Rovatok

Turcsány Péter
A Paptagi átok

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. A Paptag-ban kóválygok. Kis vályogfalu hát előtt pelenkák száradnak. A kicsi néhány hónapos, anyja a nagybátyja családjánál lakik. „Férje” verekedés miatt börtönbe került. Szabadulása után rendőri felügyeletet kapott és azóta hol bent van egy hónapra – mert a rendőrök este nem találták itthon –, hol kint van néhány hónapig. Pesten dolgozott, és a REF -et itt kell letöltenie, ugyanekkor sem a faluban, sem Sárospatakon nem vették fel ... (Könyv)

Tandori Dezső
Párizsi regényversek - Rossz szokások

Rossz szokások! / Hosszúkásak / vagytok. Kása- / hegymúlásra / mit várok. / Hegyomlásra, / más váltságra. / Négy nap étlen, / de sörözve: / még kevés. / Otthon kell majd, / ami elhajt / életemből, / s reszketés / nélkül. Semmi / elvonási / tünet nem lesz / most se. Kellesz, / bor – s nem kellesz. / S mire kell ez? / Ami ellesz. / Ehhez kellek? / Be ne teljek / üresen. / S annyi sem. / Rossz szokások / java tátog… / / Megjelent: Napút, 2000. jan.-febr. / Magyar... (Vers)

Máté J. György
Függelék: vakolás 1808-ban

A Szegény Yorickhoz címzett fogadó, valamikor 1808 nyarán. A traîteur előző éjjel álmatlanul forgolódott az ágyában, gondolatai szüntelenül a másnapi nagy sütés-főzés körül kalandoztak. A mintegy húsz főből álló úri társaság legalább fél napra kibérelte a tágas különtermét, s már előre megmondták a vendéglősnek, hogy senkit nem engedhet be oda, amíg ők másképp nem rendelkeznek. Vannak itt (Publicisztika)

Jankovics Marcell
Az igazságosságról

AJÁNLOTT OLVASMÁY, különösen a mű végén a kérdések-válaszok! 1.Ön szerint mi az igazságosság? - Azt hiszem, már megválaszoltam. Az évezredek során kialakult értelmezést nincs okom megmásítani. Iustitia a legfelsőbb bíró hatalom, az igazságszolgáltatás erénye, amely azonban sérül, ha a másik három nem tiszteli az igazságot, a veritast. Ha a kormány (és az önkormányzatok), az országgyűlés valamint a média képviselői hazudnak. - 2.... (Tudomány)

Jókai Anna
Ami éltet

Minden életműnek van egy központi magból fakadó törzse, amelyből az egyes alkotások – áganként más és más formában – kinőlnek. Ha ez a mag az emberben lévő szakrális érintettség, meghatározottság, akkor az írás célja, végső célja nem lehet más, mint közelebb kerülni az isteni lényeghez és másokat is közelebb vinni hozzá. Számomra az Isten és az ember, a Világegyetem és a Föld viszonya (a viszony tárulkozása és a tárulkozásnál még jóval több mélységes titok) a legfőbb... (Egyéb)

Orosz T Csaba
A sors játéka

Ha a sors keveri a kártyákat... - Az 1960-as évek Münchenjében állott egy komor épület. A városlakók csak „ Diliház" néven emlegették. A második világháború értelmileg sérült német katonáit rehabilitálták ott. Már csak kevés lakója volt. Épp ma reggel halt meg az egyik szerencsétlen. Dieter, ápoló volt az intézményben. Főnöke arra utasította, hogy szedje össze a holt katona minden holmiját és vigye le a raktárba. Ha mégis keresné valaki az évek óta nem látogatott, 48 éves korában... (Novella)

Halasi Zoltán
Robert Walser: Zöld

Nem érted, jóformán fel se tudod fogni. Ijesztő, félelmetes, mégis lenyűgöző. Értelme? Mi volna? Majdhogynem semmi. Kábít, megszédíti az elmét. Belesajdul a szem, a szív, összeszorul, beledöbben a lélek. Szín, szín. Nincs egyetlen olyan szín sem, ami ennyire szín lenne, mint ez. Nincs még egy szín, ami így elvakítana. Zöld, zöld. Ahová nézel, mindenütt zöld. Ötleteid, gondolataid, lelked minden rezdülése titkos rokonságra lép a zölddel, zölddé fajul úgyszólván. Az arcok is: már-már... (Novella)

Sárándi József
Kártyatrükk

Vegyünk egy pakli magyar kártyát, hívjuk át K. szomszédot, ne őt, közismert hamiskártyás, érti a csíziót, szólítsuk be az utcáról pohár italra ivócimboránkat, ügyes judós, karatés hírében áll, töltsünk bort neki, magunknak is, kortyoljunk kicsit, lassan föloldódunk, mutatok Neked valamit, mondjuk ravaszdin mosolyogva, no mit, kérdi reánk tekintve, megittad az ürmöst, mutatok egy trükköt, kezünkben már ott a kártya, komótosan megkeverjük, keverés közben az alsó lapot emlékezetünkben leképezzük (tök filkó),... (Novella)

Turcsány Péter
Egy kacagás története

Elmondani egy kacagás történetét? Ráadásul, ha mindez szakrális példázat is? Megfoghatatlan, halacska-pillanat. A Vízöntőben felszínre bucskázó halacskáé. De kicsúszik-e értelmezésünk hálójából? A korsóvivő asszonyok megfejthetetlensége. Pedig – megoszthatatlanságában is az enyém; az enyém – mint alanyé –, aki megkapta, akinek megadatott. A középkorúság nyakszorító hurkai. Ugyanakkor: mint a Nagy Fiatalság nyílegyenes folyósodra - ami... (Vers)

Adorján András
A nép ellensége - IBSEN

…a liberálisok a szabad emberek legádázabb ellenségei – hogy a pártprogramok az összes fiatal, életképes igazsá-gok nyaktörői – hogy a célszerűségi szempontok fejtetőre állítják a morált és a becsületet, s tűrhetetlenné silányítják az életet. A pártvezérek kiirtása közszükséglet! Mert a pártvezér dúvad – éhes farkas.Új fölfedezésemről beszélek – arról a fölfedezésről, hogy összes szellemi forrásaink szutykosak, s hogy polgári társadalmunk a (Publicisztika)

Koczeth László
Listázok

Reggel van. Nyűgösen ébredek. Bár az eső igencsak zuhog, kénytelen vagyok elmenni a párszáz méterre lévő kisboltba, vásárolni, ha valamit reggelizni akarok. Mivel már éveim száma egy békaugrással meghaladta a hatvanat, s bár az agymosás, nem tudta tönkretenni szellemi képességeimet, de feledékenységemből kifolyólag szükségem van egy listára. Na, össze is írtam a szükségeseket. A boltban elővéve... (Publicisztika)

Orosz T Csaba
A bamba nemzedék gyermekei

A sokat átkozott, de néhányunk számára áldott nyolcvanas évekről fogok most írni. Talán nem illik a témához a kissé nosztalgikus hangnem, de én, mint a „Bamba Nemzedék” tagja – azért ez a nevünk, mert a Nagy Generáció képviselői ezt a nevet aggaták az utánuk következőkre - elrévüléssel tudom csak visszaidézni azt a néhány nyüzsgő évet. Csöveskorszak. Életemet már előre meghatározta... (Publicisztika)

Döbrentei Kornél
Egy szőlősgazdára

A lopótöknek fejébe szállt a bor – / angyalöblű buzogány a Gazda kezében: / leveri szívünkről a vaskoloncot, / a medvesorsú bú hosszú láncán / sekélyül a lombhullató brummogás. / Poharunkba áldott kedvvel lövell / lángot: iszapja ragyogás, kitapasztja / a mindenséget, a pince fala / csupa jézusfényű parázs: / örökmécset / nyeldeklünk megfékezni a járványzó homályt. / Tizenhárom grádicsú / messzeség a miénk, elrugaszkodunk / feledni... (Vers)

Kalász István
Nehéz idők - Örkény István emlékére

Tudatom: nem hagyom el a 416-os szobát egészen addig, amíg el nem tűnik az arcomról a kiütés. És ez eltarthat néhány napig. Másodszor: ez alatt az idő alatt senki sem léphet a szobámba. Harmadszor: ezt az időszakot nem vagyok hajlandó kifizetni, így ne is jöjjenek semmilyen számlával. Negyedszer: a kárt, amit tudományos pályafutásomban okoztak, meg fogják téríteni, Ezt még megkeserülik! S. Tisztelt Schmidt úr, kérem, nyissa ki az ajtót. (Novella)

Szerkesztő B
1979. június 24-én hunyt el Örkény István író

Örkény István (Budapest, 1912. április 5. – Budapest, 1979. június 24.) Kossuth-díjas író, gyógyszerész, az Újhold társszerkesztője; a világirodalmi rangú magyar groteszk próza megteremtője. Radnóti Zsuzsa Jászai Mari-díjas dramaturg férje. Örkény jómódú zsidó polgárcsaládban született a tízes évek elején. Édesanyja Pető Margit, édesapja Örkény Hugó patikus. 1930-ban érettségizett a Piarista Gimnáziumban, majd... (Hírek)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Nyelvművelődés – anyanyelvi művelődés

Más fórumokon többször írtuk már, hogy A Magyar Nyelv Múzeuma a nyelvművelődés intézménye. De mit is értünk e szó alatt? Miért nem nyelvművelést mondunk? Nos, a nyelvművelődés szó utal a közös munkára, arra, hogy szakemberek és nem szakember nyelvhasználók együtt végzik Művelődés a nyelv által; és... (Tudomány)

Lukáts János
Édenkert az ingoványon

Fekete István: Tüskevár Ha egyszer valaki számba venné, hogy hány magyar regény- vagy prózarészlet játszódik mocsárban, nádasban, ingoványon, - meghökkentően nagyszámú gyűjteményt kapnánk. Arany Toldijától kezdve, Jókai: Névtelen vár, Mire megvénülünk, Mikszáth: Két koldusdiák, Móra Ferenc: Rab ember fiai c. regényein keresztül, Szabó Pál XX. századi Ahogy lehet-je is kitüntetett (Könyvbemutató)

Szerkesztő A
1970. június 23-án hunyt el Fekete István író

Fekete István (Gölle, 1900. január 25. – Budapest, 1970. június 23.) író, számos ifjúsági könyv és állattörténet írója. Barátjával, Csathó Kálmánnal együtt az „erdész-vadász irodalom” legismertebb művelője. Jókai mellett, minden idők legolvasottabb magyar írója. 2002 decemberéig legalább 8 700 000 példányban adták ki műveit magyar nyelven. Külföldön tíz nyelven, 12 országban, 45 ... (Hírek)

Madarász Imre
A legyőzött nagyvad szemével

A Risorgimento ábrázolása Giuseppe Tomasi di Lampedusa A Párduc címu regényében Giuseppe Tomasi di Lampedusa szerette a pa-radoxonokat, remekmuvét A Párducot (Il Gattopardo) egy szállóigévé lett paradox mondat köznevesítette : Ha azt akarjuk, hogy minden úgy maradjon, ahogy van, mindennek meg kell változnia. 1 ebbol az idézetbol származik az olasz gattopardismo kifejezés. A paradoxonkedvelo író szelleméhez... (Könyvbemutató)

Mila
Vigh Rudolf könyvbemutatója

Az irodalmi est mindig hoz egy kis fényt az ember életébe. - Németh István szerint az „Öröknaptár vegyes prózai alkotásokat tartalmaz, de a vegyesség csupán látszólagos, hiszen valójában mindegyik a szerző magányáról, a közösségen kívüliség élményéről szól…” A kishegyesi tűzoltóotthon tanácstermében zsúfolásig megtelt közönség előtt tartotta meg Vigh Rudolf a könyvbemutatóját 2013. június 12.-én. A könyv címe: Öröknaptár,... (Riport-tudósítás)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap