Rovatok

Kő-Szabó Imre
Az öreg temetőőr

A haláleset, mindig tragikus. Tragikus bárkit érint, ez alól nincs kivétel. Talán ez az egyetlen esemény, amelyre sem belépőt, sem kilépőt nem lehet váltani. Ezt még eddig, nem tudták árucikké minősíteni, (ha csak nem egy megrendelt gyilkosságról, vagy ilyen szándékról van esetleg szó). Ez egyformán érinti a szegényt, a gazdagot. A kiváltság csak az, hogy a gazdagnak nem okoz fejtőrést egy temetés lebonyolítása, de a szegény embernek, még ezért is meg kell szenvednie. (Novella)

Bihary József
Bálám, a ferencesek szamara

„Kamill testvér kalandozásai a 20. században” c. önéltrajzi regénye „ihletett” két számomra igen kedves történet megírására. Ahogy Kovács Kamill végezte hittel teli szolgálatát, ahogy együtt élt kora Jászságának népességével, akiket egykor éppen a ferencesek térítettek a pogány hitről a kereszténységre, az példa értékű lehet a szolgálat mostoha, de jókedvű megélésének a XXI. század számára is.Szent István Társulat, Budapest, 1989.ISBN: 9633604699. Ezt a remek írást mindenkinek jó szívvel ajánlom. (Novella)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 16.Vasutasnap

A vasutasnap beleilleszkedett a szocializmus építésének propaganda hadjáratába, mint a többi "nap": a nők napja,az anyák napja, az építők napja, a bányásznap, pedagógusnap, gyermeknap. Nem tudom, kihagytam-e valamit, de nem is a "napon" volt a hangsúly, nem az számított, hanem a propaganda, mint lehetőség, akármiről is volt szó. A háború utáni években a vasút kétségtelenül kulcsszerepet játszott a háborús károk felszámolásában, az új élet alapjainak (Egyéb)

Bihary József
Vitéz Rebők János

Rebők János anyai nagyanyám öccse volt, aki 1882-ben született hatodik gyerekként, az életben maradottak közül. Az öreg a csiffi tanyán béreskedett, ami légvonalban mintegy tíz-tizenöt kilométerre esett falunktól, valahova Bihar és Békés határa közelébe. Nagyanyám öccse olyan egyedül élt a nagyvilágban, mint az ujjam, noha valamikor nős volt, de ismeretlen okból elvált, ott hagyván a gyermektelen házasságot. Az öreg alacsony termetű, de nagyon erős alkatú ember volt. (Novella)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 15.Vasutas kultúr

A vasutas kultúrház egy nagy hodály volt. Az épületben volt még néhány kisebb helyiség, öltözők meg effélék, de 90 százalékát a nagyterem tette ki. Itt tartották az iskolai bálokat, különféle mulatságokat. Ritka alkalom volt, hogy tele lett volna a terem, igaz, egyszer az egész város itt szilveszterezett, akkor zsúfolásig megtelt. Egyéb alkalmakkor igencsak szellősen volt. De a bélyeggyűjtő kör pár embere, a nyugdíjas búcsúztatók pár tucat vendége meg sem (Egyéb)

Veress Zoltán
A Gorlicei csata "felfedezése"

A Gorlicei csatával kapcsolatban az az érzésem, hogy ennél az óriási katonai eseménynél a magyar katonák szereplésének jelentőségéről alig esik szó. Pedig itt a magyarországi közös és honvéd alakulatok döntő szerepet játszottak, amelyre többek között a kiterjedt hadműveletek legdöntőbb helyszínén látottak alapján rá lehet jönni. A legfontosabb helyen ugyanis, a Pustki hegynél levő és a lengyelek által példásan gondozott számos katonai temető... ben a sírokat tekintve – sajnos – magyar túlsúly van. (Egyéb)

Bihary József
Baromfiunió

A MIL főoldalára feltett "Mi legyen az EU-tagságunkkal?" kérdésre aktuálisnak érezem a tyúkudvarok népnek "véleményéről" szóló, alábbi írásomat, amelyben a 2012-es valutaárfolyamok szerepelnek./A Magyarok Szövetsége „külön engedélyével” kijelentem, az ősmagyarok nem bíbelődtek tyúktartással, nemesítéssel, mert nem illett nomád életmódjukba a tyúkólak seprése, takarítása. A parlagi tyúk önként jött be őseinkkel a medencébe, hogy külterjes, félvad életmódját folytathassa. (Humor)

Veress Zoltán
Adalékok a trianoni veszteségeinkhez

A 2016 júniusában elkezdett A történelmi Magyarország vármegyéinek tájain sorozatban vármegyéről vármegyére végigmentem a Felvidék (Szlovákia), Kárpátalja (Ukrajna) és a Partium (Románia) területén – mintegy érzékeltetve a Trianon okozta veszteségeinket. E veszteségekről, ezek egyes aspektusairól ez az írás rövid, egységes összefoglalót állít össze. Az I. világháború második felében meghirdetett wilsoni elvek szerinti népszava... zások szerinti feltételezett határokat a 2. térkép tartalmazza - ha megtartják. (Egyéb)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 14.Blaskó Bandi

Blaskó Bandi volt az állomás esze, a mindentudó, a probléma-megoldó gondolkodás maga. A raktárgazdálkodásnál volt idegenárú átvevő, ez volt a munkakörének megnevezése, de valójában a raktárak, az állomás, a város, a világ mindenese volt. Nem létezett olyan dolog, ami kifogott volna rajta, illetve ha volt is valami, akkor azon már csak a Jóisten vagy az ördög tudott segíteni. Fiatalon, falusi gyerekként került az állomásra. Egy-kettőre kitűnt éles eszével, és (Egyéb)

Szerkesztő A
Szeleczky Zita Napok

Szeleczky Zita: az álmok asszonya! Szép nő: ezt fotókról – filmekből látni. De ez még kevés: más is volt szép akkoriban. Viszont ő nem élt vissza szépségével, bár használta mint egy isteni adományt. Amilyen a tehetsége is volt. A beleélő színészi képesség. Ez ő: Szeleczky Zita színésznő. Akit, mert szép, tehetséges, magyar hazáját és népét szerető, ezért sokan utánoztak, sokan irigyeltek, szépsége, tehetsége és hazaszeretete (tehát a nagysága) gerjesztette - gerjeszti - irigyei táborát. (Hírek)

Bihary József
A Tokaji és Trianon

Történelmi tréfa, a klasszikus orosz írók modorában/Az épülőben lévő, százhuszonkét méter magas tornyában az óraszerkezet kalapácsa csaknem akkorát ütött a nagyharangra, mint I. Nagy Péter, minden oroszok cárja, aki ezt a címet maga adományozta magának, a mintegy harminc könyök hosszúságú ebédlő asztalra, a Nyári palotában, ami a Néva bal partján állt, Domenico Trezzini jóvoltából. Minthogy kedvenc aperitif és desszert bora, a hires Tokaji, kifogyott a poharából, és a reszketeg inú pohárnok azt volt közlendő, (Novella)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 13.A mozdony vezetője

A vasutasok között a legnagyobb tekintélye a mozdonyvezetőnek volt. Persze, az állomásfőnök, a forgalmista nagyobb rangú, szolgálati felettese is a mozdonyvezetőnek, de egymás között mégis csak az övé elsőség - szokta mondani az apám. Ez igen, ez ember a talpán! - valami ilyesmi elismerés hangzott ki a szavából, ebből állt lényegében a masiniszta tekintélye. Felnéztek rá, az átlagos vasutas szemében megkérdőjelezhetetlen felsőbbség érződött ki az (Egyéb)

Szerkesztő A
Zsolnay Vilmos Emléknap

A Zsolnay név a XIX. és a XX. században összeforrott Pécs városával. A család több nemzedéken keresztül volt a város egyik legnagyobb munkaadója, de – ami távlatosan talán ennél is fontosabb – a Zsolnay-művek a magyar építőipar egyik legismertebb, legsajátosabb vállalkozása. Zsolnay Vilmos neve után a lexikon azt írja: keramikusművész és nagyiparos, - mindkét megjelölés igaz, de mind... kettő magyarázatot érdemel. A fiatal Zsolnay festőművésznek készült, 1853-ban (huszonöt évesen) mégis átvette a család (Hírek)

Czakó Gábor
Az emmauszi vacsora

Annak a bizonyos Húsvétnak a vasárnapján néhány tanítvány a Jeruzsálemhez közeli Emmauszba ment. (Luk 24,13 skk.) Jézus csatlakozott hozzájuk, de nem ismerték föl. Holott a bibliatudósok szerint közülük Kleofás, vagy más kiejtéssel Alfeus, Jakab apostolnak, Jézus „fivérének” apja, tehát az Üdvözítő nagybátyja volt, s velük tartott a tizenkettő egyike, a zelóta Simon. Miért? Először azért, mert hitetlenek lettek. Csalódtak abban az elképzelésben, amit ők a Messiásról magunknak kialakítottak, meg persze (Egyéb)

Bihary József
"Csak egy kislány van a világon,"

A száz évvel ezelőtti július 25-e vasárnap volt, és a mai szombat (2015) idézi Doberdó karszt fennsíkjának forróságát. Ez a nevezetes nap a második isonzói csatának - időben - mintegy a közepére esett, és a nagyháború legvéresebb összecsapása erre a napra - úgy tűnt - mintha alább hagyott volna. A tenger felől fújó, de a fennsíkon felforrósodott szél a halál szagát hozta a dolomitjába csekély mélységig belevágott futóárkokba, amelyeknek az ugyancsak kőből emelt mellvédjei... (Novella)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 12.Váltókezelő

Amikor a városba kerültünk, a család minden tagjának jobb lett a sora. Anyánknak is kedvezőbbre fordult az élete, bár ő ugyanazt a tevékenységet látta el, mint a tanyán: a háztartást vezette. De mégis, a városi élet valahogy tartalmasabb lett, mint a tanyán. Őneki már nem hiányzott, mint nekem a tanyai szeleburdiság, a szabad természet megélése, helyette kapta Erzsi nénit, a "mindentudó" szomszédasszonyt, a boltok világát, az információáramlást, a (Egyéb)

Szerkesztő A
Németh László Emléknap

„A magyar szellemi erők organizátora” akar lenni, ezt üzente Németh László fiatalos lelkesedéssel a Nyugat szerkesztőjének, de mondhatnánk, az egész kortársi, szellemi Magyarországnak. Hogy ez valójában mit is jelent, bizonyosan maga sem tudta pontosan, de érezte, sürgető a feladat, hogy újabb, modernebb eszmék, alkotók és műhelyek jelenjenek meg és fejtsék ki hatásukat az 1920-as évek Magyarországán. Nemigen van olyan műfaja az írásbeliségnek, (Publicisztika)

Bihary József
A Tokaji és Trianon

Történelmi tréfa, a klasszikus orosz írók modorában/Az épülőben lévő, százhuszonkét méter magas tornyában az óraszerkezet kalapácsa csaknem akkorát ütött a nagyharangra, mint I. Nagy Péter, minden oroszok cárja, aki ezt a címet maga adományozta magának, a mintegy harminc könyök hosszúságú ebédlő asztalra, a Nyári palotában, ami a Néva bal partján állt, Domenico Trezzini jóvoltából. Minthogy kedvenc aperitif és desszert bora, a hires Tokaji, kifogyott a poharából, és a reszketeg inú pohárnok azt volt közlendő, (Novella)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 11.Miszter bendzsó

Nagy Jocó, a vezérünk minden reggel a vállára kapta az egyik füttyoszlopot, és a barátja szintén a másikat. Elindult a csapat a munkahelyre, a mindig odébb lévő gazolás helyszínére. Ez annyival volt odébb, amennyit az előző nap teljesítettünk. Amikor két állomás közötti középtájon voltunk, akkor kellett a legtöbbet gyalogolni. Pali bácsi, az előmunkás döntötte el, hogy előre megyünk-e, vagy visszafelé, tehát meddig vonatozunk a munkahelyig, melyik á (Egyéb)

Bihary József
A keresztelő

Langyos, tavaszi éjszaka volt, amikor ifjabb Lohmann Pál kétökrös szekere a perényi határban, valahol, átdülöngélte a magyar-csehszlovák határt, toronyirányban, Hidasnémeti felé. Úttalan utakon döcögött az erdőkön keresztül a két ökör. Szélcsend volt, avar sem zördült, mintha a tölggyel vegyes bükkös visszafojtotta volna lélegzetét, ág se reccsenjen, hadd menjen a két kiszolgált ökröcske, amerre Lohmann uram terelte őket, hol csendes cselőzéssel, hol pe... dig némán mellettük haladva, fogva a járomszöget. (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap