Rovatok

Bilecz Ferenc
Bel-Ár (XV.)

A magyarok ősi totemállata a szarvas volt. Szkíta-szarmata leletek ezrei tanúsítják a magyar kapcsolatot. A legfőbb eredetmondánk főszereplője a csodaszarvas. Nevének eredete mégis a homályba vész. Pedig napfejű, királyi állat-mivoltát senki sem vonja kétségbe. Neve is ezt jelenti: sar-bas. K und K régen. Caesar nevéről. (Könyv)

Kühne Katalin
István, a király

Szent István királyunkra emlékezve és a mai fiatalok számára útmutatóként szánom ezt a verset. István, a király // térdelek lehajtom fejem' / így dicsérem szent nevedet / aki megalapítottad / hőn szeretett országomat // hoztál rendet igazságot / repültél hegyek csúcsára / imáiddal Istenedhez / templomtornyok tetejére // szép színes égi palástod / rég megszőtték a takácsok / díszítették csillagokkal / adtak országalmát jogart //Istvánt ki Istennek kedves / felkentek a (Vers)

Antal János
Kelet-Európa elrablása 1/2

A NÓMENKLATÚRA NEM ADJA MEG MAGÁT - Az 1989-ben megkezdődött folyamatok, pontosabban a létező szocializmus látványos összeomlása jelentette az utolsó nagy európai forradalmi hullám kezdetét. A nagy európai „rendszerváltás”-ok különbözőképpen zajlottak le, de az előzőek (például a francia vagy az oroszországi forradalom) közös vonása volt, hogy az elitek teljesen kicserélődtek, hiszen a kormány-, illetve rendszerváltozás idejére (Publicisztika)

Koczeth László
Az utolsó dallam

Befejeződött a második világháború - Felbúgott a sziréna. A bolt előtt állók hirtelen futni kezdtek. Amikor lélekszakadva beugrott az óvóhelyre, már süvítettek is a bombák. Félelemtől tágult, rettegő szemek néztek rá. A sarokban egy copfos kislány pityergett, magához szorítva kifordított lábú mackóját. Az emberek nem szóltak egymáshoz, csak vártak. Robbanások zaja hallatszott odakinn és a repülőgépek búgó, majd elhalkuló hangja. Hirtelen kiszaladt az utcára és futni kezdett. (Novella)

Kő-Szabó Imre
A jutalom

Vető József ezen az őszi szombati napon ott ült a külvárosi ház emeleti folyosóján és cigarettázott. Ötvenkét éves, napbarnított, szikár alakja férfiassá tette. Drótkeménységű hajára volt büszke, amely napjainkra elveszítette fényét és sötét színét. Egy kicsit úgy tűnt, mintha lisztet szórtak volna egy pillanatra, a fejére. Ő ezt egy tisztes, őszes halántéknak nyugtázta. Az asszony főzött a konyhában, az ablak nyitva, így szabadon áradt ki a babgulyás kellemes illata... (Novella)

Turcsány Péter
Visszatérés

(Rapszódia a görög szigetvilág déli partjairól)// Mottó:// Atyám, kik véled egyek vagyunk!// Istenek magánya – és Istené! A nem szűnő mosoly,/ a megbocsátásé, Melpomenéé, a szeretőé, a balgáé,/ de az egyetlen teli kehely, a csordulatlan, mi asztalunkra/ helyezve örök./ O ország, o ember, o szigetek, ti mind, ami kedves,/ ami görög.// Férfiak szigete, Vulcanosé, Apollóné, árnyaké, Hádes/ árnyakba vont portáié, s Artemis fénydárdáinak zuhanásáé –/ mit a... (Vers)

Lengyel Tamás
Látod, fiam, halott madár

A gyaloglás még fárasztó neki. Szinte lépésenként megáll rácsodálkozni a világ dolgaira. Ha elfárad, az ölembe kéredzkedik, nyakamba ülni fél. Babakocsiban tolom még leginkább, akkor is, ha motorozni indulunk. Így gyorsabban célt érünk a cél pedig most egy belső udvar. Hatalmas, újonnan épült, csupa-üveg irodaházé. A ház eddig szinte használaton kívüli. Csak egy kondicionáló terem a földszinten. Az üzemel. Az udvar nem (Novella)

Tóth István
Ali Baba

Sokat hallottunk akkoriban az amerikai kémműholdakról. Nem múlhatott el egyetlen politikai foglalkozás érthetőbben, a kommunista ideológiát teljesen hatás nélkül, unalmasan adagoló heti szeánsz ahol ne esett volna szó a gyufásdobozt is lefényképezni képes szerkezetekről, s egyéb technikai fondorlatokról. Ezek után ezredünk, mondhatnók, alaposan tájékozott volt az imperialista praktikákból. Parancsnokságunk, élén Vadkan (oroszul: Kaban, becézetten: ... (Novella)

Szerkesztő B
Tibeti mesék - A törvényt megőrző novícius története

Vannak, kik inkább kockáztatják testük épséget, vagy akár az életüket is, de nem szegnék meg a tan törvényét. Ha mások kérdik, ugyan miért tesznek így? a válaszuk az, hogy a tan parancsolatainak betartása vezet egyedül a megvilágosodáshoz, s csupán ez segít nekünk elhagyni ezt a siralomvölgyet. Miképpen a hatalmas óceán is végtelen, úgy a törvény megőrzésének haszna is határtalan. A tengerekben félistenek, ... (Novella)

Szerkesztő A
Skrivanek Dániel: Két évszázadnyi (ki)útkeresés Közép-Kelet-Európában,... 2/2

avagy: törekvések a dunai államok egyesítésére - „Egység, egyetértés, testvériség magyar, szláv és román között!/ Íme ez az én legforróbb vágyam, legőszintébb tanácsom!/ Íme, egy mosolygó jövő valamennyiök számára!”/ (Kossuth Lajos, 1862)/ - Kossuth Lajos, Magyarország egykori kormányzója e szavakkal bocsátotta „útjára” az 1862-ben ... (Publicisztika)

Bónizs Róbert
A kőfaragó (regényrészlet)

A nyári napforduló tűzünnepe régestelen-rég Keresztelő Szent János napjának előestéjén tartatik, ezért a legtöbb ember szemében egyházi ünnepnek számít, ám szokásai a kereszténységet messze megelőző korokból erednek. Eleink a tüzet a tisztaság, az egészség, az elevenség, a szenvedély, a szerelem, az örök megújulás jelképének tekintettek, ezért Szent Iván varázsos éjszakáján a megtisztulással, a gyógyítással, az egészség... (Egyéb)

Horváth Tivadar
hiába, de aztán mégis...

Tárgyszavak: magyarság-tudat, nemzeti identitás. Semmi. Minden. Semmi. // Majdhogynem ugyanaz./ Cirkuláró, búgó miértek./ - Az udvaron már nagy a gaz./ Nem lenni. Lenni. Nem lenni./ Majdhogynem ugyanaz./ A tenyeréből enni,/ ha már bizalmat szavaz./ Rész. Egész. Rész./ Majdhogynem ugyanaz./ Tehetetlenség. Hályog. Penész./ - Hirtelen megint havaz./ Kívül. Belül. Kívül./ Majdhogynem ugyanaz./ A nagyvilágon ekívül/ mindenütt van tavasz./ Minden. Semmi. Minden..... (Vers)

Vörös István
A költészetről

Az a szöveg, ami hármat pattan a vízfelszínen, nem vers. Az a szöveg, amit el lehet dobni, nem lehet vers. Az a vers, amit be lehet dobni egy folyóba, maga a költészet. A költészet legkevésbé keresés közben található meg. Azért írok verseket, mert nincs semmi, ami jobban kivívná ásításomat náluk. Az unalomnál nincs izgalmasabb. Az a szöveg, ami nem pattan hármat a vízfelszínen, nem is vers. A költészet legkevésbé a versekben található manapság. Azért... (Publicisztika)

Czakó Gábor
Czakó Gábor - Beavatás: Lépcső és szalmaszál

Czakó Gábor - Beavatás: Lépcső és szalmaszál - A Beavatás esszésorozat IX. kötete világunk – Gazdaságkor – s ezen belül az ember és szellemi-fizikai valója, környezete ügyes-bajos dolgairól szól a politikán túli megközelítésben. Az eszmék és értékek hiányában egyre nagyobb tömegek képtelenek fölnőni. Éretlenül szórakoznak, képtelenek iskoláikat elvégezni, családot alapítani, (Könyvbemutató)

Szerkesztő C
Író-újságíró pályázat

A baráti Inter Japán Magazin író-újságíró pályázatot hirdet a japán-magyar kapcsolatok és a két nép közötti szabad információ-áramlás erősítésére. • A pályázók korát, végzettségét és állampolgárságát tekintve nincs megkötés. • Bárki pályázhat interjú, riport, novella és tanulmány műfajban. • Írásműve épülhet japán-magyar történésekre, gondolati szintű közös elemekre, felvethet a két nemzet közötti további kapcsolati lehetőségeket. Feldolgozhat valós ... (Hírek)

Szerkesztő A
Nemzetgyűlés aug. 19-én 11 órától Budapesten a Felvonulás téren

A Haza Nem Eladó Mozgalom 2013. augusztus 19-én 11:00 órától augusztus 20-ig NEMZETGYŰLÉST hívott össze Dudapesten a Felvonulás téren (A Regnum Marianum kereszt mögött, 5 perc sétára a hősök terétől). Kétkezi munkások, értelmiségiek, kifosztott banki adósok, vállalkozók, gazdák, fiatalok és idősek, mindenkinek ott a helye. Mi nem valami ellen szövetkezünk, hanem (Hírek)

Szerkesztő A
Bene Gábor: Emelkedjünk magyarrá!

FONTOS és JELENTŐS KÖNYV JELENT MEG! A Tudatos Nemzetépítés Kézikönyve 1. kötete Dr. Bene Gábor közjogásztól jelent meg, amely Emelkedjünk Magyarrá címen megrendelhető a szerzőtől. Az előszó Wass Albert anyagaiból készült, az utószót pedig vitéz Vesztergám Miklós tárogató művész írta. A könyv hiánypótló a mű. A kifosztásunk jogi alapjait alaposan körbejáró szellemi muníció, amely (Könyvbemutató)

Barcsi Tamás
A gondoskodó lény. Az emberi méltóság egy lehetséges megközelítéséről

Az emberi méltóság lehetséges értelmezései közül elsősorban a gondoskodásként felfogott méltóságról fogunk beszélni. A méltóság többjelentésű fogalom, de az emberi státuszt, az ember belső lényegét (vagy lényegi jellemzőjét) kifejező emberi méltóságról is számos nézetet találhatunk. Minden ember egyenlő méltóságáról először a sztoikus Cicero írt. (Publicisztika)

Toót H. Zsolt
Zarándokút a szavakért

„Szétrohadt, amit az értelem és a kultúra annakelőtte egybentartott. Valami elmúlt. Senki nem értette, hogy mi lépett a helyére. A szavak nem azt fejezték ki, ami történt, röpködve a szélben egymásnak ütköztek… Nem az ismeretek lettek hasznavehetetlenek, a tudás vesztette el az értelmét. Mi ez – kérdezte Ruben –, valami elmúlt történet, vagy mi kerültünk előbbre az időben? Azt, amit hallott, mintha valaki megírta volna már régen” – olvashatunk Sándor Iván A szefforiszi (Novella)

Koczeth László
A padon

A falurombolás témájához - Szél kavarja fel az ázott faleveleket, néhányukat a föld sara nem hagyja felszállni, oda tapasztja, odaragasztja önmagukhoz, visszahúzza a szaladni, elvágyódni merőket. Így vagyunk mi magyarok a szülőföldünkkel, ahova a mag lehullt ott ereszt gyökeret, ott cseperedik fel a növényke, ott hajt virágot, hoz termést, ott ernyed el és kerül vissza az élet örök körforgásába. Valahogy így gondolta a mi idős házaspárunk Imre bácsi (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap