Rovatok

Czakó Gábor
Böff

A jól nevelt Kisszerkesztő némileg izgult a rigófüttyös délutánon: mit szól a tisztes urakból és hölgyekből álló társaság az ő vaskos történetéhez. Mit szólt volna? Próbáltak ők már elég malacságot, nem beszélve arról, hogy éppen mangalica szalonnát kóstolgattak, Édesszájú Lóorvos ajándékát. Természetesen hagymával, puha házikenyérrel, sőt némelyek zöld fokhagymát is harapdáltak hozzá, a tavaszi kert legfölségesebb ízét. S tudjuk, hogy (Novella)

Szerkesztő A
1620. május 1.-én született gr. Zrínyi Miklós

Zrínyi Miklós, gróf (horvátul: Nikola Zrinski) (Ozaly,[1] 1620. május 1. – Zrínyifalva, 1664. november 18.) horvát bán, Zala és Somogy vármegyék örökös főispánja, nagybirtokos főnemes, költő, hadvezér és politikus. Az Oszmán Birodalom elleni harcot összefogással, nemzeti párt szervezésével kívánta elérni. 1663-64-ben nagy hadi sikereket aratott, azonban a bécsi udvar veszni (Hírek)

Szabó Jolán
A kökényszemű

Esténként puha léptekkel kerülgeti az álom, hiába hívogatja lecsukott szemmel, csak flörtöl vele, kacérkodva elsiklik mellette, anélkül, hogy megérintené. Pirkad, mire elbódul, s álomtalan, fáradt álmából hatkor ébreszti a szomszéd kutyájának ugatása. Akkor indul munkába a gazdája. Felkel és fél órát a kádban áztatja magát, élvezve, hogy a habfürdőtől bőre sima lesz és illatos. Fogat mos, szellőztet, kávét főz és kinn, a teraszon, belekuporodik vackába, a szebb időket látott fotelágyba... (Novella)

Turcsány Péter
Tékozlásaimból visszatérve

A sors engem végül is / jóváhagyott, / lettem egy fejezet / a történelemben, / mely engem is így és úgy / hánytatott, / / próbára tett, s a próbát, / hová helyezett, / álltam ott, / de a nemzetet / - kinek nemzettem én is / kedves, jó néhány / gyermeket -, / / mivé emelhettem én? / menthettem-e / és védhettem-e / túl fél évszázad rongyos / ütközésein? / / nemzedékem, / ölelhetem-e révbe érten / engem ölelő / véreim? / / adhattam-e (Vers)

Szerkesztő B
1870. április 30-án született Lehár Ferenc zeneszerző, operettkomponista, karmester

Lehár Ferenc (Komárom, 1870. április 30. – Bad Ischl, 1948. október 24.) zeneszerző, operettkomponista, karmester. Előadói pályafutását színházi hegedűsként kezdte, emellett egy katonazenekarban is játszott 1899-ig. Első zeneszerzői próbálkozásai kudarcba fulladtak, ezért átvette apja katona-karmesteri posztját,... (Hírek)

Balogh Bertalan
Nem szabadkozom

Elméletek az összeesküvés-elméletek? Nem szabadkozom, sőt bevallom egyenesen, hogy szorgalmasan meghallgatok és elolvasok minden lehető összeesküvéselméletet. Nem azért, mert mindet mindjárt el is hiszem úgy, ahogy van, hanem mert többször elkottyantódik az igazság is az össze-esküvéselméletekben. És, szerencsés esetben, kikerekedhet az ember számára egy értelmes körkép, ami igazibb, mint a handabandák sora, amivel (Novella)

Mila
Csapongó gondolatok

Nagyon ritkán megyek ki a temetőbe. Nem azért, mert nem akarok, hanem mert messze van, nehezen vonszolom fel magam a hegyre, meg mert ezek mind csak kifogások. Ott, abban a sírban, már nem az én anyám fekszik. Már réges-régen tudták az emberek: „Látjátok feleim szümtükhel, mik vogymunk: isa por és homu vogymunk” és mennyire igaza volt annak, aki ezeket a szavakat leírta a Halotti Beszéd és Könyörgésben. Anyám és nevelőapám sírjában (Novella)

Szabó Jolán
Kleptománia

A falu városi rangba kerül és ezzel egyidejűleg egyik napról a másikra, a lakói is megváltoznak. János bácsi öt éve özvegy, és végre úgy élhet, ahogyan akar. Pipázhat a hálószobában, bemehet a konyhába sáros bakanccsal, hajnalig bömböltetheti a televíziót, de piszokul unja már a dolgot. Hiányzik Juliska, nincs, aki zsörtölődjön vele. Egyébként is neki kell kiszellőztetni a pipafüstöt, kimosni a függönyt, ami nem csak büdös lesz, hanem szürke is a dohánytól, s a konyha kövét is tisztán kell... (Novella)

Borbély András
Lydia Scheuermann-Hodak: Évától Ádámig

Részletek egy kétfelvonásosból - A szlavóniai Eszéken élő horvát írónő, több kiadást megért regénye, a Zmija oko vrata (Kígyóbőrnyakék) után, melynek egy része a legutóbbi délszláv háborúban porig rombolt, ősi magyar református faluban, Szentlászlón játszódik, s így számos magyar vonatkozása van, egy kétfelvonásos drámaszöveggel rukkolt elő. Ezúttal ún. „mai” témához nyúlt,... (Egyéb)

Koczeth László
Egy kis piszok nagy kalandja

- az igazgyöngy születése - Az akoja a puhatestűek rendjébe tartozó kagylóféle, mely a japán partoknál, különösen a Sima-félsziget csendes tengeröbleiben található nagy mennyiségben. A gyöngy voltaképpen a kagylótest belsejében lezajló beteges elváltozás, melyhez egy homokszemecskének kell bekerülni a puhatestű szervezetébe, úgy hogy ne okozzon kárt semilyen belső szervben, ráadásul a homokszemnek be kell vinnie egy picinyke (Egyéb)

Szabó Jolán
Tűzpiros tanga

Értem én, csak ő nem érti, hogy kezdek belesavanyodni a mindennapi pelenkázásba, biliztetésbe, büfiztetésbe, és ha kimozdulok itthonról, beszélgetni többnyire a játszótéren gyereksétáltató sorstáraimmal tudok, olyan érdekes témákról, hogyan készítsük a spenótot, hogy megegye a gyerek, vagy melyik a legjobb popsi kenőcs. Diplomáinkon meg sem szárad a pecsét, amikor összeházasodunk, rá nyolc hónapra megszületik az első gyermekünk, azóta itthon vagyok. Már hét éve (Novella)

Mila
Az ősi gének hordozója

Valahol olvastam, vagy még annak idején tanultam, hogy a magyar íjászoktól a harcok folyamán az ellenfél nagyon félt, mert kiváló íjaik, és jó céllövészeik voltak. Meggyőződésem: Szalma István az ősi géneket hordja magában. Amikor Kishegyes nevét hallják az emberek, általában Lajkó Félix és Rúzsa Magdi jut az eszükbe, pedig ez a kis falu nagyon sok tehetséggel rendelkezik, és hiszem rendelkezni fog a jövőben is. Erre utaló jelekből több is... (Riport-tudósítás)

Petrozsényi Nagy Pál
Az aktív pihenésről

Így is lehet pihenni. – Hurrá, holnaptól szabadságra megyek, doktor úr! Szinte el sem hiszem, hogy ennyi zűrös, reggeltől estig tartó robot után végre alaposan kipihenhetem magamat. – Robot? Hogy oda ne rohanjak! – Á, mit tudjátok ti, doktorok. Ti beballagtok a jó hűvös rendelőbe 8-ra, 9-re, mindenesetre minimum félórai késéssel, dolgoztok négy órát, azzal viszontlátásra, mialatt én… (Novella)

Borbély András
Szöveg – dráma – lidérc (Tompa Gábor)

Létrehozni egy szöveg koreográfiáját, teret, amelyben lehetségessé válik a szöveg, talán hasonlít a valódi színjátékhoz, a jelenre hozott szöveghez, a jelenethez („a színház az aktualitásból él”), ahol megtörténik az igazság – jelentsen egyelőre bármi olyat ez a szó, ami valóban megtörténik. A szöveget színpadként érteni azonban nehézségeket rejt, hiszen, ahogy Tompa Gábor vallja, a színpadon jelen lévő színész... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Író-újságíró pályázat: Seres Gyula: Három pont felkiáltójellel

Az ihlet, mint mindig, ezúttal is váratlanul jött. Nem törő­dött a korai órával. Tudta jól, hogy Tibor, a magát tehetséges­nek érző írópalánta, odaül a számítógépe elé, bármily álmos is. Ujjai a billentyűket fogják nyomogatni kis idő múlva… Őfelségét, Legnagyobb Elsőt hidegen hagyta a sokadik rob­banás zaja. Tizennyolc szeméből kettőt ki sem nyitott. Tibor ajka mosolyra húzódik, ahogy ezt elképzeli. Kezdés­nek remek! Már maga (Novella)

Balogh Bertalan
Az írás mechanizmusa

Az írás mechanizmusa közeli rokonságot mutat a hipnózis mechanizmusával: azt akarom, hogy összpontosíts a tárgyra, becsallak (jól kitanult fogásokkal) az odafigyelés állapotába, aztán játszom veled, vezetlek és hagyom, hogy élvezd amint eggyé válsz a hőssel, hagyom, hogy érezd amit a hős érez az események sodrában, gondold, amit ő gondol, együtt vegyél lélegzetet vele, küzdd az ő küzdelmét (Novella)

Jókai Anna
Mi történt – mi történik?

A „puha diktatúra” értékválságát nemcsak alkotóként, de ennek előtte s vele párhuzamosan befogadóként és közvetítőként is – mint olvasó és mint tanár – megéltem. A „puha diktatúra” értékválságát nemcsak alkotóként, de ennek előtte s vele párhuzamosan befogadóként és közvetítőként is – mint olvasó és mint tanár – megéltem. A hivatalos „hangadók” (a kritikusok, egyetemi emberek egy része, az irodalmi műhelyek vezetőinek többsége, a... (Egyéb)

Szabó Jolán
A nők kedvence

Valamiből élni kell… - Biztos úr, elmondom én, mi történt, nincs abban semmi szégyen. Amikor elhagyott a feleségem, harmincévi házasság után, éppen nem volt munkám, mégis úgy éreztem, hogy enyém a világ! Elegem volt abból, hogy bármennyit kerestem, nem volt elég, mert a nejem és a lányom telhetetlennek bizonyult, állandóan több kellett, pedig napi tizenkét óránál többet dolgozni már nem bírtam. Csúnya a válás, a miénk meg pláne, alig... (Humor)

b.horvath53
Ilyen tavasz is volt

Én így látom a természet és az ember kettősségét a tavaszban. - DÉL-EURÓPAI TAVASZ // Az ember rabja fegyvernek, kőnek./ A tárgy bírtokol,/ bár emberi jegy az akarat./ Amerre él, arra dobnak, lőnek; / - maga is öl, hol/ asszonyt lát, gyermeket, madarat./ Romokban lakóház, templom, fészek / Alul az ok,/ felül a tény, a semmi legfelül./ A gyávaság rabjai merészek. - / Kint virágok/ / nyílnak: szabadon, vegyvertelenül./ 1995/ A szírt kopár... (Vers)

Fehér József
A három hold

Az esti fejéshez készülődött, amikor a tanya udvarán egyszerre fölugattak a kutyák. A férfi hirtelen összerezzent: „Megint jönnek… Már harmadjára a héten”. Nyíltan megmondta nekik, hogy a földet nem adja. Azért osztották ki negyvenötben, hogy négy évre rá elvegyék? Halkan letette a fejőedényt és elfújta a lámpát. A sarokból ösztönösen fölkapta a vasvillát, amivel almozni szokott és kibámult az istálló nyitott ajtaján a leszálló alkonyatba. A közeledő alakok még... (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap