Rovatok

Balogh Bertalan
Kopaszon, most meg őszülő fejjel

Amolyanöregurasdologez tőlem, hogy valahányszor, (úgy 3-4 évenként) Pest-Budára látogatok a napfényes (és hurrikános) Floridából, okvetlenűl megnézem barátomatis, a vagány főszerkesztőt, aki még az én írásaimat is közli olykor. Emlékszem, egy ilyen több évvel ezelőtti látogatásomkor történt, hogy eligazodást és megvilágosodást kaptam az utcán egy nagy nemzeti kérdéssel kapcsolatban,... (Egyéb)

Jókai Anna
Apokrif imák - alkalmakra 2

Munkában// Szokott munka/ mégis nehéz/ a kapott szerszám/ csupa penész/ pincefényben/ ne hagyj minket/ világítsd meg/ gépeinket/ add meg a mi méltó bérünk/ hogy mérhessük, mennyit érünk/ Te légy a mi/ munkáltatónk/ Te vond le a/ jogos adónk/ zumma – zumma – zumm/// Tüntetésre// Sza-bad-sá-got/ köz-ke-gyel-met/ nyo-mor-gók-ra/ több fi-gyel-met!/ Em-ber-lé-tet/ jog-ál-la-mot/ nem tart-hat-tok/ mint ál-la-tot!/ Te írd meg a kérvényünket/ követeld ki érvényünket (Vers)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Tévedni isteni dolog

Az Úristennek megfájdult a feje az angyalok énekétől. Még ha csak fájt volna! Szúrt, sajgott, hasogatott, lüktetett! A bárányfelhőn hárfázó kopasz pocakos angyal szörnyű kornyikálása minden bizonnyal bekerült a mennyország végtelen történelmébe. - Életem baklövése volt ideszólítani ezt a pancsert – hörögte elkínzottan a Teremtő – még évtizedig maradhatott volna adóhivatalnok. A kopasz újult erővel fülsértő dallamba kezdett, az Úr felszisszent, és szapora (Humor)

Lukáts János
Esztergom, királyok városa

Kétszázötven évig, az államalapítástól a tatárjárásig volt Magyarország fővárosa. Esztergom országrészek határán fekszik, szemközt a párkányi sík már a Felvidék része, jobbról a Börzsönnyel az északi hegyek sora indul, háta mögött a Dunántúl. Maga Esztergom a hegyen, a hegyoldalban, a hegy lábánál épült. Védi, és határát szabja a Duna kanyarja, játékul egy kis szigetet alakított ki a város elé. (Publicisztika)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 4/21

Tisztelt Elnök Úr! November 10.-ről keltezett válaszlevelét megkaptam és köszönöm, hogy vette magának a fáradtságot. Levele tartalmához két megjegyzésem van: 1.Európa ezen (nyugati) részén is az a gyakorlat, hogy a műsorszerkesztésbe nem szólnak bele, azonban a felelősséget mégis a vezető vállalja, mivel ő választotta meg munkatársait, akikben megbízik. Valakinek - és ez minden esetben a szervezet vezetője - kell (Tudomány)

Jókai Anna
Apokrif imák – alkalmakra 1

Reggel// ma még minden megtörténhet/ ami tegnap sem történt meg/ most még jövő ami estére a múlt/ kecsegtet a jelen teli van a pult/ most még gyúrható ami estére bekövül/ kibújtak a tervek álmom fátyla mögül/ Kettős ingembe hál’ Isten visszatértem/ tegnapi tudatlan: talán ma megértem/// Délben// amit elkezdtem, be kell azt fejezni/ amit tanultam, ki kell azt fejezni/ ami téveszme, le kell azt fejezni/ csak el ne siessük/ csak le ne késsük (Vers)

Papp Lajos
Újratöltve: Tanulságok

Egy szívsebész tapasztalatai az Amerikában eltöltött egy éve után a magyar és amerikai hozzáállásról és a "magyar átokról" a Jöjjön el a Te országod c. könyvében: "...mi nem vagyunk képesek arra, hogy feladatokat tűzzünk ki magunk elé, és ezért összefogjunk, egy, két, öt, tíz, száz ember. Maximum két emberig jutunk el időnként, és abban a pillanatban, amikor valahol felüti a fejét valami más, ami ugyan a közös érdeket szolgálja, akkor a... (Könyvbemutató)

Balogh Bertalan
Az írás mechanizmusa

Az írás mechanizmusa közeli rokonságot mutat a hipnózis mechanizmusával: azt akarom, hogy összpontosíts a tárgyra, becsallak (jól kitanult fogásokkal) az odafigyelés állapotába, aztán játszom veled, vezetlek és hagyom, hogy élvezd amint eggyé válsz a hőssel, hagyom, hogy érezd amit a hős érez az események sodrában, gondold, amit ő gondol, együtt vegyél lélegzetet vele, küzdd az ő küzdelmét (Novella)

Doma-Mikó István
Foggal és körömmel Eger váráért

- Dobó István kapitány vagyok. Kit keres az úr? – szólította meg a hatalmas férfi. Ibrahim fejében egymást kergették a gondolatok: lehet, hogy eltévedt, és ez itt nem is az egri vár? Mit jelent az ünneplő, és hogy nem harcolnak? Mitévő legyen? A többieknek már itt kellene lenniük… - Nos!? – ágaskodott fel Dobó bozontos szemöldöke. A csendet vágni lehetett. Tisztán érezte, hogy egy kövér verejtékcsepp elindul a tarkójától. A kapitány türelmetlenül toporgott... (Humor)

Erdődi Gábor
Hamvas szonett

Már itt áll az a csősz/ az a súlyos sötét/ tapadó nyirkos ősz/ a maradandó rét// már a varjú köröz/ nem jön a margarét/ akárhogy is pörölsz/ e korom nem oszlik szét// szived hiába Őz/ sirállyá varjakat/ fehér toll nem akad// nem éget át a tŐz/ homlokon gallyakat/ s hajadban hamvadat!/// Magyar Irodalmi Lap/ (Vers)

Jókai Anna
A gyermek imája

Jézus-baba, hát eljöttél./// Ide a ronda panelbe, hozzám. A kék égből jöttél, mondják, én meg a lila óvodából./ Nézd, a többiek alszanak már. Ketten vagyunk ébren./ A holdautó pörög és berreg./ A robotember nyikorogva lépked./ A lézerpisztoly villog és sivít./ Ezek az ajándékaim, bizony, most kaptam őket.// De Te csendes vagy, nincs semmi mutatványod. Csak fekszel itten a gipszjászolban. Mert Te jó vagy. A rossz én vagyok, mert szaladgálok, izgek-mozgok folyton. Fetrengek is, ugrálok is. És azt (Egyéb)

Balogh Bertalan
Vezető, vagy követő?

Leader or follower... vezető, vagy követő... Így kategorizál az amerikai minden embert. Egyszerű ez: a botnak is két vége van, meg a menetoszlopnak is. És vannak is roppant szisztematikusan összeállított tesztjeik arra, hogy hivatalosan is le lehessen szögezni: alkalmas-e vezetői állásra valaki, vagy csak arra jó, hogy utasításra dolgozzék. "De hol a számomra nagyon is létező harmadik típus?" - kérdeztem naivan... (Publicisztika)


Szél Atya Szellő fia

Kopog az eső ablakomon, / furcsa dallamot játszik./ A cseppek bámészkodva / terülnek el üvegemen, / bebocsátást kérve. / Hisz tudják ők, míg kint zord az idő, idebentről/ szobám melege csábít./ Kinyitom hát, s arcomra/ cseppen hidegségük. / A résen át egy huncut / szellő oson be. / Ágyamról felkap egy/ pihét, játszik vele./ Magasba emeli,/ majd földre ejti. / Ismét fel, szédülésig pörgeti,/ végül könnyedén dobja/ földre megunt játékszerét. / Hozzám rohan,/ játszik velem (Vers)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 3/21

Tisztelt Hevesi Úr! Szeptember 15.-i levelemre a mai napig nem reagált. Engedje meg, hogy viselkedését itt ne taglaljam. Egyszerűen nem kultúremberhez illő vilselkedésmód. Ezen felül, mint azt Szirányi János elnök úrral is tudattam, hallgatásával csak azt bizonyítja, hogy adásával nem tisztességes módon viselkedve, valótlan állításokat állítva, egy teljesen elferdített nézőpontot képviselve sugárzott ki a... (Tudomány)

Jókai Anna
Ima kétezer küszöbén

Isten, a küszöbhöz érve szűkszavú az ember. Már becsöngetett és most vár a nem előbb és nem később nyíló kapunál. Nincs kedve fecsegni; nehéz a vallomás, és az illúziókkal jórészt leszámolt. A híres vagy hírhedt (utólag kiderül) harmadik évezred majd kötelességszerűen bebocsátja. Isten, a dicsőítő jelzőidet elkoptatták, a körülírások pedig mesterkéltek, puszta neveden szólítunk hát, s még ez is csak közelítés – még ez sem telitalálat: Isten! A mi népünk így hív, (Egyéb)

Szerkesztő C
Wass Albert levelesládája

Wass Albert levelezése a napokban elhunyt Szász (Zas) Lóránttal. 22 darab nélkülözhetetlen dokumentum, amely a nagy író utolsó tíz évének küzdelmeibe enged bepillantást, hitelesen, első kézből. Politikai hitvallás, a második felesége halála után megismert harmadiki feleséggel való kapcsolat, a családi ellentétek, a komoly anyagi nehézségek, a tisztes halálra készülés öntudata...mind-mind föllelhető ezekben a baráthoz és írótárshoz küldött levelekben. A két (Könyvbemutató)

Jókai Anna
Ima az utódokért

Például akik odalenn vihorásznak gipszmárvány oszlopok közt falkába verődve, a nyakuk vékony, és mellkasuk behorpad, korcsosult sarlók, imbolyogva fémmel patkolt lábakon; a vastag talpbőr őket köpésbe és kőre szórt magokba ragasztja. A lányok a semmitől viselősek a hasassá duzzasztott dzseki alatt – a jelentéktelen csúnyaságot így változtatják legalább a rútságban jelentékennyé: ők a botránkoztatók, a régen elpackázott eufória kikövetelői Te legboldogtalanabb (Egyéb)

Temesi Ferenc
A 48-56-os zongora

(Regényrészlet) ▲ Minden zeneszerző átéli azt a kínt és kétségbeesést, amit azoknak az ötleteknek elvesztése okoz, melyeket nem volt ideje leírni. De Mr. Bela Victor Jean Bartoknak, aki a New York-i Nyugati 57. utca 101. szám alatt található, rondán funkcionális Buckingham szállodába jelentkezik be épp a feleségével, azt is át kellett élnie, hogy leírt ötletei, gyŐjtései, egész művei is elvesztek. A spanyol határon, a portugál kikötő felé tartva... (Könyv)

Kovács katáng Ferenc
Svalbardi séta

Kinéz az ember az ablakon át, egyenest fel az égre. Ahogy sok-sok éven keresztül a Nagyalföld északkeleti csücskében a nagyapjától látta, aki napszítta arcát feltárta az égnek, kalapja alól kémlelt a magasba. Aztán megmondta, meg bizony, hogy milyen idő lesz. S ha a jóságos emlékezet nem torzít nagyot, általában igaza lett. Itt szürke minden, álmos, vacogtató, egyhangú és lusta. Nincs havat ígérő átfújt gomolyfelhő, nincsen felszakadozó... (Egyéb)

Szerkesztő C
Ma 131 éve született Bartók Béla

Szuhafői Bartók Béla (Nagyszentmiklós, 1881. március 25. – New York, 1945. szeptember 26.) a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia tanára. Művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű.... (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap