Rovatok

Verrasztó Gábor
Félperces novellák

Mint beregszászi szőlősgazda, elbocsátott pénzintézeti alkalmazott népfelkelő hadnagyként a zászlóaljparancsnok úr segédtisztjeként szolgáltam az orosz fronton egészen 1915. május nyolcadikáig, amikor is megbokrosodott lovam a földre vetett és sok méter távolságra magával hurcolt. Azóta bajtársaimmal nem találkoztam. * Miután a városból visszaértünk a rutinpályára, a vizsgabiztos kezet nyújtott, hogy sikerült, megkapom a jogosítványt, és kiszállt az autóból. Oktatóm szólt, hogy húzódjunk egy... (Humor)

Szerkesztő B
Móricz Zsigmond: Tyúkleves

A ház előtt egy falka gyerek játszadozott, nem lehetett átmenni köztük. Az öregember kis botjával tapogatózva ment előre, és csak annyit látott, hogy sok a gyerek. - Menjetek, menjetek félre! Ez a Gyovaiék háza? A kisgyerekek utat engedtek. Csendes gyerekek voltak, olyan jó gyerekek, mint a szegény emberek gyerekei szoktak lenni. Egész nap nem ettek még, ha csak egy kis kenyeret nem. Azért gyűltek ide a Gyovaiék (Novella)

Pénzes Csaba
Csak játék

– Ürítsük poharainkat a győztesekre! – szólt Rempepész. A férfiak magasba lendítették serlegeiket, és kiitták egy cseppig. – Potopolész, tölts mindenkinek, a vendégeim vagytok! – invitálta barátait Eufüész diadalittasan. Bevett szokásuk volt már hosszú idő óta, hogy amikor csak tehették, találkoztak, beszélgettek vagy játszottak. A játék a mi biliárdunkhoz volt hasonló. Az asztalon lévő színes golyókat ugyanolyan fából készült pálcával lökdösték. Az igazi szabályokra azonban... (Novella)

Szakács István Péter
A székely virtus természetrajza

Tamási Áron művészi víziójában A székely népi karakter egyik fő jellegzetessége a virtus. A virtus latin eredetű szó, jelentése: hősködés, legényeskedés, a veszélyt semmibe vevő fenegyerekeskedés; a helyzetnek megfelelően jelenthet hősiességet és könnyelmű hősködést, vakmerő s ügyes tettet is. Ambivalens lelki vonásról van tehát szó, olyan belső erőforrásról, mely segíthet az ember felemelkedésében, de ugyanúgy a vesztét (Publicisztika)

Szerkesztő A
Robert Walser: A természet

Menj ki a természetbe, örömmel fogad majd. Szereti, ha törleszkednek hozzá, téged is meg fog kedvelni. A természetben nem vesztesz semmit, ő még senkit nem károsított meg soha. Nyelvét hamar megtanulod, megérted viselkedését, s az eredmény: egyik jó állapotból a másikba kerülsz, mert már tudod azt, amit mindenki, aki szereti: hogy miért olyan, amilyen. Sosem fogsz unatkozni, ha ott leszel, és szórakozni sem fogsz; mert olyan erőssé tesz, hogy sem az... (Novella)

Jankovics Marcell
„Hívő vagyok anyám méhétől fogva” 2/5

•Élete során alkalma volt számos távoli nép életét is megismerni. Kutatásai során tapasztalta-e, hogy valóban vannak nyomok a történelemben, amelyek arra utalnak, hogy az ősi korok primitív embere a természet, az égbolt jeleit kutatva már rendelkezett egy korát meghaladó istenképpel? •Számos ilyen példát talál az ember, ha figyelve keresi őket. A Napnak van egy 22 éves napfolt-tevékenységi ciklusa. A 22 ebben az... (Tudomány)

Ódor László
Tell Vilmos

Tell Vilmos hősiessége, az idegen hatalmat megtestesítő Gesslerrel való merész szembeszegülése, majd a puffancs tirannus meggyilkolása ugyan svájci illetőségű történet, de mint sztori és mint tanmese teljességgel idegen a svájci emberek és a svájci közösség természetétől: svájci történet, de az európai mítosz része. Volkskunde der Schweiz (Svájc néptana) című alapművében Richard Weiss etnográfus a svájci ember jellemző tulajdonságait a középvonal ... (Humor)

Szabó Jolán
Pozsonyi kifli

Nehéz dolog elvált szülők gyerekének lenni. Főleg kamaszként. - A magas, vékony, karcsú lány rettenetesen unja a fizika órát. Percenként nézi az óráját, mikor lesz már végre vége és mehet a dolgára. Két óra ideje lesz a kosáredzésig, addig el kell hoznia a keresztanyjától a pozsonyi kifliket. Tizenöt diósat az anyjának és tizenöt mákosat az apjának. Ma lenne a tizenötödik házassági évfordulójuk. Csakhogy öt éve elváltak. Gyuri bácsi lelkesen magyarázza... (Novella)

Szerkesztő B
Zas Lóránt: Augusztus már - Az óceánon túli - Te, kisleány

Augusztus már // Augusztus már mindent feléget. / Fű, fa, virág, a parti fészek / hűvös napokra vár, de téved. / Barátaim, a forró nyárban, / ahol éltem és hol hazám van, / ne higgyetek a pusztulásban! / Mert télre hó lesz és kenyér lesz, / a térre majd büszkébben léphetsz. / Sújtó kezed is lesz: keményebb. /// Az óceánon túli // Az óceánon túli házban, / ahol babád, a porcelán van: / össze ne törd testét a kádban. / Keze kimarjult, vére folyhat, / felfogadják majd zsoldosodnak, / le is lövik: temetik holnap. / Mert kell a birka vágóhidra. (Vers)

Jankovics Marcell
„Hívő vagyok anyám méhétől fogva” 1/5

- Voltak idők, amikor az emberek nem jártak templomba, mert egész egyszerűen nem voltak még templomok. Szabadon éltek, részei voltak a természetnek, nem pedig elfogyasztói. A Napból, a Holdból, a csillagokból értettek meg olyan dolgokat, amelyeket ők egy felsőbb akaratnak, egy felsőbb szférának tulajdonítottak. Ön szerint mikor állt közelebb az ember Teremtőjéhez, a régmúlt időkben, (Tudomány)

Turcsány Péter
Turcsány Péter: Hűség a szabadsághoz!

Turcsány Péter tanulmányainak, beszédeinek és naplószerű vallomásainak hangja, stílusa és életszemlélete egységes. Összehasonlíthatatlanul dinamikus, igazságkereső és láttató ez a nyelv, amely „ragadozó madárkánt” kapja fel szellemi portyájának tárgyait, hogy az olvasó "kezére szállva" a nyugodt elemző tekintet is megtalálhassa az általa vizsgált világ értelmét és szépségeit. A közismert író (Könyvbemutató)

Mila
A hegedű

Már kislány koromban is szerettem énekelni, az anyám szerint kornyikálni. Ilyenkor durcásan elvonultam a kertbe, leültem a földre, és ott tiltakoztam magamban, mert nekem igen is tetszett a produkcióm. Amikor úgy gondoltam, na most már elfelejtette a nem tetszésének kinyilvánítását, és nem sérti a fülét az én dalligázásom, ismét merészkedtem nekifogni a saját magam szórakoztatásának. Megint csak rossz vége lett. –Nem férsz a bőrödbe? ... (Novella)

Jókai Anna
Ima Magyarországért ...

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY A HAZASZERETETRŐL! // Öregisten, Nagyisten/ nézd, hogy élünk itt lenn/ katlanba zárva/ csodára várva/ csöbörből-vödörbe magyarok./ Itt élünk se élve se halva/ hurrá a vödörben hal van/ süthetünk szálkás kis pecsenyét/ a friss húst viszi már a fürge menyét/ körben a bozótból/ ragadozók szeme villog/ az elhevert csordákon/ áldozati billog/ (csitt, csak csendesen, ne kiálts,/ mormold, csak mormold az imát) ... (Vers)

Szerkesztő C
Földesdy Gabriella: Magyar szerzők a Nemzeti Színházban 1935–1944

Az 1935-ös év nagy változást hozott a Nemzeti Színház életében. A kulturális kormányzat egy csapásra véget akart vetni az évek óta tartó anarchiának, látványos hanyatlásnak, amely már a Hevesi-korszak (1922–1932) vége felé megkezdődött, s a színház életének minden területén éreztette hatását. Katasztrofális volt az épület állaga, állandó helyhiánnyal küszködtek, (Publicisztika)

Döbrentei Kornél
A jelen idő mondokája

Virradati / / homokban / andalúz / bikák és / sose / asszony a / megjelenítő / csönd / bírájaként, / csak a / férfi / elhagyatott / pillanata / vesztőhely / meghitt / melegében, / hol / megtartják / a kikelet / angyalívét / nagy / liliomsikolyok. / / Kilimandzsáró / haván / a vér / gyönyörű / gyalogútja / és a / kimondhatatlan / árnyék. / Te a / / fogantatás / hatalmas / éjén áttörő / elragadtatott / elszakadásban / leszel / fölmutatott (Vers)

Szerkesztő A
Zas Lóránt: A megcsúfolt haza

(Péteri Attila Árpádnak) // Néha fellobog / egy fáradt rím, / áthúzott vers-sorok, / papirfecni. Lábnyom. / Körben a csend, / a jaj dobog. / Nem kell / zabálnom. / Néha még elér / egy szó a tegnapból, / és a számon / ima a szitok / az elhagyott, / a megcsúfolt hazáról. / Néha magamba roskadok. / Megméretett, / aki magával / számol. / Bánat van, de nincs titok. / Aki az élet vizéből / ivott, közelebb kerül / a lát-határhoz. /Almavölgy (Vers)

Szerkesztő A
Móricz Zsigond: Árverés a nádason

Nem jössz ki, fõjegyzõ uram, reggel a Vihartóra? Holnap?... Estére disznótor van a mérnöknél.­ Estére hazajövünk. Árverés lesz. Próbaárverés a nádtermésre. A fõjegyzõ a csibukjának a borostyánszopókáját szívogatta. Az más. Akkor az a napidíjjal jár. Az ellen nem lehet tiltakozni. Estére bõven visszatérnek. Hányan jönnek? Csak ketten, te leszel a harmadik, fõjegyzõ uram. Nem bánom. Reggel álljon elõ a kocsi. Én mindenrõl ... (Novella)

Szerkesztő C
A Nemzeti Színház története

A budapesti Nemzeti Színház 1837-ben kezdte meg működését (1840-ig Pesti Magyar Színház néven). Működött a Blaha Lujza téren (1908–1964), a majd a jelenlegi Magyar Színház épületében, a Hevesi Sándor téren (1966–2000). Önálló épülete majd' fél évszázaddal az első lebontása után, 2002. március 15-én nyitotta meg kapuit. A magyar színház épületét Pest vármegye alispánja, Földváry Gábor határozott intézkedésének köszönhetően a Grassalkovich (Egyéb)

Jankovics Marcell
Legyen világosság! 2/2

Az evangélisták összekötik a megtestesült világosságot a tűzzel. Az ő Krisztusuk Szentlélekkel és tűzzel keresztel (Mt 3,11; Mk 1,8; Jn 1,33), Raj Tamás szavával élve a keresztség tüzével köt szövetséget Isten és ember között. „Az ő szemei olyanok, mint a tűzláng” (Jel 19,12). Szentlélek és tűz egy és ugyanaz (ApCsel 2,1–4). Itt visszautalnék a héber lángbetűkre. A Szentlélek szél (lat. aura) és „kettős tüzes nyelvek” (héb. awr) formájában száll az... (Tudomány)

Mila
A vonatban

Amikor kellemesen csalódik az ember a fiatalokkal kapcsolatban. Hajlamosak vagyunk elmarasztalni őket, mert elfelejtettük(?) mi is voltunk fiatalok. - A sokszori késés, és egyéb problémák ellenére is, sokan utaznak vonattal, mert azzal is odaér az ember fia előbb vagy utóbb ahova indult, ha nem ma, hát holnap, de odaér. Akkor, még mindig nincs vége a problémának, ugyanis felkapaszkodni a vonat lépcsőjére, az is cirkuszi mutatványt igényel. Akinek rövid a lába, és nem (Humor)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap