Rovatok

Jankovics Marcell
Ötven év kétszáz sorban

Ha jubileum, válogat az emlékezet - - 1956 nyara. A magyar nemzeti bankosok hűtlenségi perében életfogytiglani börtönre ítélt, ’odabenn’ agyvérzést szenvedett édesapám kegyelmi kérvényét elutasítják. Indok: különösen veszélyes. A betegségére való tekintettel a büntetését leszállítják nyolc évre. 1956 ősze. Pannonhalmán megkezdem a gimnázium II. osztályát. A soron következő három évben a diákotthon dekorációja nagyrészt az én feladatom... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Major János: Kaiser László novellái 1956-ról

Németh László írja: 1956-ban az, ami történt, „mint nagy szárazságban a tűz, a szenvedésben elszánttá érlelt nemzetből robbant ki, csak szikra volt a nemzetnyi benzintartály fölött. Nagy részük megcsömörlött az iszaptól, amelyben tíz éven át lábalniuk kellett, s becsületükről akarták lemosni a részvétel szennyét“. 1956 fél évszázados jubileuma alkalmából (Publicisztika)

Mezey László Miklós
Esték a gyülekezetben

Könyv Schulek Ágostonról és társairól - Volt és van a magyar szellemnek egy olyan fóruma, amelyet egyszer talán majd úgy fognak emlegetni, mint ahogy manapság emlékeznek 1956 őszének előkészítőjére, a Petőfi Kör legendássá vált összejöveteleire. Ez pedig a Testnevelési Főiskola aulájában több mint egy évtizede folyó TF Esték rendezvényeinek sora. Ha egyáltalán összevethető a fél évszázada rendezett, egészen más történelmi helyzetben lezajlott ... (Könyvbemutató)

Turcsány Péter
Szellemi szennyesünk tisztítása

Wass Albert halálának hatodik évfordulójára - Ha megismerni kívánunk egy személyt, vagy a személyek egy csoportját, akkor közelebbi és távolabbi környezetükkel is meg kell ismerkednünk, amelyben mind a hagyomány, mind a világnézet ereje befolyásoló, sőt olykor-olykor mindent eldöntő tényező.� (C. G. Jung) - A rágalmak, amelyek körülveszik a 20. század magyarságának legkiválóbbjait is, már csak a (Novella)

Patócs Júlia
Arany levele szomszédjához

Nagykőrös, márc. 28.1852. Kedves Szomszéd úr! Furcsa szomszédság ez a mienk, 20 mérföldnyire egymástól! No de sebaj, azért a szomszédi jó érzet nem változott. A kérdéses számadásról egyebet nem tudok, mint azt, hogy az a forradalom alatt akkori főszolgabíró Sughó József úrnak volt kiadva (a megyei közgyűléstől) megvizsgálás végett: Súghó úr 1849-ben ha jól emlékszem január vagy február hóban... (Hírek)

Döbrentei Kornél
A magyaroknak való

Balassi Bálint úr utolsó csatája // Elmúlt szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, / Elüszkült az ég, mint combomnak csúf sebe, / Szent lélek-láng emészt vagy a kárhozat heve? / Ez hát az utolsó, legvitézebb torna, / Régi hetyke merszem, de mintha romolna, / Mintha a kihívóm nem e világról volna. // Tejútig magaslik, a vállán keselyű, / Nehéz szagból pajzsa, édeskés-keserű,/ Leheli harcmezőn hullákon általi fű. / Ütöm, vágom, állja, ... (Vers)

Szerkesztő B
1554. október 20-án született Balassi Bálint költő

Gyarmati és kékkői báró Balassi Bálint (eredetileg Balassa; Zólyom, 1554. október 20. – Esztergom-Szentkirály, 1594. május 30.) magyar költő. A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja. A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa.[1] - Balassi Bálint 1554. október 20-án született Zólyomban. Apja gyarmati Balassa... (Hírek)

Szerkesztő C
Wass Albert - Mese a kék hegyekről

A távolságot ha eléred, akkor a hátrahagyott világ válik titokzatossá számodra, az elérhetetlen hegyekben véljük a boldogságot, de odaérve szétfoszlik a titokzatosság, s a farkasok ott is lesik az őzgidák könnyed nyomait… A titok magunkban él, bármerre is vet bennünket az élet, ettől vagyunk gazdagabbak. A képeskönyvet Csilléry Orsolya illusztrációi teszik rendkívül vonzóvá. / Mese a kék hegyekről/... (Könyv)

Szappanos Gábor
Tunéziai útirajz 3/5 - Tevegelés

Késő délután teljesen elcsigázva megérkeztünk a nap utolsó előtti állomásához: a homoksivatag szélén álló Dúz városának dűnéihez, tevegelni – vagy ahogy Sanyi bácsi mondta, mosolyogtató kiejtéssel: „tevegélni.” Ekkor történt, hogy életemben először és utoljára elhatároztam: én soha nem leszek teveháton utazó sivatagi kereskedő! Meglehetősen kellemetlen élmény volt a sivatag hajóján eltölteni háromnegyed órát. Kez... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő C
Két '56-os Márai beszéd a Szabad Európa Rádióban

Szabad Európa Rádió 1956. november 4. Márai Sándor mondja most el New Yorkból, hogyan fogadta Amerika a magyarországi szovjet támadás hírét. Most átkapcsolunk New York-i stúdiónkba. New York éjfél előtt értesült arról, hogy az orosz árulás bekövetkezett és Moszkva elszánta magát a merényletre. A rádiók első híreivel egy időben, nyomtatott röplapokat kezdettek osztogatni éjjel a (Hírek)

Horváth Lajos
56-ról négy tételben

Megemlékező beszéd Fóton 2003. okt. 23-án. Tisztelt Hölgyek és Urak! Kedves Fótiak! - Engem ért ez a megtiszteltetés, hogy most beszédet mondhatok Önök előtt az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Némileg hitelesít engem erre az alkalomra, hogy 1956. okt. 24-én 8 óra 15 perckor sortűzben sebesültem a Honvédelmi Minisztérium előtt és hogy évek múlva történész-levéltáros lehettem, amire gyerekkoromtól... (Egyéb)

Döbrentei Kornél
Vallatás

– Mondd a titkodat – / Nem!/ Térdre, ti hódoljatok előttem!/ Kertész-dinasztiák után/ a virágok királya lettem./ – Mondd a titkodat –/ Majd ha fagy!/ Királyságom felét sem adom,/ gumibotokból erdő gyászol/ homlokomon./ – Mondd a titkodat –/ Klasszikus rúgás volt, urak, belégörnyedek!/ A félelemtől hónom alatt összebújnak a hegyek,/ tedeumra körték harangoznak:/ dolog-dézsmálta parasztöklök./ Igaz, üdvözítőt is játszanék./ – Mondd a titkodat (Vers)

Papp Lajos
Segíts Ég! 1.

Az igazság felszabadít, tudása fájdalom - 90 évvel ezelőtt, az I. világháborúban meggyötört, a háborútól kivérzett, meggyengült magyar nemzetet egy gyenge képességű és gyenge idegzetű főnemes, gróf Károlyi Mihály szabadelvű pártjával és kormányával katasztrófa állapotába juttatta erkölcsileg, politikailag és gazdaságilag. Ezt a kritikus helyzetet kihasználva egy Kun Béla nevezetű alantas személy nemcsak a hazát árulta el,... (Könyvbemutató)

Szerkesztő B
Török András István: A Szabad Európa Rádióról

– Gallicus Reflectorain keresztül (tanulmány) Az egykori Szabad Európa Rádió magyar adásának első öt évéről írt könyvet dr. Simándi Irén, az Országos Széchényi Könyv­ tár tudományos kutatója, Magyar­ ország a Szabad Európa hullámhosszán 1951–1956 címmel. Az A/5-ös nagyságú, háromszázötvenkét oldalas, számos melléklettel, fényképpel, bibliográfiával és névmutatóval ellátott kötetet a Gondolat Kiadó (Publicisztika)

Kalász István
Visszatalálni az erkölcshöz?

A dilemma az erkölcsről szól, arról, hogy miképpen viszonyulunk a bűnhöz? Feltűnő, hogy az ilyen elrontott erkölcsiségű közszellemben, mint a mostani, mennyire nehéz feladat a dilemma boncolása, ergo: az erkölcs tanulása. Miért? Mert nem szoktunk hozzá a szembesüléshez, az erkölcsi önvizsgálathoz, hiszen az utóbbi időkben nem kértek ilyet tőlünk, a „mindent szabad” elve uralkodott. De mi az erkölcs? A Jó és a Rossz gkülönböztetése (Publicisztika)

Jankovics Marcell
Az életminőségről

Visszatérve néhány mondat erejéig előző témánkhoz, hadd emlékeztessek arra, hogy az Igazságosságról szóló konferencia felszólalói főleg az anyagi gondok felül vizsgálva a kérdést már a következő témára, jelesül az életminőségre figyelmezve fogalmazták meg a gondolataikat. Ez önmagában nem lenne baj, sőt. Csak el ne vesszen a látókörünkből az Igazságosság eredeti jelentése. Olyan időket élünk ugyanis, amikor a kormányzat népelnyomó (Tudomány)

Ébert Tibor
A Duna folyása

Bartók Béla pozsonyi emlékének - A két fiú már jó ideje a kert katlanszerű mélyedésében tartózkodott, ez a rész az utca felől töltésként emelkedett, és terebélyes vadgesztenyefák borították. Castrum Alexandriumnak, vagyis Sándortábornak hívták, mivelhogy régi avargyűrű-avarsánc elnevezése már elavultnak, unalmasnak tűnt, meg aztán akusztikailag jobban esett a fülnek a latin idióma. Az „erődítmény” falát belül egy gondosan ledöngölt ösvény (Publicisztika)

Turcsány Péter
Turcsány Péter – Vincze Zsófia: Komoly, okos, csendes ember volt Albi gróf

Idén nyáron remélhetőleg újabb feje­ zete nyílik a Román Népbíróság által 1946 márciusában kettős halálos ítélettel lezárult “Wass-dossziénak”. Dr. Kincses Előd ügy­ véd úr Vekov Károly történészprofesszor kutatásai alapján per-újrafelvételi kérelemmel fordult a román bírósághoz. A Wass-család volt belső személyzetéből néhányan (Riport-tudósítás)

Bakay Kornél
Őstörténetünk kutatásának útjai és buktatói

I. Időrendi keretek Földünk 14 milliárd évvel ezelőtt alakult ki, jött létre, de az életkörülmények csak 10 millió évvel ezelőtt keletkeztek. Ember-őseink, állítólag, 5 millió évvel ezelőtt már „formálódtak“. A mi őseink, tehát a homo sapiens sapiens, azonban csak cca. 200, de inkább 150 000 éve fejlődött ki Kelet-Afrikában, s onnan vándoroltak szét, de nem lehettek többen ezek a vándorlók talán (Tudomány)

Patócs Júlia
…dalnok fiát a hű magyar Szalonta haló porában sem feledé”

Bármelyik irányból közeledik valaki Nagyszalontára, a Csonkatorony már messziről köszönti. A település legöregebb épülete a templomtornyok között kémleli a látóhatárt. Egykor őrtoronyként szolgált, majd hosszú éveken át csonkán, üresen állt. Arany János, a város nagy szülötte még a tetőszerkezet nélküli, denevérek és baglyok lakta elhagyott épületet ismerte, s ezt örökítette meg (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap