Novella

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Zentai Eta - „Istennek ajánlott” gyermek

A Duna két karja között ringatta, táplálta a Nyulak szigetét. A természet meghálálta a gondoskodást, dús növényzet burjánzott minden talpalatnyi földön. A szigeten csend lakott és harangszó. Nem kötötték hidak a partokhoz, csak a halk csobbanással érkező csónakokkal lehetett megközelíteni. Az Isten is békés ... (Novella)

Szerkesztő A
Az Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázat II. helyezettje: Papp Dezső - Haláltánc - Drégely 1552. Július 6-9

Kedves Papp Dezső! Haláltánc - Drégely 1552. július 6-9. című novelláddal elnyerted a MIL pályázatának II. díját. Kiváló művedhez graulálunk, és további sikeres alkotómunkát kívánunk! Üdvözlettel: a Magyar Irodalmi Lap Szerkesztősége - Késő délután volt, mire (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander meséi: A megrozsdásodott lovag

Egy nagyon gazdag és előkelő lovagnak csupa dínomdánom volt az élete, büszke volt, és kegyetlenül bánt a szegényekkel. Ezért Isten büntetésül az egyik oldalát megrozsdásította. A bal karja rozsdásodott meg és a bal lába, és a félt teste. Csupán az arca (Novella)

Szerkesztő A
Az Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázat különdíjasa: MONTI NORBERT: SZŰZ MÁRIA KATONÁJA

Kedves Monti Norbert! A Szűz Mária katonája című novelláddal elnyerted a MIL Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázatának különdíját. Kiváló művedhez graulálunk, és további sikeres alkotómunkát kívánunk! Üdvözlettel: a Magyar Irodalmi Lap Szerk... (Novella)

Kalász István
Végzés

Kivégzés? A Harmat utcában? Egy napig arra gondolt, elmegy oda, megnézi, mi van a közeli Harmat utcában, aztán elvetette a tervet, nem vagyok én teljesen hülye, gondolta, majd mégis úgy gondolta, elmegy, megnézi a házat, de végül mégsem tette, félt, lefotózzák, az internetre kiteszik a fényképet, röhög mindenki, ahogyan áll bután, néz egy kaput. Kivégzés, gondolta, micsoda ostoba hülyék szórakoznak ezzel, hiszen a halálbüntetést eltörölték. Régen! Igaz, eszébe (Novella)

Kő-Szabó Imre
Lilaköd

elébredtem, már sütött a nap. Az órát kerestem, de hirtelen nem tudtam belőni a célt. Persze, mert a másik oldalamra fordultam és így az óra a túloldalon volt. Rápillantottam, valami nem stimmelt, mert leolvasva háromnegyed tizenkettőt mutatott. Gondoltam, jól elaludtam. Felültem az ágy szélére, akkor látom, hogy az idő csak kilenc. Összekevertem a mutatókat, ezeken a mostani órákon, ezeket is rövidebbre szabják. Ott ültem vagy tíz percig. Végtagjaimban nem volt (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Evangéliumi egypercesek - János

Hajnalodott. Hűvös volt még, a felhők csendesen úsztak, de ahol a nap áttörte habos testüket, ott felragyogott az ég. János szegényes hajléka előtt ült, s imádkozott. Régóta élt már a pusztában, eledele sáska volt, méz és forrásvíz. Teste megedződött, szőrcsuháján hetente összébb húzta övét, hangja érdes lett, bőre napbarnított, szakálla nőttön-nőtt. (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Evangéliumi egypercesek - Mária

Mária az ablaknál állt, a holdat nézte, és csendesen mosolygott. Az ezüst vándor visszamosolygott rá, és még boldogabban ragyogott, miközben Mária újra átgondolta ezt a gyönyörűséges, fénylobbantó estét. „Anya leszek.” gondolta. „Fiam születik, és a világ jobb lesz általa.” Ott állt a fiatal nő a holdvilágban, leány volt még, arca kisimult, ... (Novella)

Szerkesztő B
Josué Quesada: Bevezető Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! című regényének argentin kiadásához

A háború utáni irodalom telítve van egyfajta tragikus kifejezéssel. Az Óvilág írói németek, lengyelek, románok, magyarok kénytelenek hazájuk kétségbeejtő képét tükrözni és könyveik minden lapja a lelküket még mindig fojtogató szorongást sugallja. Nem is lehet másként. Az irodalomnak elkerülhetetlenül a valóságot kell (Novella)

Szerkesztő C
Wass Albert: Átoksori kísértetek

(részlet a regényből) - Nekünk is van Átoksorunk ebben a városban. Azt hiszem, a világ minden városának van. A mienket itt Harcsa-sornak nevezik, valószínűleg azért, mert egy iszapos patak mellett nyúlik el, a város és a kikötő között s mert lakói szívesebben ülnek a patak partján horgászva, semhogy munka után néznének. De nem ez a lényeg. Minden embernek jogában van úgy élni, ahogy az neki megfelel. A lényeg az, hogy (Novella)

Ványai Fehér József
Valahol Oroszországban (Egy volt hadifogoly visszaemlékezései) 2/2

A doni áttörés évfordulóján. - Támadtunk volna, de az oroszok bekerítettek. Hasig érő vízben keltünk át az erős sodrású folyón. A másik oldalon csatárláncba fejlődtünk, de megint találkoztunk az ellenséggel. Felvettük a harcot. – Molnár harcos, azonnal adja ide a kézigránátját, valami mozog ott elől! – ordított mellettem a százados, aki a fronton sokkal emberségesebben viselkedett ... (Novella)

Ványai Fehér József
Valahol Oroszországban (Egy volt hadifogoly visszaemlékezései) 1/2

A doni áttörés évfordulóján. - Támadtunk volna, de az oroszok bekerítettek. Hasig érő vízben keltünk át az erős sodrású folyón. A másik oldalon csatárláncba fejlődtünk, de megint találkoztunk az ellenséggel. Felvettük a harcot. – Molnár harcos, azonnal adja ide a kézigránátját, valami mozog ott elől! – ordított mellettem a százados, aki a fronton sokkal emberségesebben viselkedett ... (Novella)

Kalász István
Láthatatlan barát

Engem került mindez az igazság, előttem a digitális „csak előre számolom a fogyó időt, nem ciklikusan” óra számai remegtek. Meg néha egy távoli rádió hangja szólt hozzám. Aztán egy éjjel megint felébredtem a süket, üres szobában, mélykábultan, fáradtan. Bekapcsoltam a tv-t, hogy legyen valami, és egy öregembert láttam. Egy kertben éppen virágot ültetett, a fején sárgás szalmakalap volt. Schubert szólt a képek alatt, az öreg dolgozott, majd később az öreg férfi fotelben ... (Novella)

Gerstenbrand Bence
Amadé nádor imája

- Mit akartál, Uram? – motyogja maga elé a hidegtől görnyedt nádor. Fekete szakállában megragadnak a hópelyhek, és mintha tekintete is megfagyott volna a hidegben. Fejét meg se mozdítva pillant a hegy tetején magasodó falakra. Aba Amadé nagyúr hazatér Budáról. Hiába egész nemzetsége birtoka, nem bír otthonként gondolni a sötét tornyokra. Már megszokta Buda vastag falainak kényelmét, de nem maradhatott ott tovább. Egyik napról a másikra lepte be az egész ... (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander meséi: A láthatatlan királyság

Egy kis házban, mely jó negyedórányira a falutól félhegynyi magasságban állt, élt öreg apjával egy Gyurka nevű legény. A házhoz olyan sok hold szántóföld tartozott, hogy semmi gondjuk nem volt. Rögtön a ház mögött kezdődött az erdő, olyan öreg tölgy- és bükkfákkal, hogy még azoknak az unokái is (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander meséi: Az önműködő orgona

Sok-sok évvel ezelőtt élt egyszer egy nagyon tehetséges ifjú orgonakészítő, aki már sok orgonát készített, és a legújabbak mindig egyre jobbak lettek az előzőknél. Végül épített egy orgonát, mely olyan tökéletes volt, hogy magától elkezdett játszani, ha egy olyan pár lépett be a templomba, akikben Istennek öröme tellett. ... (Novella)

Kalász István
Fölöttünk jövő ég - új korszak jön

A tér mögötti közből tompán morajlott a víz, a csatornafedelek megmoccantak, a sáros víz szivárogni kezdett alulról. A téren idős nő evickélt át karjában kutyával, a polgármesteri hivatal tetején megszólalt a sziréna, majd rögtön elhallgatott. A víz egyre emelkedett. A házkapuk nyikorogva bedőltek, a levegő megtelt a rothadás szagával, az elöntött üzletekből, lakásokból áradt ki az étel-izzadtság-fekália szag; dőlt kifelé az élet (Novella)

Kő-Szabó Imre
Sakk! Matt!

A Zrínyi utca és a Szent János út sarkán állt a kocsma, a Bözsi néni kocsmája. A környék évek alatt sokat változott. A Gelka épületét is elbontották. Előtte az önkormányzat építetett egy fából font, négyszögletes palánkot, hogy majd itt gyűjtik a hulladékot, szelektív. Ezt az ácsolt építményt aztán felgyújtották, porig is égett. Helyén ma egy kétemeletes sorházat építettek. A belső vakolások most folynak. A közelben volt egy gyár, ahol transzformátorokat (Novella)

Lukáts János
Mikes Kelemen

Budavár visszavétele (1686) és a Szatmári béke (1711) között mindössze huszonöt év telt el, ez az egyetlen emberöltőnyi idő azonban egyértelműen bebizonyította, hogy a magyar történelem és a magyar élet megváltozott, és helyén új szabályok között működő, új világ kezdődik. Az ország pótolhatatlan veszteséget szenvedett emberéletben, tárgyi értékekben és szellemi javakban, politikai szabadságát elveszítette, fejlődési lehetőségei beszűkültek. De a... (Novella)

Fedák Anita
Do-re-mi

Lassan fölállt a nézőtér utolsó sora. Majd az előttük levők, és így sorba az egész terem közönsége. Volt abban a zongoramuzsikában valami, amit nem tudott senki csak úgy ülve hallgatni. Volt abban a színpadon játszó kisgyerekben valami, amit látni kellett onnan lentről is… Ferkó, befejezve a darabot lecsúszott a székről. Félszegen előresétált és mélyen meghajolt. Fölegyenesedve már csillogó szemekkel, tisztán csengő gyermeki hangon kérdezte a (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap