Rovatok

Szilágyi Balázs
A síp: A tőzsdebumm és az arany élet (11. rész)

MOL jegyzés, MATÁV jegyzés, vagyonmentő kommunisták… Ilyenek is voltak egykor? - Sanyi apjával először ’95 júliusában találkoztam, a siófoki nyaralójukban. Vagy palotájukban, vagy minek nevezzem azt a négy szintes épületet, ahol csak a medencéhez akkora szobát építettek, hogy szerintem az egész lakásunk belefért volna kétszer. Itt derült ki, hogy nem csak a... (Egyéb)

Balogh Bertalan
Nemzet és nemzettudat Amerikában

Érdekes világcsúcsokat tud az agymosás-technika elérni. Amerikában 250 millióból 249,5 milliót nevezhetünk divatos szavukkal az Utca Emberének. Ezeket valóban mindenné akarta tenni a szisztéma, csak műveltté nem, tehát igen rafináltan olyan eszményeken, tévéműsorokon és magazinokon nevelte fel őket, hogy más nem is sülhetett ki belőlük, mint (Publicisztika)

Jókai Anna
Az utolsó gyermek 6/6

Ha + // nincs szó, csak gondolat / izzik a Napfonat / de nem éget / az örökös kezdet / sose érhet véget / áthatol a férfi / besimul a nő / célba jut / minden eredő / beérett a bolygónk / kifakult a zöldje / öreg lett és meddő / magnevelő földje / durva már az ásvány / felsebzi a talpat / sűrű lett az étel / tömít, de nem laktat / alacsony felhőkből / oltjuk el a szomjat / szem nélkül is látjuk / a jövőt és a múltat. / Átlátszó a testünk / a csontunk már puha / rugalmas a (Novella)

Doma-Mikó István
Újratöltve: A Tokugawák

Exkluzív interjú Tokugawa Motokoval, az utolsó japán sógun unokájával: "Hogy milyen volt akkor a báli ruha? Fűzőt használtak, a hajukat pedig a francia barokk mintájára bodorították. Az öltözetünkhöz tartozó csipkekalapot és hosszú blúzt külföldről szereztük be. Akkoriban kezdtek a japánok európai cipőt viselni, amiben otthon sokat gyakoroltuk a járást, hogy a külföldiek előtt ne maradjunk szégyenben. Az én koromban a Rokumékant a... (Riport-tudósítás)

Arató János
Nyina Gabrieljan: Tó

És amikor a férfi már majdnem elúszott a tó közepéig, utolérték. A makacs víz ellankadt alatta, és az asszonyka bedugta keskeny, bájos fejét a félig nyitott ajtó nyílásán, érdes nyelvével megnyalta élénken kifestett szája szélét, és megkérdezte tőle: – Nem fáj ez nagyon? – Miféle ez? – kérdezett vissza csodálkozással a hangjában a férfi. De az asszA lankadt víz sebesen szívta magába azt, onyka már hallgatott, és szeme mind tágabbra nyílt a bámulattól. A férfi fölsóhajtott és lankadtan (Novella)

Báthory Csaba
Bestiarium Literaricum

A petri. Az élő s ködő ganály, valamint a gönd őrfejű vagy bor zasgödény párzásából kiüs tökösödött költet (a továbbiakban: ganály). Farkában huszonkét tollacs van, hússzal piszkál, eggyel firkál, eggyel irkál. Úszvabukó vinkó egyed, kielégíthetetlen pár- és kárfogyasztó. Főleg halastavakban és a vízivárosban válik okká és okozattá (egyik pösze barátja így állapít: a ganály halasztó). Ugyan rendszeren, flaskán, falon és harisnyán folyton-folyvást keresi a likat, talált likkal azonban édeskeveset tud kezdeni. Kikezdő és kivégző (Publicisztika)


Odüsszeusz-novella

Novella egy modern kori hősről, aki bejárta a világot; élt, tivornyákon vett részt, nőkkel múlatta a kullogó időt, megszemlélt ezernyi jót és rosszat, és közben mindvégig ember maradt! - Eperfák alatt - Minden ember életében bekövetkezik egyszer a nyugalmas öregkor, amikor már teljesen leveti az élet hajszájában ráporosodott köpenyt, amely rossz posztó már piszkos, foltos és lyukas, s ilyenkor frissen mosott, szép házikabátot vesz magára, melyhez békés (Novella)

Jankovics Marcell
Újratöltve: A mese háza és az ökotradíció (2/2)

A népmese ma nem él igazán, de ez nem az ő hibája, hanem a klasszikus meséket nem ismerő, nem mesélő szülőké, nagyszülőké, óvónéniké. Sokan azt hiszik, a hagyományos mese idejét múlta. Részint ezért a klasszikus meséket átírják, de nem a korszellemnek megfelelően, hanem azért, hogy megkíméljék a gyerekeket a bennük lévő rémisztő dolgoktól és erotikától. Micsoda hipokrízis! Ami... (Tudomány)

Jókai Anna
Az utolsó gyermek 5/6

Üzembe helyeztek egyet az immár huszonöt éve pihenő szerkezetek közül – s ha már nem is hurráoptimizmussal, de szenzációéhesen várakoztak. A magzat megcsúfolta a számításokat, hat hónap múltán még mindig csak ökölnyi volt, s nem mozdult meg. Ugyanakkor szaporán vert a szíve. Nem lehetett az elválasztóműtétet megkezdeni. Oly furcsa pózba göngyölődött, hogy a lényegről – a neméről – nem nyilatkozhatott senki felelősen. Tizenkét... (Novella)

Lukáts János
Hajnal a hídon

A Csúcs-hegyet már nedves köd borítja,/ a gyárkémények is mind ködbe vesznek,/ a hajnal szürke fátylat ejt a hídra,/ a fák didergő lombbal integetnek.// Lenn két uszály reng lusta hullám hátán,/ fenn szürke felhő s még szürkébb köd ül,/ pár kósza lépés végigdöng a járdán,/ én is megyek, mélázva egyedül.// A város ébred, száz szemét kinyitja,/ ott újra mozdul a félelmes élet,/ de itt a híd, a hajnal hűvös hídja/ bódult, sejtelmes álmából nem (Vers)

Csernák Árpád
Újratöltve: Svéd acél

Hogy is nevezte anyám az ilyet? Az ilyen hangulatot? Az ilyen estét? Az ilyen fényeket? Visszanéz a Nap? Igen, azt hiszem. Ez akkor nekem nagyon tetszett: „Visszanéz a Nap"! Most miért fut végig a gerincem mentén a hideg? És miért lesz nyirkos a homlokom? Talán mert ez így tart hetek, hónapok óta: visszanéz a Nap. És nincs különbség nappal és éjszaka, hajnal és alkonyat között. Ugyanazok a visszfények, ezüstös-vörösben játszó reflexek (Novella)

Jókai Anna
Az utolsó gyermek 4/6

– Nem érzel valami büdöset? – kérdezi Lulli, szimatol. Az álarc mókásan mozog az orra körül. – Talán megint kipukkadt egy zsák – Lulla taszít egy kicsit Lullin –, haladj tovább, mielőtt feltűnnek a körzetőrök és befognak a lyukat keresni… Tudod, hogy joguk van rá. Befordultak a szigorúan derékszögű kanyarban. Hirtelen lett este. Pattintottak egyet a váll-lámpa gombján. Föltűnt a Hold a csukódó ernyőrendszer fölött. Elmosódott, tócsában... (Novella)

Prof. Dr. Bokor Imre
Újratöltve: Apokalipszis fenyegeti bolygónkat és élővilágát! (2/2)

...Mivel a már említett (megnövekedett) energiaigény alapvetően eddig sem az utóbbi évszázadokban vagy évtizedekben „érkezett” (átalakított és átalakult) napenergiából nyert kielégítést, hanem a régen „felhalmozott” készletekből, ezért a földi növényzet területi, mennyiségi és minőségi megóvása, illetve fejlesztése (bővítése)... (Tudomány)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 23/25

IX. Rossz közmondásokról, szerelemről és az igazi otthonról - Gyakori vita tárgya keresztény körökben, hogy a cél szentesíti-e az eszközt. Harcolhatunk-e úgy a meggyőződésünkért, az eszményeinkért, ahogy minket támadnak? - Nem! Ez a közmondás rossz. Jézus nem diktátor, hanem megváltó. Megmutatta a fájdalomban is, a szinte elviselhetetlen szenvedésben, hogy merre vezet az út a feltámadáson át az örök életbe... (Könyv)

Turcsány Péter
Emelkedj, Atlantisz!

Atlantisz – gyermekkor, kamasz vadság,/ süllyedő nép, te is, szép magyarság,// mert össze csak egyszer állt, ami volt,/ hideg tekintet, télidő, jég és fagy,// Jupiter ideje csak, éj és fény/ ami megalkotott, jóság-idő,// bárány-idő, szarvas léptei hó,/ szerelem, szabadság, vértanúság.// * * *// Őrizzük álmodat, szép magyarság,/ Atlantisz, gyermekkor, ifjú vadság –// emelkedj újra fel, naptányér-hajnal,/ bár békétlenekkel, mégis vígasszal,// nem olvadhat és nem süllyedhet el/ az élet, mi... (Vers)

Jókai Anna
Az utolsó gyermek 3/6

– Három négyzetméterrel nagyobb lakhatást is kaphatnánk. Egészen a centrumban. A párkányon hóutánzattal… Az a fehér csillámpor! – Hiúság, asszony a neved – mondja Lulli, az archaikus fordulatra büszkén. – De talán még a halálidő-választást is megengednék. Meg lehetne toldani egy-két évvel… – Lulli elbizonytalanodik, feláll, ő is odalép az ablakréshez. – De minek? De minek? Lulla suttog. Kémleli a falat. A falnak füle van. (Novella)

Kenessey Csaba
Viccek és valóság

Az emberek a viccekkel sokat ki tudnak fejezni, de van a viccnek egy nagyon fontos feladata is, feloldja a feszültségeket. Ezen alapigazságot használta ki a hatalom annakidején ezzel is azt a tudatot terjesztve, mekkora szabadság van hazánkban. Ide tartoztak az államilag fizetett (és fenntartott ill. engedélyezett) humorizáló helyek/szervek, a kabarék. Mint a király bolondjának, ott - látszólag - rázós témákkal is lehetett foglalkozni. Ezt a mechanizmust (Tudomány)

Sebeők János
Dackorszak, ameddig lehet

Áll a sor a kioszk előtt. Újságért állnak sorba. Mondják, a téma az utcán hever. Meglehet, a téma inkább árulva van, a téma meglehet, inkább a polcon hever. Vevőre várva, virító címlapokkal. Ha létezne még, Esti Hírlapot kérne az előttem álló, de mert az Esti Hírlap immár a múlt, Magyar Nemzetet kér az illető, merthogy a Magyar Nemzet múlt is, de még szerencsére jelen. Ez bújtatott reklám, ha nem vennék észre... (Publicisztika)

Jankovics Marcell
Újratöltve: A mese háza és az ökotradíció (1/2)

Öko-kezdetű szavaink (ökológia, ökonómia, ökoszisztéma, ökumené stb.) gyökere: az oikosz. Az ógörög oikosz és a latin traditio, illetve annak alább taglalt egyik fenntartója, a mese, jelentésgazdag fogalmak a maguk nemében. Találkoznak-e egymással, erősödnek-e egymás által, és ha igen, mely jelen-tésszinteken? Ennek felmérésére vállalkozom az alábbiakban. - Az ökológusok a nyilvánosságnak szánt... (Tudomány)

Jókai Anna
Az utolsó gyermek 2/6

Lullában – a hasa táján, a belek között – valami kinyújtja a csápjait; éhesen, cuppogva behúzza magába a vörösen, izzadtan türemkedő húsdarabot. Egy percig, ha tart az egész. Az inger kielégül. Behúzni, kilökni. Ilyen egyszerű. – Ennél jobb helyet nem is kaphattunk volna – mondja Lulla, s a mindig kéznél levő higikendőcskével megtörölközik. – Itt viszonylag nincs olyan meleg és büdös. – Hát igen. Viszonylag. – Lulli elveszi a sarokból az utolsó (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap