Tudomány

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 11/21

Tisztelt Elnök Úr! Mellékelve megküldöm a Magyar Rádió elnökének, Szirányi János úrnak és Hevesi Péter Pál úrnak küldött reklamáló soraimat, tudomásulvétel végett. Gondolom, minden jóérzésű magyar érdeke annak meggátolása, hogy a Magyar Rádió visszaessen a múltban gyakorolt szégyenletes stílusába. Tekintettel a médiatörvény mostani tárgyalására szükségesnek tartom Elnök (Tudomány)

Szerkesztő C
170 éve halt meg Kőrös Csoma Sándor

Kőrösi Csoma Sándor, sz. Csoma Sándor (Csomakőrös, 1784. március 27. – Dardzsiling, 1842. április 11.), saját szavaival: Székely-Magyar Erdélyből ("Siculo-Hungarian of Transylvania"), nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója, a Tibeti-Angol szótár megalkotója. Életrajz 1784. március 27-én szegény sorsú székely kisnemesi család hatodik gyermekeként megszületett Csoma (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 10/21

Tisztelt Alelnök Asszony! Április 16.-án Dr. Dobos László úr arról értesített, hogy Peták István elnök úrhoz intézett levelemet, melyben Vámos Miklós úr kijelentéseit kifogásoltam, illetékességből Ön kapta meg. Úgy gondolom, ez ügyben azóta sem történt semmi, az MTV munkatársai tovább tehetnek az országra és a magyar népre lealacsonyító kijelentéseket és ezt még le is nyomtatják. Nem értem, miért kell nekünk (Tudomány)

Horváth Lajos
Halott László királyt önjáró kocsi vitte Váradra

Dicsőséges híre és neve akkorra már széltében-hosszában elterjedt Európában Franciaország, Spanyolország, Németország, Anglia uralkodóinak körében. Ezek követeket küldöttek tehát, akik Bodrogon találták meg a királyt, amint a húsvét ünnepét ülte. Azok pedig azt hozták hírül Szent László királynak, hogy a nevezett királyok és fejedelmek semmit sem... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 9/21

Tisztelt Elnök Úr! Ne haragudjon amiért újból Önhöz fordulok, de az általam ismertté vált tények kényszerítenek rá. A januárban Frakasházy Tivadar adásával kapcsolatos panaszomat az ORTT Panaszbizottsága felülvizsgálta és - sajnálatos módon - 2:1 arányban elvetette. Így nem fog az ország erkölcsi állapota, mely eddig ismeretlen mélypontra süllyedt, javulni. Sajnos a szükséges katarzissal - úgy érzem - a következő... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 8/21

Tisztelt Elnök Úr! Most érkeztem vissza Svájcba egy 10 napos magyarországi útról, ez alkalommal amikor tehettem néztem a TV-t és hallgattam a Magyar Rádió adásait. Tegnap, azaz január 21.-én reggel pár perccel 8 óra előtt a NAP TV-ben felfigyeltem Farkasházy Tivadar humorosnak egyáltalán nem mondható tevékenységére. Stílustalan, embereket de főként ellenzéki politikusokat lenéző, sőt megalázó teljesítménye igen (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 7/21

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mellékelve megküldöm a Magyar Televizió elnökének, Peták István Úrnak, valamint Göncz Árpád Köztársasági elnök úrnak januárban megküldött tiltakozó levelemet, valamint Peták úr ezirányú válaszát. Göncz Árpád úrtól nem várok választ. Tiztelettel kérem a Panasz-Bizottságot, vizsgálja ki Farkasházy Tivadar minden jóérzést és színvonalat nélkülöző, csak pártpropagandát alátámasztó (Tudomány)

Kristóf Péter
Mit ér a tudós, ha magyar?

„A tudománynak nincs hazája, de a tudósnak van” – mondotta Eötvös Loránd, utalva ezzel annak kiemelt szerepére, hogy a tudós milyen nemzeti környezetből érkezik, milyen vallási-kulturális identitással rendelkezik, és melyek azok az értékek, amelyek számára a hivatástudatot jelentik. De milyen tényezők együttes közrejátszására van szükség ahhoz, hogy valakiből kiemelkedő tudós válhasson, és ebben milyen szerepet képvisel nemzetünk történelme,... (Tudomány)

Magyar Nyelv Múzeuma
Könyvek között egy életen át

Könyvek között egy életen át - Busa Margit hagyatéka Széphalomban - 2009-ben értékes hagyatékkal bővült a Múzeum. Dr. Busa Margit, az Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott tudományos főmunkatársa, a Kazinczy Társaság tiszteletbeli tagja, a kiváló bibliográfus, a jeles Kazinczy-kutató még életében a magánkönyvtárát a Kazinczy... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 5/21

Tisztelt Elnök Úr! November 30.-ról keltezett levelét köszönettel nyugtázom. Biztosítom Önt arról, hogy nekem sem volt szándékomban Önnel egy végtelennek tűnő levelezést folytatni, ezért is köszönöm intézkedéseiről való tájékoztatását. Sajnos még egy újabb "botlásra" kell felhívnom figyelmét, mely a Kossuth adón december 5.-én 19 órakor a hírekben hangzott el: ".... az ideiglenesen hazánkban tartózkodó... (Tudomány)

Jankovics Marcell
Elvek és tennivalók (a kultúra területén)

A kultúra nem csupán a művészetek és az irodalom gyűjtőneve, ahogy ma sokan hiszik. A tudományokkal és az oktatás-nevelés körével kiegészülve sem teljes. A kultúra fogalmába tartoznak a világnézet (vallás), az erkölcs, a szokások, hagyományok, a testi és szellemi egészség, a munka és a környezet kultúrája, az életmód, viselkedés, szinte minden. Nemzeti, közösségi kultúráról pedig csak akkor beszélhetünk, ha a részek kultúrája (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 6/21

Tisztelt Elnök Úr! Nagy örömmel olvastam a TISZTESSÉG-ben a Katona Terézzel készült interjúját. A feltett kérdésekre adott válaszai adják nekem ma a bátorságot ahhoz, hogy levelemmel az Elnök úrhoz forduljak. Régi hallgatója vagyok a Magyar Rádiónak, 40 esztendeje élek külföldön és volt idő, amikor az egyetlen kapcsolatot az "óhazához" az éteren keresztül érkező hangok képezték. Nem volt mindig... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 4/21

Tisztelt Elnök Úr! November 10.-ről keltezett válaszlevelét megkaptam és köszönöm, hogy vette magának a fáradtságot. Levele tartalmához két megjegyzésem van: 1.Európa ezen (nyugati) részén is az a gyakorlat, hogy a műsorszerkesztésbe nem szólnak bele, azonban a felelősséget mégis a vezető vállalja, mivel ő választotta meg munkatársait, akikben megbízik. Valakinek - és ez minden esetben a szervezet vezetője - kell (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 3/21

Tisztelt Hevesi Úr! Szeptember 15.-i levelemre a mai napig nem reagált. Engedje meg, hogy viselkedését itt ne taglaljam. Egyszerűen nem kultúremberhez illő vilselkedésmód. Ezen felül, mint azt Szirányi János elnök úrral is tudattam, hallgatásával csak azt bizonyítja, hogy adásával nem tisztességes módon viselkedve, valótlan állításokat állítva, egy teljesen elferdített nézőpontot képviselve sugárzott ki a... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 2/21

Tisztelt Elnök Úr! Több mint egy hónappal ezelőtt, szeptember 15.-én (lásd melléklet) fordultam Önhöz, mint illetékeshez, egy nem privát, hanem igenis nagyon fontos közérdekű témával, azzal, hogy tegyen valamit az ellen, hogy a Magyar Rádió - mely működéséért Ön felelős - ne terjesszen hazugságot, ne próbálja a történelmi tényeket eltorzítva a magyar társadalomnak beadni. Nem öncélú levéllel fordultam (Tudomány)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 1/21

Tisztelt Hevesi Úr! Egyezer kilométeres távolságból hallgattam tegnap este a Petőfi Rádión 9 órakor kisugárzott adásukat, ill. az Ön gondolatait, melyek a szerbiai ill. boszniai állapotokkal foglalkozott. Ön az ötvenes évek kissé a mai időknek megfelelően kozmetikailag megváltoztatott zsargonjában kommentálta a NATO bombázását, összehasonlítva a 2. világháborúban történt Drezda bombázásával... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Fórum 2000 Konferencia 1998

Az elmúlt hét végével zárult a már harmadszor megrendezett FÓRUM 2000 elnevezésű, határokon kívüli eredményes (és elismert) magyar tudósok tanácskozása. Mint az elmúlt években, idén is nagy propagandisztikus keretek között zajlott le a tanácskozás, az eredménye ugyanaz mint eddig, azaz semmi. A FÓRUM 2000-et a koalíciós kormány azért hívta életre, mert ezáltal akarta a... (Tudomány)

Szerkesztő A
Mi történt 1848. március 15.-én?

Aznap korán reggel Petőfi Sándor az ifjúság kávéházába sietett és Vasvári Pált és Bulyovszky Gyulát ott találván, Jókai Mór lakására hívta őket, ahol a 12 ponthoz proklamációt szerkesztettek. Petőfi 8 óra körül társaival a Pilvax-kávéházba ment, a kitűzött időre csak hatan jelentek meg (Petőfi, Jókai, Bulyovszky, Sebő, Gaál Ernő és Hamary Dániel). Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. Innen indultak el (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A nyelvtarisznya

Az aláhúzott szavak a nyelvújítás korában, a nyelvújítás során keletkeztek (az 1790-es évektől az 1800-as évek közepéig). Ennek a mesének ez az egyik sajátsága, ezért neveztük nyelvújítási mesének, és a nyelvfelfogásunkról is sokat elárul: mi a nyelvet isteni adománynak tekintjük, mellyel erkölcsösen kell élnünk, de nem szabad visszaélnünk. (Tudomány)

Kenessey Csaba
A virtuálissá vált világ...

Modern időket élünk, a 21. század küszöbén érdemes egy kicsit elgondolkodni, hol is állunk, mik a jellemzői ennek a világnak, aminek tagjai és részben alkotói is vagyunk. A 19. századot az iparosodás jellemezte. Chaplin a Modern Times c. (modern idők) örök értékű filmjével remekül karikírozta az akkori élettel kapcsolatos viselkedésmódokat. Ezután azt a kérdést teszi fel magának a gondolkodó, amennyiben Chaplin ma is élne, mivel... (Tudomány)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap