Tudomány

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 7/21

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mellékelve megküldöm a Magyar Televizió elnökének, Peták István Úrnak, valamint Göncz Árpád Köztársasági elnök úrnak januárban megküldött tiltakozó levelemet, valamint Peták úr ezirányú válaszát. Göncz Árpád úrtól nem várok választ. Tiztelettel kérem a Panasz-Bizottságot, vizsgálja ki Farkasházy Tivadar minden jóérzést és színvonalat nélkülöző, csak pártpropagandát alátámasztó (Tudomány)

Kristóf Péter
Mit ér a tudós, ha magyar?

„A tudománynak nincs hazája, de a tudósnak van” – mondotta Eötvös Loránd, utalva ezzel annak kiemelt szerepére, hogy a tudós milyen nemzeti környezetből érkezik, milyen vallási-kulturális identitással rendelkezik, és melyek azok az értékek, amelyek számára a hivatástudatot jelentik. De milyen tényezők együttes közrejátszására van szükség ahhoz, hogy valakiből kiemelkedő tudós válhasson, és ebben milyen szerepet képvisel nemzetünk történelme,... (Tudomány)

Magyar Nyelv Múzeuma
Könyvek között egy életen át

Könyvek között egy életen át - Busa Margit hagyatéka Széphalomban - 2009-ben értékes hagyatékkal bővült a Múzeum. Dr. Busa Margit, az Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott tudományos főmunkatársa, a Kazinczy Társaság tiszteletbeli tagja, a kiváló bibliográfus, a jeles Kazinczy-kutató még életében a magánkönyvtárát a Kazinczy... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 5/21

Tisztelt Elnök Úr! November 30.-ról keltezett levelét köszönettel nyugtázom. Biztosítom Önt arról, hogy nekem sem volt szándékomban Önnel egy végtelennek tűnő levelezést folytatni, ezért is köszönöm intézkedéseiről való tájékoztatását. Sajnos még egy újabb "botlásra" kell felhívnom figyelmét, mely a Kossuth adón december 5.-én 19 órakor a hírekben hangzott el: ".... az ideiglenesen hazánkban tartózkodó... (Tudomány)

Jankovics Marcell
Elvek és tennivalók (a kultúra területén)

A kultúra nem csupán a művészetek és az irodalom gyűjtőneve, ahogy ma sokan hiszik. A tudományokkal és az oktatás-nevelés körével kiegészülve sem teljes. A kultúra fogalmába tartoznak a világnézet (vallás), az erkölcs, a szokások, hagyományok, a testi és szellemi egészség, a munka és a környezet kultúrája, az életmód, viselkedés, szinte minden. Nemzeti, közösségi kultúráról pedig csak akkor beszélhetünk, ha a részek kultúrája (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 6/21

Tisztelt Elnök Úr! Nagy örömmel olvastam a TISZTESSÉG-ben a Katona Terézzel készült interjúját. A feltett kérdésekre adott válaszai adják nekem ma a bátorságot ahhoz, hogy levelemmel az Elnök úrhoz forduljak. Régi hallgatója vagyok a Magyar Rádiónak, 40 esztendeje élek külföldön és volt idő, amikor az egyetlen kapcsolatot az "óhazához" az éteren keresztül érkező hangok képezték. Nem volt mindig... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 4/21

Tisztelt Elnök Úr! November 10.-ről keltezett válaszlevelét megkaptam és köszönöm, hogy vette magának a fáradtságot. Levele tartalmához két megjegyzésem van: 1.Európa ezen (nyugati) részén is az a gyakorlat, hogy a műsorszerkesztésbe nem szólnak bele, azonban a felelősséget mégis a vezető vállalja, mivel ő választotta meg munkatársait, akikben megbízik. Valakinek - és ez minden esetben a szervezet vezetője - kell (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 3/21

Tisztelt Hevesi Úr! Szeptember 15.-i levelemre a mai napig nem reagált. Engedje meg, hogy viselkedését itt ne taglaljam. Egyszerűen nem kultúremberhez illő vilselkedésmód. Ezen felül, mint azt Szirányi János elnök úrral is tudattam, hallgatásával csak azt bizonyítja, hogy adásával nem tisztességes módon viselkedve, valótlan állításokat állítva, egy teljesen elferdített nézőpontot képviselve sugárzott ki a... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 2/21

Tisztelt Elnök Úr! Több mint egy hónappal ezelőtt, szeptember 15.-én (lásd melléklet) fordultam Önhöz, mint illetékeshez, egy nem privát, hanem igenis nagyon fontos közérdekű témával, azzal, hogy tegyen valamit az ellen, hogy a Magyar Rádió - mely működéséért Ön felelős - ne terjesszen hazugságot, ne próbálja a történelmi tényeket eltorzítva a magyar társadalomnak beadni. Nem öncélú levéllel fordultam (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 1/21

Tisztelt Hevesi Úr! Egyezer kilométeres távolságból hallgattam tegnap este a Petőfi Rádión 9 órakor kisugárzott adásukat, ill. az Ön gondolatait, melyek a szerbiai ill. boszniai állapotokkal foglalkozott. Ön az ötvenes évek kissé a mai időknek megfelelően kozmetikailag megváltoztatott zsargonjában kommentálta a NATO bombázását, összehasonlítva a 2. világháborúban történt Drezda bombázásával... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Fórum 2000 Konferencia 1998

Az elmúlt hét végével zárult a már harmadszor megrendezett FÓRUM 2000 elnevezésű, határokon kívüli eredményes (és elismert) magyar tudósok tanácskozása. Mint az elmúlt években, idén is nagy propagandisztikus keretek között zajlott le a tanácskozás, az eredménye ugyanaz mint eddig, azaz semmi. A FÓRUM 2000-et a koalíciós kormány azért hívta életre, mert ezáltal akarta a... (Tudomány)

Szerkesztő A
Mi történt 1848. március 15.-én?

Aznap korán reggel Petőfi Sándor az ifjúság kávéházába sietett és Vasvári Pált és Bulyovszky Gyulát ott találván, Jókai Mór lakására hívta őket, ahol a 12 ponthoz proklamációt szerkesztettek. Petőfi 8 óra körül társaival a Pilvax-kávéházba ment, a kitűzött időre csak hatan jelentek meg (Petőfi, Jókai, Bulyovszky, Sebő, Gaál Ernő és Hamary Dániel). Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. Innen indultak el (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A nyelvtarisznya

Az aláhúzott szavak a nyelvújítás korában, a nyelvújítás során keletkeztek (az 1790-es évektől az 1800-as évek közepéig). Ennek a mesének ez az egyik sajátsága, ezért neveztük nyelvújítási mesének, és a nyelvfelfogásunkról is sokat elárul: mi a nyelvet isteni adománynak tekintjük, mellyel erkölcsösen kell élnünk, de nem szabad visszaélnünk. (Tudomány)

Kenessey Csaba
A virtuálissá vált világ...

Modern időket élünk, a 21. század küszöbén érdemes egy kicsit elgondolkodni, hol is állunk, mik a jellemzői ennek a világnak, aminek tagjai és részben alkotói is vagyunk. A 19. századot az iparosodás jellemezte. Chaplin a Modern Times c. (modern idők) örök értékű filmjével remekül karikírozta az akkori élettel kapcsolatos viselkedésmódokat. Ezután azt a kérdést teszi fel magának a gondolkodó, amennyiben Chaplin ma is élne, mivel... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Az igazság és a politikusok

Mintha tegnap mondta volna valaki, annyira naprakészen hiteles a fenti mondás. Az igazság valóban veszélyes, különösen egy hazugságokra, félrevezetésre felépített DEMOKRATÚRÁBAN. Ki az, aki fél az igazságtól? Ki az, aki nem az igazság keretein belül keresi a megoldásokat? Lehet-e ilyen emberekre bármit is bízni, különösen nem egy szerencsétlen, kivérzett ország sorsát? Ilyen és... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Az SZDSZ hatalomra törekvési manipulációi 2/2

Hamarosan kimutatkozott az SZDSZ hatalmi törekvése a politikai élet minden vonatkozásában. Mindenütt aktiválták a jó előre elhelyezett saját embereiket. Hisztérikus kitörések sorozata követte a kormány azon igyekezetét, hogy a média kulcspozícióiból a régi, terhelt múltú kommunista funkcionáriusokat leváltsa. Ez időben alakult meg a Demokratikus Charta, amelyik minden... (Tudomány)

Mandics György
Atilla sírhelye a hajógyári Duna-ág?

Néhány évvel ezelőtt Mihály Péter régész adott hírt a Turánban (2002. január), hogy egy kiváló magyar vízügyi szakértő, Dr. Éber Zoltán egyetemi tanár, vezető hidrobiológus, halála előtt elküldte neki dolgozatát, mely ugyan szakmai körökben elismerést aratott, ám senki sem javasolta, hogy a szélesebb nyilvánossággal megismertesse, mivel a régészet nem lehet egy hidrobiológus szakterülete. Így... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Az SZDSZ hatalomra törekvési manipulációi 1/2

Az SZDSZ a hatalom megszerzése iránti mámorában tett különböző lépéseit az új demokratikus berendezkedésű Magyarország kezdetétől, sőt attól korábbról lehet nyomon követni. Ezekre a tevékenységekre szeretnék itt most pontról pontra rámutatni. A 80-as évek vége felé lassan kibontakozó szükségszerű politikai változás ideje alatt a különböző politikai pártok, (Tudomány)

Jankovics Marcell
Újratöltve: A mese háza és az ökotradíció (2/2)

A népmese ma nem él igazán, de ez nem az ő hibája, hanem a klasszikus meséket nem ismerő, nem mesélő szülőké, nagyszülőké, óvónéniké. Sokan azt hiszik, a hagyományos mese idejét múlta. Részint ezért a klasszikus meséket átírják, de nem a korszellemnek megfelelően, hanem azért, hogy megkíméljék a gyerekeket a bennük lévő rémisztő dolgoktól és erotikától. Micsoda hipokrízis! Ami... (Tudomány)

Prof. Dr. Bokor Imre
Újratöltve: Apokalipszis fenyegeti bolygónkat és élővilágát! (2/2)

...Mivel a már említett (megnövekedett) energiaigény alapvetően eddig sem az utóbbi évszázadokban vagy évtizedekben „érkezett” (átalakított és átalakult) napenergiából nyert kielégítést, hanem a régen „felhalmozott” készletekből, ezért a földi növényzet területi, mennyiségi és minőségi megóvása, illetve fejlesztése (bővítése)... (Tudomány)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap