Rovatok

Turcsány Péter
Marosvécsi Hesperidák kertjében - Dionysos emléke száll

És a tölgyfaliget, mely őrzi/ az ősök lelkét, / íróink szép,/ halk susogását át a jövőnkbe... / Hexameterben lépni e tájon,/ hol Dsida járt és / Kós Károllyal/ Áprily mérte a penzumokat ránk, / minden időkre örökbe kiszabva/ a sors magyar útját!// Dionysos emléke száll// Ó, hogy még mindig jobban jártam Dionysos/ szép sorsánál – őt azok szaggatták szét,/ kik vele pompáztak a mámorok útjait járva (Vers)

Bakay Kornél
Őstörténetkutatásunk újabb eredményeinek értékelése

Bakay Kornél előadása Budapesten a Magyarok Házában / Az előadásom címe pontatlan, mert ma elsősorban a különféle, kigondolt, szabadon elképzelt, őstörténetnek nevezett szellemi termékek értékeléséről lesz szó, az új kutatási eredmények tükrében. A Magyarok VIII. Világkongresszusának őstörténeti szekciójában, hasonló képpen, mint négy évvel ezelőtt, a... (Tudomány)

Fedák Anita
Elfogyóban

"Van egy gyönyörű, korszerű iskolám, csak éppen alig van benne gyerek..." – mondja keserű iróniával a hangjában. Mert hát nem nehéz kitalálni, hogy milyen jövő áll a csallóközaranyosi magyar iskola előtt. Etelka, a marosvásárhelyi tanárnő, aki Kelementelkén, egy kis erdélyi faluban tanít, bekapcsolódva a beszélgetésbe, hasonló helyzetről számolt be. A nyolcosztályos iskolában még száz gyerek sincs, de ebből csak ötvenvalahány a magyar származású. A... (Publicisztika)

humattila83
Mese - A párjanincs aranycipellő

Gyerekmese - Réges-régen élt egy hercegnő, akinek szépségével csak ravaszsága vetekedett. Kastélya hatalmas volt, országa tengertől-tengerig nyúlt, s alattvalói is szerették, mert nem sanyargatta őket. De legbüszkébb mégiscsak éles eszére volt ez a hercegnő, akit amúgy Emesének hívtak. Mikor Emese eladó sorba ért, kérők hosszú sora kígyózott palotája előtt, mert minden Herceg olyan feleségre vágyott, mint ő. (Egyéb)

Koczeth László
Magyar szürke

feszíts a földnek/gombos szarvadat/s bár kigurult/közüle ékes napkorong/orrod nehéz párát fúj/nem tűrt melleden a kolonc//fehérnek tetsző/komisz kuvaszok/harapják véknyad/türelmed véges/éltető csordakút messze/délibáb ködében/csak megsejlik/a szabadság/az édes//vesd fel büszke fejed/hisz évezreden/át tűrted zsarnoki béklyód/hagytad terelni a csordád//indulj hát/ura vagy pusztádnak/ne bőgj már /ez a hang nem illik/rög királyának//izmos tested feszül/ erőd nem hagy... (Vers)

Fedák Anita
A múlt kísértete

Ami érdekessé tette számomra az idős hölgyet, azaz, hogy személyesen ismerte Horthy Miklóst. Sőt, az egykori kormányzó kárpátaljai látogatásai során, amikor többnyire a Felső-Tisza-vidék erdőiben vadászott, a szállásadói teendőket is ellátta. Nos, az újságíró szakmai ártalomból és persze kíváncsiságból is ilyenkor kap az alkalmon, és elhatározza: papírra veti a történetét. Annál is inkább, mert Idus néni nagy szeretettel és tisztelettel beszélt Horthy Miklósról, aki a magyar történelem kétségtelenül egyik (Publicisztika)

L. L. Levente
Magyarország ma

Mondd, barátom, hol a mi hazánk?// Ez lenne Árpád, s Petőfi földje,/ Hol Himnusztól fakadt szemünk gyöngye,/ Hol Istentől térden állva kértünk/ Áldást a magyarra, s haltunk-éltünk?// Mondd, barátom, ez hát a haza,// Hol bírákká lettek a gazok,/ S bilincsben sínylődnek igazok,/ Testvér testvérnek vájja szemét,/ S búzát takar a tonna szemét,// Hol disznó gyöngyöt kap ebédre,/ Kereszt, korona száll szemétre,/ Hol oroszlánból lettek nyulak, S rabló kirabolt hátán mulat,/// Hol taplóvá vált... (Vers)

Kaslik Péter
Nemzeti, vagy „kozmopolita” költészet?

József Attila: „Ady-vízió” című, a Nyugat folyóiratnak szánt írásában fogalmazza meg, a ma már szállóigévé vált mondatát: „A nemzet közös ihlet.” József Attila ugyanott azt is megjegyzi, hogy a nemzet „nyelvet alkotó tevékeny szellemiség.” Ugyanott olvassuk azt is, hogy néhány ember is lehet nemzet, sőt egyetlen személy is lehet a nemzeti értékek hiteles megtestesítője. Illyés Gyula „Az ozorai példai” c. versében írja, (Publicisztika)

trainer
Mindenhatás

Magyarnak lenni nem csupán jó, de valójában elengedhetetlen. Szükségszerű. Üres volt az utca, egy árva lélek nem ténfergett sehol. Jármű sem mozdult, nem vesztegelt a járda mellett. Pár perce esett, a hold csillogó világa ragyogássá változott a nedves burkolaton. Aludt a város, ez a része legalább. Vagy mégsem? Az egyik emeleti ablakból lámpa sárga fénye szűrődött ki, valamint halk zene. Mozart adagio-t játszott egy kisfiú zongorán, de oly szépen, hogy akár maga Mozart is játszhatta... (Novella)

Bella Árpád
Petőfi magyarsága

A napokban kezembe került egy régi írásom, amelyben Petőfi magyarságával példálóztam. Nyolc és fél éve ennek, amikor kétségbeesetten küzdöttünk az ún. „státusztörvény” elfogadásáért. A népszavazáson elbukott kezdeményezés a hazai magyarság szégyene. Jóvátettük? Olvasom a hírekben, hogy már negyedmillió külhonban élő magyar kérvényezte a magyar állampolgárságot, és közel 160 ezren már meg is kapták. Isten malmai... (Publicisztika)

Mila
Hogyan kell utazni

Én is tudok nyelveket.- A stuttgarti reptérig elkísért a barátom. A jegyet egy kedves hölgy töltötte ki, és mondott valamit németül. Ha rákérdezek, akkor sem biztos, megértem mi a közlendője. Úgy gondoltam, megtalálom én a monitorok alapján hol kell várni a Lufthansára. Elbúcsúztam kísérőmtől, és átmentem a vámon, megtaláltam a helyet, ahol várni kellett. Münchenben leszállt a gép, ismét várakozás. Megkerestem honnan szállok repülőre, és vártam, mint aki jól végezte (Humor)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Lengyel János - Édes Anna Kárpátalján

Hosszú évek óta unatkozott a Múzeum körúton lévő antikvárium egyik felső polcán. A részleg fölött fehér alapon betűk: Szépirodalom. Szép, szép, de nem mai. Nem modern, nem kortárs. Mert hát haladni kell a korral. Vagy éppen a kórral. Az új ítészek, az új divatdiktátorok száműzték őt is, mint megannyi társát. Évtizedek óta aludta csipkerózsika-álmát az antikvárium polcán. Már (Novella)

Turcsány Péter
Fordul a kocka, te Papa!

Fordul a kocka,te Papa!// Gyermekeimben még rendetlenségük is érték! / Vajh, hogy mért szeretem minden tetteiket? / Vagy valamely különös báj, sőt örökölt hiba vonzana / szertedobált vackos csomagjaikhoz is már?! / / Mit tudom én… De ha lányom végre betoppan a házba, / vagy fiaim közül egy konyha zugába betér,/ már örülök, hogy a gyermek végre velünk teszi napját, / s mint várt egykoron Ő – most lesem Én mosolyát! / / (Pomáz, 2013. február 24.) (Vers)

humattila83
Mesék - A derék szabó és a lusta inas

Gyerekmese - Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy derék szabó, aki olyan ügyes mestere volt a varrásnak, hogy királyok és királynék jártak hozzá hetedhét országon is túlról, s mind csak az ő ruháit akarták hordani. De volt ennek a szabónak egy lusta inasa is, aki álltó nap csak tátotta a száját, s olyan szörnyen lassú volt, hogy a tej is megaludt benne. Mivel azonban a szabó jóságos ember volt, sehogyan sem... (Egyéb)

Fehér József
"Az évszázad üzlete"

Olvasom az újságcikkek között, hogy Ócsára „Mintavárosba költöztetik a devizaadósokat!”. Mondhatnám, hogy hipp-hipp hurrá, meg vagyunk mentve, ha netán képtelenek lennénk a devizahitelünk részleteit tovább fizetni, és kilakoltatnának bennünket abból a házból, amelyért egy életen át gürcöltünk a feleségemmel. Kénytelen vagyok bevallani, hogy hét évvel ezelőtt bennünket is „belerángattak a csőbe”. Azt mondták a bankunknál, hogy a svájci... (Publicisztika)

Elmer István
Isten, ölelj meg engem!

Betértünk az egyik krisztinavárosi kisvendéglőbe, és letelepedtünk a hátsó helyiség félreeső asztala mellett. Az utóbbi években gyakran megfordult itt. Valamilyen irodalmi összejövetelről jöttünk, már nem emlékszem pontosan, honnan, csak azt tudom, zajos volt, nagy hangú, nyüzsgő és semmitmondó. Gyurkovics Tibor egy pohár sört kért. Kortyolt az aranygalléros hercegből, aztán rám nézett, talán mondani akart valamit, de mégis inkább hallgatott. Jólesett a csönd. És ebben... (Novella)

Fehér József
A legszebb magyar szó

A legszebb magyar szó számomra a "haza". Amikor kiejtem, hevesebben ver a szívem, és ez a finom, lüktető érzés szétárad az ereimben. Arra ösztönzi minden sejtemet, hogy e gyönyörű fogalom hallatán, szeretettel töltsenek meg. S ez vezérelje életem során minden gondolatomat, szavamat, tettemet. A haza fogalmához földdarab is társul - mezőkkel, folyókkal, hegyekkel, dombokkal -, melyet őseink hagytak ránk örökül, hogy az utódainknak megőrízzük... (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
Aradról és Árpádról

Helyneveink sajátos elemzése. "1374-ben még csak egyetlen Ar nevű település volt ismert, s ebből alakulhatott ki, s vált ketté a település Nagyar-ra és Kisar-ra. – írják a falu honlapján. Viszont az is feltételezhető, hogy az eredeti név volt a Kysar. Ansar és Kisar voltak a „teremtő” istenek. A névadóknak nem kellett ismerniük az akkád Enúma elis teremtéseposzt, ahhoz hogy emlékezetükben megmaradjon a Kisar név. Elég volt ismerni a Bel-Béla mítoszt. A falu későbbi szétválásakor a Ki-sar-t... (Egyéb)

Tara Scott
Dallos tanár úr

Amikor két, magányos ember találkozik. - A gimnázium sárgára festett falát, beragyogta a kora őszi napsugár. Az ablakok még többnyire nyitva voltak, halk zajok szűrődtek ki folyt a tanítás. A szemben lévő parkban egy osztály töltötte a lyukas óráját. Lányok egy csoportban halkan beszélgettek, volt, aki a könyvébe mélyedve a következő órára készült. Akadt, aki szendvicset majszolt. A fiúk egy csapata két közeli padot foglalt el. Felültek a támlákra, ültek az... (Novella)

Mila
Plitvicei kirándulás

Tanárkori emlékeim. - Minden évben a hetedikes tanulók Plitvicére mentek kirándulni abban a számunkra jó világban, amikor még Jugoszlávia volt országunk neve. Mi három osztályt vezettünk. Mind a három osztályfőnök kísérte a gyerekeket. Éjjel utaztunk autóbusszal, ily módon több napot tölthettünk azon a természeti szépségektől dagadó helyen. A levegő tiszta, a tavak színe a világos zöldtől a sötét zöldig váltakozik. Keskeny ösvényen haladva lassan jutelőre az ember. Az (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap