Rovatok

Jókai Anna
Ítélet

– Neved? – ........... – Tévedsz. Tetteid? – ............ – A vétket meg nem fojtottad. A kísértést befogadtad. Közölnivalód? – ............. – A Törvény nem ismerése nem mentesít. Enyhít csupán. A Bíróság dönt; fellebbezés lehetséges. 2 – Neved? – ............ – Hazudsz. Cselekedeteid? – ................. – Otthonossá tetted a gonoszt. Közölnivalód? – ................... – Tudtad a törvényt. Mégis megszegted. Súlyosbító körülmény. A Bíróság dönt; fellebbezés nincs. 3 Az ítélet: Általános átnevelő tábor. (Novella)

Szerkesztő A
Nemzetgyűlés aug. 19-én 11 órától Budapesten a Felvonulás téren

A Haza Nem Eladó Mozgalom 2013. augusztus 19-én 11:00 órától augusztus 20-ig NEMZETGYŰLÉST hívott össze Dudapesten a Felvonulás téren (A Regnum Marianum kereszt mögött, 5 perc sétára a hősök terétől). Kétkezi munkások, értelmiségiek, kifosztott banki adósok, vállalkozók, gazdák, fiatalok és idősek, mindenkinek ott a helye. Mi nem valami ellen szövetkezünk, hanem (Hírek)

Szerkesztő C
Író-újságíró pályázat

A baráti Inter Japán Magazin író-újságíró pályázatot hirdet a japán-magyar kapcsolatok és a két nép közötti szabad információ-áramlás erősítésére. • A pályázók korát, végzettségét és állampolgárságát tekintve nincs megkötés. • Bárki pályázhat interjú, riport, novella és tanulmány műfajban. • Írásműve épülhet japán-magyar történésekre, gondolati szintű közös elemekre, felvethet a két nemzet közötti további kapcsolati lehetőségeket. Feldolgozhat valós ... (Hírek)

Szerkesztő C
Bene Gábor: Emelkedjünk magyarrá!

FONTOS és JELENTŐS KÖNYV JELENT MEG! A Tudatos Nemzetépítés Kézikönyve 1. kötete Dr. Bene Gábor közjogásztól jelent meg, amely Emelkedjünk Magyarrá címen megrendelhető a szerzőtől. Az előszó Wass Albert anyagaiból készült, az utószót pedig vitéz Vesztergám Miklós tárogató művész írta. A könyv hiánypótló a mű. A kifosztásunk jogi alapjait alaposan körbejáró szellemi muníció, amely (Könyvbemutató)

Szerkesztő B
1984. augusztus 19-én hunyt el Szabó Zoltán író, falukutató, publicista, lap- és könyvszerkesztő

Szabó Zoltán (Budapest, 1912. június 5. – Vannes, 1984. augusztus 19.) Baumgarten-díjas magyar író, falukutató, publicista, lap- és könyvszerkesztő, a szociográfiai irodalom klasszikusa, A tardi helyzet és a Cifra nyomorúság című művek szerzője. A Magyar Nemzet munkatársaként, 1939 nyarán „Szellemi... (Egyéb)

Antal János
Kelet-Európa elrablása 2/2

A NÓMENKLATÚRA NEM ADJA MEG MAGÁT - Az 1989-ben megkezdődött folyamatok, pontosabban a létező szocializmus látványos összeomlása jelentette az utolsó nagy európai forradalmi hullám kezdetét. A nagy európai „rendszerváltás”-ok különbözőképpen zajlottak le, de az előzőek (például a francia vagy az oroszországi forradalom) közös vonása volt, hogy az elitek teljesen kicserélődtek, hiszen a kormány-, illetve rendszerváltozás idejére (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
Versengés és rejtőzködés a mémeknél

A memetika, mint új tudományág, az élcelődők céltáblája is. Ez így van rendjén. A fennmaradás egyik feltétele – legyőzni a támadást. Nem történt ez másképpen a darwinizmussal sem. A mém-elmélet kifigurázása végső fokon olyan eredménnyel kell, hogy járjon, mint ahogyan a természetes körülmények között élő vadaknál történik. Az üldöző ellenség állandó jelenléte, erős, ellenálló egyedek szaporodását, kiválasztódását... (Tudomány)

Jankovics Marcell
Árpád-házi Szent László király napja

„Csillagok között fényességes csillag” E szavakkal „idvezli” a régi magyar énekszerző I. László királyunkat, a magyar lovagkor mintaképét, pogány ízű mondák és legendák vitézét, egykor a legnépszerűbb magyar szentet. László (uralkodott: 1077–95) 49 éves, és a soron következő keresztes hadjárat kiszemelt vezére volt, amikor az unokaöccsével, Kálmánnal, a későbbi „könyves” királlyal folyó viszálykodás közepette (Egyéb)

Szerkesztő C
Markovits Rodion: Szibériai garnizon

Az erdélyi író 1928-as világsikere nem véletlen: Hasek Svejkje és Markovits garnizonja a 20-as évek közép-európai irodalmának két meghatározó világháborús regénye. Az orosz hadifogságba esett Markovits harcolt az orosz polgárháborúban is, sőt Hasekkel együtt utazott az „aranyvonaton” is, ami a cári kincseket szállította el bolsevik parancsra. A kiváló hadifogolyregény, a „kollektív riportregény” 14 nyelven... (Könyvbemutató)

Szerkesztő A
Nemzetgyűlés aug. 19-én 11 órától Budapesten a Felvonulás téren

A Haza Nem Eladó Mozgalom 2013. augusztus 19-én 11:00 órától augusztus 20-ig NEMZETGYŰLÉST hívott össze Dudapesten a Felvonulás téren (A Regnum Marianum kereszt mögött, 5 perc sétára a hősök terétől). Kétkezi munkások, értelmiségiek, kifosztott banki adósok, vállalkozók, gazdák, fiatalok és idősek, mindenkinek ott a helye. Mi nem valami ellen szövetkezünk, hanem (Hírek)

Szerkesztő C
Író-újságíró pályázat

A baráti Inter Japán Magazin író-újságíró pályázatot hirdet a japán-magyar kapcsolatok és a két nép közötti szabad információ-áramlás erősítésére. • A pályázók korát, végzettségét és állampolgárságát tekintve nincs megkötés. • Bárki pályázhat interjú, riport, novella és tanulmány műfajban. • Írásműve épülhet japán-magyar történésekre, gondolati szintű közös elemekre, felvethet a két nemzet közötti további kapcsolati lehetőségeket. Feldolgozhat valós ... (Hírek)

Szerkesztő A
Nemzetgyűlés aug. 19-én 11 órától Budapesten a Felvonulás téren

A Haza Nem Eladó Mozgalom 2013. augusztus 19-én 11:00 órától augusztus 20-ig NEMZETGYŰLÉST hívott össze Dudapesten a Felvonulás téren (A Regnum Marianum kereszt mögött, 5 perc sétára a hősök terétől). Kétkezi munkások, értelmiségiek, kifosztott banki adósok, vállalkozók, gazdák, fiatalok és idősek, mindenkinek ott a helye. Mi nem valami ellen szövetkezünk, hanem (Hírek)

Magyary Ágnes
Városok, házak, otthonok

Az első otthonomra nem emlékszem. Csak fényképekről. Alig látszom ki a sok pólya közül. Kétségbeesett arccal szorítom össze a szememet, minden jel szerint nagy levegőt vészek egy kiadós ordításhoz. A szüleim, a nagynéném és nagyanyám csillogó szemekkel néznek a lencsébe. Egy frissen épített emeletes házban készült a felvétel, amely a hegyek között az erdő szélén állt. 1996-ban láttam először, de akkor már nem volt erdő a... (Novella)

Bilecz Ferenc
Bel-Ár (XV.)

A magyarok ősi totemállata a szarvas volt. Szkíta-szarmata leletek ezrei tanúsítják a magyar kapcsolatot. A legfőbb eredetmondánk főszereplője a csodaszarvas. Nevének eredete mégis a homályba vész. Pedig napfejű, királyi állat-mivoltát senki sem vonja kétségbe. Neve is ezt jelenti: sar-bas. K und K régen. Caesar nevéről. (Könyv)

Kühne Katalin
István, a király

Szent István királyunkra emlékezve és a mai fiatalok számára útmutatóként szánom ezt a verset. István, a király // térdelek lehajtom fejem' / így dicsérem szent nevedet / aki megalapítottad / hőn szeretett országomat // hoztál rendet igazságot / repültél hegyek csúcsára / imáiddal Istenedhez / templomtornyok tetejére // szép színes égi palástod / rég megszőtték a takácsok / díszítették csillagokkal / adtak országalmát jogart //Istvánt ki Istennek kedves / felkentek a (Vers)

Antal János
Kelet-Európa elrablása 1/2

A NÓMENKLATÚRA NEM ADJA MEG MAGÁT - Az 1989-ben megkezdődött folyamatok, pontosabban a létező szocializmus látványos összeomlása jelentette az utolsó nagy európai forradalmi hullám kezdetét. A nagy európai „rendszerváltás”-ok különbözőképpen zajlottak le, de az előzőek (például a francia vagy az oroszországi forradalom) közös vonása volt, hogy az elitek teljesen kicserélődtek, hiszen a kormány-, illetve rendszerváltozás idejére (Publicisztika)

Koczeth László
Az utolsó dallam

Befejeződött a második világháború - Felbúgott a sziréna. A bolt előtt állók hirtelen futni kezdtek. Amikor lélekszakadva beugrott az óvóhelyre, már süvítettek is a bombák. Félelemtől tágult, rettegő szemek néztek rá. A sarokban egy copfos kislány pityergett, magához szorítva kifordított lábú mackóját. Az emberek nem szóltak egymáshoz, csak vártak. Robbanások zaja hallatszott odakinn és a repülőgépek búgó, majd elhalkuló hangja. Hirtelen kiszaladt az utcára és futni kezdett. (Novella)

Kő-Szabó Imre
A jutalom

Vető József ezen az őszi szombati napon ott ült a külvárosi ház emeleti folyosóján és cigarettázott. Ötvenkét éves, napbarnított, szikár alakja férfiassá tette. Drótkeménységű hajára volt büszke, amely napjainkra elveszítette fényét és sötét színét. Egy kicsit úgy tűnt, mintha lisztet szórtak volna egy pillanatra, a fejére. Ő ezt egy tisztes, őszes halántéknak nyugtázta. Az asszony főzött a konyhában, az ablak nyitva, így szabadon áradt ki a babgulyás kellemes illata... (Novella)

Turcsány Péter
Visszatérés

(Rapszódia a görög szigetvilág déli partjairól)// Mottó:// Atyám, kik véled egyek vagyunk!// Istenek magánya – és Istené! A nem szűnő mosoly,/ a megbocsátásé, Melpomenéé, a szeretőé, a balgáé,/ de az egyetlen teli kehely, a csordulatlan, mi asztalunkra/ helyezve örök./ O ország, o ember, o szigetek, ti mind, ami kedves,/ ami görög.// Férfiak szigete, Vulcanosé, Apollóné, árnyaké, Hádes/ árnyakba vont portáié, s Artemis fénydárdáinak zuhanásáé –/ mit a... (Vers)

Lengyel Tamás
Látod, fiam, halott madár

A gyaloglás még fárasztó neki. Szinte lépésenként megáll rácsodálkozni a világ dolgaira. Ha elfárad, az ölembe kéredzkedik, nyakamba ülni fél. Babakocsiban tolom még leginkább, akkor is, ha motorozni indulunk. Így gyorsabban célt érünk a cél pedig most egy belső udvar. Hatalmas, újonnan épült, csupa-üveg irodaházé. A ház eddig szinte használaton kívüli. Csak egy kondicionáló terem a földszinten. Az üzemel. Az udvar nem (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap