Rovatok

Nextepp Béla
A csend dőre őrei

Ülök a szobámban. Csendben, egyedül. Odakint a folyosón rendőrök jőnek. Hangosak, s kopogtatnak. Kívül, belül csupa csend vagyok. – A rendőrség van itt. Nyissa ki! – mondja az egyik, a másik meg csak kopogtat. Nem nyitom ki, mondom, de csak magamban. Kifelé még inkább hallgatok. A zsaruk összetanakodnak. – Lehet, hogy nincs itthon. – Vagy igen. – Mi? – Mi mi? – Mi igen! – Nem értem. – Mit? – Azt, hogy mi igen. – Nem mi vagyunk itthon, hanem ő. – S nem nyit ajtót?! (Humor)

Turcsány Péter
Ovidius sor(s)képlete

Ovidius már a földi halandóság elleni elixírrel bírt, mikor megelőlegezte élete s életműve számára a maradandóságot. S ne féljünk a szótól, ezzel kinyilatkoztatta-felnyitotta értelmezésünk számára elhivatottságának titkát is./ 2.// Dante ugyan már a halála előtt befejezte Isteni Színjátékát a Paradisoval, noha váratlan halála miatt még saját utókora is csak lakhelye egy falmélyedésében találta meg a befejező részt. Ady Endre halálos ágyán Trianon gyászos... (Vers)

Magyar Nyelv Múzeuma
Könyvek között egy életen át

Könyvek között egy életen át - Busa Margit hagyatéka Széphalomban - 2009-ben értékes hagyatékkal bővült a Múzeum. Dr. Busa Margit, az Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott tudományos főmunkatársa, a Kazinczy Társaság tiszteletbeli tagja, a kiváló bibliográfus, a jeles Kazinczy-kutató még életében a magánkönyvtárát a Kazinczy... (Tudomány)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Festő és kritikus

Hirtelen megvilágosodással a lándzsadöfések irányát követve egy kaszáló mozdulattal áthúzta az állat rajzát. A törzs diadalordításban tört ki, reá pedig elemi erővel tört a felszabadultság érzete. Az ember megtette első lépését az ábrázolóművészet felé. Másnap vadászaton elejtették a bölényt. Pontosan azt, és úgy, ahogy Samafu megrajzolta. Ettől kezdve olyasféle szemfényvesztő lett, amit akkor varázslónak, ma inkább... (Humor)

Jókai Anna
Apokrif imák -alkalmakra 6

Ima – virágvasárnap alkonyán// Istenem./ Az az alkony./ A földbe döngölt örökzöldek./ A már üres úton horpadt pléhdobozok zörögnek./ Hasadt nejlonzacskók a bokrokon fennakadva./ Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben./ Istenem./ Ez a piszkos alkony/ a hamis csillogású nappal után –/ Mert semmi sem volt a híg fényben valódi:/ sem a csődület, sem az ujjongás,/ sem az integető pálmaágak/ sem a fejhangon intonált hozsanna./ Egy álságos jelenet mozgatott bábjai (Vers)

Kalász István
Ne feledd, mikor születtél...

Lehet itt rendesen enni, kérdezi a vendég a pincértől. Azt ajánlom is magának, szól vissza a pincér, különben akkora pofont kap... Az ötvenes évek végén... Aznap, amikor születtem a város felett reggel még derűs volt az ég, a rádióban Mendelssohn Skót Szimfóniáját sugározták, és a városszéli kórháznak konyháján, ahol anyám feküdt, az egyik segédszakács kitalálta, hogy legyen ez a nap a vicc napja... (Novella)

Koczeth László
A Vitéz Költő

Költőnek lenni csodálatos, nyomorúságos, felemelő, porba hullajtó nehezen megfogalmazható érzés. Az voltál. A legnagyobbak közül való. Szerettem volna Veled csavarogni az országban Debrecentől Komáromig, Csurgótól Keszthelyig. Vígan együtt borozgatni a barátokkal, verselni, rímeket faragni, örülni tavasznak, ősznek, udvarolni a korzózó kisasszonyoknak, átélni együtt a diákélet, az ifjúság ezernyi csínját, örömét. Kedveltek a lányok, nem szépségedért,... (Publicisztika)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 5/21

Tisztelt Elnök Úr! November 30.-ról keltezett levelét köszönettel nyugtázom. Biztosítom Önt arról, hogy nekem sem volt szándékomban Önnel egy végtelennek tűnő levelezést folytatni, ezért is köszönöm intézkedéseiről való tájékoztatását. Sajnos még egy újabb "botlásra" kell felhívnom figyelmét, mely a Kossuth adón december 5.-én 19 órakor a hírekben hangzott el: ".... az ideiglenesen hazánkban tartózkodó... (Tudomány)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Az idő ablaka

Erdélyi vízió, amely megjelent az amerikai Magyarság 1990. ápr. 17-i számában. "Kiderült, hogy amit első látásra dombhasadéknak véltem, az egy földkunyhó álcázott bejárata, aminek árnyékos félhomályában egy öreg pipás-puskás ember ül. A múltszázadbeli mordályt keresztben nyugtatta a térdén, de a keze a ravaszon pihent, és az arcában volt valami, ami nem sok jót ígért… Mondják, hogy az életösztön csodákra képes. Magam sem tudom,... (Novella)

Jókai Anna
Apokrif imák - alkalmakra 5.

Ima a könnyű búcsúért - mert attól félek, nehéz lesz a búcsú, – Uram, hallgass meg engem – amikoron itthagyom csontnyelű gyöngyház fésűmet, hű társamat harminc éve idestova, holott akitől kaptam volt, bezzeg másokkal mulatoz már réges-régen; csontnyelű gyöngyház fésűmet itthagyom. A tükör alatt hever majd, mindössze két foggal csorbult teljessége még ujjam dermedt maszatját őrzi, a gyöngyház befoltosul. Más, tétova kezek emelik egy más, csúcsosabb... (Vers)

Jankovics Marcell
Elvek és tennivalók (a kultúra területén)

A kultúra nem csupán a művészetek és az irodalom gyűjtőneve, ahogy ma sokan hiszik. A tudományokkal és az oktatás-nevelés körével kiegészülve sem teljes. A kultúra fogalmába tartoznak a világnézet (vallás), az erkölcs, a szokások, hagyományok, a testi és szellemi egészség, a munka és a környezet kultúrája, az életmód, viselkedés, szinte minden. Nemzeti, közösségi kultúráról pedig csak akkor beszélhetünk, ha a részek kultúrája (Tudomány)


A szerelmi költészet veszélyeiről

Dantét olvasva ajánlatos az óvatosság. / A szellemes szerző magát írta bele versébe, / hát sohasem tudható, hogy a történet hol lóg át / a szerző életébe, s az vissza hol talál a költészetbe. / Az olvasó is rábukkanhat képmására e lapokon, / így saját története egy másik történetbe tűnik át./ Máskor szerző és olvasó randizik egy/ szöveghelyen, s a költemény felidézi azt,/ ami majd bekövetkezik.// A szerelemről írva a Komédia különösen rafinált (Vers)

Turcsány Péter
Ady-parafázis a Fájdalomról

Ady-parafázis a Fájdalomról/// „Nem tenyeremet rejti csak az öklöm?” / / / S ujjaimat kell imádsághoz törnöm? / / 2011. augusztus 22. Szombathely / / / Élet- és billentyűritmus „Szívbillentyűritmus”/ / Mirtse Zsuza/ / / Olyan ez, mint Liszt zongorajátéka,/ / csak élő emberek adják az életjeleket/ / hangok leütése nyomán! / / / / / Magyar Irodalmi Lap / / /// Vers /// (Vers)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 6/21

Tisztelt Elnök Úr! Nagy örömmel olvastam a TISZTESSÉG-ben a Katona Terézzel készült interjúját. A feltett kérdésekre adott válaszai adják nekem ma a bátorságot ahhoz, hogy levelemmel az Elnök úrhoz forduljak. Régi hallgatója vagyok a Magyar Rádiónak, 40 esztendeje élek külföldön és volt idő, amikor az egyetlen kapcsolatot az "óhazához" az éteren keresztül érkező hangok képezték. Nem volt mindig... (Tudomány)

Jókai Anna
Apokrif imák - alkalmakra 4

A születő üdvözlésére/ Megmosdatunk, megmérünk./ Azt hisszük, pontosan tudjuk súlyodat./ S titok, kit szeretünk benned./ Ott: Isten veled/ Itt: Isten hozott// Halottbúcsúztató/ Megmosdatunk, felmérünk./ Azt hisszük, pontosan tudjuk a veszteséget./ S titok, kit szerettél bennünk./ Itt: Isten veled/ Ott: Isten hozott// Ima az átkozottakért/ Szánd meg őket is. Ha Te nem léteznél, ők sem volnának szánandóak. Mert ha Tőled „eltekintünk”, a... (Vers)

Szerkesztő C
Wass Albert: 1956 – Hősök és hóhérok

Harminc esztendővel ezelőtt Közép-Európának, talán még magának a Szovjetuniónak a sorsa is egy vékony szalmaszálon függött, mely bármikor elszakadhatott volna, s akkor megszabadította volna a világot a kommunista mételytől. Ezt a ritka történelmi eseményt, mely tele volt addig soha nem látott lehetőségekkel, az egyik leghősiesebb és bizonyosan a legpatetikusabb forradalom váltotta ki, melyet a világ... (Publicisztika)


Valaha ifjak

Nagymamám emlékére, akiből oly sok erőt meríthettem...// -Rideg folyosók,/ színtelen falak közé zárva. / Egy rozsdás ódon ágyon/ fehér párnák, pecsételt paplanok. // Kihűlt ebédek, magányos/ villák, néhány fehér szalvétába/ gyűrt gondolat, kevés / korty keserű vízzel. // Fáradt ápolók, nyugtalan / orvosok, nevetést színlelő / féltő rokonok, s a vaságyon / bámészkodó árvák. // Árvák ők, talán mindannyian. / Betegséggel küzdő nagymamák, / s nagypapák. Fáradt arcú / idős emberek. // Ahogy (Vers)

Jókai Anna
Apokrif imák - alkalmakra 3.

Nagyszombaton/ Már szabad ám remélni/ a péntekről regélni/ már szabad visszatérni/ és a túlnant fölidézni/ már szabad a sebet bekötni/ részvétekben megfürödni/ már szabad a választ kérni/ bár ami volt, csak Isten érti/ már szabad újra lábra kelni/ a szenzációt széthirdetni./ Húsvétvasárnap/ Giling-galang szól a harang/ szellő támadt/ holt feltámadt/ tetszhalott csak aki halott/ hagyjatok most csapot-papot/ ál-tanítvány, hű tanítvány/ egymás mellett hű s a (Vers)

Lukáts János
„Medvéből lőn malac…”

avagy egy hősi ének metamorfózisa A tunguz-monguz költészet gyökérzete – mint köztudott – az évezredes szibériai múltba nyúlik vissza. Arra az időre, amikor pálmaligetek lengedeztek az Irtisz-parti oázisok fölött, amikor őseik száraz lábbal dézsmálhatták meg Alaszka aranyát, amikor a kanadai eszkimó birodalom alig két járóföldnyire volt jakháton, amikor az Ob és a Jenyiszej még közös mederben hömpölygött (Novella)

Balogh Bertalan
Kopaszon, most meg őszülő fejjel

Amolyanöregurasdologez tőlem, hogy valahányszor, (úgy 3-4 évenként) Pest-Budára látogatok a napfényes (és hurrikános) Floridából, okvetlenűl megnézem barátomatis, a vagány főszerkesztőt, aki még az én írásaimat is közli olykor. Emlékszem, egy ilyen több évvel ezelőtti látogatásomkor történt, hogy eligazodást és megvilágosodást kaptam az utcán egy nagy nemzeti kérdéssel kapcsolatban,... (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap