Rovatok

Doma-Mikó István
Nirvána Palettája - Ciklonban 8/9

A Tongai király magyar udvari festőjének visszaemlékezései. /Az írásban egyes neveket, adatokat, vagy történéseket óvatosságból megváltoztattam. - Doma-Mikó István királyi udvari festőművész./ Amikor 1984-ben a Fülöp-szigeteki Tablasnál - a ciklonban - mindenek tetejébe elpattant a lélekvesztőnket a "vendéghajóhoz" rögzítő lián, a nők sikoltozásai közepette borulni kezdtünk... (Könyv)


A borzasztó hasonmás (2/2)

Ugyanott. A cárevics és a cár követe. ALEKSZEJ A cár parazitának nevezett; jól van. Tudom, hogy mihaszna embernek tartanak otthon; nemcsak apám. De hát élt-e olyan cárevics, akiről ne lehetett volna elmondani, hogy mihaszna?!… Különösen egy olyan nagy ember árnyékában, mint amilyen Péter cár. PJOTR TOLSZTOJ Jól mondod, fiacskám. Lásd, atyád a te korodban…! De hát nem az én feladatom valakit is meggyőzni (Egyéb)

Tandori Dezső
Párizsi regényversek - Cigarettázva és beretválkozva

Cigarettám újton elalszik, / ha beretvám kis zaja hallszik. / Ami nincsen kétszer: a vízár. / Elűrítem, lesz pöce hal-szik. // Jónás, lennék csak a Rossznás, / ez lenne neked csak a jó más, / búcsúzni a Styx bele hí már, / a bokáig száraz, a szódás. // Így szikkaszt, íme, ki elmém, / ahelyett, hogy jóra-vedelném. / Elfonnyad az élete-hínár, / s mit nyersz bonyodalma kegyelmén? / Mit veszthetsz, elbonyolódva, / ha beretva, ha csikk (Vers)

Jókai Anna
Hepiend 1/3

Tegnap még ott lógtak a lapos, poloska alakú levelek a fán. Jól látta őket, ahogy ötször körülfutotta a pályát. Ma reggelre salakba verte az eső az egész mindenséget. Csak az edző piros tréningnadrágja világított, hanyagul az ágakra dobva. Az hiányzott, az a néhány ismerős, remegő folt. A vonzás, amibe kapaszkodhat a szem. Mert a láb másodrendű. A benzin löki az embert előre. És egy piros tréningnadrág ehhez kevés. Nevetséges. Mint a paprikajancsi lepedője, a ligeti... (Novella)

Tandori Dezső
Párizsi regényversek - Ideiglenes párizsi bef.: a pad

Két széket tettem pad két oldalára, / és e kettő közt beestem alája. / Kísérlet? / Vagy egyszerűen ez az óhatatlan: / valami meg-ül s testesül a Padban, / ezért lett, / így nem apad, / s nem is a pad, / de hogy én egyszerűen ennek éljek? / Igen, hogy én mind ilyeneknek éljek? // Fotózzak, lássak, hogy ne vegyem észre, / nekem fut egy ló, kinek neve Ráláss / (Rhalass)? Esszéket írjak, (Vers)

Doma-Mikó István
Nirvána Palettája - Ciklonban 7/9

A Tongai király magyar udvari festőjének visszaemlékezései. /Az írásban egyes neveket, adatokat, vagy történéseket óvatosságból megváltoztattam. - Doma-Mikó István királyi udvari festőművész./ Amikor 1984-ben a Fülöp-szigeteki Tablasnál - a ciklonban - mindenek tetejébe elpattant a lélekvesztőnket a "vendéghajóhoz" rögzítő lián, a nők sikoltozásai közepette borulni kezdtünk... (Könyv)


A borzasztó hasonmás (1/2)

Az ehrengberi várkastély valamelyik kisebb terme az észak-tiroli hegyekben. Alekszej a hátán heverészik, a mennyezetet nézi. Afrozinja bejön egy szál ingben, mezítláb, a szentkép előtt háromszor keresztet vet, majd a mécsest kezdi tisztítani. ALEKSZEJ Fáj a fejem, lüktet az agyam. AFROZINJA Megint benyakaltál… Vagy tán a sok gondolkodástól van. ALEKSZEJ (kezében levél) Ez valami beugratás akar lenni, nem gondolod?… (Egyéb)

Jókai Anna
Szép, kerek egész

– Nem volt télikabátja, azért halt meg. – De ki a felelős? Mégis? – Nem volt télikabátja – ismételte a fiú makacsul. – Marha – szólt közbe Dederák –, neked sincs télikabátod. Mégse fordulsz fel csak úgy egyszerűen. – Csend – intett dr. Kaponyainé –, tartsuk meg a parlamentáris formákat. Röhögtek. – Parlamentáris forma. Nem tudjátok, mi az? – Kaponyainé egymásba kulcsolta ujjait, kis kosárkát formált a kezéből, kis fehér kosárkát, idegesen mozogtak benne az ujjvégek, mint... (Novella)

Kenessey Csaba
Magánügy-e a hit?

Az Új Magyarország augusztus 30.-i számában olvashattunk egy interjút Gellért Kiss Gáborral, a kormány egyházakkal kapcsolatos programjáról. Fejléc: Magánügy-e a hit? A hithez, valamint a hit az elmúlt évtizedekben valamint a mostani időkben való értékelését szeretném ezúttal elemezni. Mi is a hit? Egy filozófia, világszemlélet, mely nagy erőt képes az embereknek adni. Gondoljunk csak vissza, hány ember volt képes a poklok szörnyűségeit a hit... (Könyv)

Jókai Anna
Nincsen rózsa tövis nélkül

Az úttörőket minden év végén kiviszik Ilonka nénihez. Ilonka néni azt hiszi, ez jutalom az úttörőknek, az úttörők azt hiszik, ez jutalom Ilonka néninek. Persze, mindkét fél megérdemli a jutalmat: a gyerekek kibírtak egy újabb évet az iskolában, Ilonka néni egy újabb évet a szociális otthonban. Különben is, remek dolog jót kapni úgy, hogy közben azt képzelhetjük, mi vagyunk az adakozók. (Novella)

Doma-Mikó István
Nirvána Palettája - Ciklonban 6/9

A Tongai király magyar udvari festőjének visszaemlékezései. /Az írásban egyes neveket, adatokat, vagy történéseket óvatosságból megváltoztattam. - Doma-Mikó István királyi udvari festőművész./ Amikor 1984-ben a Fülöp-szigeteki Tablasnál - a ciklonban - mindenek tetejébe elpattant a lélekvesztőnket a "vendéghajóhoz" rögzítő lián, a nők sikoltozásai közepette borulni kezdtünk... (Könyv)

Lukáts János
Felico-tortuo-gazdiomachia*

„Óh, százszor boldogtalan, én, ki e nagyszerü testben / élem az állati lét nyűgét, s keseregni e sorson / nincsen mégsem erőm, mert – lám! – lebilincsel a jólét. / Bármily szemtelenül heverészek a bársonyos ágyon, / csak simogat, dögönyöz, korhol s nem dob ki a gazdám. / Óh, a világba kinyávognám a bajom keseregve, / s álnokul elfutnék rögvest eme börtöni lakból… / Mégse teszem, mert, haj, hova lenne... (Vers)

Pruzsinszky Sándor
A festészet veszélyei (3/3)

(A műteremben. Oldalt Ádi fekszik a heverőn. Középen a festőállvány, a csaknem üres vászonnal. A tükör előtt Mari áll, dús haját fésüli.) ÁDI (hirtelen felébred, felül) Azt hittem, még álmodom. MARI Rosszat álmodtál? ÁDI Én mindig rosszat álmodom. MARI Mi volt az a rossz? (Megfordul, mosolyog.) Elhagytalak? ÁDI A tengerparton aludtunk, egymást átölelve, meztelenül, a forró homokon. Beborított a hajad bársonya. Aztán már csak a szelet... (Egyéb)

Kálnay Adél
A bolond Jusztin

Jusztint mindenki bolondnak tartotta a faluban, és akként is bántak vele. Kinevették, ugratták, legyintettek rá, úgy beszéltek előtte róla, mintha ott sem lenne. Jusztin nem haragudott érte, hiszen soha semmiért nem tudott haragudni. Persze voltak dolgok, amiket nem szeretett, például a nevét. Jusztin, Jusztin, kóstolgatta mindenki, ez most fiú vagy lány? Nagyapja is csak csóválta a fejét, ilyen nevet ki látott, morogta, az anyádnak sincs ki a négy kereke, az biztos! Jusztin nem... (Publicisztika)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (V/5.)

Megreszketett alattunk az épület. Lent, a teret lezáró barikád közepén hatalmas lyuk tátong. Körülötte fém- és fahulladék, szálló pernye... A Vérmező oldalában hosszú harckocsi-kígyó látszik. Semmit sem hallunk a gránátok robbanásaitól, de tisztán kivehető, hogy a harckocsioszlop közeledik... (Könyv)

Sebeők János
Dackorszak, ameddig lehet

Áll a sor a kioszk előtt. Újságért állnak sorba. Mondják, a téma az utcán hever. Meglehet, a téma inkább árulva van, a téma meglehet, inkább a polcon hever. Vevőre várva, virító címlapokkal. Ha létezne még, Esti Hírlapot kérne az előttem álló, de mert az Esti Hírlap immár a múlt, Magyar Nemzetet kér az illető, merthogy a Magyar Nemzet múlt is, de még szerencsére jelen. Ez bújtatott reklám, ha nem vennék észre... (Publicisztika)

Kányádi András
Kolozsvár szíve - Hommage à Dürrenmatt

A vallásos ember, mondja Eliade, a lehető legközelebb akar élni a világ középpontjához. Ezért ahol lakhelyet választ magának, ott megszenteli a területet, kozmosszá alakítja a káoszt, s ezzel mintegy rituálisan megismétli a teremtés gesztusát. Minden építés ősmodellje tehát kozmogónia. A templomépítés kozmológiai szerkezete még a kereszténység tudatában is tovább él: a szakrális tér közepén... (Egyéb)

Pruzsinszky Sándor
A festészet veszélyei (2/3)

(Félig leeresztett redőny, festőállvány, rekamié, a padlón tv-készülék. Ádi az állványra helyezett vászon előtt áll, bámulja, húz egy-két vonalat rajta, nagyot sóhajt. Bejön Mari.) ÁDI Mari! Nahát, épp rád gondoltam! MARI Tudom. ÁDI Az Angyal. MARI Micsoda? ÁDI Megsúgta neked. Ugye hogy megsúgta? MARI Kicsoda? ÁDI Hogy egyfolytában csak rád gondolok. MARI (nézi a csaknem üres vásznat) Menten lepetézek! Ez lenne Doktor Schön? (Egyéb)

Tóth Lívia
A sötétség sávja

A szokatlanul hideg júniusban végre kisütött a nap. Ennek is biztos az atony az oka – idézem kedves barátom szívesen hajtogatott mondását, emlékeim tárházából az egyiket. Ő ugyanis már két éve megtalálta a saját békéjét. A békét, amelyet mi továbbra is hiába keresünk. Az atonyos dolgot viszont nem ő találta ki, azt hiszem a szakállas rendezőtől hallotta, aki szintén hozta valahonnan, talán a szülőfalujából, az öregapjától. (Novella)

Doma-Mikó István
Nirvána Palettája - Ciklonban 5/9

A Tongai király magyar udvari festőjének visszaemlékezései. /Az írásban egyes neveket, adatokat, vagy történéseket óvatosságból megváltoztattam. - Doma-Mikó István királyi udvari festőművész./ Amikor 1984-ben a Fülöp-szigeteki Tablasnál - a ciklonban - mindenek tetejébe elpattant a lélekvesztőnket a "vendéghajóhoz" rögzítő lián, a nők sikoltozásai közepette borulni kezdtünk, amíg a filippíno (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap