Tudomány

Szerkesztő A
Balázs Ildikó: Wass Albert: Egyedül a világ ellen című kisregénye (irodalmi tanulmány)

A kisregény első fejezete Mártonka jussa1 című elbeszélésként jelent meg 1942-ben a Termés című lapban. A következő évben összesen hat fejezetre kibővítve, önálló könyvként, Egyedül a világ ellen címmel jelenteti meg a budapesti Nemzeti Könyvtár2 és a Stádium Nyomda3 Jeges Ernő rajzaival. Évszám és a kiadás helyének megjelölése (Tudomány)

Szerkesztő A
Szászfalvi László: Wass Albert erkölcsi üzenete

Cselekednünk kell konok kitartással! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Honfitársaim!Emlékező és Ünneplő Gyülekezet! Wass Albertről beszélni – főleg néhány percben – rendkívül nehéz és merésznek tűnő vállalkozás. Rendkívül nehéz, mert sorsa kilenc évtized emberi hányattatás, életműve hatalmas és szerteágazó, mely részben még feldolgozatlan és a nemzet széles rétegeivel még megismertetendő feladat. (Tudomány)

Major Zoltán
Trianon fájdalma és a megúhodás reménye (tanulmány)

1919. augusztus első napjaiban a bukott tanácsköztársaság nyomában rosszul felfegyverzett román had vonult át e tájon. A Kárpátok bércein túlról verbuvált csapat hamarosan megállt Budapesten, és Mardarescu, Mosoiu és más tábornokok vezetésével katonai parádét tartott a Hősök terén. Aztán tovaszaladt előre egészen Győrig. Amikor 1919 ősze és 1920 tavasza közt, cserébe Besszarábia ... (Tudomány)

Tusnády László
Petőfi nevéről

Kedves, áldott név! Évgyűrűk veszik körül az embert. Holdudvaruk nő a szavaknak, újabb és újabb jelentésrétegek rakódnak rájuk, magukra a nevekre is: a már korábban is jól ismertekre, a szent nevekre, az áldottakra is. Kedves, áldott név! Évgyűrűk veszik körül az embert. Holdudvaruk nő a szavaknak, újabb és újabb jelentésrétegek rakódnak rájuk, magukra a nevekre is: a már korábban is jól ismertekre, a szent nevekre, az áldottakra (Tudomány)

Jankovics Marcell
GONDOLATOK EGY NEMZETI KULTURÁLIS STRATÉGIÁHOZ 11/11 - Zene - Képző- és iparművészet

◦Az éneklés, zenélés fontosságban mindjárt az anyanyelv, irodalom és az építészet után következik. A közös zenélés és közös éneklés közösségformáló, lélekgyógyító erő. A zene a tánccal és a képzőművészetekkel együtt nem kötődik (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
„Lélek lép a/lajtorján” Harmónia és teljesség Weöres Sándor gyermekverseiben 2/2

Esszémben arra keresem a választ, hogy Weöres Sándor gyermekverseiben (játékverseiben: az ismert gyermekversek, illetve a Rongyszőnyeg és a Magyar etüdök ciklusa verseiben) megmutatkozik-e, (Tudomány)

Bakay Kornél
A magyar őstörténet kérdései - régész szemmel

Három évtizedes régészeti működésemnek több mint fele idejébe lényegében elpártoltam a magyar őstörténet vizsgálatától, holott annak idején erre voltam kiválasztva, s egy kicsit kiképezve. A magyar történet­tudomány hivatalos álláspontját annak idején eszembe sem jutott meg­kérdőjelezni, netánkétségbe vonni. Honfoglalás- és államalapítás-kori temetők aprólékos ... (Tudomány)

Jankovics Marcell
GONDOLATOK EGY NEMZETI KULTURÁLIS STRATÉGIÁHOZ 10/11 - Környezet- és örökségvédelem

◦A két terület: természeti és épített környezet gondjai nem kezelhetők külön. Ez a gyönyörű ország el van csúfítva. Mindenütt szemét, a természeti és épített értékek rombolása, pusztítása, elcsúfítása szinte akadály nélkül folyik. A környező országok is nálunk (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
„Lélek lép a/lajtorján” Harmónia és teljesség Weöres Sándor gyermekverseiben 1/2

Esszémben arra keresem a választ, hogy Weöres Sándor gyermekverseiben (játékverseiben: az ismert gyermekversek, illetve a Rongyszőnyeg és a Magyar etüdök ciklusa verseiben) megmutatkozik-e, (Tudomány)

Jankovics Marcell
GONDOLATOK EGY NEMZETI KULTURÁLIS STRATÉGIÁHOZ 9/11 Anyanyelv és irodalom, könyv- és folyóirat-kiadás

Anyanyelv - ◦A magyar nyelv jelenleg a tárgyi emlékeknél rosszabb helyzetben van, hiszen nem védi törvény. A polgári kormány idején elfogadott törvény a gazdasági életre korlátozódik, nem terjed ki a médiára, sem a filmszinkronra. Végrehajtását nem elle (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
„A magyar Weimar”, A Magyar Nyelv Múzeuma – Egy narratíva intézményesülése Széphalmon 3/3

A Magyar Nyelv Múzeuma hazánk egyetlen nyelvi múzeuma, nemzetközileg is különleges, egyedi küldetésű intézmény a hazai múzeumi és közművelődési rendszerben. Sajátos összetettség jellemzi, (Tudomány)

Jankovics Marcell
GONDOLATOK EGY NEMZETI KULTURÁLIS STRATÉGIÁHOZ 8/11 - Televízió - Rádió - Internet

A közművelődés leghatékonyabb tere a televízió. A legfőbb mintaadó. Példa, többnyire érték nélkül. „Második valóság”, mely patyomkin-falként kitakarja az elsőt. Jelen állapotában a televízió a legbiztatóbb oktatási–nevelési program számításait is ... (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Leonyid Volodarszkij: Karácsonyi folyosó

Karácsonyi folyosó, olvasom a Volodarszkij-verseket sorjázó, Cseh Károly szerkesztette kötet címét, s a finom rajz mint adventi jégkristálykarcolat tűnik elém. A borító határozott tónusú kékje felhőtlen, őszinte-tiszta téli égboltot idéz, melyen fürkészve-reménylőn keressük a csillagot – a magasban és bent: a szí... (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
„A magyar Weimar”, A Magyar Nyelv Múzeuma – Egy narratíva intézményesülése Széphalmon 2/3

A Magyar Nyelv Múzeuma hazánk egyetlen nyelvi múzeuma, nemzetközileg is különleges, egyedi küldetésű intézmény a hazai múzeumi és közművelődési rendszerben. Sajátos összetettség jellemzi, (Tudomány)

Horváth Lajos
Egyesítés és felbomlás a Balkánon az utóbbi 1000 évben

"Elvesz az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való, mivelhogy te megvetetted az igaz tudományt: én is megvetlek tégedet ..." Hoseás könyve 4. rész 6. vers. Az "utca embere" Magyarországon, de önjelölt politikusok is sajnálkoznak mostanában Jugoszlávia felbomlásán. Némi szomorúsággal emlegetik a baloldal köreiben, hogy lám-lám Szerbiának is megvan a maga ... (Tudomány)

Jankovics Marcell
GONDOLATOK EGY NEMZETI KULTURÁLIS STRATÉGIÁHOZ 7/11 - Oktatás és köznevelés, ifjúságpolitika

A népesség műveltségi szintje, szövegértése, beszédkészsége egyre szembetűnőbb módon hanyatlik. Nő a diszlexiások, funkcionális analfabéták száma. Elégséges érettségivel már be lehet jutni egyetemekre. Fiatalabb korosztályokban a deviáns, olykor (Tudomány)

Bakay Kornél
Egy szétmálott nemzeti ikon

Minden tisztességes, józan gondolkodású magyar embernek meg kellett volna rendülnie, fel kellett volna háborodnia azon, hogy egy felfuvalkodott, egészen tehetségtelen, undorítóan magyargyűlölő személy miként mutatta be azt a Szörényi - Bródy - Boldizsár által alkotott művet, amely az 1920 és 1945 között született nemzedék tagjai számára, kétségtelenül eltúlozva és feldicsőítve, de szent volt. ... (Tudomány)

Bakay Kornél
László Gyula életműve

2. Szkíta hún hagyományok vagy finnugor rokonság? / A hunokhoz közünk van, őshazánk: Eurázsia (Ex 28.) Mi sajátos summája vagyunk az eurázsiai népnek. Nehogy megmerevedjék az őstörténetkutatásiunk. (M II. 747.) Sejtések nélkül leltárrá, tömény unalommá szürkül a múlt. (M II.969.) Mindennapjainkban a múlt uralkodik. Múltunkat szenvedélyesen szeretem. A hazai föld... (Tudomány)

Jankovics Marcell
GONDOLATOK EGY NEMZETI KULTURÁLIS STRATÉGIÁHOZ 5/11 - Vallás és erkölcs

A (Tudomány)

Csata Ernő
Ki tanult, kitől?

Letagadhatatlan birtoklevelünk, mindenekelőtt a Kárpátmedencében fennmaradt rovásjeleink kőbevésett nyomai, amelyeknek egyértelmű üzenetei vannak a ma embere számára is. Én elsősorban számokat szeretnék bemutatni, néhány gondolat erejéig, mások kutatásai nyomán. A magyar rovásjelek között is vannak számok, és azok nagyban hasonlítanak a római számokra, (így tanították és tanítják az iskolákban), csupán annyi a kis szépség (Tudomány)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap