszony úgy irányította a lépteiket, hogy a teraszon el tudjanak bújni a kíváncsi tekintetek elől. Nem számított, hogy pár hónapja még ellenségek voltak, csak az, hogy ebben a pillanatban ketten voltak abból a régi világból. Lenéztek a hadifoglyokra, az őrökre, s az asszony csak ennyit mondott: - Wir sind Tot… - Nein. Wir leben ewig. Furcsa fintora volt a sorsnak, hogy Kárpátalján, Vezérszálláson, ahol korábban a parancs... nokságuk volt, (Novella)

Kő-Szabó Imre
Magánrendelés

Többször mondták már, az emberi hiszékenység végtelen, még akkor is, ha naponta hallunk áldozatokról. Ő csak akkor hiszi el, ha vele történik meg, amíg nem, addig nincs baj. A hiszékenység volt a téma, vagy legalább is az alapja, ami szerda este történt a kiskocsmában. Már nyolc óra elmúlt, mikor beléptem a helyiségbe, hogy legörgessek, kiszáradt torkomon, egy-két fröccsöt. Tibi, a csapos, kissé magába roskadva állt a pult mögött. Előtte három olyan férfi, akik nem szoktak ide járni, de mai útjuk erre vitt (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: A titokzatos őzbak

(Novella az A titokzatos őzbak című kötetből) - Így indult el az életem, mely azóta sok céltalan, bolondos arabeszkkel cifrázta tele a vénülő időt. Bennem s körülöttem szélesre tágult a magány s messze, kívül a kerítésen jártak-keltek az emberek, kik életemet irányították. Abban az évben, hogy apám megházasodott, sokan jártak hozzánk. Többnyire olyanok, kiket nem ismertem eddig s kik bár szeretetreméltóak voltak és kedvesek, egy kicsit mindig úgy néztek reám, (Novella)

Farkas Molnár Péter
Békés emberek csendje

Karcsit lefektették, megvacsoráztak, forró volt a paradicsomleves – benne rizs –, jó ízű a pörkölt csirkeszárnyból, rizs ahhoz is, galuska illett volna hozzá, de a tojás drága, Klári úgy hiszi azért, mert jön a karácsony. Olyankor felverik az árát mindennek. Károly szerint a felesége sötéten lát mindent, télen egyszerűen drágább a tojás előállítása. Péntek este. Csendes, meghitt, hó, akácfüst és paradicsomleves illatú, még beszélgetnek egy (Novella)

Lukáts János
Mosolygó lelkiismerettel

Albert Gábor, a vidáman bölcs, nyolcvanéves örökifjú szembefordul… Szembefordul élete munkájával, az írott szóval, az irodalom vonzásával és hatalmával. Aztán szembefordul térrel és idővel, vagyis élete kereteivel és korlátaival, azzal a száz és néhány további száz évvel, amelyet saját tapasztalata, az öregek szava, meg a történelem tanulsága ismerni enged számára. Szembefordul… de nem a tiltako... zás vagy a kivonulás indulatával, hanem éppen a rendtevés, vagy legalább a számvetés szándékával. (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Variációk egy témára

Valaki azt mondotta: a tükröt azért találták ki, hogy ne csak másokon nevessünk. De mi van akkor, ha ezt a bizonyos tükröt azok a mások tartják az arcunk elé. AZ ISKOLAIGAZGATÓ – TANÁRI SZEMMEL - Arcvonásai energikusak, egész lényéből fölény és méltóság árad. Nem csoda, hisz több száz pulyának és minimum húsz felnőttnek parancsol. Tehát amolyan tábornokféle, sőt, tizedes, akinek a szavára elnémul a légy, megalszik a tej, s még (Novella)

Kő-Szabó Imre
Halál négy keréken (riport)

B. Edina most töltötte be tizenkilencedik életévét, szép arcú, kreolos bőrű kislány, a férfiak szeme megakad nyúlánk alakján. - Nem is akarok visszagondolni azokra a percekre. Borzalmas volt. Szinte hihetetlen. Most itt ülök veled ebben a presszóban, és azt kérded, mik azok a forradások az arcomon? Ettől aztán felmegy a pumpám, dühös vagyok rád. Milyen jogon kérdezed ezt tőlem? Persze látom, ... hogy csak nézel és rajtad kívül az elmúlt két hétben, mióta kijöttem a kórházból, mások is megkérdezték (Novella)

Szerkesztő B
Mikulás bácsi csizmája (Zelk Zoltán meséje)

A hófehér, szikrázó országúton, ami az eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy szálldosnak a csillagok, mint a falevelek, egy nagyon öreg, jóságos arcú bácsi haladt lefelé. Az út két szélén álldogáló, hólepte fák összesúgtak mögötte: - Viszi már a jó öreg Mikulás a sok ajándékot! Mert bizony ő volt az, a jó gyerekek öreg barátja, aki akkorákat lépdel csizmáiban, hogy egyetlen éjszaka bejárja a világ összes városait és ... (Novella)

Tusnády László
Hóanyó

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kislány. Testvérkéi nem voltak, a szüleinek meg sokat kellett távol lenniük az ünnepel idején; épp ezért ez a gyerek sokat volt egyedül. Igaz, a nagymamája nagyon szerette, legtöbbször ő vigyázott rá, de az már annyira öreg volt, és annyira beteges, hogy inkább a kislány segített neki, bár a nagyanyó tiltakozott ellene. - Vak vezet világtalant - mondta a közmondást, de ezt a kislány még nem is értette. Nem tudta még... (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Zorkányi álmai

- Szép álmokat! - Köszönöm! - Zorkányi Tihamért keresem. - Tessék! - Én vagyok a halál angyala. - Én meg az iraki Szaddám Huszein. A karcsú gyászruhás idegen akkorát üvöltött, hogy szétpattantak keretükben az ablaküvegek. - Te velem, a halál angyalával mersz viccelni? - Úristen, a házam! Mindjárt a fejemre omlik! - szeppent meg a hivatalnok. - Elhiszem, bocsáss meg! De hol vannak a szárnyaid? Passz, hallgatlak! Azért jöttem, hogy bejelentsem, (Novella)

Lukáts János
Nagy asszonyok kis barátja

Az utolsó metrószerelvény dübörgött elő az alagútból. A csapóajtók széjjelpattantak, de egyetlen ember sem szállt ki a vonatból. Néhány másodpercig, ahogy a szabályzat előírja, nyitott ajtóval várt, majd hangos dördüléssel összecsapódott a nyolc kocsi valahányszor nyolc ajtaja. A kopott kabátos öregember, aki eddig az oszlop mögött állt, az utolsó pillanatban még éppen beugrott a kocsiba. - Minden este ezt csinálja! - csóválta a fejét a peronmester, - egyszer még összenyomja az ajtó. (Novella)

Kő-Szabó Imre
A nagykabát

Szeptember első napjait mutatta a naptár, amikor Gábor egy kis bőrönddel felszállt a reggeli buszra. Húszévi házasság után, ő maga sem tudta elképzelni, hogy ehhez a szakításhoz lesz-e annyi ereje, hogy ezt megtegye. A házassága már a tizenötödik évtől kezdve döcögve haladt előre. Voltak jobb napok, ilyenkor reménykedett, talán jobbra fordulnak a dolgok, de csak átmeneti időszakok voltak. Néha kisütött a nap, de több volt a borongós idő. (Novella)

Tusnády László
Ködbe fúlt álmok

Ha a vonat nem zakatolna ütemesen, a végtelen csend itt is uralkodna a fülkében. Határtalan puszta mindenütt, errefelé prérinek nevezik. Már otthon megdobogtatta ez a szó az iskolás fiúk szívét, de nekem a másiktól dobban a szívem fájón: puszta. Hosszú az út; felhőkarcolók erdeje, ipartelepek, mintagazdaságok, majd egyre gyérülő települések. Régen minden érdekelt; otthon még a lehetetlen kis állomások nevét is felírtam, megjegyeztem,... (Novella)

Beke György
Uzon Budapesten, avagy egy százötven éves katonakulacs

Szemben az íróasztalommal, könyveim karéjában, szemmagasságban, hogy mindig lássam, különös alakú tábori agyagkulacs. Keskeny, magas, mint egy hosszúszárú női csizma, tetején hirtelen összeszorul, mint megkötött nyakú gabonás zsák, a szája kicsiny, akár a légelyé1, hogy ivás közben ne folyjon gazdája nyakába a víz vagy a bor. Katonának lovaglás közben is tudnia kellett inni a kulacsából. Füle olyan kicsiny, csak az ujjam férne bele; arra (Novella)

Kalász István
Mindegy egyszerűbb...

A férfi felnevetett, a tanár vállára ejtette a kezét, és ettől mozdulattól a tanárt hirtelen, pedig még mindig nem tudta ki ez a férfi, bizalom fogta el. Tudod, itt halt meg a tanítványom, ebben a rohadt kocsmában, suttogta, tehetséges gyerek, verseket, írt a szerelemről. „Szívet fess a falra, a szerelem szívét, hogy erősebben dobbanjon lépted…”, ilyen mondatokat írt ez a kölyök! - Öt nappal ezelőtt meghalt egy diákja. Egy fiatal, a költő. Igen, költő, mert verseket írt, ... (Novella)

Lukáts János
Nulla redemptio?

Magasan a város és a tenger felett, a perai dombok között bújik meg egy szerény, emeletes kőház, a ház mögött gyógyfüvektől illatozó kerttel, a kertben bőven termő fügefával, a kert végében pici terasszal. Hajnalonta a terasz korlátjánál ősz hajú asszony áll, pillantása elsuhan a Boszporusz hullámain, feje fölött fecskék köszöntik hangos csiviteléssel a fölkelő napot. Az utazó, ha Isztambulban jár, bizonyosan fölkeresi a szultán palotáját, elámul a szerá... jok és mecsetek keleties szépségén (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap