Tudomány

Turcsány Péter
Óda Calliopéhez 3/3

A Trianon-trauma mint fordulat a magyar prózairodalomban Tormay Cécile Az idegen című novellájáról „S a holsevizmus rémképei készítik elő Az idegen Donátját, hogy a kommunisták egy áldozatának kastélyában találkozzék annak istenfélő, tisztes ősével s a cinikus modern emberrel, akiről kiderül, hogy ő maga, «az, aki a háború előtt más volt.» Más szóval: az, aki minden pusztulásért felelős. A magyar társadalom felelősségét ez a látomás állapítja meg (Tudomány)

Turcsány Péter
Óda Calliopéhez 2/3

A Trianon-trauma mint fordulat a magyar prózairodalomban Tormay Cécile Az idegen című novellájáról „S a holsevizmus rémképei készítik elő Az idegen Donátját, hogy a kommunisták egy áldozatának kastélyában találkozzék annak istenfélő, tisztes ősével s a cinikus modern emberrel, akiről kiderül, hogy ő maga, «az, aki a háború előtt más volt.» Más szóval: az, aki minden pusztulásért felelős. A magyar társadalom felelősségét ez a látomás állapítja meg (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 16/21

Tisztelt Elnök Úr! Mivel nem tudom lesz-e alkalmam kérdéseimet szóban feltenni, ezennel írásban is benyujtom őket: 1.Tisztában van-e Elnök úr azzal, hogy a Magyar Köztársaság saját polgárait demokratikus jogaiban korlátozza, egy egész csoportot – akik külföldön élnek – demokratikus jogainak gyakorlásából kizárja. Ezen eljárás ellentétben van a Magyarország által is ratifikált KSZE dokumentummal, melyet... (Tudomány)

Turcsány Péter
Óda Calliopéhez 1/3

A Trianon-trauma mint fordulat a magyar prózairodalomban Tormay Cécile Az idegen című novellájáról „S a holsevizmus rémképei készítik elő Az idegen Donátját, hogy a kommunisták egy áldozatának kastélyában találkozzék annak istenfélő, tisztes ősével s a cinikus modern emberrel, akiről kiderül, hogy ő maga, «az, aki a háború előtt más volt.» Más szóval: az, aki minden pusztulásért felelős. A magyar társadalom felelősségét ez a látomás állapítja meg (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 15/21

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Árpád! Örültem a találkozásnak a zürichi Kunsthausban. Sajnálom, hogy nem jutott alkalom a minket itt foglalkozató kérdések feltételére, a látogatás sűrű programja erre nem adott alkalmat. Felteendő kérdéseimet ezért Török alezredes úrnak adtam át és kértem a válasz megküldését. Sajnos a mai napig ez hozzám nem érkezett meg. Igen fájlaljuk azt, hogy a magyar kormány... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 14/21

Tisztelt Elnök Úr! Mellékelem Önnek a Magyar Televizió elnökének, Peták István úrnak küldött levelem másolatát, mivel az eddigi tapasztalatok szerint Ön, mint a Magyar Köztársaság elnöke figyelemmel kíséri a demokratikus fejlődést hazánkban, erről elnöksége alatt már többször tett tanúbizonyságot. Merem remélni, hogy levelem nem ugyanabban az elintézési rendben kerül az Elnök úr kezeihez, mint mellékelt 94-ből keltezett, (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 13/21

NYÍLT LEVÉL Tisztelt Elnök Úr! Mint 1956-ban külföldre kényszerített, hazájából elüldözött, ezért nem emigránsnak mondható és a rendszerváltozás után fellelkesült magyar állampolgár fordulok az Elnök úrhoz. Mellékelem a hozzánk küldött körlevél másolatát, melyben a GYERMEKÉLELMEZTETÉSI ALAPÍTVÁNY kér segítséget az éhező kisgyermekek, iskolások étkeztetéséhez. Elnök úr, mint magyar... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 12/21

NYÍLT LEVÉL Tisztelt Elnök Úr! Ezen levelemet "nyílt levél" formájában juttatom el Önhöz és a magyar valamint nemzetközi sajtóhoz, mivel eddigi tapasztalataim alapján csak ezen az úton kap a levélíró választ. Magyarország politikai és gazdasági alakulását nagy aggodalommal figyeljük, a két évvel ezelőtti választások óta az ország lakosságának állapota és nemzetközi megítélése katasztrofálisan (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 11/21

Tisztelt Elnök Úr! Mellékelve megküldöm a Magyar Rádió elnökének, Szirányi János úrnak és Hevesi Péter Pál úrnak küldött reklamáló soraimat, tudomásulvétel végett. Gondolom, minden jóérzésű magyar érdeke annak meggátolása, hogy a Magyar Rádió visszaessen a múltban gyakorolt szégyenletes stílusába. Tekintettel a médiatörvény mostani tárgyalására szükségesnek tartom Elnök (Tudomány)

Szerkesztő C
170 éve halt meg Kőrös Csoma Sándor

Kőrösi Csoma Sándor, sz. Csoma Sándor (Csomakőrös, 1784. március 27. – Dardzsiling, 1842. április 11.), saját szavaival: Székely-Magyar Erdélyből ("Siculo-Hungarian of Transylvania"), nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója, a Tibeti-Angol szótár megalkotója. Életrajz 1784. március 27-én szegény sorsú székely kisnemesi család hatodik gyermekeként megszületett Csoma (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 10/21

Tisztelt Alelnök Asszony! Április 16.-án Dr. Dobos László úr arról értesített, hogy Peták István elnök úrhoz intézett levelemet, melyben Vámos Miklós úr kijelentéseit kifogásoltam, illetékességből Ön kapta meg. Úgy gondolom, ez ügyben azóta sem történt semmi, az MTV munkatársai tovább tehetnek az országra és a magyar népre lealacsonyító kijelentéseket és ezt még le is nyomtatják. Nem értem, miért kell nekünk (Tudomány)

Horváth Lajos
Halott László királyt önjáró kocsi vitte Váradra

Dicsőséges híre és neve akkorra már széltében-hosszában elterjedt Európában Franciaország, Spanyolország, Németország, Anglia uralkodóinak körében. Ezek követeket küldöttek tehát, akik Bodrogon találták meg a királyt, amint a húsvét ünnepét ülte. Azok pedig azt hozták hírül Szent László királynak, hogy a nevezett királyok és fejedelmek semmit sem... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 9/21

Tisztelt Elnök Úr! Ne haragudjon amiért újból Önhöz fordulok, de az általam ismertté vált tények kényszerítenek rá. A januárban Frakasházy Tivadar adásával kapcsolatos panaszomat az ORTT Panaszbizottsága felülvizsgálta és - sajnálatos módon - 2:1 arányban elvetette. Így nem fog az ország erkölcsi állapota, mely eddig ismeretlen mélypontra süllyedt, javulni. Sajnos a szükséges katarzissal - úgy érzem - a következő... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 8/21

Tisztelt Elnök Úr! Most érkeztem vissza Svájcba egy 10 napos magyarországi útról, ez alkalommal amikor tehettem néztem a TV-t és hallgattam a Magyar Rádió adásait. Tegnap, azaz január 21.-én reggel pár perccel 8 óra előtt a NAP TV-ben felfigyeltem Farkasházy Tivadar humorosnak egyáltalán nem mondható tevékenységére. Stílustalan, embereket de főként ellenzéki politikusokat lenéző, sőt megalázó teljesítménye igen (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 7/21

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mellékelve megküldöm a Magyar Televizió elnökének, Peták István Úrnak, valamint Göncz Árpád Köztársasági elnök úrnak januárban megküldött tiltakozó levelemet, valamint Peták úr ezirányú válaszát. Göncz Árpád úrtól nem várok választ. Tiztelettel kérem a Panasz-Bizottságot, vizsgálja ki Farkasházy Tivadar minden jóérzést és színvonalat nélkülöző, csak pártpropagandát alátámasztó (Tudomány)

Kristóf Péter
Mit ér a tudós, ha magyar?

„A tudománynak nincs hazája, de a tudósnak van” – mondotta Eötvös Loránd, utalva ezzel annak kiemelt szerepére, hogy a tudós milyen nemzeti környezetből érkezik, milyen vallási-kulturális identitással rendelkezik, és melyek azok az értékek, amelyek számára a hivatástudatot jelentik. De milyen tényezők együttes közrejátszására van szükség ahhoz, hogy valakiből kiemelkedő tudós válhasson, és ebben milyen szerepet képvisel nemzetünk történelme,... (Tudomány)

Magyar Nyelv Múzeuma
Könyvek között egy életen át

Könyvek között egy életen át - Busa Margit hagyatéka Széphalomban - 2009-ben értékes hagyatékkal bővült a Múzeum. Dr. Busa Margit, az Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott tudományos főmunkatársa, a Kazinczy Társaság tiszteletbeli tagja, a kiváló bibliográfus, a jeles Kazinczy-kutató még életében a magánkönyvtárát a Kazinczy... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 5/21

Tisztelt Elnök Úr! November 30.-ról keltezett levelét köszönettel nyugtázom. Biztosítom Önt arról, hogy nekem sem volt szándékomban Önnel egy végtelennek tűnő levelezést folytatni, ezért is köszönöm intézkedéseiről való tájékoztatását. Sajnos még egy újabb "botlásra" kell felhívnom figyelmét, mely a Kossuth adón december 5.-én 19 órakor a hírekben hangzott el: ".... az ideiglenesen hazánkban tartózkodó... (Tudomány)

Jankovics Marcell
Elvek és tennivalók (a kultúra területén)

A kultúra nem csupán a művészetek és az irodalom gyűjtőneve, ahogy ma sokan hiszik. A tudományokkal és az oktatás-nevelés körével kiegészülve sem teljes. A kultúra fogalmába tartoznak a világnézet (vallás), az erkölcs, a szokások, hagyományok, a testi és szellemi egészség, a munka és a környezet kultúrája, az életmód, viselkedés, szinte minden. Nemzeti, közösségi kultúráról pedig csak akkor beszélhetünk, ha a részek kultúrája (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 6/21

Tisztelt Elnök Úr! Nagy örömmel olvastam a TISZTESSÉG-ben a Katona Terézzel készült interjúját. A feltett kérdésekre adott válaszai adják nekem ma a bátorságot ahhoz, hogy levelemmel az Elnök úrhoz forduljak. Régi hallgatója vagyok a Magyar Rádiónak, 40 esztendeje élek külföldön és volt idő, amikor az egyetlen kapcsolatot az "óhazához" az éteren keresztül érkező hangok képezték. Nem volt mindig... (Tudomány)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap