Rovatok

Mila
Hasonló sorsú költők valóra vált víziója

A magyar és a horvát irodalom két kiemelkedő egyénisége, akiknek hasonló tragikus volt a sorsa, a háború borzalmait átélve, megérezték milyen embertelen halál vár rájuk, és megörökítették. Ezek Radnóti Miklós és Ivag Goran Kovačić ( ejtd: Kovácsity). Ivan Goran Kovačić műve a Tömegssír, amit Csuka Zoltán fordított le magyarra, E művel kapcsolatban többek között a következőket írta: „...A magyar olvcasó s vele együtt a világ (Publicisztika)

Szabó Jolán
A szomszéd macskája

Mindig történik velünk valami új dolog, néha olyan, melyet nem kívánnánk másnak sem, hát még magunknak. - Reggel hatkor, szokása szerint, kiül a teraszra, reggelizni, kávézni, elszívni az első cigarettát. Hűvös a reggel, hiába van június. Mégis jó itt kinn reggelizni, pizsamában és fürdőköpenyben, már nem szól rá senki, gyere be, mert megfázol. Soha többé nem szól rá senki. Nem akarja, hogy bárki a világon úgy érezze, hogy irányíthatja az életét. Vajas kenyér, három szelet felvágott, ... (Novella)

Jankovics Marcell
„Hívő vagyok anyám méhétől fogva” 4/5

- A mai napon ül össze a bíborosok testülete, hogy kitűzze az új pápa megválasztásának időpontját. Mondja, Ön milyen gondolkodású katolikus egyházfőt tartana kívánatosnak a kereszténység jövőjét illetően? - Van két sarkalatos pont, az abortusz és az eutanázia kérdése, én mind a kettőt ellenzem. Illetve teszek annyi engedményt, hogy a passzív eutanáziát el tudom fogadni, tehát nem ellenzem az életben tartó gépek... (Tudomány)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Festő és kritikus

Hirtelen megvilágosodással a lándzsadöfések irányát követve egy kaszáló mozdulattal áthúzta az állat rajzát. A törzs diadalordításban tört ki, reá pedig elemi erővel tört a felszabadultság érzete. Az ember megtette első lépését az ábrázolóművészet felé. Másnap vadászaton elejtették a bölényt. Pontosan azt, és úgy, ahogy Samafu megrajzolta. Ettől kezdve olyasféle szemfényvesztő lett, amit akkor varázslónak, ma inkább képző... (Humor)

Szerkesztő A
Zas Lóránt: Már semmi sem

(Memento 1945. ápr. 4., 1956. nov. 4. - Magyarok között a hajón)// Már semmi sem olyan, mint máskor./ Az évforduló terhe rádszakad/ közel, vagy távol a hazától./ Az eget nézed, tengert, a halat/ és akác hiv a hetedhét határról./ És bimbó nyilik, inganak falak./ Hilo virágos erdeje még távol,/ de benned ég a szó és felfakad,/ hogy annyi év után is, máshol,/ egy új otthont teremtve, akarat/ és kézfogás, ami a mából/ nagyon sokáig még ... (Vers)

Jankovics Marcell
Október 2/2

Az én hónapom. Október 21-én születtem. Az a kislány, akit először csókoltam meg, október 23-án született. Három jó barátom, akikkel Dumas-i négyest alkottunk, mindaddig, amíg egyikük, ’az én Porthosom’ meg nem halt, mind október végén jött a világra. Mindez magánügy, s e dátumok sem fontosak – önmagukban. Mégis különlegessé váltak a szememben, mert a történelem is kiegészítette a listámat. Mindenekelőtt az 50 évvel ezelőtti magyar (Tudomány)

Szerkesztő A
Zas Lóránt: Már rög lettem

A költő saját eljövendő halálát és az azt körbeölelő vesztes kort vetíti elénk...// Már rög lettem temetve,/ fejfát növeszt az este, / a téren gyász-huszárok / böfögnek, fényt / nem látok, / hôseink is lehányva, / mészt önt ismét a lárva, / a balról idehordott / szemétben állnak kordont, / akik ma kiabálnak / bûnösök, új tatárhad, / tûrünk, hallgatunk, félünk, / nincs puskánk, nincs reményünk, / hogy lázongjunk, lobogjunk: / nem vagyunk, csupán... (Vers)

Szerkesztő A
Wass Albert levelesládája

Wass Albert levelezése a napokban elhunyt Szász (Zas) Lóránttal. 22 darab nélkülözhetetlen dokumentum, amely a nagy író utolsó tíz évének küzdelmeibe enged bepillantást, hitelesen, első kézből. Politikai hitvallás, a második felesége halála után megismert harmadiki feleséggel való kapcsolat, a családi ellentétek, a komoly anyagi nehézségek, a tisztes halálra készülés öntudata: mind-mind föllelhető ezekben a baráthoz és írótárshoz küldött levelekben. A két... (Könyvbemutató)

Szerkesztő A
2011 július 8-án elhunyt Zas Lóránt költő

2011 július 8-án elhunyt Zas Lóránt, Amerikában élő emigráns magyar költő. Személyében az emigráció irodalmának jelenkori legjobbját veszítettük el. Halálakor leközöltük egy barátja által írt nekrológját. Az eltelt egy év óta mit sem változott Lóránt hiánya. Őrízzük emlékét, olvassuk hazafias verseit! A MIL szerkesztősége / - Lóri! Éppen hívni készültelek, s akkor kaptam a hírt; Zas Lóránt... (Egyéb)

Szerkesztő A
2011. július 8-án hunyt el Zas Lóránt emigráns költő

1938-ban Budapesten született, +2011 július 8, Mexico. (73 évesen). 1957-ben szervezkedés címén bebörtönözték. Ezután csak segédmunkásként helyezkedhetett el, de hamarosan villanyszerelői és üzemmérnöki képesítést is szerzett. 1967-ben disszidált, először Olaszországba ment, majd 1968-ban az Egyesült Államokban telepedett le. 1972-ben a Los Angeles-i Californiai Egyetemen elektromérnöki diplomát ... (Hírek)

Szerkesztő C
1956 pufajkásai

1956 nem 1956. október 23-án, hanem 1944. augusztus 23-án kezdődött. Akkor, amikor az első vörös csillagos pufajkás rém betette a lábát a Boldogasszony és a Szent Corona földjére. 1956 pedig nem 1956. november 4-én, de nem is 2006. október 23-én ért véget, hanem mindaddig tartani fog, amíg a kommunista utódpárt és az utódpártot más színekre cserélő gyilkosok és azok utódjaik a magyar közélet minden helyéről ki nem lesznek takarítva. Az MSZ(M)P vörös szegfűs gnómjai jól látható helyen (Publicisztika)

Szerkesztő B
A PUFAJKÁSOK (karhatalmi fegyveres erők)

A „pufajkások” azon karhatalmi fegyveres erők közkeletű [1] elnevezése, melyek a szovjet hadsereg segítőjeként részt vettek az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében, és az új rendszer (Kádár-rendszer) megszilárdításában. A budapestiek Kádár-huszároknak is nevezték őket. A „pufajkások” fő erejét Budapesten a megalakuló Kádár-kormány hadügyminisztériuma, később a belügyminisztérium által felállított... (Hírek)

Szerkesztő C
Horn Gyula hivatalos életrajza

Horn Gyula (Horn Gyula János, Budapest, 1932. július 5. – Budapest, 2013. június 19.) politikus, közgazdász, a közgazdaság-tudományok kandidátusa, a Magyar Népköztársaság utolsó külügyminisztere, 1994 és 1998 között a harmadik magyar köztársaság harmadik miniszterelnöke volt. Horn Gyula 1932. július 5-én született Budapesten, a Szent István Kórházban, a Horn család harmadik gyermekeként. Édesapja Horn Géza szállító... (Hírek)

Szerkesztő B
1956 kronológiája

Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc megismeréséhez és megértéséhez szükséges megismerni azokat a politikai és történelmi eseményeket, melyek annak előzményei voltak. 1955 – A szovjet hadsereg kivonul Ausztriából. Ekkor előttünk, magyarok előtt is felcsillant a szovjetektől való felszabadulás lehetőségének reménye, de a Varsói Szerződés megkötése megakasztotta ezt a folyamatot. 1956. február – A Szovjet Kommunista Párt XX. ... (Hírek)

Turcsány Péter
1956 örök októbere

Gérecz Attila októbere,/ a fiatalság októbere,/ a gyermekek októbere,/ a fegyveres felkelőké,/ a tankcsövek árnyékában tárgyalóké,/ a lépre csaltaké és a becsapottaké.// 56-ban a világ még csak/ csodált bennünket,/ talán, ma már/ a szívéig, az értelméig is eljutott,/ hogy mit jelent föllázadni/ az önkény,/ a hazátlanság/ és a diktatúra ellen;// 2004-ben a világnak már kötelessége tudni,/ hogy a glóbusz égő sebeként,/ mint a lázrózsa, küzdenek... (Novella)

Jankovics Marcell
Október 1/2

Az én hónapom. Október 21-én születtem. Az a kislány, akit először csókoltam meg, október 23-án született. Három jó barátom, akikkel Dumas-i négyest alkottunk, mindaddig, amíg egyikük, ’az én Porthosom’ meg nem halt, mind október végén jött a világra. Mindez magánügy, s e dátumok sem fontosak – önmagukban. Mégis különlegessé váltak a szememben, mert a történelem is kiegészítette a listámat. Mindenekelőtt az 50 évvel ezelőtti magyar... (Tudomány)

Szlamka Zsófia
Képek

1. invenció. Az ég kék volt. Hasonló ahhoz az életérzéshez, amit az ember egy bögre forró csokoládé elfogyasztásakor érez egy fagyos reggelen. Kék, mint a búzavirág végtelen sziromkoszorúja, kék, mint az óceán boldog, nyugtató mélysége, kék, akár az olvadó jég engedő csöpögése. A nap sárgán sütött. Sugárzotta magából az ünnepek fenségét, elmerülendő malasztját, aranyos cikornyáját. Fénye csillogott, akár a templom belső alázata, mint a tavasz illatozó, bájos (Publicisztika)

Szerkesztő A
Zas Lóránt: A felkelő Nap

(Rolandnak) // A felkelő Nap sem határos/ bolygóinktól túli világgal. / Hogy vízeséses vagy kalászos? / Találgatjuk. Van, aki számmal / bizonyítja, hogy lehetetlen / feltételezni is, hogy ember / lakna az ismeretlen tájon. / Esténként kinézek ablakomból: / a megszokott űr-járgányt látom, / és tudom, hogy messze, távol / valami feldereng. Az óceánom. / Nem ittam, enni is csak gyéren. / A megrémítő halál a télen / mást (Vers)

Sebeők János
A Nagylábú

Többnyire nem tűnik föl, hogy járva-kelve nem hagyunk magunk mögött nyomot. Egymillió lépés Magyarországon. Naponta kétmillió ember kopog ide-oda Budapesten. Az hány milliárd lépés? Hány milliárd nyom nélküli lépés? Eltűntnek nyilvánítva? Hiába a megtett kilométerek, ha nincs utánuk nyom. Mennyire más átgázolni a hómezőn. A hó: Isten palatáblája, mely őrzi utad. Álmod és utad – maradandóság. Visszatekintesz, és... (Novella)

Jankovics Marcell
„Hívő vagyok anyám méhétől fogva” 3/5

•Kérem meséljen néhány szót a családjáról… •Apám katolikus, anyám evangélikus volt, így én katolikus, nővérem pedig evangélikus lett. Konzervatív, szabadelvű családban nőttem fel. Mivel apámat koncepciós perben börtönbe zárták, anyámat, a nővéremet és engem kitelepítettek. Mivel anyám utána sem kapott Budapesten letelepedési engedélyt, ezért nagyanyám és nagynéném nevelt. Innen Pannonhalmára kerültem,... (Tudomány)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap