Novella

Jókai Anna
Sütő András: Csillag a máglyán

…Múltkoriban beszélgettünk arról, hogy a tilos szó veszélyes. Távol tart a tiltás tárgyától, de ingerel is egyszerre. Különös baj van, ha a tiltás mellé monoton ismétléssel odakerül egy másik, a kötelessége. A mérlegen ellensúlyként ott kell állnia a szabad és a joga szópárnak is; persze, nem a puszta szó nyom a serpenyőben, hanem a kinyilatkozás minél tökéletesebb valóságfedezete. A Kálvin János uralta Genfben nincs kiegyenlítés – a jobb oldali serpenyő üresen... (Novella)

Lukáts János
A rendhagyó rangadó

Azok voltak a mérkőzések! Soha olyan parázs hangulat, soha olyan szigorú büntetések és vidám föloldozások. A FEPEKUK és a TISZAKUCS félelmetes összecsapásairól van szó természetesen. Hiába keressük azonban őket a Bajnokok Ligájának résztvevői, vagy még akár a megyei másodosztály szerény csetlő-botlói között, nem bukkanunk a nevükre. Két nagyhírű tudományos intézet volt-maradt mindkettő, egyetemi az egyik,... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Wilhelm József - A diplomata

Sohasem lehetett tudni a bácsi vár tornyából szemlélve, hogy a távolból közeledő lovas törökök követek, kereskedők, vagy portyázó akindzsik-e? A donjonból megpillantott, a messziről felismerhető turbános törökökről most mégis tudni lehetett, hogy hitetlen levantei kereskedők, ugyanis Váradi Péter, Bács ura, már hetek óta várta megjelenésüket. A felújított várfal, és a... (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander meséi: Józsi háztűznézőben

„Ma búcsú napja van”, mondta az öreg gazdasszony, aki már öt éve feküdt köszvénnyel az ágyban, miközben nehezen felkelt, és reszkető kézzel fejére kötött egy nagykendőt, melyet olyan sokszor levett és átkötött, hogy végül négy olyan nagy csomó lett rajta, mint négy szélmalomvitorla – „ma búcsú napja van, Józsi, (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Kelemen Balázs - Bezerédi dicsérete, avagy egy nemes ifjú levele édes szülőjéhez

Nemes, és nemzetes Ostffy Kálmánnénak, fia Ostffy János, Bezerédi Imre brigadéros dandárjából, valahol a Rába partján 1707 /a hónap elmosódott./ Szerelmetes édesanyám! Remélem, jó egészségbe találja kegyelmedet levelem. Én tőlem legyen nyugodt, egészséges vagyok, mint a makk. Pinty... (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Variációk egy témára

Valaki azt mondotta: a tükröt azért találták ki, hogy ne csak másokon nevessünk. De mi van akkor, ha ezt a bizonyos tükröt azok a mások tartják az arcunk elé. AZ ISKOLAIGAZGATÓ – TANÁRI SZEMMEL Arcvonásai energikusak, egész lényéből fölény és méltóság árad. Nem csoda, hisz több száz pulyának és minimum húsz felnőttnek parancsol. Tehát amolyan tábornokféle, sőt, tizedes, akinek a szavára elnémul a légy, megalszik a tej, s még (Novella)

Prágai Tamás
Senkinémasága

Kétségtelenül vonz a vasút, még ma is, mai, dicső múltját parodizáló lepusztultságában is elérzékenyít a volt-birodalmi design, az állomások épületköltészete, Pusztaszabolcstól Rijekáig, vagy a Keleti pályaudvar fémszerkezetének íve, ahogy az ember Hatvan felől beér; ha Amerika az autópálya, akkor Közép-Európa: a vasút, persze másodsorban. Elsősorban: a Duna, Bécsből hajóval Herkulesfürdőig, Orsova határátkelő, Torontál vármegye – de talán mégis a vasút az (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Fodor Tamás - Egy veréb sem esik le a földre…

Teker… Ránt… 21, 22, 23… Ott ült előttem teljes valójában. Abban a kis patakparti kávéházban, amit annyira szerettem. A fűzfa árnyékában, a kis fonott székben, a pipafüstben. Mindig lenyűgözött a hely miliője, mint egy kis külön világ. Hosszú percekig tudtam mélázni a szélben lobogó fűzfaágakon, az asztal körül zümmögő... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Erdélyi István - Az élet igenlése Szentlászló település halottas ruhájában

Szeretném, ha szó esne a halál valóságáról, de bennem az élet valósága dolgozik… Mert a háború, - a több esélyes kártyajáték - kitermelheti a győztest, aki mindenki lehet… Az igazságnak pedig? Semmi köze hozzá… Hát nem mindig az élet igazsága a vesztes? Nem mindig a győztesnek van igaza? Mert mi.. (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Tácsi István - Báthory Erzsébet, a vérgrófnő történelmi tragédiája

A világtörténelemből talán mindenki ismeri a tragikus Jeanne d’Arc (Szent Johanna, 1412-1431) históriáját. Igazából a közvélemény megnyugtatása érdekében a máglyán elégettetett hősnő perét 1456-ban felülvizsgálták, és ártatlannak nyilvánították. Csak sajnos, vagy inkább VII. Károly frank király (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander meséi: Gyermekmese

A temető, ahol a két kisgyermek játszott, és amelyről ma mesélni akarok nektek, magasan, fenn a zöld hegyoldalban volt. A falucska, melyhez tartozott, szintén elég magasan, az erdős völgy fölött feküdt, úgyhogy a felhők gyakran eltakarták annak szeme elől, aki lenn a kék folyó mellett haladt el. Ám a temető még a (Novella)

Bene Zoltán
A nagyszegi hülyeintézet története (elbeszélés)

Eleinte senki sem tudta, miért és honnan érkezett, egyedül Ugró István polgármester volt birtokában minden információnak. Pedig sokan kíváncsiskodtak, hiszen a jövevény szép volt, különösen, csábítóan szépséges. Hosszú, fekete haját kibontva viselte, mintha folyvást fázna a dereka, ami bizony hihetőnek tűnt a november csontig ható hidegében. Maga ez a hidegre különösen érzékeny derék karcsú volt – ahogy mondani (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Zentai Eta - „Istennek ajánlott” gyermek

A Duna két karja között ringatta, táplálta a Nyulak szigetét. A természet meghálálta a gondoskodást, dús növényzet burjánzott minden talpalatnyi földön. A szigeten csend lakott és harangszó. Nem kötötték hidak a partokhoz, csak a halk csobbanással érkező csónakokkal lehetett megközelíteni. Az Isten is békés ... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Böjthe Pál - Papszentelés

Mintha a lövegek, s az –egy idő óta- céltalanul cirkáló golyók is elfáradtak volna, a fogyatkozó fényhez csend társult. Az esztelen vérengzés mindkét felet kimerítette, szusszanásnyi pihenőt remélt ellenség az ellenségtől. A kiemelkedések, a természetes mélyedések, vagy fájdalmas becsapódások tölcsérei növelték a bizonytalanságot, s elhitették a pillanatnyi menedék lehetőségét. (Novella)

Rozványi Dávid
Kávémesék: a Szent és a Sátán

Amit kínálok: ha megtagadja Istent, akkor biztosítom önnek az örök kárhozatot. Higgye el, a pokol nem olyan rossz hely, mint amilyennek a mennyei propaganda beállítja. Tudom, az ajánlatom első hangzásra meglepő, de kérem, hallgasson meg. Tudja, hány ember áll ott kint, a maga halálára várva, hogy aztán a csont és húsdarabkáit imádhassa? Mi ketten tudjuk, hogy ön csak egy bűnös és esendő lélek, de ők nem. El tudja képzelni, micsoda ... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Titan Retriever- Vénusz és Jupiter

Lucera, 1350 tavasz A csarnokban, amelyet az alacsonyabb rangú lovagok szálláshelyéül jelöltek ki, viszonylagos csend és nyugalom honolt. A legtöbben némán heverésztek, míg mások kisebb csoportokba verődve halkan társalogtak. Szebeni Sebestyén nem tarozott egyik csoporthoz sem. Egy kőpadon ülve tisztogatta saját fegyverzetét. Néhány lovag sajnálkozva tekintgetett feléje. Sebestyén (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Rácz Krisztina: Vakon látni

A katona feküdt a sátrában, és a gondolataiba mélyedt. Meleg nyári este volt, a tücskök hangosan ciripeltek, sehogy sem tudott még elaludni. A követező csata kimenetelén töprengett. Csak egy valamit tudott biztosan: sikerülnie kell! A hazája a tét, az élete, a becsülete, a családja! Minden! Bízott vezetőjükben, Rákócziban. Úgy gondolta, nála hívebb magyar aligha létezik a földön, az ő vezetése... (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander meséi: A három nővér, akiknek üvegből volt a szívük

Vannak emberek, akiknek üvegből van a szívük. Ha az ember gyengéden megérinti őket, olyan lágyan csengenek, mint az ezüstharangok. Ha azonban durván nyúlunk hozzájuk, akkor összetörnek Volt egyszer egy királyi pár, volt három lányuk, akiknek ... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Ritter György - Hendekameron

- múltjáték lesz- B.M. III./III. Szigorúan titkos! Kéziratos példány Tárgy:Jelentés Tartótisztemtől folyó év március 16-án kaptam a feladatot. Eszerint álrabként börtönbe kellett vonulnom. Egykori barátom, Szabó Károly cellatársa lettem. Az volt a feladatom, hogy ellenforradalmi tevékenységét derítsem fel. Már első kérdésemre nagyon hosszan válaszolt, A beszédről hanganyag készült... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Juhász Sándor: Imakönyv a szív felett

( Egy doni magyar katona emlékére.) / I. Rész / Ezt a címet régóta előjegyeztem megírandó témáim között. Sokszor elővettem, próbálgattam súlyát, s visszatettem, hogy érlelődjön szívemben, lelkemben. A küzdelmes, tragikus dolgokról nehéz írni, még akkor is, ha tudom nagyon érdemes arra, hogy másoknak is megmutassam és visszaidézzem a múltat. Nos a történet drága jó apósomtól... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap