Publicisztika

Turcsány Péter
Néhány adalék a Patkányok honfoglalásáról

(A koronatanú – visszamenőleg is – „megszólal”) Az utóbbi időkben igen sokan kívánják Wass Albertet „persona non grata”-nak (’nem kívánatos személy’-nek) kinyilvánítani egyik írása, a Patkányok honfoglalása című példázata miatt. (1)[1] Noha a patkányok feltehetően allegorikus színpadra vitelétől Gerhardt Hauptmann Nóbel-díjas író sem ’viszolygott’ Die Ratten (A patkányok) című 1911-ben színre vitt darabjában, egy évvel rá kapta meg a svéd királyi elismerést. Semmi sem új a nap alatt, minden (Publicisztika)

Szerkesztő A
Ortutay Péter: Hozsanna neked, Karcsi? (Wass Albert emlékezete)

Párhuzamos sorsok a nagyvilág két szegletében - WASS ALBERT EMLÉKEZETE XXVIII. RÉSZ - Mihail Alekszandrovics Berlioz, a MASSZOLIT (TÖMEGÍR Szőllőssy Klára fordításában) elnöke (nem akárki, hanem egy igazi nagy tudós ember és irodalmár) a Pátriársije Prudin, Moszkvában, egy szép májusi napon tudományos előadást tart egy fiatal kol... légának. A legapróbb részletekre is kitérve, mint nagy tudású és nagyhatalmú elvtárshoz illik. Történelmi dátumokra hivatkozva, klasszikus filológiai tudását csillogtatva, villogtatva (Publicisztika)

Erdély-szerkesztő
Magyarjárás?

Forrás: Marjai László, Budapest, CorpusCuit-2013.//Nagyjából egy évvel ezelőtt (2012) a barátnőm egyik összejövetelén beszélgettem egy középkorú, jól szituált férfival, aki hosszú éveket töltött Közép-Ázsiában, többek között Mongóliában. Egy rövid mondattal elintézte a mongol beszámolóját, amely így hangzott: „A mongol iskolákban a gyerekeknek azt tanítják, hogy az Aranyhorda a Magyaroktól kapott ki.” Amit mondott szöget ütött a fejembe! Éreztem, hogy valami a nincs rendjén. Nem értettem az egészet! (Publicisztika)

Csata Ernő
A levanti összefoglaláshoz

Érdekes elemzés - A levanti összefoglaláshoz/Nemere Péter, kapu.biz, 2015-10-14/A nagy háborúkhoz mindig kellett egy casus belli, egy ok, hogy miért van szükség az emberirtásra. A háborút kicsikarni akaró országok vezetői mindig egy új világrendről (New World Order - röviden NWO) papoltak. A szándék azonban nem az új renden belül az emberiség szolgálata, hanem saját hatalmuk biztosítása volt. Az összeesküvést mint egy üzletet szervezték, ezért a szereplőket az NWO részvényeseiként említeném. (Publicisztika)

Turcsány Péter
Wass Albert a magyar jövő iránytűje

Wass Albert életművének megbecsülése és nemzeti önbecsülésünk egy alapvető kérdés párhuzamos tételei. Önértékelésünk része és – műveit megismervén – beteljesítője az Erdélyben született író minden mondata, minden munkája. Trianon előszelének, Kolozsvár román megszállásának sokkja tíz éves korában érte, s élete további nyolcvan esztendeje e magyar és Kárpát-medencei traumára adott válaszkísérletek sora volt. Versben, oratóriumban, (Publicisztika)

Ébert Tibor
Te ergo quaesumus – Kodály-emlékeim (visszatekintés)

Előttem a pozsonyi magyar gimnázium (Madách Gimnázium) értesítői az 1941–42. meg az 1943–44. iskolai évről. Sárguló, barnuló oldalak. „A délutáni tanítás, önálló iskolánk megszűnése, a háborús viszonyok, a növekvő bizonytalanság az intézet Éneklő Ifjúságának zenei életében is nagyon éreztette káros hatását. A vegyes karnak ez idén hatvanhat tagja volt, míg ez első osz... tályosok Kodály Zoltán gyermekkórusának létszáma hatvan tagra csökkent. Az (Publicisztika)

Bodor Miklós László
Kodály Zoltán

1882. – 1967.A két évszám, két évszázad közé esik a művész élete. Hazája, fejlődő középhatalom volt amikor született, amikor kibimbózott személyes tehetsége, lehetőségei.Egy csapásra megváltozott körülötte minden. Felmérte, hogy a dologi világ Nemzete körül beszűkültek a lehetőségek, de a túlélés érdekében a kihasználatlan, részben alig ismert szellemi kincsek felmérése, minden társadalmi réteg számára elérhetővé tétele felbecsülhetetlen fontosságú. Felis... merte, hogy a hihetetlen gazdagságú zenei (Publicisztika)

Erdély-szerkesztő
Magyarország a nyugati sajtó kereszttűzében

Felhasznált forrás: internetes anyag, power point formában, de a szerző megjelölése nélkül kering a világhálón, valószínű, a kormányzati (kiszivárogtató) kommunikáció része, nagyon sok adattal. Mindenesetre, magasnak tűnik a leírtak valóságtartalma.//A francia és amerikai sajtó Magyarországról:A Le Monde Magyarország miniszterelnökét náciként ábrázolja (2012. január). Hillary Clinton: sérül Magyarországon a demokrácia (2011). Mi van a háttérben? Amerikai-francia lobbi a magyar vízpiac milliárdjaiért. (Publicisztika)

Balogh Márta Borbála
Wass Albert – a mesemondó

Aki igazán ismeri Wass Albert gondolatvilágát és lelkiségét, az nem csodálkozik azon, hogy sokoldalúsága révén a mese műfajában is megcsillogtatta tehetségét. Mint ahogy a népmeséken keresztül – melyeket a magyar örökség szerves részének, értékes kincsének tart – a nép saját álmait, vágyait, örömeit és bánatait fejezi ki, mint ahogyan az egyszerű ember képzelete elhagyja a valóságot s egy igazabb, szebb világról álmodik, úgy szövi bele Wass Albert meséibe hitét a jó gonosz fölötti győzelméről. (Publicisztika)

Szász István Tas
A globalizáció szirénhangjairól és egyéb muzsikákról

Naplójegyzet - A globalizált világ valósága a jólét és gazdagság szigeteinek olyan láncából áll, amely kiemelkedik a népek nyomorának tengeréből. Közben ugyan azok döntenek arról amit tehetünk, és arról amit erről mondhatunk. Jean Ziegler: Die neuen Herrscher der Welt und ihre globalen Widersacher. C. Bertelsmann Verlag, 2003. - Ebben a zavarosan forrongó világban az ember folyton írhatná felháborodása, kérdőjelei vagy elke... (Publicisztika)

Erdély-szerkesztő
Vérforraló igazság a calais-i migránslázadás hátterében

Magyar Idők Online/2015. november 12. csütörtök 17:03//A francia hatóságok kimondták, hogy Calais-nál a No Border önkéntesei (is) szították a lázadásokat. És kiderült, hogy ez a szervezet is Soros György civil hadseregéhez tartozik. Ez lehet a nyitott határok politika lényege: ha nem nyitják, kinyitjuk./Aki egy kicsit is olvasott már az önkéntes aktivisták munkájáról a migránsválság különböző gócpontjain, az rájöhetett, hogy szép számmal akadnak közöttük olyanok is, akik nem csak ételt és vizet osztanak a... (Publicisztika)

Turcsány Péter
A Wass-család múltja – valóság és legendák

A hűség, a szülőföld- és a hazaszeretet, a “töretlen hit” Wass Albert életművének kulcsszavai. Az író munkáinak Erdélybe és a magyar múltba ágyazottsága rendkívüli hatást gyakorol olvasóira. Az Üzenet haza című emigráns ódája 20. századi nemzeti költészetünk mintadarabjai közé tartozik. Általa belépett abba a költői sorba, amit Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tompa, Ady, Babits, Dsida, József Attila nemzeti költészetünk mintadarabjai (Publicisztika)

Fedák Anita
Ezt hozta a Mikulás ötven évem alatt

Harmincvalahány évesen (Gorbacsov alkoholellenes politikájának köszönhetően) már vodkáért nyomakodtam a tömegben, hogy aztán a kishatárnak köszönhetően továbbadjam az anyaországba és csokoládét, nyalánkságot, szép képes mesekönyvet hozzak át a cseperedő srácaimnak Mikulásra. Igen, Kárpátalján ilyen időket éltem/éltünk meg Mikuláskor (is). Közben a Szovjetunió szétesett és egy fiatal állam, Ukrajna polgára lettem..... (Publicisztika)

Báthory Csaba
Párhuzamos képzetek Rilke és József Attila költészetében

Nem emlékszem, mikor kezdett érlelődni bennem az indíttatás, hogy egymással összefüggésben elemezzem Rainer Maria Rilke és József Attila költészetét. Rilkét régóta fordítom magyarra, József Attila egész költői életművét pedig a kilencvenes évek második felében ültettem át németre, egy svájci kiadó megbízásából. Először csupán az tűnt fel, hogy József Attila kevés költőnk egyike, akit jó reménységgel lehet németre fordítani, az egyenértékűség rögeszméjének sem hátat fordítva. (Publicisztika)

Szerkesztő B
Ködöböcz Gábor: A szabadság és rend motívuma József Attila költészetében

A József Attila-kutatás élvonalába tartozó monográfusok (Tverdota György, Szigeti Lajos Sándor, Bókay Antal, N. Horváth Béla, Sárközy Péter, Lengyel András) és a recepciót szintén meghatározó módon alakító további szerzők (Tamás Attila, Németh G. Béla, Beney Zsuzsa, Alföldy Jenő, Valachi Anna, Széles Klára, Szőke György) igen sokat tettek és tesznek folyamato... san azért, hogy József Attila világalkotását, illetve lírai létértelmezését ne a tankönyvekben mindmáig makacsul továbbélő (Publicisztika)

Körmendy Zsuzsanna
Tanár és tanítvány

Király Gyula sokunknak, köztük nekem is „Király tanár úr” volt és marad. Nincs köztünk többé, de rá gondolunk és beszélünk róla, így valahogy mégiscsak velünk van. Beszélünk róla, fölnyitjuk a zsilipet, mely az emlékeinket elzárja. Visszaárad fiatalkorunk, diákéveink, s különös átváltozásoknak lehetünk ilyenkor tanúi: ami nagyon fontosnak tűnt, az végül eltörpül, amit pedig természetesnek és adottnak éreztünk, arról megállapítjuk, hogy az volt (Publicisztika)

Fedák Anita
Valami kimaradt az életü(n)kből...

...A munkácsi várnál Zrínyi Ilonát és fiát a nagyságos fejedelmet idézzük, amikor egyik magyarországi útitársunk megjegyzi: ő bizony most jár itt először, bár lassan az ötödik évtizedét tapossa. Csendesen hozzáteszem, hogy kárpátaljaiként vannak olyan helyek ahová én sem jutottam el, például nem jártam még sohasem a Szinevéri-tónál, és a dolhai emlékművet is csak hírből ismerem. A Vereckei-hágóra is majd harmincévesen kerültem el először és a rahói Tisza-forráshoz is már a gyerekeimmel. (Publicisztika)

Szerkesztő B
Mohandász Karamcsand Gandhi: Aforizmák a Békéért

Az erőszaknélküliség elvei - Az ahimsa (erőszaknélküliség) Gandhinál létünk alapvető törvénye. Ezért a társadalmi tevékenység leghatékonyabb elveként alkalmazható; az erőszaknélküliség valójában mély összhangban áll az emberi természet igazságával, és megegyezik a béke, az igazságosság, a rend, a szabadság, valamint az emberi méltóság iránti vággyal. Mivel a himsa (erőszak) az embert adott válasz a már elkezdődött ... (Publicisztika)

Balogh Bertalan
A Monarchia és az EU

A monarchiában egyik tagállam sem érezte magát kényelmesen, noha erős, jól szervezett és békebeli volt a Monarchia ideje. Azóta sem volt jóformán egyik tagállamnak sem olyan jó dolga, mint akkor. Utólag még Kissinger is úgy véli, hogy kár volt szétrobbantani ezt az egységet, mert egy egyesült Európa masszív magja lehetett volna. Akkoriban azonban a láthatatlan háttérhatalmak egyáltalán nem egy bé... kebeli, értelmes és egységes Európát akartak, hanem egymás ellen acsarkodó, töredék-országokat, (Publicisztika)

Kolta Dóra
A Kelet-motívum újjáéledése - Orientalista gondolatok Ady prózájában

Európa és a Kelet. Az európai ember gondolkodásában a történelem kezdete óta fontos szerepet foglal el a Kelet, ez a titokzatos, gazdag vagy szegény, elbűvölő vagy primitívnek ítélt távoli hely, amelyet a kontinens lakója hallomásból, útleírásokból, ritkábban saját tapasztalataiból ismer. Ez a „Kelet” lehet az ókori Perzsia, Észak-Afrika, a Szentföld, Baskíria, a nagy kínai birodalom vagy egy sziget a Csendes-óceánon (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap