Rovatok

Turcsány Péter
„A szó, mely visszhangot ver az időben”

Tavasz van! Talán emiatt vált 1964-től Magyarországon a Költészet napjává József Attila (és Márai Sándor) születésnapja: április 11-e. Nekem így együtt, kettejükre emlékeztetve szép ez az ünnep, mert a költészet és az elbeszélés – egyfajta átszellemesített hőfokon – egyként a görögség Szépszavú főmúzsájának, Calliopénak hódol. (A magyar „szépszavú” kifejezés tükörfordítása a múzsanévnek.) Tavasz van. A galambok, a (Hírek)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 14/21

Tisztelt Elnök Úr! Mellékelem Önnek a Magyar Televizió elnökének, Peták István úrnak küldött levelem másolatát, mivel az eddigi tapasztalatok szerint Ön, mint a Magyar Köztársaság elnöke figyelemmel kíséri a demokratikus fejlődést hazánkban, erről elnöksége alatt már többször tett tanúbizonyságot. Merem remélni, hogy levelem nem ugyanabban az elintézési rendben kerül az Elnök úr kezeihez, mint mellékelt 94-ből keltezett, (Tudomány)

Jókai Anna
egy – az Egyben

amivel látok azzal hallok/ szem nélkül és fültelen/ amit látok hallom is/ csupa fül vagyok és csupa szem/ nem a szám szól és megértik/ nem szájjal szólnak és megértem/ kéretlen kínálják/ amit mindeddig kértem/ se lábam se kezem/ átjár rajtam amiben járok/ tart engem itt akit nem fogok már/ tartom ott akit még várok/ nincs orrom az illatokra/ egyetlen illat betölt/ földszagú a mennybolt/ mennyszagú a föld/ levegőért nem kapkodom/ a levegő szív be engem/ ráfújással formálódik/ légnemű (Vers)

Balogh Bertalan
A gyér szakálú öregember...

Utólag értettem meg a dolog lényegét. Svédországban történt. És régen. A kis köpcös ember többször meglátogatott bennünket, frissen odakerült magyarokat a szállodában, ahol elhelyeztek bennünket. Ügyes beszédű, de nem különösen behízelgő valaki volt, és furcsán ritkás szakállú, mert szakállt akart növeszteni, de a korábbi, sok, rituális kenőccsel (és fakéssel) való borotválkozás már kiirtotta a... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Németh László ma lenne 111 éves

Németh László (1901-1975) Nagybányán született, 1901. április 18-án. Apja Németh József, anyja Gaál Vilma, tisztviselő család gyermeke. 1904-ben Szolnokra, 1905-ben Budapestre költöztek. Németh László szemléletére mélyen hatott a „választott szülőföld”, apjának szilasbalhási (mezőszilasi) parasztbirtokos rokonsága. Középiskolai tanulmányait a Bulyovszky utcai Kemény Zsigmond, az utolsó két osztályt a budai Toldy (Hírek)

Serfőző László
Köpőcsésze

Nem tudom mi a hivatalos titulusa (kínáló?) annak a személynek, aki a borvidékek borversenyein nyitott palackban viszi az éppen vizsgálandó és értékelendő nedűket a borbíráknak, akik kapnak az italokból egy nyeletnyit. Időnként - mint kívülálló - részt vettem egy-két megmérettetésen, elnéztem, miként vizslattak. Forgatták a pohárban a bort, nézték hosszan, beleszagoltak, azután még egyszer, lehet, nem ebben a sorrendben. Végül kóstolás. Szürcsölve, egy... (Egyéb)

Jókai Anna
Hálaének

Uram-Urunk – nehéz volt/ de végre ünnepel a mennybolt./ A terv bevált:/ az ember az anyagból kivált/ Mindünk közül a legmélyebbre szállt,/ amit megtapasztalt/ lebírta a halált./ Földfia a Kozmoszt nem árulta el,/ nem hagyta cserben Égszülött a Földet/ a megsápadt Univerzum/ újra-újra zöld lett./ A Teremtés megfiatalodott,/ szétragyogta a sötét Alakot./ Íme a bizonyság Ördög előtt:/ az Erő végül győz az Ellenerőn./ Sikerült a sosem-volt kísérlet,/ a szakadékból emelni magasba... (Vers)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 13/21

NYÍLT LEVÉL Tisztelt Elnök Úr! Mint 1956-ban külföldre kényszerített, hazájából elüldözött, ezért nem emigránsnak mondható és a rendszerváltozás után fellelkesült magyar állampolgár fordulok az Elnök úrhoz. Mellékelem a hozzánk küldött körlevél másolatát, melyben a GYERMEKÉLELMEZTETÉSI ALAPÍTVÁNY kér segítséget az éhező kisgyermekek, iskolások étkeztetéséhez. Elnök úr, mint magyar... (Tudomány)

Adorján András
Sok igazság 2/2

Valamikor tavaly, amikor a Fehér Tyuszi-féle „MOST” – ez egy betűszó, Magyar Országos Sakk Tájékoztató – lapban megjelent az NBI kiírása, akkor észrevettem – az Ilus vette észre –, hogy valahol kisbetűkkel szerepel az, hogy az utolsó forduló egy helyen és egy időben játszódik le. Én ebben nem akarok elmerülni, mert ezt megírtam már (HIVALKODÓ HÜLYESÉG) és abban elég tűrhetően össze van foglalva. Ilyen próbálkozás már volt, (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Maffia és egyebek...

Maffia... Talán mi is így csináltuk, mielőtt a kamaszkorba léptünk volna: banda, teljhatalmú vezér, aki kemény öklével egyből orrvérzést tudott előidézni. És az a szigorú hierarchia!... A belső fegyelem! A rivalitás, a becsület, és a banda hasonlíthatatlan összetartozása!... Némelyik nép lelki színvonala eddig fejlődik csak ki. Az amerikai is legszívesebben tornacipőjét viseli és baseball sapkát hord hátra csapott simléderrel (Publicisztika)

Jókai Anna
A Karácsony - A Halál Angyala szól

A Karácsony // Átnézek az ócska rácson./ Valahol messze: Őskarácsony./ Nehéz szülés volt,/ sárga szalmán véres a folt./ Kényes terhesség, veszélyeztetett – de a születés már bevégeztetett./ A Fény kiáradt./ A Gyerek a sírásra fáradt./ Erőt gyűjt a szörnyű szenvedésre./ Mi még nem – Ő már tudja, mivégre./// A Halál Angyala szól// Ember –/ nem váll a vállam, hogy kaszát tartson./ A fejem nem fej, nincs rajta csuklya./ Legkevésbé csontból van a testem,/ s (Vers)

Adorján András
Sok igazság 1/2

A kazetta a „Sok igazság van benne” címet viseli. Ez persze nem a kazettára magára vonatkozik, habár remélem, hogy arra is sok igazság kerül, hanem ez az egyike azoknak a frázisoknak a semmitmondás fegyvertárából, amelyekkel dolgokat emberek el szoktak kenni, mert valamiért nem akarnak-mernek véleményt, más, vagy pláne ellenvéleményt mondani. Nem szeretnék, ha vita lenne belőle, sőt veszekedés, ezért azt mondják: sok igazság van benne. Az... (Publicisztika)

Jókai Anna
A sátán örül

Jaj de jó a rossz/ végre nincsen élet/ telitömöm szőrbendőmet/ fölzabállak téged/ a számban lassan megforgatlak/ vasfogammal zárlak/ nyúlós nyállal átcsócsálva/ zúzalékká ráglak/ Jaj de jó a rossz/ végre nincs reménység/ idő és tér tovaillant/ lakat alatt a kemény ég/ a markomba becsuktalak/ nedveidet kipréseltem/ lecsapoltam véred/ beszívtam a lélegzeted/ eggyé váltál vélem/ Jaj de jó a rossz/ végre nincs szeretet/ fémdobozos hidegségben/ konzerváltam... (Vers)

Doma-Mikó István
Tora-tora-tora!

Exkluzív riport a Pearl Harbort megtámadó vadászpilótával. - A tora japánul tigris, háromszor mondva pedig a jelszó, amely 1941. december 8.-án elindította Pearl Harbor bombázását, s ezzel Japán hadba lépését Amerika ellen. A hatvanas évek bestsellere lett az eseményeket felelevenítő Tora-tora-tora című könyv, 1970-ben pedig nagy sikert aratott megfilmesítése. Mindkettő megemlékezik Muranaka vadászpilótáról: "Fucsita kapitány egyfolytában a felderítőgépek (Riport-tudósítás)

Balogh Bertalan
A kézirat útja a szemétkosárig

Nem olvasnak kéziratot a könyvkiadók Amerikában. Annyira csakis a tucatregény és a szemétirodalom képviseli az abrakot, amit a közönség kap, hogy nem akarja a kiadó rontani a szemét ilyesmivel. Ügynökökre hárult az olvasás feladata. Az agent aztán, ha kiadhatónak ítél egy művet, az égig feldicséri azt, és bebeszéli a kiadónak, hogy jó pénz van benne. Ám újabban az agent sem olvas (Publicisztika)


Ferenc

Egy évforduló kapcsán - … azt (is) tervezte; saját vagyonát áldozza fel annak érdekében, hogy jobbá tegye az amúgy már végsőkig sanyargatott nép életkörülményeit, sőt ugyanilyen tetteket várt azoktól, akiknek volt miből osztani akár a nemzet javára is. Utolsóként kérte volna a legkisebbeket, hogy húzzanak még egyet a nadrágszíjakon. A közös, és legigazságosabb teherviselés módján töprengett, egy új jövőről álmodott, ugyanis mély józansággal... (Egyéb)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 12/21

NYÍLT LEVÉL Tisztelt Elnök Úr! Ezen levelemet "nyílt levél" formájában juttatom el Önhöz és a magyar valamint nemzetközi sajtóhoz, mivel eddigi tapasztalataim alapján csak ezen az úton kap a levélíró választ. Magyarország politikai és gazdasági alakulását nagy aggodalommal figyeljük, a két évvel ezelőtti választások óta az ország lakosságának állapota és nemzetközi megítélése katasztrofálisan (Tudomány)

Jókai Anna
Az Advent

Az Advent/// Az Adventben nincs hiba./ Sóvárogva várjuk a valódit./ De az Érkezőt nem ismerjük fel;/ s helyette dícsérjük, aki lódít./ Az Antikrisztus cifra névjegyét/ színes bakelit-tálcán kínálja –/ az Égi Küldött a küszöbön ül,/ hogy behívják, arra várva./ Jöjj el, jöjj el… ahogy már eljöttél,/ megölettél, ki sosem öltél./ Mégse haltál: feltámadtál,/ a vég ellen gyógyírt adtál./ A csalónak kívül tágasabb;/ bennünk sütött föl már a Nap./// Magyar Irodalmi Lap/// (Vers)

Szerkesztő B
Ma 126 éve született Tóth Árpád költő

Tóth Árpád (Arad, 1886. április 14. – Budapest, Várnegyed, 1928. november 7.)[1] költő, műfordító. Életrajza 1886. április 14-én született Aradon. Édesapja Tóth András szobrász volt, édesanyja Molnár Eszter, egy aradi ács-segéd leánya. Az apa megszállottja volt Kossuth Lajos és a szabadságharc emlékének, élete folyamán több különböző város főterei számára készített Kossuth szobrokat, ennek köszönhető a család eleinte (Hírek)

Szerkesztő A
Tóth Árpád: Lélektől lélekig

Állok az ablak mellett éjszaka, / S a mérhetetlen messzeségen át / Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd / Távol csillag remegő sugarát. // Billió mérföldekről jött e fény, / Jött a jeges, fekete és kopár / Terek sötétjén lankadatlanul, / S ki tudja, mennyi ezredéve már. // Egy égi üzenet, mely végre most / Hozzám talált, s szememben célhoz ért, / S boldogan hal meg, amíg rácsukom / Fáradt pillám koporsófödelét.... (Vers)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap